Angielski - Gramatyka - opracowania, RZECZOWNIKI policz.i niepolicz , RZECZOWNIKI ( NOUNS)


RZECZOWNIKI ( NOUNS)

RZECZOWNIKI POLICZALNE RZECZOWNIKI NIEPOLICZALNE (MASOWATE)

COUNTABLE NOUNS UNCOUNTABLE NOUNS

Mają liczbę pojedyńczą i mnogą Nie mają ani lb.pojedyńczej, ani mnogiej

np. a dog, dogs a table, tables np. water, sugar, paper, jam

COUNTABLE

NOUNS

UNCOUNTABLE

NOUNS

singular

plural

Countable nouns :

- przed rzeczownikiem policzalnym w lb. pojedyńczej

musi wystąpić albo :

a / an, the, one / two / seven......,

albo: my / your / .......,

albo: Ann's, my bother's ......

- rzeczownik policzlny w lb. pojedyńczej nie może występować sam - wyjątki : bed, breakfast, lunch, supper, dinner, home, work

- przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie mnogiej nie piszemy nic lub czsem "the":

Examples :

Mike has got a dog and two cats. My son is a little boy but my

daughters are big girls. There are four oranges and a banana

on a table. The oranges are sweet.

Uncountable nouns :

Przed rzeczownikami niepoliczalnymi nie można napisać ani a / an, ani the. Nie mają one liczby pojedyńczej, ani mnogiej - są masowate. Nie można ich liczyć ( one water, two waters... ?! ), liczymy tylko butelki, kilogramy, paczki, szklanki, bochenki..... (one / a glass of water, two bottles of milk, a loaf of bread......). Używamy do nich wyłacznie czasowników w lb. pojedyńczej

Examples:

My hair is long. I like milk. Where is strawberry jam ?

Użycie " any" i " some "

- słowo " some" znaczy kilka, trochę, jakieś. Można użyć go dla rzecz. niepoliczalnych i dla lb.mogiej rzecz. policzalnych (ale tylko w zd. twierdzących ! ) , np.

I have got some eggs and some milk in my fridge.

There is some juice in the glass.

There are some apples on the table.

- słowo "any" znaczy żadne, ani jeden, nic. Jest używane tak samo jak "some" , ale w zdaniach pytających i przeczeniach

1. Użycie any , some - wstaw odpowiednie słowo :

  1. I'm going to buy...........................eggs.

  2. I'm not going to buy.....................eggs.

  3. There is ......................ice-cream in the fridge.

  4. There isn't .........................ice-cream in the fridge.

  5. Is there .......................ice-cream in the fridge ?

  6. We've got .................cheese but we haven't got ...................bread.

  7. I need...................flour . Is there .......................flour in the kitchen ?

  8. I'm hungry ! Is there ...................bread ? !

  9. I'm thirsty ! There is....................lemonade on the table.

2. Wpisz słówka w odpowiednie miejsca :

ice-cream , milk , bananas , tomatoes , salt , pepper , eggs , sugar , cherries , milk-shake , tea , hot water , fish , flour , lemons , onions , grapes , butter , cheese , chocolate , olives strawberries , jam , omelette , cake , soup , carrots , pineapples , green peas , peaches

FRUIT:

VEGETABLES:

SWEETS AND DRINKS:

OTHER:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Angielski - Gramatyka - opracowania, Konstrukcje z rzeczownikiem, 15
Angielski Gramatyka opracowania PLURAL OF NOUNS
Angielski Gramatyka opracowania Passive voice what is it
Angielski - Gramatyka - opracowania, Konstrukcje bezokolicznikowe i z formą -ing jako dopełnienie
Angielski - Gramatyka - opracowania, Pytania z przesmiętym przyimkiem , 11
Angielski - Gramatyka - opracowania, Następstwo czasów, 9
Angielski - Gramatyka - opracowania, Następstwo czasów, 9
Angielski - Gramatyka - opracowania, Pytania o podmiot, 11
Angielski - Gramatyka - opracowania, So do I.Neither do I, Czasowniki posi˙kowe (Auxiliary Verbs)
Angielski - Gramatyka - opracowania, Definite and Indefinite Article, Definite and Indefinite Articl
Angielski - Gramatyka - opracowania, Neither -neither of, Both / both of, neither / neither of, eit
Angielski Gramatyka opracowania The passive voice podstawowe
Angielski - Gramatyka - opracowania, HAVE SOMETHING DONE , "HAVE SOMETHING DONE "
Angielski - Gramatyka - opracowania, Tabela nieregularnych czasowników angielskich, arise arose aris
Angielski - Gramatyka - opracowania, Simple Past of the verb to be, Simple Past of the verb " t
Angielski - Gramatyka - opracowania, PHRASAL VERBS-Succes in FCE , PHRASAL VERBS - 1
Angielski - Gramatyka - opracowania, Konstrukcje imiesłowowe- skrót, R4
Angielski Gramatyka opracowania Had?tter
policzalne niepoliczalne rzeczowniki angielski

więcej podobnych podstron