higiena i zywienie, test higiena, 1

Pobierz dokument
higiena.i.zywienie.test.higiena.1.doc
Rozmiar 54 KB

1.W SKALI FAHRENHEEITA PUNKT ZAMARZANIA WODY WYNOSI:

a)0 stopni b)~32 stopni

c)~212stopni d)~273,16 stopni

2.Termometr maksymalny lekarski działa na zasadzie:

a)zmiany długości liniowej b)zmiany objętości

c)deformacji d)zmiany oporu elektrycznego

3)Najbardziej efektywne drogi termoregulacji to:

a)układ oddechowy b)skóra

c)układ pokarmowy d)układ moczowo-płciowy

4.Ciśnienie normalne to ciśnienie:

a)równe 1013,3mmHg b)ciśnienie ,w którym najlepiej się czujemy

c)ciśnienie w temp.0stopni C,0m.n.p.m,45stopni szer.geogr.płn. d)ciśnienie aktualne panujące

5.Wraz ze wzrostem wysokości n.p.m.,ciśnienie atmosferyczne:

a)wzrasta b)zmienia się odwrotnie proporcjonalne do wzrostu wysokości

c)zmienia się wprost proporcjonalnie do wzrostu wysokości d)nie zmienia się

6.Wilgotność względna to:

a)ilość gramów pary wodnej w 1m3 powietrza

b)największa ilość pary wodnej jaka może się znajdować w powietrzu w danej temperaturze i ciśnieniu.

c)całkowity stan nasycenia parą wodną

d)procentowy stosunek zawartości pary wodnej jaka znajduje się w powietrzu do jej zawartości maksymalnej dla danej temperatury i ciśnienia.

7.Punkt rosy można osiągnąć.

a)obniżając temperaturę powietrza b)podwyższając temperaturę powietrza

c)zmniejszając ilość pary wodnej d)zmniejszając wilgotność bezwzględną

8.SKALA BEAUFORTA OKREŚLA:

a)porywistość wiatru b)podwyższając temperaturę powietrza

c)orientacyjną prędkość wiatru d)kierunek wiatru

9.NA PODSTAWOWĄ PRZEMIANĘ MATERII NIE WPŁYWA:

a)temperatura otoczenia b)ciąża

c)wiek d)waga ciała

10.ORGANIZM LUDZKI NIE ZUŻYWA ENERGII ZAWARTEJ W:

a)skrobi b)laktozie

c)błonniku d)glikogenie

11.NAJWIĘKSZĄ WARTOŚĆ ODŻYWCZĄ DLA CZŁOWIEKA POSIADA BIAŁKO:

a)soi b)ziemniaka

c)kukurydzy d)pszenicy

12.FIZJOLOGICZNE DOBOWE MINIMUM BIAŁKOWE DLA DOROSŁEGO MĘŻCZYZNY WYNOSI NA 1KG MASY CIAŁA OKOŁO:

a)0,5g b)1,0g

c)5,0g d)10,0g

13.NAJWYŻSZĄ WARTOŚĆ ENERGETYCZNĄ POSIADAJĄ:

a)tłuszcze b)białka

c)węglowodany d)cukrowce

14.HIPOGLIKEMIA TO:

a)zawyżony poziom cukru we krwi b)zaniżony poziom cukru we krwi

c)zawyżona zawartość glikogenu w wątrobie d)zaniżona zawartość glikogenu w wątrobie

15.PROMIENIWANIE WIDZIALNE TO PROMIENIOWANIE D DŁUGOŚCI FAL:

a)180-400nm b)400-760nm

c)760-2300nm d)poniżej 180nm

16.GDY W PSYCHROMETRZE ASSMANA WARTOŚĆ TEMPERATUR TERMOMETRÓW SUCHEGO I WILGOTNEGO JEST TAKA SAMA TO WILGOTNOŚĆ WYNOSI:

a)0% b)50%

c)150% d)100%

17.W TEMPERATURZE POWIETRZA POWYŻEJ 35 `C RUCH POWIETRZA POWODUJE:

a)szybsze ochłodzenie organizmu b)zwiększenie uczucia gorąca

c)zmniejszenie parowania potu d)stany zapalne skóry

18.STAŁA SŁONECZNA WYNOSI:

a)1kcal/cm2 b)2kcal/cm2

c)3kcal/cm2 d)4kcal/cm2

19.W TŁUSZCZU ROZPUŚCI SIĘ TYLKO ZESTAW WITAMIN:

a)A-D b)C-D

c)B-C d)A-B

20.ENZYMEM TRAWIĄCYM BIAŁKA W ŻOŁĄDKU JEST:

a)Mucyna b)Lipaza

c)Amylaza d)Pepsyna

1.TEMPERATURA DOBOWA POWIETRZA OSIĄGA ZWYKLE NAJNIZSZE WARTOŚCI:

a)ok.godz.23.00-24.00 b)przed świtem

c)ok.godz.14.00-15.00 d)przed zachodem słońca

2.DO BIERNYCH MECHANIZMÓW TERMOREGULACJI ZALICZAMY:

a)promieniowanie b)pocenie się

c)rozszerzenie i zwężenie naczyń krwionośnych skóry d)wzmożenie procesów utleniających w komórkach

3.WRAZ ZE WZROSTEM WYSOKOŚCI N.P.M CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE:

a)wzrasta b)zmienia się odwrotnie proporcjonalnie do wzrostu wysokości

c)zmienia się wprost proporcjonalnie do wzrostu wysokości d)nie zmienia się

4.GDY PUNKT ROSY RÓWNA SIĘ TEMPERATURZE POWIETRZA TO WILGOTNOŚĆ WYNOSI:

a)100% b)0%

c)50% d)150%

5.WILGOTNOŚĆ BEZWZGLĘDNA MAKSYMALNA TO:

a)ilość gramów pary wodnej w 1m3 powietrza

b)największa ilośc pary wodnej jaka może się znajdować w powietrzu w danej temperaturze i ciśnieniu

c)całkowity stan nasycenia parą wodną

d)procentowy stosunek zawartości pary wodnej jaka znajduje się wpowietrzu do jej zawartości maksyamlnej dla danej temperatury i ciśnienia.

6.SKALA BEAUFORTA OKREŚLA:

a)porywistość wiatru b)prędkość poruszającego się statku

c)orientacyjną prędkość wiatru d)kierunek wiatru

7.ZJAWISKO ZMIAN KIERUNKU FAL ELETROMAGNETYCZNYCH PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ NOSI NAZWĘ:

a) dyspersja b)absorbcja

c)dyslekcja d)eutrofia

8.ZJAWISKO ZMIANY ENERGII FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ENERGIĘ CIEPLNĄ NOSI NAZWĘ:

a)dyspresja b)absorbcja

c)dyslekcja d)eutrofia

9.PSYCHROMETR AUGUSTA SŁUŻY DO OZNACZANIA:

a)ciśnienia b)wilgotności

c)nasłonecznienia d)parowania

10.LINIE ŁĄCZĄCE NA MAPIE PUNKTY O JEDNAKOWYCH WARTOŚCIACH CIŚNIENIE POWIETRZA NAZYWAMY:

a)izobarami b)amplitudami

c)termogramem d)izotermami

11.OŚRODEK SYTOŚCI I GŁODU ZLOKALIZOWANY JEST W:

a)korze mózgowej b)śródmózgowiu

c)rdzeniu przedłużonym d)podwzgórzu

12.GŁÓWNYM ZADANIEM JELITA GRUBEGO JEST:

a)trawienie pokarmów b)wchłanianie pokarmów

c)wchłanianie wody d)tworzenie moczu

13.CZŁOWIEK NIE POTRAFI SYNTETYZOWAĆ W SWOIM ORGANIZMIE:

a)kwasów nukleinowych typu r DNA b)OLIGOPEPTYDÓW zawierających aminokwasy kwaśne

c)niektórych aminokwasów d)cholesterolu

14.W WODZIE ROZPUŚCI SIĘ TYLKO ZESTAW WITAMIN:

a)A-D b)C-D

c)B-C d)A-B

15.PEPSYNOGEN JEST AKTYWOWANY PRZEZ:

a)kwas solny b)pankreozyminę

c)cholecystokininę d)sekretyną

16.SKŁADNIKIEM ŚLINY NIE JEST:

a)mucyna b)ptialina

c)amylaza d)trypsyna

17.SOK TRZUSTKOWY NIE ZAWIERA NASTĘPUJACEGO ENZYMU:

a)amylaza b)węglan sodu

c)trypsyna d)lipaza

18.ZAPASY WĘGLOWODANOWE W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA GROMADZONE SĄ W POSTACI:

a)mioglobiny b)glikogenu

c)maltozy d)sacharozy

19.NA PRZESUWANIE POKARMU W KIERUNKU JELITA GRUBEGO WPŁYWA PRZEDE WSZYSTKIM NASTĘPUJĄCY RUCH JELITA:

a)perystaltyczny b)anty perystaliczny

c)wahadłowy d)odcinkowy

20.WĄTROBA NIE PEŁNI FUNKCJI:

a)odtruwającej b)magazynowania glikogenu

c)wydzielania zółci d)wydzielanie enzymów do dwunastnicy

1.W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ ULEGA ABSORBCJI NASTĘPUJĄCY PROCENT PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO:

a)5% b)15%

c)25% d)35%

2.NA UKŁAD NERWOWY CZŁOWIEKA ODDZIAŁUJE PRZEDE WSZYSTKIM NASTĘPUJĄCY ZESPÓŁ CZYNNNIKÓW METEROLOGICZNYCH:

a)termiczno-wilgotnościowy b)fizyko-chemiczny

c)fotoakryniczny d)neurotropowy

3.WILGOTNOŚĆ POWIETRZA NIE MOŻE ZMIERZYĆ:

a)higrometrem włosowym b)psychrometrem

c)anemometrem d)higrometrem kondensacyjnym

4.CHOROBA KESONOWA(CIŚNIENIOWA)JEST SPOWODOWANA:

a)rozpuszczeniem się gazów we krwi b)brakiem tlenu

c)zatruciem tlenkiem węgla d)gwałtownie zwiększającym się ciśnieniem

5.OPTYMALNE WARUNKI TERMICZNO-WILGOTNOŚCIOWE DLA CZŁOWIEKA TO:

a)temp.15-30'Ci wilgotność wzgl.40-60% b)temp.45-60'C i wilgotność wzgl.20-30%

c)temp.0-10'C i wilgotność wzgl.40-60% d)temp.15-30'C i wilgotność wzgl.80-90%

6.U CZŁOWIEKA NAJWIEKSZE STRATY CIEPŁA NASTĘPUJĄ POPRZEZ:

a)defekację i Miksję b)płuca

c)język d)skórę

7.TEMPREATURA EFEKTYWNA JEST WYNIKIEM ŁĄCZĄCEGO DZIAŁANIA:

a)temperatury,wilgotności b)temperatury,wilgotności i ruchu powietrza

c)temperatury,wilgotności i ciśnienia d)temperatury i ciśnienia

8.DRGAWKI CIEPLNE TO BOLESNE SKURCZE:

a)mięśni gładkich b)mięśni poprzecznie prążkowanych

c)przewodu pokarmowego d)układu krwionośnego

9.ZE WZGLĘDÓW KLIMATYCZNYCH W POLSCE NIE POWINNA WYSTĘPOWAĆ:

a)grużlica b)krzywica

c)Amebioza d)schorzenie dróg oddechowych

10.NA PRZESUWANIE TREŚCI POKARMOWEJ W KIERUNKU ODBYTNICY WPŁYWA PRZEDE WSZYSTKIM NASTĘPUJĄCY RUCH JELITA CIEŃKIEGO:

a)wahadłowy b)odcinkowy

c)perystaltyczny d)anty perystaltyczny

11.W USTROJU CZŁOWIEKA NADMIAR AMINOKWASÓW JEST:

a)wykorzystywany jako substrat energetyczny b)wydalany z organizmu

c)magazynowany d)wszystkie wymienione odpowiedzi poprawne

12.W TŁUSZCZU ROZPUŚCI SIĘ TYLKO ZESTAW WITAMIN:

a)A-D b)C-D

c)B-C d)A-B

13.ENZYMEM TRAWIĄCYM BIAŁKA Z ŻÓŁĄDKU JEST:

a)mucyna b)lipaza

c)amylaza d)pepsyna

14.ORGANEM WYDZIELAJĄCYM ZÓŁĆ JEST:

a)trzustka b)wątroba

c)śledziona d)żoładka

15.WĘGLOWODANY ZAPASOWE WYSTĘPUJĄ U ZWIETZĄT W POSTACI:

a)glikogenu b)skrobi

c)chityny d)włóknika

16.DZIAŁANIE TRAWIENNE ŚLINY POLEGA NA:

a)hydrolizie skrobi do maltozy b)wstępnym trawieniu białka

c)rozkładzie tłuszczów d)wstępnym trawieniu błonnika

17.METABOLICZNA AKTYWNOŚĆ WĄTROBY POLEGA NA:

a)trawieniu dwucukrów b)magazynowaniu nadmiaru białek

c)dostarczeniu cząstek energetycznych do mózgu,mięśni i innych tkanek

d)wytworzeniu hormonów tkankowych takich jak heparyna

18.GŁÓWNYM ZADANIEM JELITA GRUBEGO JEST:

a)trawienie pokarmów b)tworzenie moczu

c)wchłanianie wody d)wchłanianie pokarmów

19.SKALA BEAUFORTA OKREŚLA:

a)porywistość wiatru b)prędkośc poruszającego się statku

c)orientacyjną prędkość wiatru d)kierunek wiatru

20.W SKALI FAHRENHEITA PUNKT ZAMARZANIA WODY WYNOSI:

a)0' b)-32'

c)-212' d)-273,16'


Pobierz dokument
higiena.i.zywienie.test.higiena.1.doc
Rozmiar 54 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
żywienie test 1
1.Żywienie TEST, longman egzamin gimnzjalny
Higiena Produkcji - pytania z Zywienia-Diet. - sesja zima200, żywienie człowieka i ocena żywności, s
Higiena test id 201631 Nieznany
pytaniahigienaaa, żywienie człowieka i ocena żywności, semestr 4, higiena
Promocja zdrowia - test, higienistka stomatologiczna
higiena i zywienie higiena sciaga
mieso test 2011, HIGIENA ZWIERZĄT RZEŹNYCH I MIĘSA
test 2 B, ZP testy higiena
PODSTAWY TEORETYCZNE HIGIENY ZYWIENIA
higiena żywności i żywienia 97–2003
odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higiene dbamy prezentacja
sciaga9 hig, żywienie człowieka i ocena żywności, semestr 4, higiena
sciaga hig, żywienie człowieka i ocena żywności, semestr 4, higiena
higiena kolos, żywienie człowieka i ocena żywności, semestr 4, higiena
jakieś pytania jeszcze, żywienie człowieka i ocena żywności, semestr 4, higiena
193 , HIGIENA ŻYWIENIA

więcej podobnych podstron