Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji przez roztwory za pomocą polarymetru, LAB F307


307

12.10.94

Elektr.

trzeci

I 3

Temat: Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji przez roztwory za pomocą polarymetru.

Teoria:

Polaryzacja - Światło pochodzące od naturalnych źródeł światła jest niespolaryzowana - drgania wektora świetlnego odbywają się prostopadle do kierunku rozchodzenia się promieniami, we wszystkich możliwych płaszczyznach. Polaryzator przepuści tylko te promienie, w których drgania odbywają się w jednej płaszczyźnie - światło takie nazywamy światłem spolaryzowanym liniowo.

Metody uzyskania światła spolaryzowanego to:

a) Przy odbiciu od granicy dwóch ośrodków. (Rys 1. Skrypt) Stopień polaryzacji zależy od kąta padania - jeżeli dobierzemy go tak, aby kąt między promieniem odbitym i załamanym był prosty, to promień odbity jest całkowicie spolaryzowany. Kąt padania nazywamy kątem całkowitej polaryzacji lub kątem Brewstera.

b) W zjawisku podwójnego załamania przez kryształy anizotropowe padająca wiązka ulega rozdwojeniu na dwie - zwyczajną i nadzwyczajną. Kierunek w krysztale anizotropowym dla którego promień zwyczajny i nadzwyczajny są sobie równe nazywamy osią optyczną kryształu. Jeżeli usuniemy jedną z wiązek to otrzymamy światło spolaryzowane liniowo. (patrz pryzmat Nikola)

c) Dichroizmem - nazywamy własność, występująca w niektórych podwójnie załamujących kryształach, polegające na tym, że jedna ze składowych polaryzacji jest pochłaniana w krysztale silniej niż druga. Wykorzystywane jest to w polaroidach.

Gdy na osi biegnącej wiązki światła ustawimy dwie płytki polaryzujące, jedna z nich będzie pełnić rolę polaryzatorem, a druga analizatora. Obracając analizatorem stwierdzamy, że w pewnych położeniach układ nie przepuszcza prawie światła, a w położeniach różniących się od tamtych o 90 stopni natężenie światła jest maksymalne.

Prawo Malusa mówi że:

V-kąt jaki tworzą między sobą kierunki polaryzacji w obu polaroidach

Polaryzacja kołowa- powstaje, gdy nałożą się dwie fale spolaryzowane liniowo w kierunkach wzajemnie prostopadłych.

Skręcenie płaszczyzny polaryzacji - zjawisko , któremu podlega światło przechodząc przez substancje optycznie czynne.

Rozróżniamy substancje optyczne lewo- i prawo- skrętne. Jeżeli drobiny są lustrzanymi odbiciami nazywamy je - odmianami enancjomorficzne (np. węgiel asymetryczny)

Zasady pomiaru:

Wzór Biota:

[a]-zdolność skręcająca, l-długość drogi światła w roztworze.

Umieszczamy czysty rozpuszczalnik na drodze światła odczytujemy kąt a1 zastępujemy rozpuszczalnik badanym roztworem i znów mierzymy kąt a2. Szukany kąt to różnica a2-a1.

Polarymetry są to urządzenia, które służą do badania skręcania płaszczyzny polaryzacji. Główne elementy to polaryzator, analizator i rurka zawierająca roztwór substancji optycznie czynnej.

Istota pomiaru to jak najdokładniejsze określenie położenie analizatora, przy którym oświetlenie pola widzenia jest stałe.

Przebieg ćwiczenia:

1 Zmierzyć długość rurki.

2.Włączyć oświetlenie polarymetru.

3.Nastawić lunetę na ostrość widzenia lini rozgraniczającej części pola oraz lupę odczytową na ostrość widzenia skali.

4.Wstawić rurkę z czystą wodą do polarymetru. Uprzednio sprawdzić, czy wewnątrz nie ma pęcherzyków powietrza.

5.Obracając analizatorem doprowadzić do równego (ciemnego) pola widzenia.

6.Odczytać 10-krotnie wskazanie kątomierza każdorazowa obracając analizator o przypadkowy kąt i na nowo ustalając właściwe położenie.

7.Umieszczać w polaryzometrze kolejno rurki z różnymi roztworami i odczytywać kąty podobnie jak w punktach 5 i 6.

8.Na papierze milimetrowym wykreślić zależność a=f©.

9.Obliczyć właściwą zdolność skręcającą dla każdego pomiaru i wartość średnią.

Spis przyrządów

polarymetr, lampa, rurki z wodą i roztworami.

Tablica z wynikami:

1. Wyniki pomiarów k --> [Author:MW6] ątów płaszczyzny skręcania :

Liczby 2,4,6,8,10 oznaczają stopień stężenia cukru w roztworze.

Wzór końcowy:

Wzór na błąd :

Przykładowe obliczenia:

Wnioski:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji przez roztwory za pomocą polarymetru, 307
1. 307 Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji przez roztwory za pomocą polarymetru
Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji przez roztwory za pomocą polarymetru, FIZA307
307.Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji przez roztwory za pomocą polarymetru, Laboratoria + sp
3. 307 Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji przez roztwory za pomocą polarymetru
307 Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji przez roztwory za pomocą polarymetru
307?danie skręcenia płaszczyzny polaryzacji przez roztwory za pomocą polarymetru
2 07?danie skręcenia płaszczyzny polaryzacji przez roztwory za pomocą polarymetru
Sprawozdanie07 ?danie skręcenia płaszczyzny polaryzacji przez roztwory za pomocą polarymetru
5 07?danie skręcenia płaszczyzny polaryzacji przez roztwory za pomocą polarymetru
Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji w roztworze cukru
Skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła w roztworze cukru (4)
BADANIE SKRĘCANIA PŁASZCZYZNY POLARYZACJI ŚWIATŁA, Nauka, Fizyka, Zjawisko skręcenia płaszczyzny
Skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła w roztworze cukru
O8 Pomiar skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła w roztworze cukru przy pomocy polarymetru
9 Polarymetria - obliczenia, Zależność kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji od stężenia roztworu s
28 Badanie zjawiska skręcenia płaszczyzny polaryzacji przy pomocy polarymetru półcieniowego Badanie

więcej podobnych podstron