pedagogika porównawcza, Awans zawodowy, AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA


AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Zestawienie tematyczne w wyborze

 1. Adamski M.: Awans, który może być inny. „Dyrektor Szkoły” 2002, nr 9, s. 19- 21

 2. Aftański A.: Awansowanie nauczycieli w nowym systemie edukacji- refleksje praktyka. „Wychow. na co Dzień” 2003, nr 9, s. 6- 9

 3. Atamańczuk K.: Nauczyciele a reforma oświaty. „Nowe w Szkole” 2002, nr 5, s. 8- 13

 4. Awans zawodowy. MEN odpowiada. „Przegląd Oświatowy” 2001, nr 11, s. 12- 13

 5. Banach Cz.: Nauczyciel wobec zadań reformy i własnego rozwoju zawodowego. „Nowa Szk.” 2002, nr 2, s. 4- 9

 6. Bariery rozwoju zawodowego: raport oświatowy. „Gazeta Szkolna” 2002, nr 5, s. 6

 7. Bartnik B.: Plan rozwoju zawodowego. „Nowe w Szk.” 2000- 2001, nr 5, s. 21

 8. Barynik B. : Plan rozwoju zawodowego - to nie takie trudne. „Nowe w Szkole” 2000-2001     nr 5, s. 21

 9. Banasik I. : Stopnie awansu. „Biblioteka w Szkole” 2001 nr 2, s. 8

 10. Borowiec R.: Awans zawodowy dyrektora. „Dyrektor Szkoły” 2001, nr 12, s. 14- 15

 11. Ciesielska B. : Awans zawodowy nauczyciela : zestawienie bibliograficzne  w wyborze. „Nowa Szkoła” 2002 nr 10, s. 41-45

 12. Chrząstowska B.: W trosce o awans. „Polonistyka” 2001, nr 7, s. 388- 393

 13. Cyganiuk J., Mysiurski A.: Wzorcowy plan rozwoju zawodowego. „Wychow. Fiz. i Zdrowotne” 2001, nr 4, s. 5- 9

 14. Darwicz E.: Czy warto awansować? „Dyrektor Szk.” 2001, nr 12, s. 9- 11

 15. Depczyńska K.: Awans zawodowy szansą rozwoju osobowości? „Nowe w Szkole” 2000- 2001, nr 9, s. 9- 12

 16. Dokumentacja nauczyciela mianowanego ; kolejny fragment poradnika wydanego przez Centralny Ośrodek Doskonalenia nauczycieli. „Gazeta Szkolna” 2003, nr 37, s. VI-VII

 17. Dokumentacja nauczyciela mianowanego. „Gazeta Szkolna” 2003, nr 38, s. VI

 18. Drobot J. : Twoja teczka w naszych rękach. „Głos Nauczycielski” 2003, nr 32, s. 6-7

 19. Gajewska M., Grodecka E.: Planowanie własnego rozwoju. „Nowa Szkoła” 2001, nr 1, s. 28- 30

 20. Giermakowski M.: Konstruowanie planu rozwoju zawodowego. „Nowe w Szk.” 2001- 2002, nr 1, s. 20- 22

 21. Giermakowski M. : Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. „Nowe w Szkole” 2002 nr 5, s. 20-22

 22. Gołębniak B.D.: O awansie czyli rozwoju zawodowym z perspektywy refleksyjnego podejścia do profesjonalizmu nauczycieli. „Dyr. Szk.” 2001, nr 12, s. 3- 7

 23. Górska I.: Rozwój zawodowy nauczyciela w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. „Eduk. Ustaw. Doros.” 2001, nr 3, s. 54- 60

 24. Grygier U.: Nowa rola- opiekun stażu: jakie obowiązki ma opiekun stażu? „Nowa Szkoła” 2002, nr 4, s. 40- 44

 25. Igielska D.: Awans ku normalności. „Nowe w Szkole” 2002, nr 9, s. 20- 23

 26. Jak zaplanować rozwój zawodowy. „Gazeta Szkolna” 2000, nr 23, s. 21

 27. Jańczyk G.: Okiem praktyka: nowe zasady awansu. „Edukacja i Dialog” 2002, nr 8, s. 10- 14

 28. Jaranowski W.: Rozmowy przyjazne i konstruktywne. „Przegląd Oświatowy” 2004, nr 19, s. 5- 6

 29. Jasiński R.: Mój plan rozwoju zawodowego. „Nowe w Szk.” 2000- 2001, nr 6, s. 23- 24

 30. Jerzyk K.: Awans zawodowy nauczyciela: przywilej czy problem. „Gazeta Szkolna” 2001, nr 14, s. 7

 31. Jeziorna E.; Kontrakt: umowa o współpracy. „Nowa Szk.” 2001, nr 1, s. 36- 38

 32. Jóźwiak M.: Jak napisać plan rozwoju zawodowego? „Nowe w Szk.” 2000/ 2001, nr 5, s. 22- 23

 33. Kałużna B.: Plan rozwoju zawodowego. „Nowe w Szk.” 2000- 2001, nr 6, s. 20- 23

 34. Kazimierowicz M. : Awans zawodowy - jakość pracy nauczyciela. „Nowe  w Szkole” 2001 nr 5, s. 50-52

 35. Kazimierowicz M.: Awans zawodowy nauczycieli- niedoskonałość przepisów. „Nowe w Szkole” 2002, nr 4, s. 23

 36. Kazimierowicz M.: Awans zawodowy nauczyciela- oczekiwane zmiany. „Nowa Szkoła” 2002, nr 5, s. 42- 43

 37. Kazimierowicz M.: Awans zawodowy nauczyciela- oczekiwane zmiany. „Nowa Szkoła” 2002, nr 10, s. 24

 38. Kazimierowicz M.: Organizacja awansu zawodowego. „Nowa Szk.” 2004, nr 1, s. 49- 51

 39. Kazimierowicz M.: Organizacja awansu zawodowego. „Nowe w Szk.” Nr 2, s. 4- 5

 40. Kazimierowicz M.: Trzeba zmienić niedoskonałe przepisy. „Nowa Szk.” 2002, nr 2, s. 43- 44

11.Kij A. : Troje w jednym. „Głos Nauczycielski” 2002 nr 30, s. 1,6

12.Konarska T. : Postępowanie zgodnie z terminem. „Głos Nauczycielski” 2001      nr 14, s. 1

 1. 13.Kuźmińska K. : Awans zawodowy nauczycieli bibliotekarzy. „Poradnik      Bibliotekarza” 2001, nr 6, s. 32-33

 2. Kordziński J.: Awans nauczyciela awansem szkoły. „Gazeta Szkolna” 2004, nr 26, s. 1

 3. Kordziński J.: Przeszkody i wątpliwości. „Gazeta Szkolna” 2001, nr 49, s. 7

 4. Kozak W.: Na ścieżkach awansu zawodowego- refleksje o roli opiekuna stażu. „Dyrektor Szkoły” 2001, nr 12, s. 16- 18

 5. Księżyk M.B.: O zadaniach opiekuna stażu. „Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze” 2001, nr 2, s. 52- 53

 6. Kubowicz S., Soczyński B.: Zmiany w Karcie Nauczyciela. „Przegląd Oświatowy” 2004, nr 13, s. 9- 13

 7. Kucia A.: Jak dokumentować procedurę oceny i rozwoju nauczyciela. „Dyrektor Szk.” 2001, nr 5, s. 13- 16

 8. Kuźmińska K.: Awans zawodowy nauczycieli- bibliotekarzy. „Poradnik Bibliotekarza” 2001, nr 6, s. 32- 33

 9. Lewandowska E.: Opiekun stażu- formalność czy faktyczne wspieranie nauczyciela. „Poszukiwania” 2000, nr 2, s. 29- 40

 10. Maciejewska J., Durda M.: Samoocena pracy nauczyciela. „Nowe w Szkole” 2002, nr 4, s. 19- 20

 11. Misztal M.: Indywidualny plan rozwoju zawodowego. „Nowa Szk.” 2001, nr 1, s. 24- 25

 12. Mitra K.: W drodze po awans. „Gaz. Szk.” 2001, nr 39, s. 6

 13. Mizgajska A.: Opiekun stażysty. „Przegląd Oświatowy” 2000, nr 20, s. 8- 9

 14. Nawrocka B.: Zanim napiszesz plan. „Gazeta Szkolna” 2001, nr 31/32, s. 29

 15. Nowak M.: Uboczne skutki awansu. „Gaz. Szk.” 2002, nr 14, s. 17

 16. Nowak V.: O awansie zawodowym. „Nowe w Szk.” 2001- 2002, nr 4, s. 18- 23

 17. Nowak V.: O awansie zawodowym. „Nowe w Szkole” 2000-2001 nr 3, s. 21-25

 18. Nowak V. : O awansie zawodowym. „Nowe w Szkole” 2000-2001 nr 4, s.  18-23

 19. Nowe zasady stażowe w przypadku awansowania. „Głos Nauczycielski” 2004, nr 38, s. II

 20. Okonowska H., Ozimek D.: Awans zawodowy: słownik niektórych terminów i pojęć. „Biblioteka w Szkole” 2003, nr 9, s. 36- 37

 21. Oraczko G.: Vademecum dyrektora: zadania dyrektora szkoły w zakresie procedury dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela. „Nowa Szk.” 2001, nr 1, s. 26- 27

 22. Osiński Z.: Przygotowanie nauczycieli do planowania własnego rozwoju zawodowego. „Eduk. Ustaw. Doros.” 2001, nr 3, s. 43- 53

 23. Pawelski L.: Awans nauczycieli w zreformowanej szkole. „Nowa Szkoła” 2001, nr 1, s. 11- 13

 24. Plan rozwoju zawodowego. „Gazeta Szkolna” 2000, nr 25, s. 21

 25. Pliszka A. : Jak przygotować dokumentację na stopień nauczyciela dyplomowanego? „Biblioteka w Szkole” 2001 nr 11, s. 20-21

 26. Prażniewska K., Skalik K.: Planowanie własnego rozwoju w aspekcie zdobywania kolejnych szczebli awansu zawodowego. „Dyrektor Szk.” 2000, nr 11, s. 32- 34

 27. Prejs M.: Bilans po awansie. „Nowe w Szk. 2004, nr 1, s. 1- 3

 28. Prus- Wiśniewska H.: Plan rozwoju zawodowego. „Wychow. w Przedszk.” 2001, nr 6, s. 331- 335

 29. Raps L.: Oceny nauczycieli i dyrektorów dotyczące procedur awansu zawodowego. „Dyr. Szk.” 2001, nr 11, s. 5- 9

 30. Rechnio B.: Na ścieżkach awansu. „Głos Nauczycielski” 2004, nr 36, s. 1

 31. Rechnio B.: Staż z powikłaniami. „Głos Naucz.” 2004, nr 48, s. 9.

 32. Rechnio B.: Zostań ekspertem”. „Głos Nauczycielski” 2004, nr 42, s. 10

 33. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. „Głos Nauczycielski”, 2004, nr 49, s. III- VI (wkładka).

 34. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. „Dziennik Ustaw” 2004, nr 260, poz. 2593.

 35. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. „Przegląd Oświatowy” (Dz. U. z dn. 8.12.2004r. nr 260, poz. 2593) 2005, nr 1, s. 9- 12

 36. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Sportu z dn. 29 maja 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. „Dziennik Ustaw” 2002, nr 82, poz. 744

 37. Sawiński J.: Jak zatwierdzić plan rozwoju zawodowego nauczyciela? „Dyrektor Szk.” 2001, nr 5, s. 6- 10

 38. Sawiński J. : Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela. „Nowe w Szkole” 2000-2001 nr 9 s. 20-24

 39. Skrobisz J. : Awans zawodowy. „Głos Nauczycielski” 2001 nr 2, s. II

 40. Skrok K.: Studia podyplomowe- wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli chemii 7. „Chemia w Szk.” 2001, nr 1, s. 58- 59

 41. Slot J.: Zadania dyrektora szkoły: placówki w procedurach uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego. „Wychow. na co Dzień” 2001, nr ½, s. IV-V

 42. Sobolewska R.: Zmiany w przepisach o awansie zawodowym nauczycieli. „Gazeta Szk.” 2004, nr 35, s. 8- 9

 43. Soczyński B.: Postępowanie kwalifikacyjne. „Przegląd Oświatowy” 2003, nr 3, s. 11

 44. Sowińska A.: Kręte ścieżki awansu. „Edukacja i Dialog” 2002, nr 8, s. 15- 17

 45. Szylhabel K, Wróbel J. : Egzamin na bibliotekarza dyplomowanego.     „Bibliotekarz” 2002,      nr 5, s. 8-11

 46. Szynal M. : Awans zawodowy nauczyciela mianowanego : nauczyciel     bibliotekarz      biblioteki pedagogicznej. „Biblioteka w Szkole” 2003, nr 6, s. 1-3

 47. Staż ustala organ prowadzący. „Głos Nauczycielski” 2000, nr 46, s. 1

 48. Staże na finiszu. „Przegląd Oświatowy” 2001, nr 9, s. 6- 7, 23

 49. Szwarc M.: Awans zawodowy czy degradacja? „Gaz. Szk.” 2002, nr 4, s. 5

 50. Śliwerski B.: Awans „zasobów ludzkich”. „Edukacja i Dialog” 2001, nr 8, s. 28- 34

 51. Śliwerski B.: Bzdety z Zety, czyli kłopoty z awansem zawodowym. „Nowe w Szkole” 2001- 2002, nr 3, s. 3- 5

 52. Ustawa z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy- Karta Nauczyciela oraz o zmianie nie których innych ustaw. Dziennik Ustaw 2004, nr 179, poz. 1845

 53. Vademecum dla awansujących. „Głos Nauczycielski” 2001 nr 24, s. 2

 54. Walczak H.: Jak funkcjonuje system awansu. „Gaz. Szk.” 2002, nr 7, s. 8

 55. Wasilewski J.: Stopnie awansu: procedura, kwalifikacje, dokumenty. Biblioteka w Szk. 2000, nr 12, s. 1- 9

 56. Wasiluk K.: Co zmieniono? „Przegląd Oświatowy” 2002, nr 11, s. 7

 57. Więckowski K.: Konstruowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela. „Życie Szk.” 2001, nr 7, s. 387- 392

 58. Wlazło S.: Awans zawodowy inaczej. „Głos Nauczycielski” 2002, nr 5, s. 10

 59. Wojnowska W.: Związek zawodowego rozwoju nauczyciela z koncepcją rozwoju szkoły. „Dyrektor Szk.” 2001, nr 10, s. 15- 20

 60. Wójcicka E. : Awans zawodowy - nauczyciel dyplomowany. Dokumentacja wymagań kwalifikacyjnych. „Biblioteka w Szkole” 2002 nr 4, s. 1-7

 61. Wójcicka E. : Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego. Dokumentacja wymagań kwalifikacyjnych. „Biblioteka w Szkole” 2003 nr 4, s. 1-4

 62. Wyrozembski A.J.: Awans i komputery. „Poszukiwania”, 2000, nr 2, s. 3- 9.

 63. Zaworowska T. : Z doświadczeń praktyka : dokumentacja nauczyciela kontraktowego ubiegającego o awans na stopień nauczyciela mianowanego. „Przegląd Oświatowy” 2003 nr 3, s. 9-10.

 64. Zaworowska T. : Z doświadczeń praktyka. „Przegląd Oświatowy” 2003, nr 4, s. 15-16.

 65. Zejdel K.: „Estetyka” i osiągnięcia. „Gazeta Szkolna” 2001, nr 27/28, s. 12- 13

 66. Zejdel K.: Kierunki rozwoju zawodowego nauczyciela. „Dyrektor Szkoły” 2002, nr 9, s. 17- 18Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pedagogika porównawcza Pachociński Ryszard Zarys pedagogiki porównawczej IBE Warszawa 1998 kszt
Awans zawodowy nauczycieli, Pedagogiczne
10-LITERATURA (2) , AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA - ZAPOZNANIE SIĘ Z LITERATURĄ PEDAGOGICZNĄ, WYCHOWAWC
8-PRAWO OŚWIATOWE (2) , AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA - ZAPOZNANIE SIĘ Z LITERATURĄ PEDAGOGICZNĄ, WYCHO
Nauczyciel przed komisją, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wc
kontr z04, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wczesnoszkolna, A
kontr z06, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wczesnoszkolna, A
kontr z02, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wczesnoszkolna, A
kontr z07s1, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Pedagogika wczesnoszkolna,
wniosek o podjecie postepowania, Dla dzieci, Dla nauczycieli, awans zawodowy nauczyciela, 1. Stażyst
sprawozdanie ROCZNE ze stażu, awans zawodowy nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego
Awans zawodowy nauczyciela
7-Stażysta - dokumentacja formalna (2) , AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA - DOKUMENTACJA FORMALNA
2-Mianowany - dokumentacja formalna (2) , AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA - DOKUMENTACJA FORMALNA
3. Zmiany w Karcie Nauczyciela od 31.08.2004, Awans zawodowy nauczyciela- moje zebrane materiały
ocena dorobku nauczyciela kontraktowego(1), szkoła, awans zawodowy nauczyciela
Awans zawodowy nauczyciela
3. Po ocenie dorobku zawodowego nauczyciela, Awans zawodowy nauczyciela- moje zebrane materiały

więcej podobnych podstron