Elementy Ubezpieczenia Bezpośredniego - plan, ELEMENTY UBEZP BEZPO REDNIE, ELEMENTY UBEZPIECZENIA BEZPOŚREDNIEGO


ELEMENTY UBEZPIECZENIA BEZPOŚREDNIEGO

ELEMENT UBEZPIECZENIA

SKŁAD

KTO WYSYŁA

SPOSÓB DZIAŁANIA

UWAGI

Placówka

drużyna

1-2 czołgi

batalion ,

kompania

Działa w odległości 1,5 km od ubezpieczanych pododdziałów;

Zmienia się raz na dobę

Stanowi element ubezpieczenia. Organizuje stanowisko oporu i obserwację

Czujka

Podsłuch

2-3 żołnierzy

oddział czat, czata,

batalion, kompania

Zajmuje stanowisko, prowadzi obserwacje i powiadamia o pojawieniu się przeciwnika.

W wypadku uderzenia przeciwnika wycofuje się

Wysyła się na odległość wzrokową:

  • czujkę w warunkach dziennych;

  • podsłuch w warunkach ograniczonej widoczności

Patrol pieszy.

Drużyna patrolowa.

Szperacze.

2-3 żołnierzy

BWP, czołg

oddział czat,

czata,

batalion,

kompania.

Działa na wyznaczonym kierunku, prowadząc obserwację okrężną.

Żołnierzy przeciwnika bierze do niewoli lub likwiduje

Działa między oddziałami czat, czatami oraz przed rejonem rozmieszczenia kompanii, batalionu

Dyżurny wóz bojowy

BWP, czołg

pluton

Wóz bojowy przygotowany do prowadzenia ognia; załoga w wozie bojowym w gotowości do niszczenia przeciwnika

Działa w ugrupowaniu plutonu, przeznaczony jest do obrony przed przeciwnikiem naziemnym i powietrznym

Wartownicy przy wozach bojowych,

pojazdach

żołnierz

drużyna,

pluton

Pełni służbę przy wozie bojowym: zatrzymuje zgodnie z zasadami służby wartowniczej

Wartowników zmienia się co

2 godziny.

Wartownicy zatrzymują nieznających hasła

Posterunki ochronno- obronne

1-2 żołnierzy na posterunku

Brygada, batalion

Pełnią służbę zgodnie z zasadami służby wartowniczej i tabelą posterunków

Organizuje się do ochrony i obrony sztabów, składów amunicyjnych itp.

Dyżurna służba ochronno- obronna pododdziałów

2- 3 żołnierzy

kompania

Pełnią służbę zgodnie z zasadami regulaminu ogólnego

Wyznacza się podoficera dyżurnego oraz 1-2 dyżurnych

ELEMENTY UBEZPIECZENIA MARSZOWEGO

ELEMENT UBEZPIECZENIA

SKŁAD

KTO WYSYŁA

SPOSÓB DZIAŁANIA

UWAGI

Awangarda, (Oddział boczny), Ariergarda

wzmocniony batalion

brygada

Działa w odległości 20-30 km od sił głównych

Oddział boczny do 20 km

Szpica czołowa, boczna, tylna

wzmocniona kompania (batalion)

brygada, batalion (awangarda, ariergarda)

Działa w odległości 5-10 km od sił głównych lub ariergardy, ( awangardy )

Szpica czołowa do 5 km

Patrol czołowy, ( boczny, tylny)

pododdział, szpica

pododdział, szpica

Działa w odległości do 3 km od szpicy lub ubezpieczonego pododdziału

Wysyła drużynę patrolową na odległość wzrokową

ELEMENTY UBEZPIECZENIA POSTOJU

ELEMENT UBEZPIECZENIA

SKŁAD

SPOSÓB DZIAŁANIA

UWAGI

Oddział czat

batalion

wzmocniona kompania

Działa w odległości 5-15 km od rejonu ześrodkowania oddziału;

Szerokość asa ubezpieczenia 5-10 km

Dla ubezpieczenia bezpośredniego organizuje:

  • czujki;

  • patrole

Czata

wzmocniony pluton

Działa w odległości do 5 km od rejonu ześrodkowania oddziału;

Szerokość pasa ubezpieczenia do 2 km

Dla ubezpieczenia bezpośredniego wysyła:

- czujki,

  • patrole,

  • szperaczyWyszukiwarka

Podobne podstrony:
246 Rozporz dzenie Rady Ministr w w sprawie szczeg owych warunk w stosowania rodk w przymusu bezpo r
13 Podatki bezpo rednie PDOF 2007
252 Rozporz dzenie Rady Ministr w w sprawie szczeg owych warunk w stosowania rodk w przymusu bezpo r
Plan marketingowy i jego elementy , I
Elementy gospodarki finansowej ubezpieczycieli
Elementy ubezpieczenia, Taktyka
Plan pracy na zajęcia dodatkowe z czytania ze zrozumieniem z elementami ortografii, Plan pracy na za
SS057a Plan rozwoju Elementy rurowe wypełnione betonem narażone na oddziaływanie pożaru
Ubezpieczanie wojsk jako element walki lądowej
SS029a Plan rozwoju Hybrydowa stalowa konstrukcja z elementów zimnogietych i ksztaltowników goraco w
SS046a Plan rozwoju Elementy osłonowe w warunkach pożaru

więcej podobnych podstron