egzamin percepcja, 1


1. przykład eksperymentu- trzeba określić zmienne

2. pojęcia- transdukcja, szum neuronalny, próg, teoria detekcji sygnałów, nabyta achromatopsja, paralaksa ruchowa, przetwarzanie bottom-up i top-down, rodzaje głuchoty, słuch absolutny

3. Jaka jest różnica między cechą a zmienną?

4. Na czym polega operacjonalizacja zmiennych?

5. Postępowanie, którego celem jest próba obalenia istniejącej teorii, nazywamy…chodzi o falsyfikację;

6. początkiem której skali jest zero bezwzględne?

7. Podany jest przykład rozumowania indukcyjnego/dedukcyjnego i trzeba rozpoznać który to z nich.

8. Koncepcja Biedermana opierała się o rozpoznawanie przedmiotów w oparciu o…(geony)

9. Badania nad rotacjami umysłowymi prowadził... (Shepard)

10. które obszary mózgowe są odpowiedzialne za równowagę? Chodzi o kanały półkoliste

11. Na czym polega paradoksalne odczuwanie zimna?

12. Specyficzna funkcja endorfin- uśmierzanie bólu

13. Pojęcia; ipsi- i kontralateralny

14. co łączy obie półkule

15. Podaj psychologiczną definicję dźwięku

16. Co to jest głośność?

17. Jaką barwę zobaczysz, gdy aktywny będzie każdy z 3 typów czopków

18. inna nazwa pierwszorzędowej kory wzrokowej

19. Ślepota na barwy to…

20. na czym polega teoria retinex, teoria procesów przeciwstawnych

21. Co to jest ton dźwięku?

22. Na czym polega zespół Kluvera- Bucy'ego

23. funkcje kory przedczołowej

1. definicja teorii retinex

2. co tworzy istote białą

3. jaki kolor otrzymamy zgodnie z teoria trichromatyczną kiedy pobudzone zostną wszystkie rodzaje czopków

5. jak nazywa się choroba w wyniku której zanikają normalne reakcje lękowe

6. w którym płacie nowotwór powoduje halucynacje wzrokowe i słuchowe

7. definicja teorii miejsca

8. jak nazywa się niezdolność do rozróżnania kolorów

9. za pomocą czego następuje widzenia centralne

10. miejsce w siatkówce z którego wychodzą aksony i naczynia krwionośne

11. jaki obszar zajmuje zakręt przedśrodkowy

12. jaką częstotliwość słyszą słonie

3-

chyba chodzi o to że: zmienna jest cechą która przyjmuje co najmniej dwie wartości

tak jest w ty "Liczby..."

17- biały albo szary

24- do 10 tys Hz

Z tą psychologiczna definicja dźwięku, to rzecz się ma następująco: dźwięk nie jest w świecie fizycznym, na zewnątrz nas, ale jest zjawiskiem psychicznym tzn należy do układu nerwowego, "który przetwarza energię fizyczna wibracji na energie neuronową" (Kosslyn)

a tak prosto, jest Mózg jest dźwięk :)

Przewody półkoliste wypełnione są śródchłonką, której ruch spowodowany obrotem głowy (wskutek siły bezwładności) podrażnia włoski powodując pobudzenie komórek nerwowych, pozwalając zachować równowagę.

Wydaje mi się, że z tym podwójnym kodowaniem chodzi o to, że człowiek ma zdolność do zapamiętywania pewnych rzeczy na dwa sposoby. Jeżeli jest informacja WERBALNA (np. słowo abstrakcyjne) to tworzy się w moim umyśle reprezentacja tego czyli LOGOGEN. Jeśli zaś, coś widzę (obraz) to ta reprezentacja będzie podwójna- jako LOGOGEN i jako IMAGEN.

Dlatego łatwiej zapamiętuje się obrazy, bo jak zaniknie jeden kod (np Logogen) to pozostaje jeszcze reprezentacja obrazowa.

ipsilateralna strona ciała, to ta sama strona ciała co dana półkula n. prawa półkula-prawa strona ciała

kontrlateralna strona ciała-to przeciwna do danej półkuli np. prawa półkula-lewa strona ciałaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
PERCEPCJA - EGZAMIN, Psychologia KUL
Pytania i odpowiedzi percepcja egzamin, Psychologia KUL
Egzamin zaoczne
Pytania egzaminacyjneIM
ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS III
zadania egzaminacyjne
Egzamin 2008 2009
Egzamin poprawkowy I 2009 2010
Egzamin II ze statystyki luty 2007
312[01] 01 122 Arkusz egzaminac Nieznany (2)
Egzamin praktyczny Zadanie Nr 4
konta egzaminacyjne id 246765 Nieznany
EGZAMIN PKM2 pytania2011
na co nalezy zwrocic uwage przygotowujac uczniow do nowego ustnego egzaminu maturalnego
Egzamin z RP2 31 stycznia 2009 p4

więcej podobnych podstron