swk drewno zad1, POLITECHNIKA WARSZAWSKA


POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ

INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

ZESPÓŁ KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

0x08 graphic

SŁAWOMIR ZAWISTOWSKI

Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Lądowej

Semestr IV, Grupa 1

R.A. 2007/2008

TEMAT NR 47

Projekt wg normy PN-B-03150:2000

ZADANIE 1: Złącze rozciągane

Zaprojektować złącze rozciągane na podstawie następujących danych:

Dane:

  1. Siła rozciągająca: N = 140 kN

  2. Klasa drewna: C24.

  3. Łączniki: sworznie.

  4. Współczynnik modyfikacyjny do wytrzymałości drewna ze względu na warunki użytkowania 0x01 graphic
   =0,90.

Drewno konstrukcyjne świerkowe, lite, o wilgotności 12%, klasy C24:

0x01 graphic
, 0x01 graphic

Częściowe współczynniki bezpieczeństwa:

0x01 graphic
dla drewna

0x01 graphic
dla sworzni

0x08 graphic

0x01 graphic

stąd

0x01 graphic

Założenie szacunkowe ubytku przekroju 15%

0x01 graphic

0x01 graphic

0x08 graphic

Schemat rozkładu obciążenia w styku:

0x01 graphic
Przyjęte wymiary elementów: (wg PN-75/D-96000 - wymiary tarcicy iglastej obrzynanej ogólnego przeznaczenia)

Czyli:

0x01 graphic
32 mm

0x01 graphic
38 mm

0x01 graphic
250 mm

Naprężenia w elementach drewnianych złącza:

 1. w gałęziach pasa i wkładce (przyjmujemy sworznie o średnicy d=16mm)
  0x01 graphic

  0x01 graphic

 2. w nakładkach

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wymiarowanie złącza:

a) Nośność obliczeniowa na docisk sworznia w odniesieniu do płaszczyzny ścinania i do jednego łącznika, dla łączników dwuciętych

0x01 graphic
, (???)

gdzie:

0x01 graphic
grubość elementów składowych złącza, w mm

0x01 graphic
wytrzymałość obliczeniowa na docisk w elemencie o grubości 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
średnica trzpienia łącznika, w mm

My,d - moment obliczeniowy uplastycznienia łącznika, w Nmm.

0x01 graphic
32 mm

0x01 graphic
38 mm

d = 16 mm

0x08 graphic

Wytrzymałość charakterystyczna na docisk dla łączników z uprzednio nawierconymi otworami:

Dla kąta nachylenia siły w stosunku do włókien α = 0o, wzór na wytrzymałość charakterystyczną na docisk przyjmuje postać:

0x01 graphic

0x01 graphic
- wytrzymałość charakterystyczna na rozciągnie sworznia; dla stali St0S mamy:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
moment obliczeniowy uplastycznienia łącznika

0x01 graphic

0x08 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x08 graphic

b) Potrzebna ilość sworzni.

0x01 graphic
> 4 z jednej strony styku

Przyjmujemy 8 sworzni Ф=16mm w dwóch szeregach z jednej strony styku, w układzie prostokątnym, w tym 3 śruby ściągające M16.

c) Rozmieszczenie sworzni w złączu.


0x01 graphic
- kąt między kierunkiem siły i kierunkiem włókien w elementach drewnianych złącza.


0x01 graphic
, przyjęto 0x01 graphic
120 mm; 0x01 graphic
, przyjęto 0x01 graphic
110 mm;

0x01 graphic
, przyjęto 0x01 graphic
120 mm;

0x01 graphic
, przyjęto 0x01 graphic
70 mm;

d) Minimalna szerokość elementów drewnianych złącza z uwagi na zachowanie minimalnego rozstawu sworzni.

0x01 graphic


e) Długość nakładek.

0x01 graphic

gdzie 0x01 graphic
jest liczbą szeregów ustawienia sworzni w elemencie

f) Liczba śrub:

0x01 graphic

Przyjęto 3 śruby z każdej strony styku.


g) Długość sworzni:

Lsw = ∑ti + 10÷15

Lsw = 2x32 + 2x38 + 1x38 + 10÷15 = 178 + 10÷15 mm

Przyjęto długość sworzni Lsw = 190 mm

h) Długość trzpienia śruby:

Ls = ∑ti + 2g + m + 5÷10 mm

Ls = 178 + 2x5 + 14.8 + 5÷10 = 202.8 + 5÷10 mm

Przyjęto długość trzpienia śruby Ls = 210 mm

i) Długość gwintu:

Lgw = Ls - ∑ti - g

Lgw = 210 - 190 - 5 = 15 mm

Przyjęto długość gwintu 15 mm.

5

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
drewno tem 1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, konstr
OPIS TECH do zad1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, I
sumo drewno, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, od adam
Politechnika Warszawska drewno
Politechnika Warszawska drewno
A2-3, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Inżynieria kom
slajdy TIOB W27 B montaz obnizone temperatury, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechn
Politechnika Warszawska
test z wydymałki, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wy
zagrożenia bhp przy robotach, Politechnika Warszawska, Organizacja Placu Budowy, Wykład
OPIS DROGI, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Inżynier
EPS semestr VI, Politechnika Warszawska Wydział Transportu, Semestr VII, Eksploatacja Pojazdów Samoc
Irek, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Inżynieria kom

więcej podobnych podstron