BWCZ Grupa B id 95718 Nieznany

background image

BWCZ Grupa B. By Pianka =]

1
.Lampa z falą bieżącą wykorzystywana jest do:
*Wzmacniania
*Generacji
Mocy mikrofalowej

2.Narysuj charakterystyki klistronu refleksowego – częstotliwość i moc wyjściowa w
zależności od napięcia reflektora. Skomentuj wykresy. (Pomógł dla wojtek41)3.Półprzewodnikowa dioda Gunna jest elementem aktywnym o ujemnej rezystancji
stosowanym w generatorach o:
*dużej
*małej
Sprawności energetycznej. Podaj rząd sprawności: 1-2%background image

4.Zadanie problemowe:

Opisz techniki pozyskiwania większych mocy z wykorzystaniem

tranzystorów mikrofalowych lub wzmacniaczy wykonanych w technologii MMUS/MMIC.

background image

5.Miarą zdolności anteny mikrofalowej do koncentracji mocy promieniowanej przez antenę
w określonym kierunku jest:
*kierunkowość i zysk anteny
*jej impedancja promieniowania i impedancja wejściowa
*jej sprawność energetyczna wyrażona stosunkiem mocy doprowadzanej do anteny do mocy
przez nią wypromieniowanej
Narysuj charakterystykę częstotliwościową reflektancji (strat powrotu) anteny mierzonej
skalarnym analizatorem sieci. Podaj stosowny komentarz.


6.W celu zmniejszenia poziomu listków bocznych charakterystyki promieniowania
wieloelementowego układu antenowego należy zapewnić:
*równomierny (pewny nie jestem)
*nierównomierny
Rozkład mocy/amplitud sygnału rozprowadzanego do poszczególnych promienników? Podaj
z nazwy przykładowe rozkłady amplitud stosowanych w technice anten wieloelementowych.

7.Czysty rodzaj TEM powstaje w prowadnicy falowej spełniającej następujące
warunki(zaznacz właściwe):
*nie zmieniane wzdłuż prowadnicy wymiary przekroju poprzecznego
*co najmniej jeden przewodnik
*co najmniej dwa przewodniki, ogólnie N przewodów
*ośrodek dielektryczny złożony z wielu planarnie ułożonych warstw dielektrycznych o
różnych przenikalnościach elektrycznych ξ

ri

*jednorodny ośrodek dielektryczny w którym znajdują się przewody linii tworzące
prowadnicę falową
w linii N przewodowej rozchodzić się może:
*N *N+1 *N-1 ortogonalnych, niezależnych rodzajów pola
8.W falowodzie kołowym podstawowym rodzajem pola jest rodzaj:
*TE

11

*TE

01

*TM

01

background image

Podaj zależności określające krytyczną długość fali i częstotliwość krytyczną dla falowodu z
rodzajem podstawowym.

=

[ ]


9.W liniach sprzężonych wraz ze współczynnikiem sprzężenia:
*zwiększa się
*maleje
Stosunek rodzajowych impedancji charakterystycznych. Podaj wyrażenie określające
współczynnik sprzężenia w zależności od parametrów jednostkowych linii i w zależności od
impedancji rodzajowych.background image

10.Zadanie problemowe: Narysuj schemat dopasowującego impedancję obciążenia do
impedancji charakterystycznej toru ze stroikiem szeregowo włączonym w linię i opisz lub
przedstaw na wykresie Smitha konstrukcję obwodu ze strojnikiem szeregowym w postaci
rozwartego na końcu odcinka linii.

background image

11.Straty powrotu są miarą decybelową stosunku:
*U

-

i U

+

*U

+

i U

-

*|U

-

| i |U

+

|

Oblicz WFS wiedząc, że straty zmierzone skalarnym analizatorem sieci R.L.=6dB. O ile mniej
wydzieli się mocy w niedopasowanym obciążeniu o podanej mierze strat powrotu? Podaj
wynik w mierze bezwzględnej i decybelowej.

. . = ||

,  =

||

||

,

= ||= ||
12.Zadanie problemowe:
Dwuwrotnik pasywny opisany jest parametrami rozproszenia S.

Wprowadzane przez niego tłumienie definiuje się następująco:  !" = 10%&'

(

)

(

*

,gdzie

P

1

– moc dysponowana generatora, P

2

-moc wydzielona w dopasowanym obciążeniu.

Wykazać, że tłumienie A(dB) jest stałą tłumienia A

r

(dB) wywołanego odbiciem mocy ‘od

wejścia’ i tłumienia A

d

(dB) wywołanego stratami mocy na ciepło Joule`a w stratnym układzie

pasywnym. Zdefiniować tłumienia A

r

(dB) i A

d

(dB) i wyprowadzić lub podać wyrażenia A

r

(dB)

i A

d

(dB) w zależności od parametrów S.

background image

13.Zadanie problemowe: Narysuj schemat ideowy dzielnika Wilkinsona w równym podziale
mocy, opisz jego właściwości i zapisz jego macierz rozproszenia (przy f=f

Dzielnik Wilkinsona jest trójwrotnikiem
w specjalnych konstrukcjach podział mocy mo
Dzielnik jest elementem pasywnym, odwracalnym, ale nie bezstratnym

Właściwości dzielnika Wilkinsona s

wszystkie wrota dzielnika s

moc doprowadzona do wrót „1” dzieli si

wrota 2 i 3 są izolowane, a moc doprowadzona do wrót „2” w połowie wypłynie
wrotami „1”, a w połowie zostanie wydzielona w
Narysuj schemat ideowy dzielnika Wilkinsona w równym podziale

mocy, opisz jego właściwości i zapisz jego macierz rozproszenia (przy f=f

0

).

jest trójwrotnikiem służącym do dzielenia mocy na równe cz

w specjalnych konstrukcjach podział mocy może być dokonany w innych proporcjach.
Dzielnik jest elementem pasywnym, odwracalnym, ale nie bezstratnym – rysunek b).

ci dzielnika Wilkinsona są mastępujące:

wszystkie wrota dzielnika są dopasowane.
moc doprowadzona do wrót „1” dzieli się równo i po połowie między wrota „2” i „3”,

izolowane, a moc doprowadzona do wrót „2” w połowie wypłynie

wrotami „1”, a w połowie zostanie wydzielona w rezystorze

.

Narysuj schemat ideowy dzielnika Wilkinsona w równym podziale

).

cym do dzielenia mocy na równe części, choć

dokonany w innych proporcjach.

rysunek b).

ę

dzy wrota „2” i „3”,

izolowane, a moc doprowadzona do wrót „2” w połowie wypłynie

background image

14.Zadanie problemowe: Narysuj schemat ideowy tłumika regulowanego prądowo z
diodami PIN/modulatora/ przełącznika mocy w układzie dwa sprzęgacze kierunkowe 3dB
-jedna, dwie lub trzy pary diod PIN. Opisz zasadę działania, właściwości i zalety.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
BWCZ Grupa A id 95715 Nieznany
BWCZ Pytania BWCZ 1 seria id 64 Nieznany (2)
PKM 31052012 Grupa 3 id 359757 Nieznany
PKM 17052012 Grupa 2 id 359738 Nieznany
grupa B 2 id 196484 Nieznany
PKM 04062012 Grupa 1 2 3 id 359 Nieznany
ask egzamin Grupa A id 70516 Nieznany (2)
PKM 31052012 Grupa 2 id 359756 Nieznany
grupa A id 196470 Nieznany
Grupa B id 196482 Nieznany
PKM 17052012 Grupa 3 id 359739 Nieznany
PKM 31052012 Grupa 1 id 359755 Nieznany
Egzamin Fizyka 1 grupa 3 id 152 Nieznany
Egzamin grupa A id 152254 Nieznany
BWCZ Pytania BWCZ 1 seria id 64 Nieznany (2)
Grupa przestrzenna id 196528 Nieznany
grupa 11 id 441853 Nieznany

więcej podobnych podstron