Teścik

background image

background image

Od którego roku funkcjonuje
INTERPOL ?

A. 1923

B. 1956

C. 1943

D. 1991

background image

W jakim mieście znajduje się
siedziba INTERPOLU ?

A. Haga

B. Amsterdam

C. Lyon

D. Strasburg

background image

EUROPOL - od którego roku
rozpoczęło działania ?

A. 1999

B. 2000

C. 1991

D. 1998

background image

W jakim mieście jest siedziba
EUROPOLU?

A. Amsterdam

B. Haga

C. Berlin

D. Schengen

background image

W którym roku porządek prawny
Schengen został włączony do
porządku prawnego UE?

A. 16.06.1995 r.

B. 14.06.1985 r.

C. 01.05.1999 r.

D. 19.06.1990 r.

background image

Co oznacza skrót KWS ?

A. Kodeks Wykonawczy Schengen

B. Konwencja Wykonawcza Schengen

C. Komisja Wykonawczo-Szkoleniowa

D. Krajowe Wydziały Schengen

background image

Podaj datę podpisania KWS.

A. 14 czerwca 1985 r.

B. 19 czerwca 1990 r.

C. 1 maja 2004 r.

D. 16 marca 2000 r.

background image

Które kraje spoza UE
współpracują w ramach
Schengen ?

A. Irlandia, Wielka Brytania

B. Irlandia, Islandia

C. Dania, Norwegia

D. Norwegia, Islandia

background image

Podaj nazwę Tytułu IV KWS

A. System Informacyjny

Schengen

B. Współpraca policyjna

C. Policja i bezpieczeństwo

D. Ochrona danych osobowych

background image

POLI CJ A

background image

1. B - 1956 r.

2. C – Lyon

3. A - 1999 r.

4. B – Haga

5. C - 1.05.1999 r.

6. B - Konwencja Wykonawcza Schengen

7. B - 19.06.1990 r.

8. D - Norwegia, Islandia

9. A - System Informacyjny Schengen


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ergonomia tescik
tescik2(1), WSZKiPZ, semestr III, surowce test
tescik od mariankaa
teścik
Krótki teścik, Język polski i szkoła podstawowa
pediatria-tescik
inny teścik
tescik z biochemii
Teścik z prawa, Ekonomia, Prawo, Prawo
tesciki, rychter - Kopia
tescik
tesciki, rychter rozw
TESCIK, STUDIA, Fizjologia
TEŚCIK OCHRONA
jakiś teścik z separacji
ściąga elektroniki tescik
teścik DI

więcej podobnych podstron