Badanie ferrorezonansu prądów i napięć, Elektrotechnika- Ferrorezonans prądów i napi¬ć, II rok INFORMATYKA_

Pobierz dokument
465.doc
Rozmiar 173 KB

Temat :

Ferrorezonans prdw i napi

Ukady pomiarowe do badania ferrorezonansu

0x01 graphic

a) napi

0x01 graphic

b) prdw

Tabela pomiarw

Ferrorezonans napi

Ferrorezonans prdw

Lp.

|I|

[mA]

|U|

[V]

|UL|

[V]

|UC|

[V]

|U|

[V]

|I|

[mA]

|IL|

[mA]

|IC|

[mA]

  1. 3

 • 2,5

 • 4,8

 • 1,4

 • 2,5

 • 2

 • 13,0

 • 10

   1. 6

 • 5,0

 • 6,6

 • 1,7

 • 5,0

 • 8

 • 19,2

 • 25

   1. 7

 • 7,5

 • 9,7

 • 2,2

 • 7,5

 • 24

 • 24,6

 • 50

   1. 10

 • 10.0

 • 12,3

 • 2,6

 • 10,0

 • 36

 • 29,8

 • 70

   1. 12

 • 12,5

 • 15,1

 • 3,0

 • 12,5

 • 51

 • 35,3

 • 80

   1. 15

 • 15,0

 • 18,0

 • 3,4

 • 15,0

 • 65

 • 41,3

 • 100

   1. 18

 • 17,5

 • 20,8

 • 3,8

 • 17,5

 • 70

 • 49,1

 • 110

   1. 22

 • 20,0

 • 24,0

 • 4,4

 • 20,0

 • 90

 • 56,9

 • 130

   1. 26

 • 22,5

 • 26,8

 • 5,0

 • 22,5

 • 110

 • 65,9

 • 150

   1. 31

 • 25,0

 • 30,0

 • 5,7

 • 25,0

 • 120

 • 76,3

 • 165

   1. 37

 • 27,5

 • 33,6

 • 6,7

 • 27,5

 • 130

 • 88,9

 • 180

   1. 46

 • 30,0

 • 37,2

 • 7,8

 • 30,0

 • 132

 • 106,4

 • 200

   1. 56

 • 32,5

 • 41,0

 • 9,2

 • 32,5

 • 129

 • 124,3

 • 210

   1. 80

 • 35,0

 • 46,6

 • 11,9

 • 35,0

 • 120

 • 149,8

 • 230

   1. 550

 • 37,5

 • 93,6

 • 128,9

 • 37,5

 • 110

 • 178,2

 • 250

   1. 600

 • 40,0

 • 94,6

 • 132,8

 • 40,0

 • 120

 • 218,0

 • 270

   1. 620

 • 42,5

 • 95,1

 • 135,5

 • 42,5

 • 150

 • 261,0

 • 280

   1. 575

 • 36,0

 • 93,6

 • 127,5

 • 45,0

 • 220

 • 320,0

 • 300

   1. 530

 • 32,0

 • 92,7

 • 122,5

 • 47,5

 • 310

 • 385,0

 • 315

   1. 520

 • 28,0

 • 91,8

 • 117,3

 • 50,0

 • 450

 • 466,0

 • 330

   1. 480

 • 24,0

 • 90,8

 • 111,8

   1. 450

 • 20,0

 • 89,7

 • 106,5

   1. 430

 • 16,0

 • 88,4

 • 100,5

   1. 380

 • 12,0

 • 87,0

 • 93,5

   1. 300

 • 10,0

 • 85,7

 • 87,8

   1. 9

 • 9,5

 • 11,8

 • 2,5

   1. 7

 • 8,0

 • 10,1

 • 2,2

   1. 5

 • 6,0

 • 7,8

 • 1,9

 • 3

  2,5

  5,1

  1,5


  0x01 graphic


  0x01 graphic

  WNIOSKI

  Jak wiadomo zjawisko ferrorezonansu w obwodzie zawierajcym szeregowo poczony kondensator i cewk nawinit na rdzeniu (dawik), powinno spowodowa spadek napicia w obwodzie do zera, o ile wogle zajdzie. Jednak, z otrzymanej charakterystyki wynika, e tak nie jest, tzn. pozostaje pewne napicie szcztkowe, pomimo zajcia zjawiska - dowodem jest przecicie si charakterystyk UL(I) i UC(I). Przyczyn istnienia tego napicia jest rezystancja uzwojenia cewki i straty na jej rdzeniu, ktre naley uwzgldni w obwodzie rzeczywistym. Na utrudnienie i niedokadno opisu zjawiska miao wpyw korzystanie z wymuszenia napiciowego. Pomiary musiay zosta wykonane raz przy zwikszaniu napicia wymuszajcego, do momentu gwatownego wzrostu prdu w obwodzie, a drugi raz przy zmniejszaniu napicia wymuszajcego, do momentu gwatownego spadku prdu w obwodzie (rezonans). Sposb ten nie daje jednak informacji o pewnej czci powstaej charakterystyki tzn. tej pomidzy gwatownymi zmianami prdu w obwodzie. Ponadto, naga zmiana prdu w obwodzie przy zmniejszaniu napicia wymuszajcego, powinna nastpi dla napicia, przy ktrym nastpuje przecicie si charakterystyk UL(I) i UC(I). Z uzyskanych wynikw wida, e punkty te s nieco przesunite wzgldem siebie. Wpyw na to mogy mie bdy wynikajce z niedokadnoci odczytu wartoci wskazywanych przez mierniki, poniewa dla maych napi zmiany badanych prdw byy nieznaczne. W celu wierniejszego odwzorowania wynikw pomiaru, powsta krzyw wypadkow U(I), w fazie zmniejszania napicia wymuszajcego, aproksymowano do krzywej o rwnaniu : log y = A"x + B, gdzie A = 0,00513776
  a B = 1,93611. Zaleno UC(I) aproksymowano do rwnania prostej y = A"x + B, o wspczynnikach A = 0,175128 B = 0,678517. Natomiast krzyw UL(I) aproksymowano do krzywej o rwnaniu : y = A"log x + B, gdzie A = 13,8493

  B = -17,091.

  Wymuszenie napiciowe, podczas badania ferrorezonansu prdw, dao informacj o caej wypadkowej zalenoci U(I). Zajcie tego zjawiska teoretycznie miao si objawi spadkiem prdu w obwodzie do zera. Jednak osignite przez ten prd minimum, w momencie zajcia zjawiska, jest wiksze od zera. Tutaj take wpyw na to miaa rezystancja cewki i straty na jej rdzeniu. Czynniki te spowodoway zapewne nieznaczne odchylenie wartoci napicia, dla ktrej zachodzi przecicie si charakterystyk U(IL) i U(IC), od wartoci, przy ktrej zaobserwowano zjawisko ferrorezonansu prdw.
  Zaleno U(IC) na wykresie aproksymowano do prostej o rwnaniu y = A"x + B,
  gdzie A = 0,149147 B = 0,461702.

  Wykaz uytych urzdze pomiarowych

  Woltomierze :

  - elektromagnetyczny - klasy 0,5 zakres 3060 [V]

  - miernik cyfrowy Mefex - zakres 200 [V]

  Amperomierze :

  - klasy 2,5 zakres 600 [mA]

  - miernik cyfrowy Metex - zakres 200 [mA] i 2 [A]


  Pobierz dokument
  465.doc
  Rozmiar 173 KB

  Wyszukiwarka

  Podobne podstrony:
  Badanie ferrorezonansu prądów i napięć, Elektrotechnika- Ferrorezonans, II rok INFORMATYKA_
  FERROREZ 4, II rok INFORMATYKA
  elektra P4, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektronik
  elektra M4, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektronik
  Elektra M-2spr, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektr
  elektra M5, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektronik
  Diody, Politechnika Rzeszowska - Elektronika i telekomunikacja 2012-2017, II rok
  elektra M6a, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektroni
  Badanie galwanometru statycznego, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch
  elektra p1, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektronik
  Badanie wzmacniacza pomiarowego, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch,
  elektra p1i, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektroni
  Elektra p3 2, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektron
  Elektra M-3spr, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektr
  elektra P4a, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektroni
  Elektra M4a, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektroni
  Elektra M-1tab, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektr
  elektra tyszon, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektr

  więcej podobnych podstron