Badanie mieszanki betonowej

background image

Badanie mieszanki betonowej

wg PN-EN 12350

mgr inż. Piotr Dolny

Politechnika Warszawska, 2013

background image

PN-EN 12350

Badanie mieszanki betonowej

1. Pobieranie próbek
2. Badanie konsystencji metodą opadu stożka
3. Badanie konsystencji metodą Vebe
4. Badanie konsystencji metodą oznaczania

stopnia zagęszczalności

5. Badanie konsystencji metodą stolika

rozpływowego

6. Gęstość
7. Badanie zawartości powietrza – Metody

ciśnieniowe

background image

Pobieranie próbek

background image

Pobieranie próbek

Należy pobrać co najmniej 1,5 razy większą ilość betonu

niż wymagana do badań

Próbki złożone – pobrane z kilku miejsc (min. 5)

Nie wolno pobierać próbek z samego początku i końca

wyładunku

Jeśli to możliwe – próbki pobierać z głębi i powierzchni

zewnętrznej

Próbki pobierane z betoniarki powinny obejmować całą

szerokość i głębokość strumienia

Należy zanotować datę i godzinę pobrania próbek

background image

Pobieranie próbek

Próbkę punktową pobierać z określonej partii
mieszanki

Pomiar temperatury mieszanki powinien być
wykonany z dokładnością do 1

o

C

W transporcie nie dopuścić
do zanieczyszczenia próbek, zmianą ilości
wody i znacznymi zmianami temperatury

Nie wolno pobierać całej objętości betonu
z pojemnika – należy zostawić cienką warstwę

background image

Protokół pobrania próbek

Powinien zawierać:

Identyfikację próbki

Rodzaj próbki: złożona, czy punktowa

Opis miejsca pobrania próbki

Datę i godzinę pobrania próbki

Wszelkie odstępstwa od znormalizowanej metody pobierania

próbek

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za pobierania próbek
Protokół może zawierać:

Warunki otoczenia oraz warunki atmosferyczne

Temperaturę mieszanki betonowej

background image

Badanie konsystencji metodą

opadu stożka

background image

Opad stożka

30

2

100±2

200±2

background image

Opad stożka

Napełnić formę trzema warstwami

Podczas napełniania, formę dociskać do podłoża

Każdą warstwę zagęścić 25 sztychami pręta Φ16,

równomiernie na całej powierzchni, przechodzącymi do

warstwy niższej

Formę wypełnić z nadmiarem

Po zagęszczeniu oczyścić płytę i w czasie 5-10 sekund

podnieść równo formę

Badanie przeprowadzić w czasie do 150 sekund

Zmierzyć wysokość opadu stożka (h)

background image

Opad stożka

background image

Opad stożka – sprawozdanie

Powinno zawierać:

Identyfikację próbki

Miejsce wykonania badania

Datę wykonania badania

Rodzaj opadu: właściwy/ścięty

Zmierzony opad właściwy

Odstępstwa od badania normowego

Oświadczenie o zgodności badania z normą
Może zawierać:

Temperaturę próbki mieszanki betonowej

Godzinę wykonania badania

background image

Badanie konsystencji metodą

Vebe

background image

Metoda Vebe

Przyrząd zamocować na

sztywnej, poziomej

podstawie

Formę wypełniać w 3

warstwach

Każdą warstwę zagęścić

25 uderzeniami pręta Φ16

Formę wypełnić

z nadmiarem, usunąć lej

i wyrównać poziom

mieszanki betonowej

background image

Metoda Vebe

Formę usunąć z pojemnika, podnosząc w czasie 5-10
sekund

Przezroczysty krążek przenieść nad pojemnik
i ostrożnie opuścić do zetknięcia z mieszanką betonową

Zanotować wartość na skali w momencie zetknięcia się
krążka z betonem (przy prawidłowym opadzie)

Odblokować krążek, rozpocząć wibrację i pomiar czasu

Zatrzymać stoper gdy cały krążek zetknie się
z zaczynem cementowy, zapisać czas (dokładność:
1 sekunda)

Badanie zakończyć w czasie 5 minut

background image

Metoda Vebe

background image

Metoda Vebe – sprawozdanie

Powinno zawierać:

Identyfikację próbki

Miejsce wykonania badania

Datę wykonania badania

Rozdaj opadu: właściwy/rozsypany/ścięty

Zmierzony opad właściwy z zaokrągleniem do 10mm

(jeśli był właściwy)

Czas Vebe, wyrażony w sekundach

Odstępstwa od normy i oświadczenie o zgodności badania

z normą
Może zawierać:

Godzinę badania

Temperaturę próbki mieszanki betonowej

background image

Badanie konsystencji metodą

oznaczania stopnia

zagęszczalności

background image

Stopień zagęszczalności

Pojemnik o podstawie 200x200mm

i wysokości 400 mm

Wibrator wgłębny (120Hz)

lub stolik wibracyjny (40Hz) – zalecany
Zasady metody:

Wypełnić delikatnie pojemnik, unikając

zagęszczania

Zagęścić mieszankę do momentu

ustabilizowania się objętości

Zmierzyć średnią odległość (s) od góry

pojemnika do wierzchu mieszanki

background image

Stopień zagęszczalności

Wynik badania:

h

1

– wewnętrzna

wysokość pojemnika
s – średnia pomiarów
z czterech ścianek

c=

h

1

h

1

s

background image

Stopień zagęszczalności

– sprawozdnie

Powinno zawierać:

Identyfikację próbki

Miejsce wykonania badania

Datę wykonania badania

Oznaczony stopień zagęszczalności z dokładnością

do 2 miejsc po przecinku

Odstępstwa od normy i deklarację zgodności z normą
Może zawierać:

Godzinę wykonania badania

Temperaturę próbki mieszanki betonowej

background image

Badanie konsystencji metodą

stolika rozpływowego

background image

Stolik rozpływowy

background image

Stolik rozpływowy

– procedura badania

Stolik należy wypoziomować w miejscu

zabezpieczonym przed drganiami

Formę napełniać w dwóch równych warstwach, każdą

zagęszczając drążkiem drewnianym (10 uderzeń)

Wyrównać poziom górną powierzchnię betonu,

oczyścić i zwilżyć stolik

Odczekać 30 sekund i w ciągu 3-6 sekund delikatnie

podnieść formę

Podnosić górną część stolika do ograniczników

i upuszczać w czasie 2-5 sekund w 15 cyklach

Zmierzyć maksymalny rozpływ w kierunkach

równoległych do krawędzi stolika

background image

Stolik rozpływowy

– sprawozdanie

Powinno zawierać:

Identyfikację próbki

Miejsce wykonania badania

Datę wykonania badania

Informację o segregacji mieszanki

Wynik badania (średnia z pomiarów)

Odstępstwa od normowej metody badania

Oświadczenie o zgodności badania z normą
Może zawierać:

Temperaturę mieszanki betonowej

Godzinę wykonania badania

background image

Konsystencja

wg PN-B 03250:1988

background image

Konsystencja

wg PN-EN 206-1:2003

background image

Konsystencja

wg PN-EN 206-1:2003

background image

Porównanie metod

background image

Porównanie metod

background image

Gęstość

background image

Gęstość

Przyrządy:

Nienasiąkliwy pojemnik o objętości V=5dm

3

Wibrator wgłęby (120Hz)
lub stolik wibracyjny (40Hz) lub pręt Φ16
Procedura:

Zważyć pusty pojemnik (m

1

)

Mieszankę układać i zagęszczać w minimum
dwóch warstwach (bez dotykania pojemnika)

Oczyścić pojemnik z nadmiaru betonu i zważyć

background image

Gęstość

Obliczyć gęstość mieszanki według wzoru:

D – gęstość mieszanki

m

1

– masa pojemnika

m

2

– masa pojemnika z mieszanką betonową

V – objętość pojemnika

Gęstość wyrazić z zaokrągleniem do 10kg/m

3

D=

m

2

m

1

V

background image

Gęstość – sprawozdanie

Powinno zawierać:

Identyfikację próbki

Miejsce wykonania badania

Datę wykonania badania

Metodę zagęszczania

Obliczoną gęstość mieszanki betonowej

Odstępstwa od normy i deklarację zgodności z normą
Może zawierać:

Temperaturę próbki mieszanki betonowej

Godzinę wykonania badania

Urabialność mieszanki betonowej

background image

Badanie zawartości powietrza

Metody ciśnieniowe

background image

Metody ciśnieniowe

Metoda słupa wody

Metoda ciśnieniomierza

background image

Metoda słupa wody

Przyrząd: wodoszczelny pojemnik o objętości
co najmniej V=5dm3

Beton układać w 3 warstwach i zagęszczać

Bez nadmiaru betonu w ostatniej warstwie

Oczyścić pojemnik, ułożyć płytę odchylającą
i zamontować zespół pokrywy i uszczelnić

Przyrząd napełnić wodą i lekko opukać miękkim
młotkiem aby usunąć powietrze na ściankach

Ustawić poziom wody w rurce

background image

Metoda słupa wody

Zamknąć otwór odpowietrzający i zastosować ciśnienie robocze P,

z pomocą pompki

Zanotować odczyt z rurki pomiarowej h

1

i zwolnić ciśnienie

Ponownie wykonać odczyt z rurki (h

2

)

Jeśli różnica h

2

-h

1

<0,2% - zanotować pozorną zawartość powietrza

A1

Jeśli h

2

-h

1

>0,2% ponownie wprowadzić ciśnienie i odczytać z rurki

pomiarowej h

3

, a po zwolnieniu ciśnienia odczyt końcowy h

4

Jeśli h

4

-h

2

<=0,1% to zanotować h

3

-h

4

jako pozorną zawartość

powietrza

Jeśli h

4

-h

2

>0,1% - wystąpił przeciek i należy unieważnić badanie

background image

Badanie mieszanki betonowej

wg PN-EN 12350

mgr inż. Piotr Dolny

Politechnika Warszawska, 2013


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Technologia Betonu, Badanie Mieszanki Betonowej, KULTUROWO SPOŁECZNE ASPEKTY CYWILIZACJI
Badania mieszanki betonowej id Nieznany (2)
badania mieszanki betonowej W R
Kopia BADANIA MIESZANKI BETONOWEJ, NAUKA, budownictwo nowe 4.12.2011, Materiały budowlane
BADANIA MIESZANKI BETONOWEJ, Budownictwo, SEM IV, Technologia betonów
Badania mieszanki betonowej
Ustalanie składu mieszanki betonowej1
5 MIESZANKA BETONOWA
Objętość zaprawy a właściwości reologiczne mieszanki betonowej i ich zmiany w czasie
budownictwo, beton cementowy, Ustalenie recepty mieszanki betonowej:
Projekt mieszanki betonowej, beton 4.1
05 mieszanka betonowaid 5757 Nieznany (2)
03 mieszanka betonowa audytorium

więcej podobnych podstron