7190


w poprzednim odcinku:

CHEMIA 3

SKALA pH

0x01 graphic

w czystej wodzie 0x01 graphic
0x01 graphic

pH = 7

roztwór obojętny

pH > 7

roztwór zasadowy

pH < 7

roztwór kwaśny

0x01 graphic

SKALA pH JEST SKALĄ LOGARYTMICZNĄ:

postać logarytmiczna Kd

0x01 graphic

pKA kwasu węglowego:

0x01 graphic

pKA wodorowęglanu

0x01 graphic

OBLICZANIE pH ROZTWORÓW MOCNYCH KWASÓW I ZASAD

0x01 graphic

0x01 graphic

MIARECZKOWANIE MOCNEGO KWASU

0x01 graphic

OBLICZANIE pH ROZTWORU SŁABYCH KWASÓW I ZASAD:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

MIARECZKOWANIE SŁABEGO KWASU:

0x01 graphic

0x01 graphic

Który roztwór ma większe pH:

0x01 graphic

ROZTWORY BUFOROWE:

przykłady:

pH ROZTWORU BUFOROWEGO:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

pH roztworu buforowego:

0x01 graphic
← równanie Hendersona-Harselbalcha

POJEMNOŚĆ BUFOROWA:

0x01 graphic

(liczba moli jednoprotonowego mocnego kwasu lub liczba moli jonów wodorotlenkowych, jaką należy wprowadzić do 1dm3 roztworu buforowego, aby zmienić jego pH o jednostkę)

0x08 graphic
0x01 graphic

MIARECZKOWANIE KWASU WĘGLOWEGO:

0x01 graphic

* obszary buforowania

0x01 graphic

0x01 graphic

BUFOR H2PO4- / HPO42- (działa w komórkach):

0x08 graphic

BIOLOGICZNIE WAŻNE BUFORY:

ODDECHOWA REGULACJA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ:

99% 1% 0,7%

0x01 graphic
;

(stężenie gazu rozpuszczonego w cieczy)

M - masa mola gazu

V - objętość

α - współczynnik rozpuszczalności

* stężenie CO2 rozpuszczonego w osoczu 0x01 graphic

0x01 graphic
w warunkach fizjologicznych 0x01 graphic
w pęcherzykach, stąd:

0x01 graphic

0x01 graphic
we krwi prawidłowej oraz 0x01 graphic

H3O+ produkowany w metabolizmie tkankowym, cofa dysocjację kwasu węglowego, przyłączając się do HCO3-, kwas węglowy rozpada się na H2O i CO2, który jest wydalany przez płuca;

komórka mięśniowa

naczynia włosowate

H3O+ CO2

H3O+ + HCO3-

0x08 graphic
0x01 graphic

H2CO3

0x08 graphic

H2O + CO2

a więc i pH płynów ustrojowych, gdyż nadmiar CO2 jest wypadalny w płucach (układ otwarty);

DYFUZJA, OSMOZA, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE:

DYFUZJA - proces samorzutnego, biernego przemieszczania się cząsteczek z przestrzeni o większym stężeniu do przestrzeni o mniejszym stężeniu, aż do osiągnięcia stanu równowagi dynamicznej;

OSMOZA - samorzutne przechodzenie cząsteczek rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną (przepuszczalną tylko dla cząsteczek rozpuszczalnika);

CIŚNIENIE OSMOTYCZNE - ciśnienie, w którym ustala się równowaga dynamiczna, czyli gdy jednakowe ilości cząsteczek rozpuszczalnika dyfundują w obu kierunkach;

Chemia medyczna - wykład trzeci

1

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
07PZPid 7190 Nieznany
7190
7190
7190
7190
7190
7190
7190
07PZPid 7190 Nieznany
praca magisterska 7190

więcej podobnych podstron