Laborki z miernictwa, Ăw.6 sprawozdanie2, Nr Grupy


Nr Grupy

XI/3

Nazwisko i imię

Patryk Wójcicki

Specjalność

BD

Nr Ćwicz.

6

Temat wykonanego ćwiczenia:

Generatory

Data wykonania

24.03.2004r.

Data oddania

Podpis sprawdz.

  1. CEL SPRAWOZDANIA

Cel ćwiczenia jest poznanie różnych typów generatorów elektronicznych. Poznanie zasady działania, ich charakterystyka, przykłady zastosowania we współczesnym świecie.

  1. SCHEMATY POMIAROWE

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

  1. DO WYKONANIA ĆWICZENIA POTRZEBNE BYŁY:

  1. WYNIKI POMIARÓW UZYSKANYCH Z PRZEPROWADZONEGO ĆWICZENIA:

Lp.

R1

R2

Uwej

Uwyj

[kΩ]

[Ω]

[V]

[V]

1 pomiar

Załączenie

1

10

100

2,57

12

Wyłączenie

2

10

100

1,87

1,30

2 pomiar

Załączenie

3

0

100

2,35

12

Wyłączenie

4

0

100

1,60

1,22

Wyniki pomiarów przerzutnika Schmitt'a

Lp.

R1

R2

C1

C2

Fwyj1

Fwyj2

[kΩ]

[kΩ]

[nF]

[nF]

[Hz]

[kHz]

1

10

10

10

10

104Hz

10kHz

2

10

10

100

100

925Hz

Wyniki pomiarów multiwibratora astabilnego

Lp.

fn

f0

[kHz]

[kHz]

1

32768

32769

2

10000

10001

Wyniki pomiarów układu z generatorem kwarcowym

  1. WYKRESY PRZEBIEGÓW NA OSCYLOSKOPIE

    1. Przerzutnik Schmitt'a

    1. Multiwibrator astabilny

0x01 graphic

  1. WNIOSKI

Ponieważ mieliśmy małe kłopoty z zasilaniem na laboratorium (na stanowisku, na którym mieliśmy przeprowadzić pomiary wysiadło zasilanie, przez co musieliśmy je zmienić) nie zdążyliśmy wykonać odpowiednio dużej ilości pomiarów, co widać w tabelach pomiarowych. Pewne wnioski zdołaliśmy jednak zaobserwowaćWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Sprawozdanie nr 1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mulle
Sprawozdania, ciepła parowania 1, Nr grupy 23
SPRAWOZDANIE NR 3, II Rok WIMiC inżynieria materiałowa AGH, Chemia, Chemia -, Chemia - Laborki, redo
Sprawozdanie nr 1 - Kopia, Technologia chemiczna PWR, SEMESTR III, Miernictwo i automatyka - lab
Sprawozdanie nr 31, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i
Laborki Fizyka, Sprawozdanie nr 3 Wyznaczanie momentu bezwładności żyroskopu, Mariola Wiśniewska
sprawozdanie nr 5 odpady komunalne, Politechnika Wrocławska, Inżynieria Środowiska, III rok, Gospoda
Sprawozdanie nr 8, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fi
Sprawozdanie nr 5, Technologia chemiczna PWR, SEMESTR III, Miernictwo i automatyka - lab
Sprawozdanie nr 1, Technologia chemiczna PWR, SEMESTR III, Miernictwo i automatyka - lab
CW4MIERN, Technologia INZ PWR, Semestr 3, Miernictwo i Automatyka, Sprawozdania, Sprawozdania z 1998
Sprawozdanie nr 1 Błędy graniczne przyrządów, Technologia INZ PWR, Semestr 3, Miernictwo i Automatyk
Sprawozdania nr 2, Miernictwo Cyfrowe
sprawozdanie nr 5, Budownictwo, mechanika gruntów, laborki
Sprawozdania, krioskopia2, Nr grupy 21
Sprawozdanie - Nr 11, Chemia fizyczna AGH laborki, lab 11
sprawozdanie nr 19, Szkoła, Semestr 2, Fizyka II, Fizyka - laborki, Ćw. 19
Moje sprawozdanie - nr 4 !!, fizyczna, chemia fizyczna, Fizyczna, laborki, laborki sprawozdania fizy

więcej podobnych podstron