A - Błędy graniczne narzędzi pomiarowych, miernictwo1

Pobierz dokument
a.bledy.graniczne.narzedzi.pomiarowych.doc
Rozmiar 68 KB

SPRAWOZDANIE

Imię i nazwisko: Marek Dziedzic 19.02.2002

Wydział: Elektronika

Rok: I

Nr ćwiczenia: A

Temat ćwiczenia:

Narzędzia pomiarowe

  1. Cel ćwiczenia:

Zapoznanie ze sposobami użytkowania wybranych analogowych i cyfrowych przyrządów pomiarowych, nabycie umiejętności oceny niepewności wyników pomiarów, wynikającej z wartości błędów granicznych użytkowanego narzędzia pomiarowego.

  1. Wykaz przyrządów pomiarowych:

- woltomierz analogowy: LM-3 kl. 0,5

- multimetr cyfrowy: .................. ±(0,1%+4dgt)

±(0,15%+4dgt)

- zasilacz stabilizowany: ................

  1. Przebieg ćwiczenia:

3.1 Pomiar napięcia przyrządem analogowym:

0x08 graphic
3.1.1 Schemat pomiarowy:

+6V

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
+

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
Ux

0x08 graphic
-

0x08 graphic
0x08 graphic

0V

3.1.2 Tabela pomiarowa:

Lp.

Zakres z [V]

Stała podziałki C [V/dz]

Wychylenie α [dz]

Wynik pomiaru Ux [V]

Błąd bezwzględny ∆Ux [V]

Błąd względny бUx [%]

1.

1,5

0,02

67,8

1,356

0,008

0,6

2.

3

0,04

34,0

1,360

0,015

1,1

3.

7,5

0,1

13,9

1,39

0,04

2,7

4.

15

0,2

7,0

1,40

0,08

5,4

3.1.3 Przykładowe obliczenia:

αmax=75 dz.

C= z∙αmax

Ux= C∙α

∆Ux= kl∙z÷100

бUx= kl∙z÷Ux= kl∙αmax ÷ α

pomiar 2:

Ux= 0,04∙34,0= 1,360 V

∆Ux= 0,5∙3÷100= 0,015 V

бUx=0,5∙75÷34,0=1,1 %

3.2 Pomiar napięcia przyrządem cyfrowym:

3.2.1 Schemat pomiarowy (jak w p. 3.1.1)

3.2.2 Tabela pomiarowa:

Lp.

Zakres z [V]

Wartość zmierzona Ux [V]

Błąd bezwzględny ∆Ux [V]

Błąd względny бUx [%]

1.

2

1,6172

0,0020

0,1

2.

20

1,628

0,006

0,4

3.

200

1,62

0,04

2,6

4.

2000

1,6

0,4

25,2

3.2.3 Przykładowe obliczenia:

±(0,1%+4dgt) - błąd woltomierza cyfrowego

∆Ux= 0,001∙Ux+4∙q

бUx= 0,1+4∙q∙100÷Ux

q- rozdzielczość zakresu

pomiar 2:

∆Ux= 0,001∙1,628+4∙0,001=0,001628+0,004≈0,006 V

бUx= 0,1+4∙0,01∙100÷1,628=0,4 %

±(0,15%+4dgt)

4. Uwagi i wnioski:

  1. Woltomierz analogowy zachowuje klasę na wszystkich zakresach

  2. Błąd bezwzględny woltomierza analogowego jest , jak wynika z obliczeń, dla stały dla danego zakresu i rośnie wraz z jego wartością

  3. W obliczeniach nie uwzględniłem błędów dodatkowych woltomierza analogowego pochodzących od niezachowania warunków odniesienia

  4. Pomiar 4 woltomierzem cyfrowym obarczony jest bardzo dużą niepewnością względną ≈ 25% . Wynik ten mógłby bardzo zniekształcać dane w dalszej analizie błędów

  5. Błąd względny i bezwzględny dla woltomierza analogowego i cyfrowego jest najmniejszy gdy zakres jest tak dobrany, że wartość mierzona leży w końcowej części zakresu.

V


Pobierz dokument
a.bledy.graniczne.narzedzi.pomiarowych.doc
Rozmiar 68 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
A - Błędy graniczne narzędzi pomiarowych, Cw 1, Laboratorium Miernictwa Elektronicznego
A - Błędy graniczne narzędzi pomiarowych, Lab A d, Sprawozdanie
A - Błędy graniczne narzędzi pomiarowych, M1, Rafał Nowakowski
A - Błędy graniczne narzędzi pomiarowych, CWICZ2
A Błędy graniczne narzędzi pomiarowych sprawozd
A - Błędy graniczne narzędzi pomiarowych, BŁĘDY NARZĘDZI POMIAROWYCH, BŁĘDY NARZĘDZI POMIAROWYCH
A - Błędy graniczne narzędzi pomiarowych, miertcz6, Tomasz Czerwiński 20
A - Błędy graniczne narzędzi pomiarowych, Lab A c, BŁĘDY NARZĘDZI POMIAROWYCH
A - Błędy graniczne narzędzi pomiarowych, CW1MIERN, Zespół Szkół Elektronicznych
A - Błędy graniczne narzędzi pomiarowych, Lab A a, Andrzej
Błędy graniczne przyrządów pomiarowych, Informatyka, Podstawy miernictwa, Laboratorium
8. Klasyfikacja i właściwości metrologiczne narzędzi pomiarowyc, AM Gdynia, Sem. III,IV, Miernictwo
Sprawozdanie nr 1 Błędy graniczne przyrządów, Technologia INZ PWR, Semestr 3, Miernictwo i Automatyk
polak,miernictwo,NARZĘDZIA POMIAROWE
Kolokwia pomiary, kolokwium 5, Cw1 z1 Analiza doboru narzędzi pomiarowych i ogólny przebieg pomiaru
klasyfikacja narzedzi pomiarowych wzorce miar
02 narzedzia pomiarowe
04 Klasyfikacja i właściwości metrologiczne narzędzi pomiarowychid 4883 ppt
Narzędzia pomiarowe

więcej podobnych podstron