materialy dla studentow polisac Nieznany

Pobierz cały dokument
materialy dla studentow polisac Nieznany .pdf
Rozmiar 478,1 KB
background image

α-glukoza

β-glukoza

background image

polimeryzacja

α-glukozy

SKROBIA

polimeryzacja

α-glukozy i

β-glukozy

CELULOZA

background image


O

OH

O

H

OH

O

O

O

OH

O

H

OH

O

n

O

OH

O

H
O

H

OH

O

O

OH

O

H

OH

F

O

OH

O

H

OH

O

O

O

OH

O

H

OH

O

n

O

OH

O

H
O

H

OH

O

O

O

H

O

H

OH

F

CELULAZA

CH

3

CN/BUFOR

CELULAZA

Fluorek β-cellobisylu

Fluorek α-cellobisylu


background image

O

OH

O

H
O

H

OH

O

O

OH

O

H

OH

F

O

OH

O

H

OH

O

O

H

O

OH

O

H

OH

O

C

O

O

C

O

O

H

CELULAZA

-

CELULAZA

background image

O

OH

O

H
O

H

OH

O

O

OH

O

H

OH

C

O

O

O

OH

O

H

OH

O

O

H

O

OH

O

H

OH

O

C

O

O

CELULAZA

CELULAZA

-

background image

O

OH

O

H
O

H

OH

O

O

OH

O

H

OH

O

O

OH

O

H

OH

O

O

OH

O

H

OH

O

C

O

O

H

C

O

O

CELULAZA

CELULAZA

-

background image

MONOMER

FRAKCJA ROZPUSZCZALNA W

WODZIE

FRAKCJA NIEROZPUSZCZALNA

W WODZIE

FLUOREK β-CELLOBIOSYLU

CELULAZA (5%)

ACETONITRYL/BUFOR (5:1

)background image

O

OH

O

H
O

H

OH

O

O

OH

O

H

OH

O

OH

O

H

O

OH

O

O

OH

O

H

OH

O

C

O

O

C

O

O

H

CELULAZA

-

CELULAZA

background image

O

OH

O

H
O

H

OH

O

O

OH

O

H

OH

O

OH

O

H

O

OH

O

H

O

OH

O

H

OH

O

C

O

O

O

H

H

C

O

O

CELULAZA

CELULAZA

-

background image

O

OH

O

H
O

H

OH

O

O

OH

O

H

OH

OH

O

OH

O

H

OH

O

O

O

H

OH

O

H

OH

O

C

OH

O

C

O

O

CELULAZA

-

CELULAZA

background image

OH

CH OH

2

OH

O

O

OH

CH OH

2

OH

OH

O

O

OH

OH

CH OH

2

OH

O

m

n

CH OH

2

OH

OH

OH

OH

O

O

O

O

CH OH

2

OH

OH

OH

O

O

CH

2

m

iej

sce

ro

zga

łęz

ien

ia

OH

MIEJSCE

ROZGAŁĘZIENIA

AMYLOPEKTYNA

background image


background image


glukoamylaza

β-amylaza

α-amylaza

izoamylaza

pullulanaza

α-D-glukozydaza

α-D-glukonaza

transferaza
glukozowa

cyklodekstryn

background image


background image


background image


SKROBIA

WODA


PARA

ENZYMbackground image


R C

O

H

R C

O

OH

Cu

2+

2

Cu

+

2

-2e

-

RCOOH + Cu

+

+ Na

2

SO

4

+ H

2

O

+2e

-

RCHO + 2Cu

2+

+ 2SO

4

2-

+ 2NaOH

H

O

H

O

H

O

O

O

O

H

O

O

H

H

O

O

O

O

Cu

2+

Cu

2+

Cu

+

+e

-

J

-

J

0

-e

-

2CuSO

4

+ 2KJ + H

2

SO

4

2Cu(HSO

4

) + J

2

+ K

2

SO

4

2S

2

O

3

2-

+ J

2

S

4

O

6

2-

+ 2J

-

background image


O

NH

O

C

H

3

O

H

O

H

O

O

H

O

O

H

O

H

N

O

CH

3

O

NH

O

C

H

3

O

H

O

O

H

O

O

O

H

O

H

NH

O

C

H

3

n

CHITYNAZA

bufor (pH 9-11)

background image


O

NH

O

C

H

3

O

H

O

H

O

O

H

O

O

H

O

H

O

N

CH

3

H

C

O

O

O

NH

O

C

H

3

O

H

O

O

H

O

H

O

O

H

O

H

NH

O

C

H

3

O

C

O

O

H

CENTRUM DONOROWE

CENTRUM AKCEPTOROWE

KATALITYCZNA DOMENA CHITYNAZY

-

+

background image


O

NH

O

C

H

3

O

H

O

H

O

O

H

O

O

H

O

H

NH

O

C

H

3

O

NH

O

C

H

3

O

H

O

O

H

O

O

O

H

O

H

NH

O

C

H

3

O

C

OH

O

C

O

O

H

KATALITYCZNA DOMENA CHITYNAZY

CENTRUM DONOROWE

CENTRUM AKCEPTOROWEbackground image
POLIMERYZACJA CHITYNY

pH

Czas reakcji, h Wydajność, %

8

2

38

9

20

62

10,6

50

100

11,4

150

87

12,9

300

0

polimeryzacja

.

hydroliza

6

7

8

9

11

10

13

12

Pobierz cały dokument
materialy dla studentow polisac Nieznany .pdf
Rozmiar 478,1 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Materialy dla studentow W2 id 2 Nieznany
Materialy dla studentow OA 1 id Nieznany
materialy dla studentow 10 2 id Nieznany
Materiały dla studentów ENDOKRYNOLOGIA
materiały dla studentów 8
Socjalizm utopijny, Materiały dla studentów WSB DG
Test z Monitoringu Biologicznego, Materiały dla studentów, ochrona srodowiska
Materialy dla uczestnikow K id Nieznany
Materiały dla studentów Studiów Podyplomowych, Edukacja wczesnoszkolna, edukacja wczesnoszkolna, na
RYTMY BIOLOGICZNE, MATERIAŁY dla STUDENTÓW, 500 PRAC (pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia
Materiały dla studentów 5, PeDaGoGiKaa
c.d. materiałów dla studentów- komunikacja werbalna i asertywność, Pedagogika w zakresie edukacji do

więcej podobnych podstron