Rachunkowość - wykłady - 02, Kryterium celu tworzonych informacji w systemie rachunkowości stanowi współcześnie podstawę jej podziału na:


Kryterium celu tworzonych informacji w systemie rachunkowości stanowi współcześnie podstawę jej podziału na:

Efektywny system rachunkowości tworzy informację dla określonych celów:

Pierwsze dwa cele należą do rachunkowości zarządczej, a trzeci do finansowej. Ukierunkowanie rachunkowości finansowej i zarządczej jest zatem różne, chociaż zarówno użytkownicy wewnętrzni jak i zewnętrzni mogą być zainteresowani wszystkimi trzema cechami.

Rachunkowość finansową prowadzi się wg standardowych wymagań określonych z reguły przez przepisy prawne i sprawozdawczość finansową, na którą składa się:

+ rachunek przepływu pieniężnych

Sprawozdawczość finansowa jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników zewnętrznych.

Rachunkowość finansowa jest to system informacyjny w przedsiębiorstwie czy też szerzej - w podmiocie gospodarczym, który dostarcza dane liczbowe do określenia jego kondycji finansowej.

Rachunkowość zarządcza nie podlega unormowaniom zewnętrznym. Pozyskiwanie i przekazywanie zebranych informacji wewnątrz jednostki gospodarczej zależy od potrzeb jego kierownictwa.

Informacja ma w tym procesie istotne znaczenie; musi być użyteczna (podejmujący decyzje powinien wykorzystać wyłącznie informacje niezbędne, istotne dla podjęcia określonych decyzji.

Rachunkowość zarządcza jest to system gromadzenia klasyfikacji, agregacji, analizy i prezentowania informacji finansowych i nie finansowych wspomagających kierowników w procesie podejmowania decyzji i kontroli.

Zdarzenie gospodarcze

Działalność gospodarcza jest wynikiem cząstkowych zdarzeń gospodarczych.

Działalność gospodarcza każdego przedsiębiorstwa opiera się na występowaniu wielu zdarzeń gospodarczych.

Zdarzenia gospodarcze są to występujące w działalności gospodarczej zarówno fakty w postaci stale powtarzających się działań ludzkich, w wyniku których zmieniają się (przychody-rozchody) wykazywane w bilansie środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia, jak i takie fakty, które składają się na procesy zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży.

Rachunkowość ogranicza zakres zdarzeń gospodarczych podlegających ewidencji tylko do:

Każde zdarzenie gospodarcze, które podlega ewidencji księgowej musi posiadać następujące cechy:

Działalność gospodarcza oraz związane z nią zdarzenie gospodarcze jak również ich związek są przedstawione na schemacie opracowanym przez Brzezina. Podstawą do prowadzenia działalności gospodarczej są środki pieniężne.

Rachunkowość - wykład 02

2

www.wkuwanko.plWyszukiwarka

Podobne podstrony:
wyklad1 Informacja systeminformacyjny
Wykład VII, politechnika infa 2 st, Projektowanie Systemów Informatycznych
materiały do wykładów w 02 Filozoficzno psychologiczne podłoże systemu edukacji w Polsce
SBD wyklad 4, student - informatyka, Systemy Baz Danych
SBD wykład 2, student - informatyka, Systemy Baz Danych
SBD wykład 3, student - informatyka, Systemy Baz Danych
Wykład XI, politechnika infa 2 st, Projektowanie Systemów Informatycznych
Wykład VII, politechnika infa 2 st, Projektowanie Systemów Informatycznych
technologie informacyjne wykład 4  02 2013
Wykład XII, politechnika infa 2 st, Projektowanie Systemów Informatycznych
SBD wykład 1, student - informatyka, Systemy Baz Danych
informatyka wyklady wyklad 02 id 716919
sowyk, pwr, informatyka i zarządzanie, Informatyka, Systemy operacyjne- laborki i wykład
Wykład 1 - 02.10.08, inf o ciś krwi w ukl tetniczym wędruje do baroreceptorów, w nich powstaje ta in
WYKŁAD XIII, politechnika infa 2 st, Projektowanie Systemów Informatycznych
Rachunkowość zarządcza wykład,! 02 2012
Wykład IX, politechnika infa 2 st, Projektowanie Systemów Informatycznych
Wykład 3, Zmax może być tworzony systematycznie - poczynając od prawej strony tablicy trójkątnej wpi
Wykład VIII, politechnika infa 2 st, Projektowanie Systemów Informatycznych

więcej podobnych podstron