Pomiar pH. hydroliza soli, Arkadiusz Swiniarski

Pobierz dokument
pomiar.ph.hydroliza.soli.arkadiusz.swiniarski.doc
Rozmiar 49 KB

Ćwiczenie NR 2

Temat : „Pomiar pH. hydroliza soli

I. Porównanie różnych metod pomiaru pH.

a) Wyniki i obserwacje

Za pomocą papierków uniwersalnych mierzymy pH następujących substancji:

- Wody destylowanej,

- Wody wodociągowej,

- Roztworu CH3COOH,

- Roztworu NH4OH.

Następnie pH tych samych substancji zostały zmierzone przy pomocy urządzenia zwanego Ph-metrem. Wyniki przedstawione są w poniższej tabelce:

Substancja

Papierek uniwersalny

pH-metr

CH3COOH

3

3

NH4OH

8

10

Woda destylowana

8

5.6

Woda kanalizacyjna

6

7.5

b) Równania reakcji

CH3COOH ⇄ CH3COO- + H+

NH4OH ⇄ NH4+ + OH-

H20⇌ H+ + OH-

c) Wnioski

Wszystkie kwasy dostarczają dużo jonów H+ dlatego roztwór ma odczyn kwaśny. Zasady dostarczają jony OH- , które dają odczyn zasadowy. Zaletami papierków uniwersalnych jest szybkość i łatwość pomiaru lecz ich wadą jest stosunkowo mała dokładność dlatego gdy zależy nam na większej dokładność stosujemy pH-metr. Na wartość pH wpływ mają zanieczyszczenia, przykładem może ty być woda kanalizacyjna dla której wartość pH powinno wynosić 7. Natomiast na wartość pH wody destylowanej może mieć fakt iż w laboratorium, woda ta znajduje się otwartych zbiornikach i rozpuszcza się z dwutlenkiem węgla.

II. Wyznaczanie pH wodnych roztworów soli.

a) Wyniki i obserwacje

Do sześciu probówek wsypujemy po szczypcie Na2CO3, CH3COONa, (NH4)2CO3, Fe(NO3)3, (CH3COO)2Pb, NaCl. Do każdej z probówek wlewamy wodę destylowaną i mieszamy przez wstrząśnięcie. Badamy odczyn papierkiem uniwersalnym oraz błękitem bromotymolowym. Wyniki przedstawione są w poniższej tabelce:

Roztwór

Na2CO3

CH3COONa

Fe(NO3)3

(NH4)2CO3

(CH3COO)2Pb

NaCl

pH (papierek uniwersalny)

10

6

2

7

5

7

pH (błękit bromotymolowy)

Niebieski

Niebieski

Żółty

Niebieski

Żółty

Niebieski

b) Równania reakcji

Na2CO3 + 2H2O → H2CO3 + 2NaOH

2Na+ + CO32- + 2H2O → H2CO3 + 2Na+ + 2OH-

CH3COONa + H2O → CH3COOH + NaOH

CH3COO- + Na+ + H2O → CH3COOH + Na+ + OH-

Fe(NO3)3 + 3H20 → 3HNO3 + Fe (OH)3

Fe3+ + 3NO3- 3H20 → 3NO3- +3H+ + Fe(OH)2

(NH4)2CO3 + 2H2O → 2NH4OH + H2CO3

2NH4+ + CO32- + 2H2O → 2NH4OH + H2CO3

(CH3COO)2Pb + 2H2O → 2CH3COOH + Pb(OH)2

2CH3COO- + Pb2+ + 2H2O → 2CH3COOH + Pb(OH)2

NaCl + H2O → HCl + NaOH

Na+ + Cl- + H2O → H+ + Cl- + Na+ + OH-

c) Wnioski

Wszystkie sole można podzielić na 4 typy:

- Mocny wodorotlenek i słaby kwas

np. Na2CO3, CH3COONa w wodzie daje odczyn zasadowy.

- Słaby wodorotlenek i mocny kwas

np. Fe(NO3)3 w wodzie daje odczyn kwaśny.

- Słaby wodorotlenek i słaby kwas

np. (CH3COO)Pb, (NH4)2CO3 nie można powiedzieć jaki jest odczyn.

- Mocny wodorotlenek i mocny kwas

np. NaCl w wodzie daje odczyn obojętny.


Pobierz dokument
pomiar.ph.hydroliza.soli.arkadiusz.swiniarski.doc
Rozmiar 49 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pomiar ph i hydroliza soli
Pomiar pH. hydroliza soli, Energetyka, I rok, chemia
Chemia - sprawozdanie - pomiary ph i hydroliza soli, Mechanika i Budowa Maszyn, Chemia sprawozdania
Pomiar Ph i Hydroliza sprawozdanie
chemia, Hydroliza soli i pH roztworów
Hydroliza soli i pH roztworów, Polibuda, II semestr, fizyka, FIZA, lab, Chemia laborki, 1sem.chemia.
instrukcja - HYDROLIZA SOLI, Inżynieria środowiska, inż, Semestr II, Chemia ogólna, laboratorium
Pomiary pH roztworów oraz wyznaczanie stałej dysocjacji słabego kwasu Ćw 4
Hydroliza soli id 207726 Nieznany
Hydroliza soli; strącanie osadów
Pomiar pH metod± potencjometryczn±
pomiar pH
Sprawozdanie 3 Hydroliza soli

więcej podobnych podstron