Śpiewnik 1 (Ziel0na), piosenki 137-202, 137


137. POBŁOGOSŁAW PANIE

1.Pobłogosław Panie z wysokiego nieba /2x

co by na tym stole nie zabrakło chleba

hej, nie zabrakło chleba.

2.Nie zabrakło chleba nie zabrakło gruli /2x

ani tej miłości do Twojej Matuli

hej, do Twojej Matuli.

3.Nie zabrakło chleba, nie zabrakło wina /2x

ani tej miłości do Twojego Syna

hej, do Twojego Syna.

138. NIECH ZABRZMI PANU

CHWAŁA W NIEBIOSACH

Ref: Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja ! / 2x

1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach

na wysokościach cześć niech oddadzą,

wielbijcie Pana, duchy niebieskie,

wielbijcie Pana, Jego zastępy.

2. Słońce, księżycu, wielbijcie Pana,

gwiazdy świecące, wielbijcie Pana,

niebiosa niebios, wielbijcie Pana,

wody podniebne wielbijcie Pana !

3. Niech wszyscy wielbią Imię Pana,

bo Jego Słowo stwarza wciąż wszystko,

bo tylko Jego Imię jest wzniosłe,

niechaj na wieki brzmi Jego chwała !

4. On daje siłę swemu ludowi,

z prochu podnosi swoich przyjaciół,

jest bogiem bliskim dla Izraela,

swoich wybranych On sam umacnia.

5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,

Jego Synowi, który jest Panem,

Duchowi, który w nas zamieszkuje,

Przez wszystkie wieki wieków. Amen.

139. ABYŚMY BYLI JEDNO

1. Abyśmy byli jedno,

błagamy Cię, Ojcze nasz /2x

Ref: Uczyń wszystkich nas

narzędziem Twego pokoju,

aby miłość Twa

mieszkała w każdym z nas.

2. Zachowaj nas od złego …

3. Uświęć nas w prawdzie …

140. CHRYSTUS PAN

KARMI NAS

Ref: Chrystus Pan karmi nas /

swoim świętym Ciałem, /

chwalmy Go na wieki ! / 2x

1. Duchem całym wielbię Pana,

Boga, Zbawcę jedynego,

bo w Nim samym odnajduję

wszystką radość życia mego.

2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba,

na swą sługę uniżoną,

by mnie odtąd wszyscy ludzie

mogli zwać błogosławioną.

3. Sprawił we mnie wielki dzieła

w swej dobroci niepojętej,

On Wszechmocny, On Najwyższy,

On sam jeden zawsze święty.

4. On, który przez pokolenia

pozostaje miłosierny

wobec tego, kto Mu służy,

i chce zostać Jemu wierny,

5. On, który swą moc objawia,

gdy wyniosłość serc uniża

każdy zamiar może zburzyć

który pychą Mu ubliża.

6. W mocy Jego odjąć władzę,

a wydźwignąć pokornego,

wszystkich głodnych zaspokoić,

głodem wstrząsnąć bogatego.

7. On się ujął za swym ludem,

dziećmi wiary Abrahama,

pomny na swe miłosierdzie,

obietnicy swej nie złamał.

141. GDY SCHODZIMY SIĘ

Gdy schodzimy się,

niech Święty Duch w nas działa.

Gdy schodzimy się,

By wielbić Imię Twe.

Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte błogosławisz mocą swą.

Błogosławisz boś obiecał to,

błogosławisz mocą swą.

150. WSPANIAŁĄ MATKĄ

ZWĄ CIEBIE LUDZIE

1. Wspaniałą Matką zwą Ciebie ludzie

biegnąc po pomoc w trosce i trudzie,

bo Ty, bo Ty, bo Ty pomagasz nam.

I patrzysz na nas czułym spojrzeniem,

pragniesz pomagać swoim ramieniem,

bo Tyś, bo Tyś, bo Tyś nadzieją nam.

Ref: Tyle lat już kochasz,

kochasz nieustannie,

serce otwierasz dla bliźniego , dla mnie,

jesteś nam prawdy drogą do Syna.

Za wszystkie troski i Twoje starania

chcemy Cię darzyć pełnią zaufania.

Dzięki Ci za to, że jesteś Matką.

2. Maryjo, Matko, my przychodzimy,

o wstawiennictwo Ciebie prosimy,

bo Tyś ostoją nam.

Ty nam podajesz pomocną rękę,

z życia usuwasz grzechu udrękę,

bo Tyś ratunkiem nam.

3. Czarna Madonno z Tobą idziemy,

na Jasną Górę pielgrzymujemy,

bo Ty tam czekasz nas.

Błogosław młodzież, utwierdź rodziny,

weź w Swą opiekę polskie dzieciny,

bo Tyś ostoją nam.

4. Idziemy, Matko, drogą pielgrzymki,

Tobie dajemy nasze wysiłki,

bo Tyś opieką nam.

Ty zaś, o Matko, proś Syna swego,

wstaw się za nami, Matko, do Niego,

by On wysłuchał nas.

151. ANI BRAT MÓJ,

ANI SIOSTRA

1Ani brat mój, ani siostra tylko Panie ja

muszę więcej modlić się. / 2x

Ref: Tak ja, tak ja, tak Panie ja /

muszę więcej modlić się. / 2x

2. Ani ojciec, ani matka …

3. Ani gość mój, ani sąsiad …

4. Ani proboszcz, ni wikary …

5. Ani Bolek, ani Lolek …

6. Ani Jacek, ani Placek …

152. ZJEDNOCZENI W DUCHU

1. Zjednoczeni w Duchu, /

zjednoczeni w Nim / 2x

módlmy się,

aby jedność była odnowiona w nas,

aby świat cały poznał

uczniów Chrystusa w nas,

aby świat cały ujrzał miłość w nas.

2. Wraz z innymi pójdziemy, /

podaj mi swoją dłoń / 2x

wszystkim głosić będziemy

tę radosną dla nas wieść,

że nasz Pan kroczy z nami,

że nasz Pan z nami jest, że nasz Pan

zawsze z nami wszędzie jest.

3. Chcemy razem pracować, /

chcemy złączyć swój trud / 2x

by nie stracić godności,

którą Pan obdarzył nas,

aby strzec ludzkiej dumy,

aby strzec dumy swej,

aby człowiek zachował godność swą.

4. Niechaj chwała brzmi Ojcu, /

który stworzył ten świat / 2x

chwała też Chrystusowi,

który Synem Jego jest

i Duchowi też chwała,

który jednoczy nas,

i Duchowi też który łączy nas.

153. COM PRZYRZEKŁ BOGU

1. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,

dotrzymać pragnę szczerze.

Kościoła słuchać w każdy czas

i w świętej wytrwać wierze.

Ref1: O Panie Boże dzięki Ci, /

żeś mi Kościoła otwarł drzwi. /

W Nim żyć, umierać pragnę. / 2x

2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią,

Bóg pod postacią Chleba.

Swym Ciałem karmi duszę mą,

by żyła w Nim dla nieba.

Ref2: W to wierzyć zawsze mocno chcę, /

bo tego Kościół uczy mnie. /

W Nim żyć, umierać pragnę. / 2x

144.CHLEB PIELGRZYMÓW

Ref: Lud Twój, Panie,

lud pielgrzymi

prosi byś był światłem,

byś na drodze do Królestwa

wzmacniał serca swoim Ciałem.

Zostań, zostań wśród nas, o, Panie.

1. Chlebie życia, Tyś sam jest naszą siłą

i czynisz trudną drogę tak bezpieczną.

Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną,

ręka Twoja niech obdarza nas nadzieją.

2. Twoja Krew dla nas jest napojem mocy

i kieruje zapał kroków w Twoje ślady.

Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości,

Twój głoś sprawi, że obudzi się w nas świeżość.

3. Twoje Ciało, o , Jezu rodzi Kościół,

bo uczysz żeśmy braćmi w pyle drogi.

Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości,

z Twego serca płynie nowe przebaczenie.

145. ŚWIĘTY JEST NASZ PAN

1. Święty, święty, święty jest nasz Pan,

święty jest nasz Pan Wszechmogący,

który był, który jest i który przychodzi.

Święty, święty, święty jest nasz Pan.

2. Godzien, godzien, godzien jest

Baranek, godzien jest Baranek zabity,

który był, który jest i który przychodzi.

Godzien, godzien, godzien jest Baranek

3. Jezus, Jezus, Jezus Panem jest,

Jezus Panem jest Wszechmogącym ,

który był, który jest i który przychodzi.

Jezus, Jezus, Jezus Panem jest

146. SPOCZNIJ NA NAS

DUCHU PANA

Spocznij na nas Duchu Pana,

Duchu mądrości i rozumu,

Duchu poznania i bojaźni Bożej,

Duchu miłości i mocy.

147. CHCĘ PRZESTĄPIĆ

JEGO PRÓG

Chcę przestąpić Jego próg

z dziękczynieniem w sercu mym

i w przedsionki Pana wejść chwaląc Go, bo kolejny nadszedł dzień,

który dał nam Pan.

Chcę śpiewać mu, bo Pan radością mą.

Pan radością mą, Pan radością mą, /

chcę śpiewać mu, /

bo Pan radością mą. / 2x

148. JEDEN JEST TYLKO PAN

1. Jeden jest tylko Pan,

tutaj jest Jego dom,

klęknijcie wszyscy,

którzy tu wchodzicie

i razem chwalmy Go.

Ref: Miejsce to wybrał Pan, /

aby wysłuchać nas, /

śpiewajmy wszyscy /

słudzy Jego domu, /

Bogu oddajmy cześć. / 2x

2. On mieszka z nami tu,

by z przyjacielem być,

składamy dzięki

za miłość i dary,

którymi łączy nas.

149. TYŚ JAK SKAŁA

Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze,

Panie nasz, Boże nasz.

Tyś jak wicher w swej naturze,

Tyś jest Stwórcą wszystkich nas.

Światłem Swym rozświetlasz drogę,

która prosto wiedzie nas

tam, gdzie źródło Twej miłości,

gdzie radośnie płynie czas.

Łanda rej, łanda ooo …

142. DROGA KRZYŻOWA

- MATKO, KTÓRA NAS ZNASZ -

Ref: Matko, która nas znasz

z dziećmi swymi bądź

na drogach nam nadzieją świeć

z Synem swym z nami idź.

St.1. P. Jezus na śmierć skazany

Matko osądzonego -

przyjdź i drogę wskaż.

Matko biczowanego -

do Syna swego nas prowadź.

Bogu towarzysząca -

pokój światu daj.

St.2. P. Jezus bierze krzyż.

Matko, krzyż podnosząca -

Dla zbawienia naszego -

Pośredniczko najlepsza -

St.3. P. Jezus pierwszy raz upada

Matko upadających -

Matko prześladowanych -

Wszystkich grzesznych ucieczko -

4.P. Jezus spotyka Matkę swoją.

Matko wszystkich cierpiących -

Która nas zawsze pocieszasz -

Nadziejo nasza w domu -

St. 5. Szymon pomaga nieść krzyż.

Matko, Krzyż nam dająca -

Która słabym pomagasz -

Ty nas zawsze rozumiesz -

St. 6. Weronika ociera twarz P.Jezusowi.

Matko wszystkich wierzących -

Daj odwagę i siłę -

Naucz nas miłosierdzia -

St.7.P. Jezus upada po raz drugi.

Matko ludzi upadłych -

Ucz nas zawsze powstawać -

Drogo nasza do Pana -

St.8.P.Jezus pociesza płaczące niewiasty.

Matko wszystkich płaczących -

Drogowskazie najlepszy -

Ratuj naszą Ojczyznę -

St.9. P. Jezus upada po raz trzeci.

Dziewico z nami idąca -

Ratuj nas w naszych upadkach -

Nigdy nas nie opuszczaj -

St.10. P. Jezus z szat obnażony.

Matko, promieniu czystości -

Matko prosząca za nami -

Matko przebaczająca -

St. 11. P. Jezus do Krzyża przybity.

Matko o sercu zranionym -

Mieczem boleści przeszyta -

Odkupicielko nasza -

St. 12. P. Jezus na Krzyżu umiera.

Matko pod Krzyżem stojąca -

Matko przez Syna nam dana -

Za dzieci nas przyjmująca -

St. 13. P. Jezus z Krzyża zdjęty.

Matko nad Synem schylona -

Matko pełna miłości -

Panno wierna do końca -

St. 14. P. Jezus złożony w grobie.

Matko nad grobem Syna -

Zmartwychwstania nadziejo -

Módl się zawsze za nami -

St. 15. Zmartwychwstanie P. Jezusa.

Matko zmartwychwstałego -

Królowo wiecznej radości -

Maryjo, Matko ludzi -

143. CHRYSTUS PAN

Chrystus Pan Boży Syn Zbawca nasz,

zgodził się wziąć mój grzech,

za mnie umrzeć chciał.

Ażebym znał mój ogrom win

i wiedział że Krew Jego zbawia,

oczyszcza i leczy.

Wywyższony bądź,

Jezu Baranku mój,

Tyś jedyny Odkupiciel,

Tyś mój Król.

Wywyższony bądź,

Jezu Baranku mój,

przed Twym tronem dziś

najwyższy składam hołd.

154. CHWALCIE PANA NIEBIOS

Ref: Chwalcie Pana niebios,

chwalcie Go na cytrze,

chwalcie Króla świata,

bo On Bogiem jest.

1. Chwal duszo moja Pana mego Króla.

Chcę chwalić Pana jak długo będę żył,

chcę śpiewać memu Bogu póki będę istniał,

chcę Go wysławiać, śpiewać Alleluja.

2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą,

kto ma nadzieję w Panu Bogu swym,

w Bogu, który stworzył niebo i ziemię,

wszystko co żyje śpiewa Alleluja.

3. Pan Bóg króluje wesel się ziemio.

Bóg Twój Syjonie przez pokolenia,

On dał ci życie, On dał ci wszystko,

śpiewaj Mu , wysławiaj Go, Alleluja.

155. TY TYLKO MNIE POPROWADŹ

Ref: Ty tylko mnie poprowadź,

Tobie powierzam mą drogę,

Ty tylko mnie poprowadź,

Panie mój.

1. Gdy drogi pomyli los zły

i oczy mgłą zasnuje

miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.

A kiedy gniew ci przesłoni,

zazdrość jak chwast zakiełkuje

miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.

2. Prowadź jak Jego prowadzisz

przez drogi najprostsze z możliwych

i pokaż mi tę jedną, jedną z nich.

A kiedy już glos Twój usłyszę

i karmić się będę Nim na co dzień

miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.

156.PANU NASZEMU

PIEŚNI GRAJCIE

Panu naszemu pieśni grajcie, /

wysławiajcie Jego święte imię. / 2x

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

157. CICHY, WIECZORNY

MÓJ ŚPIEW

Ref: Cichy, wieczorny mój śpiew /

chciej usłyszeć, o, Panie. / 2x

1. Za wieczorną tę pieśń

i za krojony chleb,

za przyjacielską dłoń

- dziękuję Ci, Boże.

2. I za wieczorny dzwon,

za wiosenny strój łąk,

za ogrodowy kwiat

- dziękuję Ci, Boże.

3. Za świeży zapach lip,

za cichy wiatru szept,

za nadchodzącą noc

- dziękuję Ci, Boże.

4. Za złote łany zbóż,

za tęczę pełną barw,

i za wszystko, co mam

- dziękuję Ci, Boże.

5. Za niebo pełne gwiazd,

za szybki ptaka lot,

za to, żeś stworzył nas

- dziękuję Ci, Boże.

158.CICHY ZAPADA ZMROK

1. Cichy zapada zmrok, /

idzie już ciemna noc / 2x

Zostań, zostań wśród nas, /

bo już ciemno i mgła, /

zostań, zostań wśród nas, /

tak jak byłeś za dnia. / 2x

2. Panie, nim w twardy sen /

wpadnę, tak proszę Cię: / 2x

Jutro znowu jak dziś /

jasny obudź nam dzień! /

Noc niech zniknie i cień, /

niech przy Tobie trwa myśl! / 2x

3. W ciszy mroku i mgle, /

Panie mój wołam Cię: / 2x

Racz wysłuchać i strzec /

moich nocy i dni. /

Racz wysłuchać i strzec /

wiecznych powrotów mych. / 2x

176. PRWADA JEDYNA

1. Prawda jedyna

słowa Jezusa z Nazaretu,

że swego Syna

posłał z nieba Bóg na świat,

aby niewinnie cierpiąc

zmarł za nasze grzechy

i w pohańbieniu przyjął

grzechy wszystkich nas.

Ref: Dzięki Ci, Boże mój za ten krzyż /

który Jezus cierpiał za mnie, /

Jezus cierpiał za mnie. / 2x

2. Uwierz w Jezusa,

przecież On za ciebie umarł

i z miłości do nas

przyszedł z nieba na ten świat,

błogosławiony

ten, kto wierzy choć nie widział,

zaufaj dziś Bogu,

a na wieki będziesz żył.

Ref: Dzięki …

Prawda jedyna /

słowa Jezusa z Nazaretu / 2x

177. IDZIE MÓJ PAN

1.Idzie mój Pan, idzie mój Pan. /

On teraz biegnie, /

by spotkać mnie. / 2x

Mija góry, łąki, lasy,

by Komunii stał się cud.

On chce Chlebem nas nakarmić,

by nasycić życia głód.

2. Idzie mój Pan, idzie mój Pan. /

On teraz biegnie, /

by spotkać mnie. / 2x

Mija góry, łąki, lasy,

by Komunii stał się cud.

On Krwią swoją nas napoi,

w sercach naszych sprawi cud.

178. DODAJ MI SIŁ

1. Dodaj mi sił, o dodaj mi sił,

chcę mieć wiarę mocniejszą,

by braci swych, by braci swych

umacniać i nieść ją hen w dal.

Ref: Dodaj mi sił, o dodaj mi sił,

chcę nogi mieć jak dęby dwa.

Trzeba mi sił na daleki szlak,

na tysiąc dróg wiodących wśród skał.

2. Dodaj mi sił, o dodaj mi sił,

chcę mieć miłość gorętszą,

by żarem jej, by żarem jej

zapalić wszystkich do kochania się.

3. Dodaj mi sił, o dodaj mi sił,

chcę mieć ufność pewniejszą,

bo pragnę tym, bo pragnę tym

wyzwalać z trosk ludzki smutek i żal.

179. BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT

Bóg umiłował świat - Bóg jest Miłością

Bo Syna Swego dał -

On chronić będzie nas -

Do nieba prowadzić bram -

Miłością darzy nas -

W miłości wszystkie dni -

Miłość ociera łzy -

Miłością zbawia świat -

180. DUCHU ŚWIETY PRZYJDŹ

Ref: Duchu Święty przyjdź !

Duchu Święty przyjdź !

Niech stanie się cud przemiany serca !

1. Daj mi siłę Twą, abym stał się bezsilny,

daj mi swoją moc, abym stał się łagodny,

daj mi mądrość swą, abym stał się prosty,

daj bogactwo Twe, abym był ubogi.

2. Daj mi radość swą, bym potrafił się smucić,

daj sprawiedliwość Twą, bym potrafił walczyć

daj mi słowa Twe, abym umiał zamilknąć,

daj mi życie Twe, abym umiał umierać.

167. ALLELUJA MIŁOŚĆ TWA

1. Alleluja Miłość Twa

jak blask słońca nad nami wciąż trwa.

Alleluja niech biją dziś dzwony,

niech wielbi Cię cały świat. Alleluja.

2. Alleluja nuci świat

Alleluja miłości to znak.

Alleluja niech miłość nad nami

złotymi strunami gra. Alleluja.

3. Alleluja płynie pieśń

Alleluja, ku niebu ją wznieś

Alleluja niech biją dziś dzwony,

niech wielbi Cię cały świat. Alleluja.

168. SZUKAŁEM MIŁOŚCI

WŚRÓD LUDZI

1. Szukałem miłości wśród ludzi,

lecz każdy odrzucił mnie z pogardą,

Ty jeden, o, Panie, zrozumiałeś mnie,

podając Swą Ojcowską dłoń.

REF: Na zbolałe Twe ramiona

położyłem własny krzyż,

zapomniałem, że przez mękę

trzeba iść.

Czy pomożesz Synu Boga

mi z upadku tego wstać,

bo przez życie długa droga,

Jezu - pomóż wstać.

2. Chciałem pomóc Jezusowi,

grzechy świata tego nieść,

obiecałem Chrystusowi

wieczną prawdę w sobie mieć.

169. BĘDĘ ŚPIEWAŁ TOBIE

MOCY MOJA

Będę śpiewał Tobie, mocy moja!

Ty, Panie jesteś mą nadzieją,

Tobie ufam i bać się nie będę.

170. ARMIA PANA

Słyszę już armii Pana głos /2x

Słyszę armii głos, słyszę Pana głos

To idzie armia Pana / 2x

Uwielbiając Go.

171. TO PRZYKAZANIE

To przykazanie Ja dziś daje wam, byście się miłowali, /

jak Ja miłuję was / 2x

A wtedy wszyscy poznają żeście moi / gdy miłość wzajemną mieć będziecie /

x2

172. DOTKNIJ PANIE

MOICH OCZU

Dotknij Panie moich oczu,

abym przejrzał, abym przejrzał,

dotknij Panie moich warg,

abym przemówił z uwielbieniem.

Dotknij Panie mego serca i oczyść je, niech Twój święty Duch

dziś ogarnie mnie.

173. PAN JEST MOCĄ

SWOJEGO LUDU

Pan jest mocą swojego ludu,

pieśnią moją jest Pan.

Moja tarcza i moja moc,

On jest mym Bogiem

nie jestem sam,

w Nim moja siła

nie jestem sam.

174. PRAGNĘ Z TOBĄ BYĆ

1. Pragnę z Tobą być,

pragnę modlić się,

pragnę wielbić święte Imię Twe.

Ty czas dla mnie masz,

kiedy szukam Cię,

mój Boże kocham Cię.

2. Zawsze z Tobą być …

3. Tylko z Tobą być …

175. OTWÓRZ ME OCZY

O twórz me oczy chcę widzieć Jezusa

i być bliżej Niego i kochać goręcej.

Otwórz me uszy i naucz mnie słuchać,

otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa.

159. NIECH MIŁOŚĆ TWOJA

PANIE STRZEŻE MNIE

Niech miłość Twoja Panie strzeże mnie,

pieśnią chcę chwalić Imię Twe

i z dziękczynieniem sławić Cię.

O cokolwiek prosić będziecie

w Imię Moje, Mój Ojciec da wam.

Alleluja, alleluja.

Proście o Ducha, Ducha Bożego / 2x

Amen, amen.

160. BLISKO JESTEŚ

PANIE MÓJ

Blisko, blisko , blisko

jesteś Panie mój, blisko tak,

że czuję tchnienie Twe.

I przychodź do mnie

już dotykasz mnie

chlebem przebaczenia

karmisz moją duszę.

161. UWIELBIAM CIĘ

Uwielbiam Cię, błogosławię Cię,

swym Duchem ogarnij mnie. Uwielbiam Cię,

chcę widzieć Twoją świętą twarz

i w miłość Twoją wtopić się.

162. WIELE JEST SERC

Ref: Wiele jest serc,

które czekają na Ewangelię,

wiele jest serc,

które czekają wciąż.

1. Napełnij serce swoje

tym kosztownym nasieniem,

a zobaczysz, że Bóg /

poprowadzi cię do ludzi. / 2x

2. Sam zobaczysz, że Bóg

poprowadzi cię do ludzi,

których będziesz mógł /

zaprowadzić do Chrystusa. / 2x

163. WYKRZYKUJCIE BOGU

Wykrzykujcie Bogu,

wykrzykujcie Królowi,

klaszczcie w dłonie

i hymny śpiewajcie.

Pan najwyższy straszliwy -

jest Królem całej ziemi.

On poddaje narody -

Ludy rzuca pod stopy -

Bóg Abrahama !

Wybrał dla nas dziedzictwo -

Bo nas bardzo miłuje -

Śpiewajcie Mu pieśni -

Bóg Abrahama !

On zasiada na tronie -

Możni świata hołd Mu wznoszą -

Bo do Niego należą -

Bóg Abrahama !

164. POKŁOŃMY SIĘ PRZED NIM

Alleluja, alleluja, amen, amen, alleluja / 2x

Pokłońmy się przed Nim -

On naszym Panem jest.

Amen, amen, alleluja.

Jezus Chrystus zmartwychwstał -

Radujmy się bracia -

Posyła nam Ducha swego -

165. PRZEMIEŃ SERCE ME

Przemień serce me, uczyń szczerym je,

przemień serce me, pragnę być jak Ty.

/ 2x

Tyś jest garncarzem, jam gliną jest,

skrusz mnie, ukształtuj, o to modlę się

166. ALLELUJA CHWALCIE PANA

Alleluja chwalcie Pana u świątyni bram!

Chwalcie Go na niebiosach pośród gwiazd!

Chwalcie Go za wielkie dzieła Jego rą!

Chwalcie Go, bo króluje pośród nas!

Wszystko co żyje niech chwali Go! /

Alleluja! / 2x

181. JESUS CHRYSTUS

JEST PANEM, ALLELUJA

1. Jezus Chrystus jest Panem, Alleluja / 3x

Alleluja!

2. Śpiewaj mu ziemio, Mu cała Alleluja / 3x

Alleluja!

3. Więc śpiewajmy Mu radosne Alleluja / 3x

Alleluja!

4. Alleluja, alleluja, alleluja / 3x

Alleluja!

182. NIE MA PROBLEMU

Nie ma problemu, by Bóg rozwiązać nie mógł. Góry tak wielkiej, by On przesunąć nie mógł, burzy tak strasznej, by On uciszyć nie mógł, smutku głębokiego, by On ukoić nie mógł.

Skoro poniósł On na barkach Swych

ciężary świata,

wiedz drogi bracie, że On poradzi i twym,

skoro poniósł On na barkach Swych

ciężary świata, wiedz droga siostro,

że On poradzi i Twym.

183. NIE NAM LECZ TWEMU IMIENIU

1. Nie nam lecz Twemu Imieniu

chwała niech będzie , o, Panie.

Zawsze i wszędzie, chwała na wieki, /

chwalę, o Panie Imię Twe. / 2x

2. Pan Światłem i Zbawieniem moim,

kogóż mam lękać się?

Prowadzi mnie drogą prostą do nieba, /

dla Niego poświęcę życie swe. / 2x

184. PRZED OBLICZEM PANA

1. Przed obliczem Pana uniżmy się (…) / 2x

Pan sam (…) wywyższy nas.

Jego jest ziemia i czas, /

Pan sam wywyższy nas. / 2x

2. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu…

185. JAK WIELKI JEST PAN

Jak wielki jest Pan, cudowny nasz Bóg,

w miłości bez miar objawił się nam.

Przez Morze Czerwone /

przeprowadził swój lud. /

Przyrzekł nie opuszczać ciebie, /

więc zaufaj Mu. / 2x

Nowe stworzenie oto jestem ja,

stare przeminęło, nowe życie mam.

Więcej niż zwycięstwo Jezus daje mi.

Nowe stworzenie, nowe życie mam.

186. CHRYSTUS PAN

PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT

1. Chrystus Pan przyszedł na świat,

aby zbawić wszystkich nas,

aby dać życie wieczne nam

i zamieszkać w każdym z nas.

Ref: Za to, że tak mało kocham, /

za to, że tak mało służę, /

za to, że tak słabo wierzę /

przepraszam Cię. / 2x

2. On miłością nam kazał żyć

i tak służyć uczył nas,

do Królestwa swego nas zaprasza,

życie wieczne daje nam.

3. Pozwól mi stać się uczniem Twym,

pozwól mi iść drogą Twą.

Pomóż mi pokochać cały świat,

pomóż zwalczać wszelkie zło.

187. JEŚLI RADOŚĆ

W SERCU CHCESZ MIEĆ

1. Jeśli radość w sercu chcesz mieć,

radość, która wiecznie ma trwać,

przed tron Boga przyjdź

i głoś Jego chwałę,

przed tron Boga przyjdź

i głoś Jego chwałę i moc,

głoś chwałę i moc.

2. Jeśli pokój …

3. Jeśli miłość …

4. Jeśli szczęście …

199.JEZUS JEST MYM

PRZYJACIELEM

1. Jezus przez życie mnie wiedzie,

daje mi silne swe dłonie,

kroczy przede mną na przedzie

i drogę wskazuje mi wciąż.

Ref: Jezus jest mym Przyjacielem,

Jezus jest obrońcą mym.

Jezus jest mym Zbawicielem,

zawsze chcę przebywać z Nim.

2. On mnie obdarzył pokojem,

duszę nieczułą poruszył.

Miłość i radość dał swoją

i w serce nadzieję mi wlał.

3. Krzyża ciężkiego ramiona

gniotły Mu barki straszliwie.

Potem za grzechy me skonał,

bym jeszcze zbawienie mógł mieć.

200. ŚWIEĆ JEZU, ŚWIEĆ

1. Panie światło miłości Twej świeci,

pośród wszelkiej ciemności świeci.

Oświeć nas Jezu, światłości świata,

wyzwól prawdę, którą przynosisz.

Oświeć mnie, oświeć mnie.

Ref: Świeć, Jezu, świeć!

Chwałą Ojca napełnij ziemię!

Płoń Duchu, płoń,

w serca ogień złóż!

Płyń rzeko, płyń,

zalej łaską narody całe!

Ślij Słowo Twe,

światłość niech stanie się!

2. Panie, wchodzę w Twoją obecność,

cień ustąpił przed Twoim blaskiem.

Dzięki Krwi Twojej żyję w światłości.

Badaj mnie, wypal, pochłoń ciemności

Oświeć mnie, oświeć mnie!

3. Widzę Twoją królewską jasność,

która twarze nam rozjaśnia,

potem prowadzi od chwały do chwały

życiem naszym o Tobie opowie.

Oświeć mnie, oświeć mnie!

201. BALLADA O CELNIKU

MATEUSZU

1. Do celnika Mateusza przyszedł Pan.

Czy przemieni jego życie pełne plam?

Po co idzie do grzesznika,

tego zdziercy i oszusta,

czyżby nie miał już do kogo dzisiaj iść?

Ref1: A Mateusz to wyczytał z oczu Pana,

postanowił wynagrodzić krzywdę, zło.

Jeślim kogoś skrzywdził z ludzi,

to podwójnie wynagradzam,

a ubogim pół majątku swego dam.

2. Teraz widzę już przed sobą nową drogę

muszę zatrzeć tamtą starą, pełną plam.

Idę razem z moim Panem

rzucać sieci, łowić ludzi

i nowinę tak wspaniałą głosić wam.

Ref2: Ja Mateusz wyczytałem z oczu Pana,

postanawiam wynagrodzić krzywdę wam.

Jeślim kogoś skrzywdził z ludzi,

to podwójnie wynagradzam,

a ubogim pół majątku swego dam.

202. PANIE DOBRY JAK CHLEB

Ref: Panie, dobry jak chleb,

bądź uwielbiony od swego Kościoła,

bo Tyś do końca nas umiłował,

do końca nas umiłował.

1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,

byśmy do nieba w drodze nie ustali,

Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię

dla tych co dotąd przy Tobie wytrwali.

2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,

bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.

Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,

a chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.

3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,

jeśli spełnimy, co nam przykazałeś.

Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?

Tyś naszym życiem i oczekiwaniem.

4. Tyś za nas życie swe na Krzyżu oddał

i w znaku Chleba w świątyniach zostałeś

i dla nas zawsze masz otwarte serce,

bo Ty do końca nas umiłowałeś.

194. BALLADA EWANGELICZNA

1. Szukać szczęścia, szukać celu życia chciałem,

gdy na drodze mej stanąłeś, Panie mój.

Co się wtedy ze mną stało nie wiedziałem,

jedno wiem, żeś Ty mnie zbawił, jam jest Twój

Ref: Chwała, cześć, chwała, cześć,

alleluja śpiewa serce me,

chwała, cześć, chwała, cześć,

Jezu dzięki Ci, żeś zbawił mnie.

2. Tyś okazał dla mnie miłość swoją, Panie,

której głębi ja nie mogę pojąć sam.

Gdyś przed Radą dla mnie znosił urąganie,

gdy opluto, potem bito Ciebie tam.

3. Dziś Golgota dla mnie źródłem mego życia,

tam Twa Krew obmyła z grzechu serce me.

Dzięki, Panie Ci za Krzyż i za przeżycia

i za słowa Twoje: `Wykonało się!'

4. Służyć Tobie pragnę dzisiaj całym sercem,

pragnę, Panie, zostać jednym z Twoich sług.

Naucz, Panie Twego Słowa, naucz więcej,

abym zawsze Twoją wolę spełniać mógł.

5. Chwała Tobie, żeś obiecał Panie wrócić,

aby zabrać mnie z Kościołem Świętym Twym,

wtedy z Aniołami będę mógł zanucić

chwała, cześć, o, alleluja, chwała, cześć.

Ref: Chwała, cześć, chwała, cześć,

Z Aniołami będę śpiewał wraz:

chwała, cześć, chwała, cześć,

Jezu dzięki Ci, żeś zbawił mnie.

195. WIELBIĆ IMIĘ PANA

DZIŚ CHCĘ

Wielbić Imię Pana dziś chcę, /

Wielbić Imię Pana dziś chcę, /

Wielbić Imię Pana dziś chcę, /

to mój Bóg. / 2x

Imię Pana jest twierdzą, /

warowną twierdzą, /

skałą zbawienia, /

schronieniem mym. / 2x

196. ŚMIAŁY BĄDŹ,

MĘŻNY BĄDŹ

Śmiały bądź (…), mężny bądź (…) /

bo Twój Bóg i Pan jest z tobą / 2x

Nie zachwieję się ! Nie, nie, nie!

Nie zachwieję się! O, nie!

Zawsze w chwale i w zwycięstwie /

kroczyć chcę / 2x

Bo mój Bóg (…) i Pan (…) jest ze mną!

197. OJCZE NIEBIESKI

1. Ojcze Niebieski,

który wszystko możesz,

zbaw nas ode złego.

Uwolnij od jego wpływu

ludzi i miejsca,

wśród których przyszło nam żyć.

Nade wszystko strzeż mego serca!

Strzeż mego serca, Panie!

Strzeż mego serca!

O, Panie, serca mego strzeż!

2. Wielbię Cię, Panie,

bo mnie wybawiłeś,

moc swą okazałeś.

Życie me ocaliłeś, błogosławię Cię!

Na zawsze chcę w Tobie trwać!

Ty zaś strzeż mego serca!

Strzeż mego serca, Panie!

Strzeż mego serca!

O, Panie, serca mego strzeż!

198. PANIE MÓJ

PRZYCHODZĘ DZIŚ

Panie mój, przychodzę dziś,

serce me skruszone przyjm.

Skłaniam się

przed świętym tronem Twym.

Wznoszę ręce moje wzwyż,

miłość mą wyznaję Ci,

uwielbiam Ciebie w Duchu,

uwielbiam w Prawdzie Cię,

życie me oddaję Tobie, uświęć je.

188. ZMARTWYCHWSTAŁ

JEZUS, NASZ PAN

Zmartwychwstał Jezus, nasz Pan / 4x

On żyje! On, żyje1 on żyje! Żyje!

Zmartwychwstał Jezus, nasz Pan.

189. OGNISKA JUŻ

DOGASA BLASK

1. Ogniska już dogasa blask,

braterski splećmy krąg

w wieczornej ciszy

w świetle gwiazd ostatni uścisk rąk.

Ref: Kto raz przyjaźni poznał moc

nie będzie trwonił słów.

Przy innym ogniu ,

w inną noc do zobaczenia znów.

2. Nie zgaśnie tej przyjaźni żar,

co połączyła nas,

nie pozwolimy, by ją starł

nieubłagalny czas.

190. NIE MAM NIC

OPRÓCZ TWEJ MIŁOŚCI PANIE

1. Nie mam nic,

oprócz Twej miłości Panie Jezu,

nie ma prawie nic.

Nie mam nic

oprócz Twej dobroci Panie Jezu, nie mam prawie nic.

Ref: Jak liść jesienią

musi z drzewa spaść,

jak śnieg, co wiosną z ziemi spłynie,

tak giną i ja, choć Ty karzesz trwać

w Tobie, Panie. Chcę Ci serce dać.

2. Twoja moc

wypełnia moją duszę Panie,

Twoja święta moc.

Twoja dłoń

odnalazła moją rękę w tłumie,

by mnie wieść przez noc.

191. NIE MAM NIC

CO BYM MÓGŁ TOBIE DAĆ

1. Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać,

nie mam sił, by przed Tobą Panie stać.

Ref: Puste ręce przynoszę

przed Twój w niebie tron,

manną z nieba nakarm duszę mą.

2. Pomaż maścią leczącą oczy me,

spraw, by język mój też przemówić chciał.

3. W jaki sposób dziękować Tobie mam,

że Ty czuwasz i strzeżesz w każdy czas.

4. Tobie chcę ofiarować życie me,

moje serce w ofierze Jezu weź.

5. Chcę przekreślić, co było we mnie złe,

jak Mateusz przemienić życie swe.

192. JEDEN CHLEB

1. Jeden Chleb co zmienia się w Chrystusa Ciało

z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.

Jedno Wino co się Krwią Chrystusa stało

z soku wielu winnych gron pochodzi.

Ref: Jak ten Chleb połączył złote ziarna,

tak niech miłość złączy nas ofiarna,

jak ten kielich łączy kropel wiele,

tak nas Chryste w swoim złącz Kościele.

2. O, Pasterzu zgromadź w jednej Swej Owczarni

zabłąkane owce, które giną,

w jeden Kościół złącz na nowo i przygarnij,

byśmy jedna stali się rodziną.

3. Na ramiona Swoje weź o Panie

tych, co sami wrócić już nie mogą.

Niechaj zjednoczenia cud się stanie.

Prowadź nas ku niebu wspólną drogą.

193. DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ

Duchu Święty przyjdź / 4x

Niech wiara zagości, nadzieja zagości,

niech miłość zagości w nas.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Śpiewnik pieśni i piosenek pielgrzymkowych
Walk of life(pl), Śpiewniki i teksty piosenek
spiewnikzuchowy, Teksty piosenek
ŚPIEWNIK PIELGRZYMKOWY - piosenki, Dokumenty(1)
ŚPIEWNICZEK GIMNAZJALISTY, PIOSENKI DLA GIMNAZJUM
Spiewnik Legiony piosenki 2011
Śpiewnik pieśni i piosenek pielgrzymkowych
Śpiewnik część V PIOSENKI KABARETOWE
ŚPIEWNIK PIEŚNI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH (GRUPA TĘCZOWA II)
ŚPIEWNIK NIEMIECKIE PIOSENKI SŁOWNIK
Ułani 2005 Śpiewnik dawnych piosenek wojskowych
Śpiewnik 137
137
137 407 pol ed02 2005

więcej podobnych podstron