Bóg wiara rozum, Posiadanie i używanie dóbr ziemskich

Pobierz dokument
bog.wiara.rozum.posiadanie.i.uzywanie.dobr.doc
Rozmiar 20 KB

Posiadanie i używanie dóbr ziemskich

Św. Augustyn mówi, że możemy używać dóbr ziemskich, nie możemy jednak cieszyć się nimi tak, jak gdyby były dobrami najwyższymi.

Słusznie. Posiadanie i używanie dóbr materialnych nie może nigdy stać się dla nas celem i sensem naszego istnienia. Musi być podporządkowane ostatecznemu celowi człowieka i świata, którym jest Bóg. Pismo Święte mówi o nowej ziemi (por. Ap 21, l). Oczekuje, że kiedy przeminie postać tego świata (por. l Kor 7,31), nastąpi ostateczne przemienienie także rzeczywistości materialnej (por. Rz 8, 21). W sakramentach świętych rzeczywistości materialne - jak woda, chleb, wino - służą już teraz jako znaki nowego życia.

 

Copyright (C) by Fr. Justin Rosary Hour


Pobierz dokument
bog.wiara.rozum.posiadanie.i.uzywanie.dobr.doc
Rozmiar 20 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Bóg wiara rozum, Bogactwa
Bóg wiara rozum, Cel stworzenia
Bóg wiara rozum, Człowiek-centrum i korona stworzenia
Bóg wiara rozum, Bóg jest tajemnicą
Bóg wiara rozum, Stosunek stworzenia do ewolucji
Bóg wiara rozum, @Stworzył niebo i ziemię
Bóg wiara rozum, @Stworzył niebo i ziemię
Bóg wiara rozum, Grzechy przeciw Duchowi Świętemu
Bóg wiara rozum, Dogmaty wiary
Bóg wiara rozum, Ziemia-Środowisko człowieka
Bóg wiara rozum, Pośrednik i pośrednicy
Bóg wiara rozum, Symbol apostolski
Bóg wiara rozum, Poddanie Bogu
Bóg wiara rozum, Syn współistotny i równy Ojcu
Bóg wiara rozum, Przymierze z Bogiem
Bóg wiara rozum, Technika
Bóg wiara rozum, Narodzenie Jezusa początkiem nowej ery
Bóg wiara rozum, Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi
Bóg wiara rozum, Misterium paschalne

więcej podobnych podstron