PROJEKT Elektryczne-Ola, Gdańsk, 18

Pobierz dokument
projekt.elektryczne.ola.gdansk.18.doc
Rozmiar 205 KB

Aleksandra Kazimierczak Gdańsk, 07.07.2005r.

WILiŚ gr 9 sem IV

INSTALACJA ELEKTRYCZNE

-PROJEKT ZALICZENIOWY-

ZAKRES OPRACOWANIA

I. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

1.Charakterystyka obiektów budowlanych

2. Założenia techniczno-ekonomiczne

2.1 Założenia wynikające z zadanych warunków wstępnych

2.1.1 Parametry techniczne zasilającej stacji transformatorowej

2.1.2 Parametry techniczne wynikające z obowiązujących norm

II. ZASILANIE GŁÓWNE OBIEKTU

1. Moc zainstalowana i moc szczytowa

1.1 Moc zainstalowana

1.2 Moc szczytowa

1.3 Prąd szczytowy

1.4 Prąd znamionowy zabezpieczenia

2. Dobór kabla zasilającego złącze kablowe ZK

2.1 Dobór kabla ze względu na długotrwałe przeciążenie

2.2 Dobór zabezpieczenia linii kablowej zasilającej

2.3 Dobór ze względu na dopuszczalne spadki napięć

2.4 Rezystancja złącza kablowego

2.5 Sprawdzenie przekroju kabla ze względu na rzeczywisty spadek napięcia

2.6 Zestawienie

III. ROZDZIAŁ POBIERANEJ MOCY

1. Rozdzielnia główna RG

1.1 Pełnione funkcje

1.2 Linia kablowa zasilająca rozdzielnie

1.3 Zabezpieczenie linii kablowej zasilającej rozdzielnię

1.4 Kompensacja mocy biernej

1.5 Ochrona od porażeń

1.6 Ochrona przepięciowa

2. Rozdzielnia wydziałowa R1

2.1 Pełnione funkcje

2.2 Linia kablowa zasilająca rozdzielnię

2.3 Dobór wartości wkładek zabezpieczających WLZ

I. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

  1. Charakterystyka obiektów budowlanych

Opracowanie projektowe dotyczy obiektów o nazwach:

Hala H1: Obiekt Gospodarczo - Przemysłowy

Hala H2: Obiekt Gospodarczo - Przemysłowy

Hala H3: Obiekt Gospodarczo - Przemysłowy

Hala H4: Obiekt Gospodarczo - Przemysłowy

Są to obiekty budowlane:

- o konstrukcji lekkiej, bez dodatkowej izolacji termicznej

- o wymiarach 100m x 60m x 5m , 95m x 65m x 5m oraz 45m x 30m x 5m

- bez specjalnych wymagań co do pewności zasilania

- zlokalizowane w terenie przemysłowym miejskim

płaskim, utwardzonym

z utwardzonymi drogami dojazdowymi

w bezpośredniej bliskości transformatorowej stacji zasilającej

- posadowione na gruncie ilastym lekko wilgotnym

- pomieszczenia

o niskim poziomie wilgotności

z dużymi wahaniami temperatury

bez jakichkolwiek zagrożeń

wybuchem,

pożarem,

środkami żrącymi

  1. Założenia techniczno-ekonomiczne

    1. Założenia wynikające z zadanych warunków wstępnych

      1. Parametry techniczne zasilającej stacji transformatorowej

a) napięcie znamionowe stacji traformatorowej - UnI / UnII = 15/0,4 kV

2.1.2Parametry techniczne wynikające z obowiązujących norm

Projekt został opracowany na podstawie norm i obowiązujących przepisów dotyczących projektowania instalacji przemysłowych o napięciu do 1kV oraz w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwprzepięciowej i ochrony przeciwpożarowej.

Przyjęto zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, następujące parametry:

- dopuszczalne spadki napięcia zasilania

całkowity ΔU%max = 10%

linia kablowa zasilająca 3%

wlz + do końca instalacji odbiorczej 7%

II. ZASILANIE GŁÓWNE OBIEKTU

1. Moc zainstalowana i moc szczytowa

1.1 Moc zainstalowana

W opracowaniu do ustalenia mocy szczytowej i szczytowego obciążenia opracowano bardzo szczegółowy harmonogram pracy zainstalowanych urządzeń w każdej godzinie doby.

H1 H2 H3 H4

Moc zainstalowana maszyn i urządzeń Ps 220 250 140 80 kW

Moc zainst. wyposażenia tech. obiektu bud. Pt 120 145,5 89 57 kW

Moc zainstalowana całkowita obiektu Pc 340 395,5 235 137,5 kW

1.2 Moc szczytowa

Prace projektowe zostały oparte na

przeprowadzonej analizie poboru mocy szczytowej dla przypadku najbardziej niekorzystnego, mianowicie największego poboru mocy. Sytuacja ma takie miejsce przy:

W wyniku przeprowadzonej symulacji obciążenia, otrzymano tabele dobowego obciążenia instalacji elektrycznej (dobowe zapotrzebowanie na moc elektryczną).

TABELA 1

t[h]

P-H1

P-H2

P-H3

P-H4

Suma P

Q-H1

Q-H2

Q-H3

Q-H4

Suma Q

S

1

2

2

2

10

16

1,5

1,5

2,04

13,3

18,3

24,308229

2

2

2

2

10

16

1,5

1,5

2,04

13,3

18,3

24,308229

3

2

2

2

80

86

1,5

1,5

2,04

106,4

111,4

140,73365

4

2

2

2

80

86

1,5

1,5

2,04

106,4

111,4

140,73365

5

2

2

2

80

86

1,5

1,5

2,04

106,4

111,4

140,73365

6

2

250

2

80

334

1,5

187,5

2,04

106,4

297,4

447,21668

7

90

250

100

80

520

67,5

187,5

102,0

106,4

463,4

696,5196

8

90

250

100

80

520

67,5

187,5

102,0

106,4

463,4

696,5196

9

90

250

100

80

520

67,5

187,5

102,0

106,4

463,4

696,5196

10

90

250

100

80

520

67,5

187,5

102,0

106,4

463,4

696,5196

11

90

250

100

10

450

67,5

187,5

102,0

13,3

370,3

582,77104

12

90

250

100

10

450

67,5

187,5

102,0

13,3

370,3

582,77104

13

90

250

100

10

450

67,5

187,5

102,0

13,3

370,3

582,77104

14

90

150

100

10

350

67,5

112,5

102,0

13,3

295,3

457,93241

15

220

90

140

60

510

165,0

67,5

142,8

79,8

455,1

683,53201

16

220

90

140

60

510

165,0

67,5

142,8

79,8

455,1

683,53201

17

220

90

140

60

510

165,0

67,5

142,8

79,8

455,1

683,53201

18

220

90

140

60

510

165,0

67,5

142,8

79,8

455,1

683,53201

19

220

90

140

60

510

165,0

67,5

142,8

79,8

455,1

683,53201

20

220

90

140

60

510

165,0

67,5

142,8

79,8

455,1

683,53201

21

220

90

140

60

510

165,0

67,5

142,8

79,8

455,1

683,53201

22

220

90

140

60

510

165,0

67,5

142,8

79,8

455,1

683,53201

23

2

2

2

10

16

1,5

1,5

2,04

13,3

18,3

24,308229

24

2

2

2

10

16

1,5

1,5

2,04

13,3

18,3

24,308229

2496

2884

1936

1200

8516

1872

2163

1974,72

1596

7605,4

11427,231

Z tabeli oraz wykresów odczytano, niezbędny do dalszego opracowania, szczytowy pobór mocy.

H1 H2 H3 H4

Moc szczytowa dla poszczególnej hali Pszcz 220 250 140 80 kW

1.3 Prąd szczytowy

Uzyskana moc szczytowa pozwala na obliczenie prądu szczytowego:

0x01 graphic

Dla poszczególnych hal prąd szczytowy wynosi:

0x01 graphic
0x01 graphic
Inbzk1=400A

0x01 graphic
Inbzk2=500A

0x01 graphic
Inbzk3=315A

0x01 graphic
Inbzk4=200A

1.4 Prąd znamionowy zabezpieczenia

H1 H2 H3 H4

- wstępnie dobrano zabezpieczenia znamionowe Inb: 500 630 400 250A

2. Dobór kabla zasilającego złącze kablowe ZK

2.1 Dobór kabla ze względu na długotrwałe przeciążenie

Liczymy prąd zastępczy przetężeniowy, zależny od zastosowanego zabezpieczenia:

0x01 graphic

Zatem prąd zastępczy przetężeniowy dla poszczególnych hal wynosi:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Z tablic na obciążalność długotrwałą kabli dobieramy przekrój poprzeczny żyły kabla elektroenergetycznego w izolacji polwinitowej układanego bezpośrednio w ziemi (dla 3 żył przewodzących). Już na początku zakładamy, że żyły kabla zasilającego złącze kablowe ZK będą wykonane z aluminium.

Odczytano, że dla poszczególnych prądów zastępczych można dobrać kabel o danych przekrojach:

Hala 1 185 mm2

Hala 2 300 mm2

Hala 3 120 mm2

Hala 4 50 mm2

Na tej podstawie dokonano wstępnego doboru dla linii zasilanej kablami:

Hala 1 3 x YAKY 3 x 185 Idd=200A

Hala 2 3 x YAKY 3 x 300 Idd=260A

Hala 3 3 x YAKY 3 x 120 Idd=157A

Hala 4 3 x YAKY 3 x 50 Idd=94A

2.2 Dobór zabezpieczenia linii kablowej zasilającej

Z katalogu producenta bezpieczników topikowych mocy, podających typoszeregi wkładek bezpiecznikowych, dobrano wkładkę bezpiecznikową topikową:

- w rozdzielni głównej poszczególnych obiektów budowlanych, na podejściu linii kablowej

Hala 1 InbZK / 3 = 160A 3 x WT2 200 A gL-gG 100kA

Hala 2 InbZK / 3 = 160A 3 x WT2 200 A gL-gG 100kA

Hala 3 InbZK / 3= 125A 3 x WT2 160 A gL-gG 100kA

Hala 4 InbZK / 3= 125A 3 x WT2 160 A gL-gG 100kA

2.3 Dobór ze względu na dopuszczalne spadki napięć

- dopuszczalny spadek napięć między transformatorem a złączem kablowym ZK poszczególnych hal wynosi ΔU%max = 3%

- badamy warunek:

0x01 graphic
,

gdzie: I = Iz = Idd

ΔU% = 3%

l - odległość hali od stacji zasilającej

cosφ - wypadkowy współczynnik mocy

xL = 0,075 Ω/km

γ = 34,8 m/Ωmm2 dla kabla YAKY

0x01 graphic

w rozwiązaniu przyjęto S1 = 3 x 185 mm2 > 201,88 mm2 warunek spełniony

0x01 graphic

w rozwiązaniu przyjęto S2 = 3 x 300 mm2 > 283,16 mm2 warunek spełniony

0x01 graphic

w rozwiązaniu przyjęto S3 = 3 x 120 mm2 >207,01 mm2 warunek spełniony

0x01 graphic

w rozwiązaniu przyjęto S4 = 3 x 50 mm2 > 142,80 mm2 warunek spełniony

2.4 Rezystancja złącza kablowego

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

2.5 Sprawdzenie przekroju kabla ze względu na rzeczywisty spadek napięcia

0x01 graphic

0x01 graphic

Początek formularza

0x01 graphic
< 0x01 graphic
warunek spełniony

0x01 graphic

0x01 graphic
< 0x01 graphic
warunek spełniony

0x01 graphic

0x01 graphic
< 0x01 graphic
warunek spełniony

0x01 graphic

0x01 graphic
< 0x01 graphic
warunek spełniony

Dół formularza

2.6 Zestawienie

L.p.

Nazwa obiektu

Ps

cos0x01 graphic

l

S

--

--

kW

--

m

mm0x01 graphic

1

Hala H1

220

0,8

79

3 x 185

2

Hala H2

250

0,8

79

3 x 300

3

Hala H3

140

0,7

104

3 x 120

4

Hala H4

80

0,6

139

3 x 50

III.ROZDZIAŁ POBIERANEJ MOCY

1. Rozdzielnia główna RG

1.1 Pełnione funkcje

Rozdzielnia główna RG pełni następujące funkcje:

- zabezpiecza kabel zasilający (stacja trafo - rozdzielnia RG) przed skutkami zwarcia

- zapewnia ochronę przeciwprzepięciową stopnia I

- dokonuje dystrybucji, poprzez zabezpieczenia, energii elektrycznej do rozdzielni wydziałowych

- umożliwia pomiary chwilowe obciążenia (prądu)

- dokonuje pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej

- współpracuje z baterią kondensatorów BK kompensującą pobieraną energię bierną

1.2 Linia kablowa zasilająca rozdzielnie

Ponieważ rozdzielnie główne RG posiadają praktycznie te same parametry zasilania co złącze kablowe ZK. Dlatego zasilanie odbywa się:

kablem:

Hala 1 3 x YAKY 3 x 185

Hala 2 3 x YAKY 3 x 300

Hala 3 3 x YAKY 3 x 150

Hala 4 3 x YAKY 3 x 50

1.3 Zabezpieczenie linii kablowej zasilającej rozdzielnię

Z katalogu producenta bezpieczników topikowych mocy, podających typoszeregi wkładek bezpiecznikowych, dobrano wkładki bezpiecznikowe topikowe:

Hala 1 InbRG /3 = 160A -> 3 x WT2 200 A gL-gG 100kA

Hala 2 InbRG /3 = 160A -> 3 x WT2 200 A gL-gG 100kA

Hala 3 InbRG /3 = 125A -> 3 x WT2 160 A gL-gG 100kA

Hala 4 InbRG /3 = 125A -> 3 x WT2 160 A gL-gG 100kA

1.4 Kompensacja mocy biernej

W układzie zastosowano centralną kompensację mocy biernej dla której należy spełnić warunek:

0x01 graphic

gdzie: P - moc szczytowa dla poszczególnej hali

tgφ1 - współczynnik mocy przed kompensacją

tgφ2 - współczynnik mocy przed kompensacją

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

Hala 1: 0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

1.5 Ochrona od porażeń

Jako dodatkową ochronę od porażeń, w rozdzielni zastosowano szybkie odłączenie napięcia. Wszystkie połączenia elektryczne muszą być wykonane wyjątkowo starannie i solidnie. Warunkiem skutecznej ochrony od porażeń jest zastosowanie w przewodach żyły ochronnej PE.

Badamy warunek:

0x01 graphic

gdzie: UL - dopuszczalne napięcie dotykowe

Ud - napięcie dotykowe

Zz - impedancja pętli zwarcia

Inb - prąd znamionowy zabezpieczenia

kb - współczynnik zadziałania zabezpieczenia

Każdy projektowany obwód został sprawdzony na powyższy warunek dla UL = 50V.

1.6 Ochrona przepięciowa

Zgodnie z wymaganiami normy w rozdzielni zastosowano III kategorię wytrzymałości udarowej poprzez ograniczenie fali przepięciowej do 4 kV za pomocą iskierników półprzewodnikowych.

2. Rozdzielnia wydziałowa R1

2.1 Pełnione funkcje

Rozdzielnia wydziałowa R1 pełni następujące funkcje:

- zabezpiecza kabel zasilający (rozdzielnia RG - rozdzielnia R1) przed skutkami zwarcia

- zapewnia ochronę przeciwprzepięciową stopnia II

- dokonuje dystrybucji, poprzez zabezpieczenia, energii elektrycznej do odbiorników zgromadzonych w jej obrębie

- umożliwia automatyczne załączanie oświetlenia zewnętrznego

- umożliwia automatyczne załączanie oświetlenia nocnego

2.2 Linia kablowa zasilająca rozdzielnię

W projekcie przyjęto, że każda z hal ma takie same odbiorniki obciążające wewnętrzną linię zasilającą. A mianowicie są to:

- 5 podgrzewaczy 3-fazowych x 4 kW kj = 1

- 8 podgrzewaczy 1-fazowych x 2 kW kj = 7/8

- 9 gniazd ∑ 4 kW

- oświetlenie ∑ 0,25 kW

Równomierny podział obciążenia na 3 fazy kabla WLZ:

- pierwsza faza WLZ: 2 x podgrzewacz 1 faz. + ½ gniazd

- druga faza WLZ: 3 x podgrzewacz 1 faz. + ½ gniazd

- trzecia faza WLZ: 3 x podgrzewacz 1 faz. + oświetlenie

- obciążenie równomierne 5 x 4 kW x 1 = 20 kW

Obliczenie obciążenia poszczególnych żył WLZ:

- pierwsza faza = 0x01 graphic

- druga faza = 0x01 graphic

- trzecia faza = 0x01 graphic

0x01 graphic

wynik ten nie uwzględnia symetrii

0x01 graphic

wynik ten nie uwzględnia jednoczesności

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

- prąd w jednej żyle przy mocy szczytowej

0x01 graphic

2.3 Dobór wartości wkładek zabezpieczających WLZ

- prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej WLZ

InbWLZ = 63A

- prąd zastępczy przetężeniowy

0x01 graphic

Z tablic na obciążalność długotrwałą kabli dobieramy przekrój poprzeczny żyły kabla elektroenergetycznego w izolacji polwinitowej układanego bezpośrednio w tynku lub w rurkach (dla 3 żył przewodzących).

Odczytano, że dla prądu zastępczego można dobrać kabel o danych przekrojach:

podtynkowy YAKY 5 x 16 mm2

lub YKY 5 x 10 mm2

w rurkach YAKY 5 x 35 mm2

lub YKY 5 x 16 mm2

10


Pobierz dokument
projekt.elektryczne.ola.gdansk.18.doc
Rozmiar 205 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PROJEKT Elektryczne, Gdańsk, 18
ELEKTROSTATYKA, Politechnika Gdańska, Budownictwo, Semestr I, Fizyka I, Ćwiczenia
Projekt elektrownia
projekt budowlany kanalizacji deszczowej w projektowanej drodze czesc opisowa 18
Szczelna projekt moj!!!!!!, Politechnika Gdańska Budownictwo, Semestr 4, Fundamentowanie, Ćwiczenia,
Teoria sprezystosci - projekt, Opis, Politechnika Gdańska
Mechanika Budowli II - Projekty (rok III), Mechanika - Zadanie Projektowe Nr1, Politechnika Gdańska
Komputeryzacja projektowania w elektrotechnice
Projekt elektryczny
Projekt nr 3 Ola, dentystyczne co nieco
Zagadnienia 2011, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Komputeryzacja Projektowania w Elektronice.
projekty elektryczne, Mikroprocesorowa centrala alarmowa, Mikroprocesorowa centrala alarmowa
Laboratorium projektowania w elektrotechnice, PROJEK~1, Paweł Skrzypek ED 5.4
Laboratorium urządzeń nadprzewodnikowych, Projekt elektromagnesu nadprzewodnikowego, Laboratorium ur
Elektroenegetyka PROJEKT ELEKTROENERGETYKA
O świadczeniu usług drogą elektroniczną (USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r)
projekty elektryczne, wylzm, Przedstawiony w artykule wyłącznik zmierzchowy można wykorzystać do zał
Projekty z elektroniki, , , SWAP PDFs

więcej podobnych podstron