Pytania, psychoterapia test


PSYCHOTERAPIA

1.Twórca metody desensytyzacji to:

a) Lazarus

b) Wolpe

c) Bandura

2.W psychoterapii Gestalt człowiek zdrowy , to taki, u którego:

a) powstałe figury są zgodnez jego doświadczeniem

b)następuje ciągły proces powstawania i rozpadu figur

c) obydwa pow. są poprawne

3. W teoriach humanistyczno- egzystencjalnych podstawowy mechanizm neurotyczny to:

a) zaprzeczenie

b) przerzucanie odpowiedzialności na zew.

c) redukowanie siebie do roli społ.

4. Podstawowa technika pracy w psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej to:

a) wsparcie

b) analiza przekonań

c) odzwierciedlanie

5. Do podstawowych aspektów,, schizofrenogennej matki” wg F.Fromm- Reichmann nie

należy:

a)zmienność nastroju

b)odrzucanie dziecka

c) nadopiekuńczość

6. Psychoterapia narracyjna opiera się na:

a) społecznym konstrukcjoniźmie

b) poglądach modernistycznych

c) konstruktywizmie

7. Ujemne pętle sprzężeń zwrotnych :

a) korygują system, przywracają równowagę

b)doprowadzają system do rozpadu

c) są sprzeczne z zasadą homeostazy

8. Zgodnie z koncepcją podwójnego wiązania (Batesona), trzeci nakaz:

a) jest sprzeczny z drugim

b) uniemożliwia ucieczkę z sytuacji

c) uruchamia proces postrzegania świata wg wzorca sprzeczności

9.Symetryczna identyfikacja terapeuty pacjentem oparta jest na :

a) empatii

b) identyfikacji projekcyjnej

c)pozytywnym przeniesieniu

10. Acting out w psychoterapii to forma :

a)przeniesienia

b) oporu

c) przeciwprzeniesienia

11. Pojawianie się oporu pacjenta , uważany jest za bład w terapii:

a) gestalt

b) behawioralno- poznawczej

c) humanistyczno- egzystencjalnej

12.” Przepracowanie „ problemów w terapii najpełniej można opisać przez :

a) wgląd emocjonalny

b) stworzenie nowych asocjacji

c) wgląd emo i intelektualny

13. Najważniejszym wskaźnikiem pracy grupy jest :

a) pojawienie się norm grupowych

b) niski poziom oporu

c) pojawianie się nowych skojarzeń

14. Autorem rozumienia objawu jako przesadnie nasilonego mechanizmu, służącego uprzednio do zachowania równowagi w systemie jest :

a) Minuchin

b)Bowen

c) Boszormenyi-Nagy

15. Pojawienie się w związku koluzyjnym trzeciej osoby, najmniej związane jest z :

a) sztywnością zachowań regresywnych i progresywnych

b) obroną przed bliskością

c) rozładowywaniem napięć

 1. Behawioralna terapia par , najskuteczniejsza jest w przypadku problemów :

  1. komunikacyjnych pary

  2. alkoholowych

  3. seksualnych

 1. Poglądy M. Klein , dotyczące psychoanalizy dzieci, najpełniej oddaje twierdzenie :

  1. wgląd u dzieci jest łatwiejszy gdyż wyparcie jest słabsze

  2. jest to transpozycja psychoanalizy dorosłych

  3. powinna się ona przeplatać z elementami edukacyjnymi

 1. W psychoterapii młodzieży objawy powinno odnosić się do:

  1. związków emocjonalnych w rodzinie

  2. obrazu siebie ( nastolatka) i jego samooceny

  3. zadanie rozwojowe

 1. Które twierdzenie najbardziej adekwatnie opisuje psychoterapię grupową młodzieży :

  1. ważność grupy rówieśniczej sprzyja tworzeniu spójności grupowej

  2. dużą trudność sprawia wytworzenie spójności grupowej

  3. zawiązanie grupy ułatwia naturalna w tym wieku tendencja do spójności w grupie rówieśniczej

 1. W jaki sposób Charcot rozumiał hipotezę :

  1. zjawisko psychiczne

  2. zjawisko somatyczne związane z czynnikami fizycznymi

  3. zjawisko psychiczno- somatyczne

 1. Twórca terminu neuroza :

  1. Braid

  2. Cullen

  3. Mesmer

 1. Co nowego powiedział Freud o nieświadomości:

  1. potrzebna do prawidłowego funkcjonowania

  2. jest źródłem psychicznej patologii

  3. można poznać jej zawartość

 1. Jaki model badań nad psychoterapią opisuje charakterystykę :minimalna ingerencja w przebieg psychoterapii + niemożność wnioskowania przyczynowo-skutkowego :

  1. model naturalistyczno-korelacyjny

  2. model eksperymentalno- laboratoryjny

  3. model eksperymentalno- naturalistyczny

 1. Do najczęściej pojawiających się elementów definicji psychoterapii nie należy :

  1. metoda leczenia

  2. zaburzenie psychogenne

  3. społeczne usankcjonowanie psychoterapeuty

 1. Jungowska metoda amplifikacji to :

  1. inna nazwa metody wolnych skojarzeń

  2. analiza symboli rozumiana jako czynnik leczący w psychoterapii

  3. porównywanie elementu przeżyc pacjenta z ogólnoludzką symboliką

 1. Autorem pierwszej poważnej krytyki skuteczności psychoterapii opartej na badaniach empirycznych był :

  1. Bergin

  2. Eysenck

  3. Luborski

 1. Która szkoła psychoterapeutyczna doceniła i wykorzystała przeciwprzeniesienie :

  1. szkoła M.Klein

  2. klasyczna psychoanaliza

  3. szkoła psychologii ego

 1. Technika pracy psychoterapeutycznej polegająca na zwróceniu uwagi na konkretne zjawisko to:

  1. klaryfikacja

  2. Instrukcja

  3. Konfrontacja

29. Z którą fazą rozwoju związku z obiektem wg M. Mahler związane są zaburzenia osobowości :

a) Fazą separacji-indywiduacji

b) Fazą symbiotyczną

c) Fazą konsolidacji ego i superego

30. Specyficzne nawyki ruchowe o przymusowym charakterze to :

  1. obsesje

  2. fobie

  3. kompulsjeWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Psychologia test, Psychologia
PYTANIA Z PSYCHOLOGII SĄDOWEJ, III, IV, V ROK, SEMESTR I, PODSTAWY PSYCHOLOGII SĄDOWEJ
PYTANIE 1, Psychologia, psychologia stosowana I, emocje
Pytania grupa 1 test końcowy, V rok, Chirurgia, 2015-16 naczynia
PYTANIA NA TEST, kosmetyka projekty- egzamin zawodowy
-------PYTANia psychometria, DIAGNOZA, SWPS materiały, pytania
Pytania z Psychologii emocji i motywacji - KolaËťczyk, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 06
pytania na test anatomi
pytania psychologia kliniczna
pytania na test 2(2)
Pytania na test z medycyny ratunkowej wieku dziecięcego dla III roku ratownictwa (1)
Psychologia, psychologia test nowy
pytania-psychologia historyczna, DIAGNOZA, SWPS materiały, pytania
Pytaniazbiopsyzegz, Psychologia 1.1 - Biopsa, do egzaminu
Pytania Psychoonkologia, różńe
Pytania Olek test zaliczeniowy, Najczęstszą przyczyną mechanicznej niedrożności jelit u dzieci po 1
pytania teoretyczne, Test przykładowy

więcej podobnych podstron