Finanse publiczne, Finanse publiczne II- test 1


Egz z Finansów publicznych II


(pisałam z pamięci i rzeczywisty test pewnie się trochę różnił od tego poniżej)

 1. Która z funkcji dotyczy zmian w podatkach dotyczących podatnika i sytuacji gospodarczej (czy coś w tym stylu):

  1. wydajności

  2. elastyczności

  3. dogodności

 2. Polityka finansowa: (nie mam pojecia które odpowiedzi oprócz c) są jeszcze prawidłowe)

  1. dotyczy gospodarowania pieniądzem (czy coś w tym stylu)

  2. stanowi normy prawne

  3. tu - definicja z zeszytu o celach itd

 3. Plan Hausnera dotyczył wydatków:

  1. administracyjnych

  2. społecznych

  3. inwestycyjnych

 4. Dług publiczny i deficyt finansów publicznych nie mogą być większe niż:

  1. 3% i 60%

  2. 60% i 3%

  3. 3% i 100%

 5. Największe dochody do sfery finansów publicznych są do:

  1. budżetu państwa

  2. jednostek samorządu teryt

  3. funduszy celowych

 6. Czy udział podatków PIT i CIT w ostatnich latach:

  1. zmniejszał się

  2. zwiększał się

  3. ???? - nie pamietam

 7. Pakt Stabilności i Wzrostu dotyczy:

  1. wszystkich krajów UE

  2. krajów strefy Euro

  3. krajów starej UE

 8. Polska znajduję się w przedziale wydatków:

  1. 40-50% PKB

  2. 50-60% PKB

  3. 30-40%PKB

 9. Próg od którego rozpoczyna się procedura ostrożnościowa w jst:

  1. 50% PKB

  2. 40% PKB (??)

  3. 60%PKB (??)

 10. Czy w Polsce w ostatnich latach ulgi w PIT:

  1. zmniejszały się

  2. zwiększały się

  3. pozostawały na tym samym poziomie

 11. Twórcą zasad podatkowych przyjaznych dla podatnika był:

  1. Smith

  2. Keynes

  3. Wagner

 12. Twórca klasycznej ekonomii:

  1. Smith

  2. Keynes

  3. Wagner

 13. Skala progresywna podatku dotyczy funkcji:

  1. Redystrybucyjnej

  2. Alokacyjnej

  3. Stabilizacyjnej

 14. Która metoda planowania wydatkow publicznych oparta jest na potrzebach beneficjentów:

  1. historyczna

  2. popytowa

  3. ekspertów

 15. Która z reform roku 1999 pochłonęla najwięcej środków:

  1. ubezpieczeń społecznych

  2. administracyjna

  3. oświaty

  4. ???

 16. Wpływ polityki monetarnej na fiskalną:

  1. koszty obsługi długu

  2. ceny kontrolowane

  3. ???

WIECEJ NIE PAMIĘTAM…..Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Finanse publiczne II test 2
Rynki finansowe-egzamin-II test, rynki finansowe
Rynki finansowe-egzamin-II test, rynki finansowe
Finanse publiczne Rachunek kosztów II test 3
finanse publiczne II cz1
finanse - egzamin, II semestr, Sektor publiczny i finanse publiczne
finanse publiczne pojęcia i test
Finanse publiczne, Fiinanse publiczne II- wykłady, FINANSE PUBLICZNE II
Finanse publiczne II wykłady
Finanse publiczne, finanse publiczne II.moje, Podatek - pieniężne, przymusowe ogólne nieodpłatne i b
z dziennych, FiR, Finanse Publiczne II

więcej podobnych podstron