Zadanie 1. Zakład Transportu Przedsiębiorstwa Dystrybucyjnego Handlu Owocami musi zapewnić sprawną obsługę czterech centrów handlowych, w których zapotrzebowanie na owoce wynosi odpowiednio: 10, 15, 20 i 15 t dziennie. Owoce pochodzą od trzech producentów zdolnych dziennie dostarczyć 20, 20 i 35 t. Jednostkowe koszty transportu (w zł/t) od producentów do odbiorców podano w tabeli:

A

B

C

D

I

60

50

70

60

II

40

40

30

50

III

70

80

20

60

Owoce które nie zostaną sprzedane (i wywiezione) ulegają zepsuciu i muszą zostać zutylizowane. Koszt utylizacji tony owoców pochodzących od każdego z producentów wynosi odpowiednio: 20, 40 i 30 zł. Proszę ustalić plan przewozów tak, aby spełnione były wszystkie warunki i aby łączny koszt przewozu i utylizacji owoców był minimalny.

Zadanie 2. Trzy składnice surowców wtórnych: I, II i III. Dostarczają surowce do 5 zakładów produkcyjnych. W składnicach znajduje się: 500, 700 i 900 t surowca, a zdolności przerobowe zakładów produkcyjnych wynoszą: 400, 400, 700, 300 i 300 t. W tablicy podano odległości w km między składnicami i zakładami:

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

I

130

250

330

170

400

II

290

190

400

260

160

III

150

350

240

190

210

Przy odległości do 200 km transport odbywa się samochodami (1,5 zł/km), a powyżej 200 km koleją (1 zł/km). Opracować plan transportu surowców, aby koszt transportu był minimalny.

Zadanie 3. Poproszono twoją firmę o pomoc w optymalizacji transportu beczkowanego piwa produkowanego w dwóch małych, zaprzyjaźnionych ze sobą browarach (B1, B2). Ze względów technologicznych i podatkowych piwo jest sprzedawane do trzech pubów (P1, P2 i P3) przez pośredników którymi są centra dystrybucyjne (CD1 i CD2) i hurtownie (H1 i H2). Jednostkowe koszty transportu beczki piwa oraz możliwości tygodniowe produkcji, przechowywania i zapotrzebowanie u poszczególnych dostawców i odbiorców są następujące:

Z browarów do centrów dystrybucyjnych:

CD1

CD2

Podaż

B1

20

30

1000

B2

25

15

1300

Popyt

1500

800

Z centrów dystrybucyjnych do hurtowni:

H1

H2

Podaż

CD1

2

4

1500

CD2

5

9

800

Popyt

1200

1100

Z hurtowni do pubów:

P1

P2

P3

Podaż

H1

10

6

4

1200

H2

5

9

5

1100

Popyt

700

900

700

Nie wolno przewozić piwa poza wymienionymi przypadkami (dozwolony transport tylko w schemacie browar - centrum dystrybucji - hurtownia - pub). Proszę tak skonstruować transport pomiędzy wszystkimi obiektami aby łączny koszt był minimalny przy spełnieniu wszystkich ograniczeń związanych z produkcją, przechowywaniem i zapotrzebowaniem.

Zadanie 4. (zadanie nieobowiązkowe) Zakład Transportu Przedsiębiorstwa Dystrybucyjnego Handlu Pieczarkami i Wyrobami Trochę Do Nich Podobnymi musi zapewnić sprawną obsługę czterech centrów handlowych, w których zapotrzebowanie na pieczarki wynosi odpowiednio: 10, 12, 14 i 11 t dziennie. Pieczarki pochodzą od trzech producentów zdolnych dziennie wyprodukować 15, 15 i 19 t. Czasy przejazdu od producentów do odbiorców podano w tabeli:

A

B

C

D

I

12

7

13

8

II

10

12

7

11

III

9

6

9

14

Proszę ustalić plan przewozów tak aby spełnione były wszystkie warunki i aby czas przewozu był możliwie jak najkrótszy dla każdej z partii pieczarek z osobna.

(Uwaga. Zadanie nie jest zadaniem programowania liniowego)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ekstrema warunkowe Zadanie do Rozwiazanie zadania domowego id
Zadania do rozwiązania na wykładzie
statystyka - zadania do rozwiazania
Zadania do rozwiązania samodzielnie geodezja, fizyka(17)
ZADANIA do rozwiązania, Dziennikarstwo, Podstawy ekonomii
AM ~$dania do rozwiązania 1
zadanie do rozwiązania, studia, finanse przedsiębiorstwa
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA - ZADANIA DO ROZWIĄZANIA, Rachunkowość
statystyka matematyczna - PWS 2014, statystyka, zadania, do rozwiązania, matematyczna
Ekstrema warunkowe Zadanie do Rozwiazanie zadania domowego id
Zadania do rozwiązania 2 rozwiązania
ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY (ćwiczenia) Zadania do rozwiązania

więcej podobnych podstron