ŚPIEWNIK PIEŚNI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH (GRUPA TĘCZOWA II)

background image

ŚPIEWNIK

PIEŚNI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH

(GRUPA TĘCZOWA II)

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 1 -

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II


1. Abba Ojcze
2. Amen jak Maryja
3. Apel Jasnogórski
4. Barka
5. B

ą

d

ź

pozdrowiony

6. B

ą

d

ź

z nami w kontakcie

7. B

ę

d

ę

ś

piewał

8. Blues Maryjny
9. Bo nikt nie ma z nas
10. Bo

ż

a rado

ść

jak rzeka

11. Bóg kocha mnie

12. Bóg nie umarł, Jezus

ż

yje

13. Bóg potrzebuje ciebie
14. Bóg tak umiłował

ś

wiat

15. Była cicha i pi

ę

kna jak wiosna

16. Chc

ę

przest

ą

pi

ć

Jego próg

17. Chc

ę

wywy

ż

sza

ć

Imi

ę

Twe

18. Chwal

ę

Ciebie Panie

19. Ci, co zaufali Panu
20. Ciesz

ę

si

ę

21. Ci, którzy Jahwe ufaj

ą

22. Ci

ą

gle zaczynam od nowa

23. Cichy zapada zmrok
24. Co za rado

ść

25. Czarna Madonna
26. Czcijmy Jezusa
27. Dotknij Panie
28. Dym jałowca
29. Dzieckiem Bo

ż

ym

30. Flaga
31. Gdy Bo

ż

y Duch

32. Gdy kiedy

ś

Pan, powróci znów

33. Gdy kl

ę

cz

ę

przed Tob

ą

34. Gdyby wiara twa
35. Godzien, o godzien
36. Hej Jezu królem Ty

ś

37. Hymn o krzy

ż

u

38. Idziemy razem
39. Ja wierz

ę

,

ż

e to Jezus

40. Jak łania pragnie wody ze strumieni
41. Jak mi dobrze
42. Jak o

ż

ywczy deszcz

43. Jak wielki jest Pan
44. Jaki był ten dzie

ń

45. Jeden chleb
46. Jest na

ś

wiecie miło

ść

47. Jeste

ś

Królem

48. Jeste

ś

Panie winnym krzewem

49. Jeste

ś

rado

ś

ci

ą

mojego

ż

ycia

50. Jeste

ś

ż

yciem mym

51. Je

ś

li rado

ść

w sercu chcesz mie

ć

52. Jezu, Ty

ś

wszystkim

53. Jezus Chrystus moim Panem jest

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 2 -

54. Jezus Chrystus to panów Pan
55. Jezus daje nam zbawienie
56. Jezus, najwy

ż

sze Imi

ę

57. Jezus o poranku
58. Jezus swoj

ą

Matk

ę

pozostawił

59. Jezus,

Ś

wi

ę

ty Namaszczony Pan

60. Jezus zwyci

ęż

61. Ka

ż

dy Twój wyrok

62. Ka

ż

dy wschód sło

ń

ca

63. Kiedy ranne wstaj

ą

zorze

64. Kiedy wreszcie wyruszysz w drog

ę

65. Kocham Ci

ę

, Jezu

66. Kochany bracie
67. Krok za krokiem
68. Lud Twój, Panie
69. Magdalena
70. Maryjo, moje

ż

ycie

71. Maryjo

ś

liczna Pani

72. Matka
73. Matko Chrystusa
74. Maryjo, Matko mojego wezwania
75. Matko, która nas znasz
76. Miło

ść

Twa

77. Miło

ść

prawdziwa

78. Miło

ść

79. Modlitwa

ż

eglarza

80. Mo

ż

e daleko

81. Mój Jezus
82. Mój Zbawiciel
83. Nasze plany i nadzieje
84. Nie boj

ę

si

ę

, gdy ciemno jest

85. Nie mam nic
86. Nie płacz
87. Nie umiem dzi

ę

kowa

ć

Ci, Panie

88. Nie zdejm

ę

krzy

ż

a

89. Niech b

ę

dzie chwała i cze

ść

i uwielbienie

90. Niechaj zst

ą

pi Duch Twój

91. Oczyszczenie
92. O Panie, Ty nam dajesz
93. Ofiaruj

ę

Tobie

94. Ogrody

95. Oto jest dzie

ń

96. Otwórz me oczy
97. Oto jestem po

ś

lij mnie!

98. Pan jest Pasterzem moim
99. Pan mnie strze

ż

e

100. Panie Bo

ż

e, dla Ciebie

ś

piewam

101. Panie do kogó

ż

pójdziemy

102. Panie dobry jak chleb
103. Panie,

ś

wiatło miło

ś

ci Twej

104. Panie wielbi

ę

Ci

ę

105. Pewnego dnia Noe do lasu wszedł
106. Powietrzem dla mnie jest
107. Pozwól mi przyj

ść

do Ciebie

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 3 -

108. Pójd

ę

do nieba piechot

ą

109. Przyjacielu
110. Przyjd

ź

z pokłonem

111. Psalm 148
112. Rado

ść

tchnij

113. Rozpi

ę

ty

114. Ruszaj
115. Sandały
116. Serce wielkie nam daj
117. Słuchaj Izraelu (Szema Izrael)
118. Słuchaj Izraelu
119. Spotkał mnie dzi

ś

Pan

120. Spotkamy Jezusa

121. Sutanna
122. Szedłem kiedy

ś

inn

ą

drog

ą

123. Szedłem kiedy

ś

ś

cie

ż

yn

ą

124.

Ś

wiat byłby taki ubogi

125.

Ś

wi

ę

te imi

ę

Jezus

126.

Ś

wi

ę

ty Pan

127. Taki du

ż

y, taki mały

128. To szcz

ęś

liwy dzie

ń

129. Tobie chór aniołów
130. Twa Krew

131. Twoja Miło

ść

132. Tylko Jezus
133. Ty tylko mnie poprowad

ź

134. Ty wskazałe

ś

drog

ę

135. Ty

ś

jak skała

136. Uwielbiajcie Pana
137. Uwielbiam Imi

ę

Twoje Panie

138. W drog

ę

z nami wyrusz Panie

139. Wierz

ę

,

ż

e droga

140. W ka

ż

dym strapieniu

141. W kruszynie chleba
142. W lekkim powiewie
143. Wejd

ź

my do Jego bram

144. Wiatr rozta

ń

czył

145. Wielbi

ć

imi

ę

Pana dzi

ś

chc

ę

146. Wiele jest serc
147. Wierz

ę

w Ciebie, Bo

ż

e

148. Wojownicy Pana

149. Wspaniały Dawco
150. Wszystko Ciebie Panie
151. Wy jeste

ś

cie na ziemi

152. Wznosz

ę

r

ę

ce me

153. Z grz

ą

skiego błota

154. Zapada zmrok
155. Zaufaj Panu ju

ż

dzi

ś

156. Zaufałem Bogu i ju

ż

157. Zbawienie przyszło przez krzy

ż

158. Ziemia, któr

ą

mi dajesz

159. Zjednoczeni w Duchu
160. Zmartwychwstały Pan
161. Zobaczcie, jak wielk

ą

miło

ś

ci

ą

162. Zobaczcie, jak wielk

ą

miło

ść

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 4 -

163. Zrzu

ć

ci

ęż

ary

164. Zwiastunom z gór
165. Zwykły chleb
Abba Ojcze

1. Ty wyzwoliłe

ś

nas, Panie z kajdan i samych siebie, CFGC CdGG7

A Chrystus staj

ą

c si

ę

bratem, nauczył nas woła

ć

do Ciebie: E7E7aF CdGG7


Ref. Abba Ojcze, Abba Ojcze, C F C G C F C G
Abba Ojcze, Abba Ojcze! C E7 a F C G7 C (G)

2. Bo Ko

ś

ciół jak drzewo

ż

ycia w wieczno

ś

ci zapuszcza korzenie,

Przenika nasz

ą

codzienno

ść

i pokazuje nam Ciebie.


3. Bóg hojnym dawc

ą

jest

ż

ycia, On wyswobodził nas od

ś

mierci

I przygarniaj

ą

c do siebie, uczynił swoimi dzie

ć

mi.


4. Wszyscy jeste

ś

my bra

ć

mi, jeste

ś

my jedn

ą

rodzin

ą

,

Tej prawdy nic ju

ż

nie za

ć

mi i teraz jest jej godzina.Amen jak Maryja

1. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi mów: D e D e
Amen - jak Maryja /x2 D e A
Amen - widocznie Bóg tak chce. D e A D

Ref.: Tak jak Maryja i Józef wypełniaj wol

ę

Boga jedyn

ą

e A D e A D

I zanie

ś

tam swój u

ś

miech i serce, gdzie cz

ę

sto płyn

ą

łzy. e A D e A D


2. Gdy z ciebie szydz

ą

i kiedy si

ę

ś

miej

ą

mów...


3. Gdy w twoim sercu nic wi

ę

cej prócz bólu mów...Apel Jasnogórski

1.Maryjo, Królowo Polski / 2x D
Jestem przy Tobie, pami

ę

tam o Tobie i czuwam na ka

ż

dy czas. /x2 GDA7DD7


2.Maryjo, jeste

ś

my młodzi /x2

Ju

ż

dzisiaj zale

ż

y od polskiej młodzie

ż

y nast

ę

pne tysi

ą

c lat. /x2


3.Maryjo, Królowo nasza /x2
Ciebie prosimy: u

ś

wi

ę

caj rodziny, u

ś

wi

ę

caj ka

ż

dego z nas. /x2Barka

1.Pan kiedy

ś

stan

ą

ł nad brzegiem, D A7 h

Szukał ludzi gotowych pój

ść

za Nim, G A

By łowi

ć

serca słów Bo

ż

ych Prawd

ą

. D A D D7

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 5 -


Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałe

ś

, G D

Twoje usta dzi

ś

wyrzekły me imi

ę

. |eA |DD7|

Swoj

ą

bark

ę

pozostawiam na brzegu, G D

Razem z Tob

ą

nowy zaczn

ę

dzi

ś

łów. |eA|D (D)


2.Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem s

ą

r

ę

ce gotowe

Do pracy z Tob

ą

i czyste serce.


3.Ty potrzebujesz mych dłoni, mego serca młodego zapałem,
Mych kropli potu i samotno

ś

ci.


4.Dzi

ś

wypłyniemy ju

ż

razem łowi

ć

serca na morzach dusz ludzkich

Twej Prawdy sieci

ą

i Słowem

ś

ycia.B

ą

d

ź

pozdrowiony


B

ą

d

ź

pozdrowiony go

ś

ciu nasz, w radosne progi nasze wejd

ź

. DAhG eAA7

My zapalimy zamiast lamp szcz

ęś

liwe ognie naszych serc D A h G A DB

ą

d

ź

z nami w kontakcie


B

ą

d

ź

z nami w kontakcie Panie Bo

ż

e, C F G C

Chocia

ż

diabeł robi nam zwarcie. F G C

Niech iskra miło

ś

ci mi

ę

dzy nami przeskoczy, F G e a

Niech zapal

ą

si

ę

nasze latarnie. F G CB

ę

d

ę

ś

piewał


1. B

ę

d

ę

ś

piewał, b

ę

d

ę

ś

piewał pie

śń

mojemu Panu. D h

B

ę

d

ę

ś

piewał, b

ę

d

ę

ś

piewał pie

śń

mojemu Panu.

|eA| D

B

ę

d

ę

ś

piewał, b

ę

d

ę

ś

piewał – pie

śń

mojemu Panu. D h

Alleluja, chwał

ę

ma nasz Pan.

|eA7| D


Ref. Allelu-alleluja chwała memu Panu.
Allelu-alleluja chwała memu Panu
Allelu-alleluja chwała memu Panu.
Alleluja, chwał

ę

ma nasz Pan.


2. Jego imi

ę

, Jego imi

ę

daje nam zwyci

ę

stwo....


3. Jako jedno, jako jedno pójdziemy do Pana...


Blues Maryjny

1. Trudno ci w

ż

yciu, masz serce zbolałe, G e G e

Pami

ę

taj Matk

ę

masz. G A7 D7

To Ona jedyna wci

ąż

czuwa nad tob

ą

G e G e

I pociesza, kiedy jeste

ś

sam. G |CD7| G G7


Ref. O Maryjo, Matko ma dobrze to,

ż

e Ciebie mam. C

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 6 -

To Twój Syn, Bóg i Zbawca nasz sam za Matk

ę

Ciebie dał. GeDD7C

Wi

ę

c z rado

ś

ci

ą

id

ę

w

ś

wiat, aby ludziom miło

ść

Bo

żą

da

ć

. CG|eD|G


2. Nieraz upadasz i ranisz jej serce, wi

ę

c cierpi Matka twa.

Lecz ona jedyna wci

ąż

prosi za tob

ą

, by Jej Syn ci przebaczenie dał.


Bo nikt nie ma z nas

Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem, C d
Ka

ż

dy wnosi ze sob

ą

to co ma. G

A zatem

ż

eby wszystko mie

ć

, potrzebujemy siebie razem. C d

Bracie, siostro r

ę

ka w r

ę

k

ę

z nami id

ź

. G CBo

ż

a rado

ść

jak rzeka


1.Bo

ż

a rado

ść

jak rzeka, /x2 D / |GD|

/x2

Bo

ż

a rado

ść

wypełnia dusz

ę

m

ą

. D A (D)


2.Bo

ż

a miło

ść

jak rzeka...


3.Bo

ż

y pokój jak rzeka...Bóg kocha mnie D h G A

Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem,
raduj

ę

si

ę

ka

ż

dym moim gestem.

Alleluja! Bo

ż

a rado

ść

mnie rozpiera.Bóg nie umarł, Jezus

ż

yje


Bóg nie umarł, Jezus

ż

yje! /x3 E H

7

E

Daj Mu r

ę

ce swe, daj Mu nogi swe, H

7

Daj Mu serce swe, daj mu dusz

ę

sw

ą

.

On twoim Panem jest. A H E


Bóg potrzebuje ciebie

1.Bóg potrzebuje ciebie, du

ż

o bardziej potrzebuje ciebie. /2x D A G |DA7|

Potrzebuje ciebie du

ż

o bardziej ni

ż

nieba, GA

Potrzebuje ciebie du

ż

o bardziej ni

ż

ziemi, D h

Potrzebuje ciebie du

ż

o bardziej ni

ż

morza, e A

Potrzebuje ciebie. |DGD|

2.Ja potrzebuj

ę

Boga...

3.Ty potrzebujesz Boga...
4.Ja potrzebuj

ę

ciebie...Bóg tak umiłował

ś

wiat

D G A D


Bóg tak umiłował

ś

wiat,

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 7 -

ż

e Syna swego Jedonrodzonego dał,

Aby ka

ż

dy, kto w Niego wierzy,

nie zgin

ą

ł, ale

ż

ycie wieczne miał.

O Jezus, Jezus, Jezus /x2


Była cicha i pi

ę

kna jak wiosna


1. Była cicha i pi

ę

kna jak wiosna, E H E

ś

yła prosto, zwyczajnie, jak my. A fis H

Ona Boga na

ś

wiat nam przyniosła E H E

I na ziemi w

ś

ród łez nowe dni zaja

ś

niały. Fis7 H H7


Ref. Matka, która wszystko rozumie, E A E
sercem ogarnia ka

ż

dego z nas. fis A A7 H7

Matka zobaczy

ć

dobro w nas umie, E A E

Ona jest z nami w ka

ż

dy czas. fis A H7 E


2. Dzisiaj

ś

wiatu potrzeba dobroci, by niepokój zwyci

ęż

y

ć

i zło.

Trzeba ciepła, co

ż

ycie ozłoci,

Trzeba Boga, wi

ę

c ludziom nie

ś

my Go, tak jak Ona.Chc

ę

przest

ą

pi

ć

Jego próg


Chc

ę

przest

ą

pi

ć

Jego próg z dzi

ę

kczynieniem w sercu mym C F C a

I w przedsionki Pana wej

ść

chwal

ą

c Go, C F G G7

Bo kolejny nadszedł dzie

ń

, który dał nam Bóg, C F C a

Chc

ę

ś

piewa

ć

Mu, bo Pan rado

ś

ci

ą

m

ą

. d G7 C

Pan rado

ś

ci

ą

m

ą

, Pan rado

ś

ci

ą

m

ą

, C F C a

Chc

ę

ś

piewa

ć

Mu, bo Pan rado

ś

ci

ą

moj

ą

jest! C F G G7

Pan rado

ś

ci

ą

m

ą

, Pan rado

ś

ci

ą

m

ą

, C F C a

Chc

ę

ś

piewa

ć

Mu, bo Pan rado

ś

ci

ą

m

ą

. d G CChc

ę

wywy

ż

sza

ć

Imi

ę

Twe


Chc

ę

wywy

ż

sza

ć

Imi

ę

Twe, chc

ę

wy

ś

piewa

ć

Tobie chwał

ę

. E A H E A H

Panie dzi

ś

raduj

ę

si

ę

, bo przyszedłe

ś

by mnie zbawi

ć

. E A H E A H

Z nieba zst

ą

piłe

ś

i chcesz prowadzi

ć

mnie, E A H A E

Na krzy

ż

u zmarłe

ś

by mój zapłaci

ć

dług, A H A E

Z grobu wstałe

ś

i dzi

ś

nieba Królem jeste

ś

Ty, A H gis cis

Chc

ę

wywy

ż

sza

ć

Imi

ę

Twe. |AH| EChwal

ę

Ciebie Panie


1 Chwal

ę

Ciebie Panie i uwielbiam, G h

Wznosz

ę

w gór

ę

swoje r

ę

ce uwielbiaj

ą

c imi

ę

Twe. C a D


Ref. Bo wielki

ś

Ty, wielkie dzieła czynisz dzi

ś

, G e

Nie dorówna Tobie nikt. /x2 C D

2 Jeste

ś

m

ą

nadziej

ą

, wiar

ą

,

ż

yciem,

Daj mi pozna

ć

swoje drogi, bym nie bł

ą

dził nigdy ju

ż

.

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 8 -


3 Jeste

ś

ś

wiata Panem i opok

ą

,

Tobie składam troski swoje, Tobie daj

ę

serce swe.Ci, co zaufali Panu

Ci, co zaufali Panu, odzyskuj

ą

siły, D h

Otrzymuj

ą

skrzydła jak orły, biegn

ą

bez zm

ę

czenia. G A D (A)Ciesz

ę

si

ę


1. Ciesz

ę

si

ę

, Jezus zbawił mnie! /x2 EH7 H7E

Ciesz

ę

si

ę

bo Jezus zbawił mnie. E |A7E|

Ś

piewam chwała, alleluja, Jezus zbawił mnie! |cisA|H7E|


2. Kiedy byłem grzeszny…

3. Chc

ę

powiedzie

ć

wszystkim…


4. B

ę

d

ę

Go uwielbia

ćCi, którzy Jahwe ufaj

ą

D A G A


Ci, którzy Jahwe ufaj

ą

, s

ą

jak góra Syjon,

Co si

ę

nigdy nie porusza, ale trwa na wieki.

Góry otaczaj

ą

ś

wi

ę

te miasto Jeruzalem, tak Jahwe otacza swój lud,

I teraz, i na wieki.


Ci

ą

gle zaczynam od nowa


1. Ci

ą

gle zaczynam od nowa, cho

ć

czasem w drodze upadam.CGC dGCG

Wci

ąż

jednak słysz

ę

te słowa: Kocha

ć

to znaczy powstawa

ć

. CGC dGC

Chciałem Ci w chwilach uniesie

ń

,

ż

ycie po

ś

wi

ę

ci

ć

bez reszty. a F e G

Spójrz, moje r

ę

ce s

ą

puste, stoj

ę

ubogi, ja, grzesznik. aF e G

Przyjm jednak mało

ść

m

ą

Panie, we

ź

serce me, jakie jest. FG C d G C G


2. Jestem jak dziecko bezradny, póki mnie kto

ś

nie podniesie.

Znów wraca u

ś

miech na twarzy, gdy mnie Twa miło

ść

rozgrzeszy.

Wiem,

ż

e wystarczy Ci Panie, dobra, cho

ć

słaba ma wola.

Z Tob

ą

mój duch nie ustanie, z Tob

ą

wszystkiemu podołam.

Szukam codziennie Twej twarzy, wracam w t

ę

noc pod Twój dach.


3. Teraz ju

ż

wiem jak Ci

ę

kocha

ć

, przyjm moje "teraz" o Panie.

Dzi

ś

rozpoczynam od nowa, bo /kocha

ć

to znaczy powstawa

ć

. /x2 (d G7C)Cichy zapada zmrok


1. Cichy zapada zmrok, idzie ju

ż

ciemna noc. /x2 aG CE a C / aG CE a

Zosta

ń

, zosta

ń

w

ś

ród nas, bo ju

ż

ciemno i mgła. CF d G7 CE

Zosta

ń

, zosta

ń

w

ś

ród nas, tak jak byłe

ś

za dnia. a Fd a

/x2

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 9 -


2. Panie, nim w twardy sen wpadn

ę

, tak prosz

ę

Ci

ę

: /x2

Jutro znowu jak dzi

ś

jasny obud

ź

nam dzie

ń

,

Noc niech zniknie i cie

ń

, niech przy Tobie trwa my

ś

l. /x2


3. W cichym mroku i mgle, Panie mój, wołam Ci

ę

: /x2

Racz wysłucha

ć

i strzec moich nocy i dni,

Racz wysłucha

ć

i strzec wiecznych powrotów mych.

/x2Co za rado

ść


Ref. Co za rado

ść

usłysze

ć

dzi

ś

, E H7 fis A

Gdy mówi

ą

: pójdziemy do domu Pana. EH7 E

Do Twych bram, o Jeruzalem, ju

ż

id

ę

, E H7 fis A

Na skrzydłach zbli

ż

am si

ę

. EH7 E


1. Miasto Jeruzalem wysoko wzniesione, E fis A H
Jest mieszkaniem Boga, twierdz

ą

umocnione. E fis A H H7


2. Po niebieskich schodach wchodz

ą

pokolenia,

By dzi

ę

kowa

ć

Bogu za dar zbawienia.


3. Niechaj wszyscy ludzie miłuj

ą

cy Boga

Znajd

ą

wreszcie pokój w Jeruzalem progach.


4. Módlmy si

ę

o dobro naszych sióstr i braci,

Aby dobry Ojciec łask

ą

nas wzbogacił.


Czarna Madonna

1. Jest zak

ą

tek na tej ziemi, G e

Gdzie powraca

ć

ka

ż

dy chce, C

Gdzie króluje Jej Oblicze, a
Na Nim ci

ę

te rysy dwie. D D7

Wzrok ma smutny, zatroskany, G e
Jakby chciała prosi

ć

ci

ę

, a

By

ś

w matczyn

ą

Jej opiek

ę

oddał si

ę

. D D7 G D7


Ref. Madonno, Czarna Madonno, G C
Jak dobrze Twym dzieckiem by

ć

! D7 G D7

O pozwól, Czarna Madonno, G C

/x2

W ramiona Twoje si

ę

skry

ć

! D7 G (D)


2. W Jej ramionach znajdziesz spokój i uchronisz si

ę

od zła,

Bo dla wszystkich Swoich dzieci Ona Serce czułe ma.
I opiek

ą

ci

ę

otoczy, gdy Jej serce oddasz swe,

Gdy powtórzysz Jej z rado

ś

ci

ą

słowa te.


3. Dzi

ś

, gdy wokół nas niepokój, gdzie si

ę

człowiek schroni

ć

ma,

Gdzie ma pój

ść

, jak nie do Matki, która ukojenie da?

Wi

ę

c błagamy, o Madonno, skieruj wzrok na dzieci swe,

I wysłuchaj, jak

ś

piewamy prosz

ą

c Ci

ę

.


background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 10 -

Czcijmy Jezusa

Czcijmy Jezusa, czcijmy Go! Oddajmy mu chwał

ę

! C|FG| C|FG|

Czcijmy Jezusa, czcijmy Go!

C|FG| C|FG|

/x2

Powstał z martwych, powstał z martwych! GA
I On

ż

yje na wieki ju

ż

.

GA

Powstał z martwych, powstał z martwych! GA
Wi

ę

c razem si

ę

radujmy,

G

Ś

wi

ę

tuj

ą

c zmartwychwstania ten dzie

ń

. |FGC|


Dotknij Panie

Dotknij Panie moich oczu abym przejrzał, F C d d
Dotknij Panie moich warg abym przemówił uwielbieniem. F C B C
Dotknij Panie mego serca i oczy

ść

je, F C d d

Niech Twój

Ś

wi

ę

ty Duch dzi

ś

ogarnia mnie. B B C C


Dym jałowca

1. Dym jałowca łzy wyciska, C a
Noc si

ę

coraz wy

ż

ej wznosi, d G

Strumie

ń

drobn

ą

fal

ą

błyska, Ca

Czyj

ś

głos w le

ś

nej ciszy prosi. FG


Ref.

ś

eby była taka noc, kiedy my

ś

li mkn

ą

do Boga, C e F G

ś

eby były takie dni,

ż

e si

ę

przy nim ci

ą

gle jest, C a F G7

ś

eby był przy tobie kto

ś

, kogo nie zniech

ę

ci droga, C e F G

Aby

ś

plecak swoich win strom

ą

ś

cie

ż

k

ą

umiał nie

ść

. CaFG (C)


2. Ogrzej dłonie przy ognisku, płomie

ń

twarz ci zarumieni,

Usi

ą

dziemy razem blisko, jedn

ą

my

ś

l

ą

poł

ą

czeni.


3. Tu

ż

przed szczytem si

ę

zatrzymaj, spójrz jak gwiazdy w dół spadaj

ą

,

Spójrz jak dr

ż

y kosodrzewina, góry z tob

ą

wraz wołaj

ą

.Dzieckiem Bo

ż

ym


Ref. Dzieckiem Bo

ż

ym jestem ja! La la la... G C D G

Dzieckiem Bo

ż

ym jestem ja! La la la...


1. Ojciec Bóg kocha nas, miło

ść

sw

ą

zsyła nam, G G7 C G

Któ

ż

jak On wielki jest, któ

ż

jak On miło

ść

ma? A7 D7

Ś

wi

ę

ty Bóg, Ojciec nasz, co dzie

ń

ma hojn

ą

dło

ń

, G G7 C G

Kocha nas, dzieci swe, mimo grzechów, mimo wad. e a D7 G

2. Ojciec Bóg Syna dał jako dar grzesznym nam,
Jezus Bóg zni

ż

ył si

ę

, Jezus Brat zbawił nas.

On przez krzy

ż

grzechy starł,

ż

ycie dał, rado

ść

wniósł,

Zmartwychwstał jako Pan! On jedyna drog

ą

nam!


3. Sło

ń

ce mam w sercu swym, bowiem Pan kocha mnie,

Ciesz

ę

si

ę

ś

piewam wci

ąż

, bowiem Pan kocha mnie.

Któ

ż

mi dał tyle łask, przyja

źń

sw

ą

, szcz

ęś

cia moc,

Któ

ż

jak Bóg, któ

ż

jak Pan tak pokochał dziecko swe?

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 11 -Flaga

W moim sercu mieszka Bóg, a Jego flag

ą

rado

ść

jest. /x2 D fis G A

A Jego flag

ą

rado

ść

jest. G A

Podnios

ę

flag

ę

wysoko, wysoko, /x2 D fis G A

Niech pozna, pozna cały

ś

wiat. /x2 G A G A

Niech wszyscy ludzie zobacz

ą

, zobacz

ą

, /x2 D fis G A

Niech pozna, pozna cały

ś

wiat. /x2 G A G AGdy Bo

ż

y Duch


1. Gdy Bo

ż

y Duch wypełnia mnie, jak Dawid

ś

piewa

ć

chc

ę

. d A7 d

Jak Dawid, jak Dawid, jak Dawid

ś

piewa

ć

chc

ę

. g F A7 d


2. ... klaska

ć

chc

ę

.


3. ... wielbi

ć

chc

ę

.


4. ... skaka

ć

chc

ę

.Gdy kiedy

ś

Pan, powróci znów


1. Gdy kiedy

ś

Pan powróci znów, /x2 C / C G

Oby

ś

my te

ż

tam byli gdy kiedy

ś

Pan powróci znów. C Ff C G C


2. Gdy

Ś

wi

ę

ci swój opuszcz

ą

grób...


3. Gdy Boga tron otocz

ą

w kr

ą

g...


4. Gdy Ksi

ę

g

ę

sw

ą

otworzy Bóg...


5. Gdy po imieniu wezwie Pan...

6. Gdy uczt

ę

nam zgotuje Bóg...


7. Gdy zabrzmi pie

śń

: Alleluja...Gdy kl

ę

cz

ę

przed Tob

ą


1. Gdy kl

ę

cz

ę

przed Tob

ą

, modl

ę

si

ę

i składam hołd. G h C D G h C D

We

ź

ten dzie

ń

, uczy

ń

go swym i we mnie miło

ść

wznie

ć

. G a D G C D G


Ref. Ave Maria, gratia plena, G h C D G h C D
Dominus tecum, benedicta tu. G C D G C D G

2. Wszystko Tobie daj

ę

, ka

ż

dy sen i ka

ż

d

ą

my

ś

l.

Matko Boga i Matko moja, wznie

ś

je przed Pana tron!Gdyby wiara twa

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 12 -


Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarno e H7
- te słowa mówi ci Pan. H7 e

/x2

I z tak

ą

wiar

ą

rzekłby

ś

do góry: przesu

ń

si

ę

, przesu

ń

si

ę

! /x2 a e H7 e

A góra posłusznie przesunie si

ę

, przesunie si

ę

przesunie si

ę

, e H7 e

W Imi

ę

Jezusa przesunie si

ę

, przesunie si

ę

, przesunie si

ę

. /x2

Spływa, spływa, Duch

Ś

wi

ę

ty spływa. /x2 e H7 e

Duch

Ś

wi

ę

ty dotyka całego mnie, całego mnie, całego mnie, e H7 e

Od czubka głowy, po stopy me, po stopy me, po stopy me. e H7 e /x2


Godzien, o godzien

1. Godzien, o godzien jest Bóg siedz

ą

cy na tronie. GDee CGCD

Baranek w

ś

ród chwał przyj

ą

ł wdzi

ę

czno

ść

, sił

ę

i moc,

GDee CGCD

Błogosławie

ń

stwo i cze

ść

. FCDC D |CD|


Ref. On Panem jest od wieków na wieki, GDCD / x3 Amen! G

2. B

ę

dziemy niezmiennie wci

ąż

trwa

ć

w miło

ś

ci i prawdzie

Oddaj

ą

c mu hołd, miło

ść

, wdzi

ę

czno

ść

, sił

ę

i moc, błogosławie

ń

stwo i cze

ść

.Hej Jezu królem Ty

ś


1. Hej Jezu królem Ty

ś

,

ż

ycie Twe uwalnia mnie. F B F / mod. GCG / ADA

B

ę

d

ę

sławi

ć

cały dzie

ń

doskonałe drogi Twe.


2. Hej Jezu Panem Ty

ś

, chc

ę

słucha

ć

Twoich słów.

Twe Królestwo ujrze

ć

chc

ę

, wola Twa niech spełni si

ę

.


3. Chwała Barankowi cze

ść

, we

ź

mnie do ziemi swej.

Zwyci

ęż

ymy w imi

ę

Twe, ogłosimy rz

ą

dy Twe.


4. Hej, o hej, o Lwie Judy - jak pot

ęż

nym jeste

ś

Ty.

Hej, o hej, o Lwie Judy - jak wspaniałym jeste

ś

Ty.Hymn o krzy

ż

u


1.Krzy

ż

u

ś

wi

ę

ty, co

ś

wiat obejmujesz, a d a

Który rozdart

ą

ziemi

ę

ramionami dwoma, C d C G

Jak dziecko słabe matka, przed ciemno

ś

ci

ą

bronisz, a E d a

Zmiłuj si

ę

nad nami! d E a

Krzy

ż

u

ś

wi

ę

ty, masz moc pojednania

I Północy z Południem, i Wschodu z Zachodem,
Który nienawi

ść

łamiesz, a niewol

ę

kruszysz, zmiłuj si

ę

nad nami!


Ref. Z Tob

ą

mury rozwala

ć

, Tob

ą

si

ę

osłoni

ć

, a E a a G E

Tobie si

ę

ufnym sercem z miło

ś

ci

ą

pokłoni

ć

. d C G d C G


2.Krzy

ż

u

ś

wi

ę

ty, który ziemi

ę

spinasz,

Jak, gdy

ż

elazn

ą

klamr

ą

człowiek dom swój chroni,

By si

ę

w gruzy nie rozpadł na zw

ę

glonej ziemi, zmiłuj si

ę

nad nami!

Krzy

ż

u

ś

wi

ę

ty nad nami wzniesiony,

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 13 -

Jak banda

ż

lito

ś

ciwie

ś

ci

ą

gasz brzegi rany,

By si

ę

nowe zacz

ę

ło w sercu wyleczonym, zmiłuj si

ę

nad nami!Idziemy razem

1. Idziemy razem, trzymamy si

ę

za r

ę

ce, D G D

Codziennie gł

ę

biej poznaj

ą

c Bo

ż

y szlak. e A7

A kiedy miło

ść

zakwita w sercach ludzi, D G D

Jak

ż

e cudowny jest wtedy ten

ś

wiat! e A7


Ref. Raz, dwa, trzy - cały

ś

wiat, niech cały

ś

wiat

ś

piewa z nami, D A7

Bogu dzi

ę

kuj

ą

c za sło

ń

ce i nieba aksamit. A7 D

Ja i Ty Boga chwal, dzi

ę

kuj za

ż

ycie, za wszystko. D G

Ile masz w piersiach tchu,

ś

piewaj dzi

ś

z nami, dzi

ę

kuj

ą

c Mu. G D A7 D


2. Idziemy razem, trzymamy si

ę

za r

ę

ce,

Jak wielu ludzi codziennie mija nas.
Nie widz

ą

innych, a za

ś

lepieni w sobie.

Spójrzcie na bli

ź

nich, ju

ż

najwy

ż

szy czas.


3. Idziemy razem, trzymamy si

ę

za r

ę

ce,

Codziennie gł

ę

biej poznaj

ą

c Bo

ż

y szlak.

A kiedy miło

ść

dojrzała w sercach ludzi,

Miło

ś

ci

ą

zakwitł pi

ę

kniej

ą

c ten

ś

wiat.Ja wierz

ę

,

ż

e to Jezus


1. Ja wierz

ę

,

ż

e to Jezus, wierz

ę

,

ż

e On Synem Boga jest, DGA DGA

On zmarł i powstał, aby

ż

y

ć

i za cen

ę

ś

mierci

ż

ycie dał.

Wierz

ę

,

ż

e jest tu teraz (On tu teraz jest), stoi po

ś

ród nas. GAD GAD

Ma moc nas teraz uzdrawia

ć

(uzdrowienia moc), ma przebaczenia dar.


2. Ja wierz

ę

Tobie Panie, wierz

ę

,

ż

e Ty

ś

Synem Boga jest.

Zmarłe

ś

i powstałe

ś

, aby

ż

y

ć

i za cen

ę

ś

mierci

ż

ycie da

ć

.

Wierz

ę

,

ż

e tutaj jeste

ś

(Ty jeste

ś

tu), stoisz po

ś

ród nas.

Masz moc nas teraz uzdrawia

ć

(uzdrowienia moc), masz przebaczenia dar.Jak łania pragnie wody ze strumieni

Jak łania pragnie wody ze strumieni, A E fis A
Moja dusza pragnie Ci

ę

. D E A E

Tylko Ty jeste

ś

moim pragnieniem, A E fis A

Zawsze chc

ę

uwielbia

ć

Ci

ę

. D E A

Tylko Ty jeste

ś

moc

ą

m

ą

, Twoja wola wol

ą

m

ą

. fis DA D h fis

Tylko Ty jeste

ś

moim pragnieniem, A E fis A

Zawsze chc

ę

uwielbia

ć

Ci

ę

. D E AJak mi dobrze

1. Jak mi dobrze przy Tobie jest, Panie. /x2 G e C D
Trzymaj mnie mocno dzi

ś

, zawsze chc

ę

przy Tobie by

ć

.

/x2

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 14 -

Panie, Panie, Panie mój!

2.Bo

ż

a rado

ść

wypełnia mnie, Panie...Jak o

ż

ywczy deszcz


Jak o

ż

ywczy deszcz, Duchu

Ś

wi

ę

ty przyjd

ź

. D G h A

Dotknij naszych serc, rozpal ognia

ż

ar. D G h A

Dzi

ś

przenikaj nas, tchnieniem mocy Swej, h fis h fis

B

ą

d

ź

nam

ś

wiatłem dnia i nadziej

ą

serc. h fis D Fis /x2Jak wielki jest Pan

Jak wielki jest Pan, Alleluja, C G a
Wielki jest Pan, Alleluja, wielki jest Pan, Alleluja! C F f C G7


Jaki był ten dzie

ń

d B C a B F G A


1. Pó

ź

no ju

ż

, otwiera si

ę

mrok,

sen podchodzi do drzwi na palcach, jak kot.
Nadchodzi czas ucieczki na aut,
Gdy kolejny mój dzie

ń

wspomnieniem si

ę

stał.


Ref. Jaki był ten dzie

ń

, co darował, co wzi

ą

ł?

Czy mnie wyniósł pod niebo, czy rzucił na dno?
Jaki był ten dzie

ń

, czy co

ś

zmienił czy nie?

Czy był tylko nadziej

ą

na dobre i złe?


2. Szary mrok otula mi twarz,
jakby poczuł,

ż

e chc

ę

by

ć

z Tob

ą

cho

ć

raz.

Nie skar

żę

si

ę

,

ż

e mam to, co mam,

ż

e przegrałem co

ś

znowu i jestem tu sam.Jeden chleb

1. Jeden chleb, co zmienia si

ę

w Chrystusa Ciało, D G

z wielu ziaren pszenicznych si

ę

rodzi. A7 D

Jedno wino co si

ę

Krwi

ą

Chrystusa stało,

Z soku wielu winnych rak pochodzi.

Ref. Jak ten chleb, co ł

ą

czy złote ziarna, h G

Tak niech miło

ść

ą

czy nas ofiarna. h A

Jak ten kielich ł

ą

czy kropel wiele, D G

Tak nas, Chryste, w swoim zł

ą

cz Ko

ś

ciele. A7 D


2. O Pasterzu, zgromad

ź

w jednej swej owczarni

Zabł

ą

kane owce, które gin

ą

.

W jeden Ko

ś

ciół zbierz na nowo i przygarnij,

By

ś

my jedna stali si

ę

rodzin

ą

.


3. Na ramiona swoje we

ź

, o Panie,

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 15 -

Tych, co sami wróci

ć

ju

ż

nie mog

ą

.

Niechaj zjednoczenia cud si

ę

stanie,

Prowad

ź

nas ku niebu wspólna drog

ą

.Jest na

ś

wiecie miło

ść


1. Jest na

ś

wiecie miło

ść

, G D e G7

Której imi

ę

srebrzystym promieniem obj

ę

ło ziemi

ę

. C G A7 D7

Gdy Ci b

ę

dzie smutno, G D e G7

Imi

ę

to wypowiedz, a przy tobie Ona zjawi si

ę

. C G |aA7| D7


Ref. Matka z rado

ś

ci

ą

poda dło

ń

, G H e G7

Gdy powiesz: Mario, w Tobie ufno

ść

mam. C D G |a7D7|

Kiedy jeste

ś

przy mnie, znika ból i w oczach łzy, G H7 e

Pragn

ę

z Tob

ą

by

ć

, Ty dodaj sił. |aD7| G D C G


2. Jest w Niej tyle ciepła, a w spojrzeniu Jej dobro

ć

i troska matczyna go

ś

ci.

Otwórz serce swoje, schowaj J

ą

ę

boko i jak dziecko powiedz: kocham Ci

ę

!Jeste

ś

Królem

DAhG


Jeste

ś

Królem /2x Królem jest Bóg!

Podnie

ś

my wszyscy nasze serca, podnie

ś

my wszyscy nasze dłonie,

Stawajmy przed obliczem Boga, wielbi

ą

c Go.

/ 2xJeste

ś

Panie winnym krzewem


1. Jeste

ś

Panie winnym krzewem, a my jego latoro

ś

le, D A h A D

Moc czerpiemy tylko z Ciebie, Ty w nas

ż

yjesz Sw

ą

miło

ś

ci

ą

. G D A D D7


Ref. Panie, Panie, naucz nas w miło

ś

ci Twojej trwa

ć

. GD GD (G) /x2


2. Có

ż

trwałego poza Tob

ą

, człowiek zdziała sam ze siebie?

Któ

ż

potrafi własne dobro oblec w kształty nie

ś

miertelne?


3. Ty przyja

ź

ni

ą

nas ogarniasz, tak wspaniał

ą

i szerok

ą

,

ś

e wyzwala pełn

ą

rado

ść

w sercu, które Ciebie kocha.


4. Wejd

ź

, o Jezu, w nasze

ż

ycie gł

ę

bi

ą

łaski, moc

ą

Słowa,

by

ś

my mogli owoc przynie

ść

, cze

ść

i chwał

ę

Ojcu odda

ć

.Jeste

ś

rado

ś

ci

ą

mojego

ż

ycia

1. Jeste

ś

rado

ś

ci

ą

mojego

ż

ycia, G D C G

Ooo Panie mój! C D G

/x2

Ty jeste

ś

moim Panem, /3x G C D G e a

Na zawsze jeste

ś

Panem mym. D G


2. Jeste

ś

Miło

ś

ci

ą

...


3. Jeste

ś

Nadziej

ą

...

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 16 -

4. Jeste

ś

Pokojem...Jeste

ś

ż

yciem mym

EEfisA


Jeste

ś

ś

yciem mym, wi

ę

c ka

ż

dy ruch robi

ę

w Tobie,

Jezu, Ty pozwalasz wci

ąż

oddycha

ć

mi.

Jeste

ś

Drog

ą

m

ą

, wi

ę

c ka

ż

dy krok stawiam w Tobie,

Jezu, Ty pozwalasz wci

ąż

oddycha

ć

mi.

Fale Twojej łaski, Panie, gdzie nie spojrz

ę

, tam wci

ąż

widz

ę

Ci

ę

,

Twa Miło

ść

mnie uwiodła, Jezu jak

ż

e to mo

ż

liwe jest?Je

ś

li rado

ść

w sercu chcesz mie

ć


1. Je

ś

li rado

ść

w sercu chcesz mie

ć

, G h C D

Rado

ść

, która wiecznie ma trwa

ć

,

Przed tron Boga przyjd

ź

i gło

ś

Jego chwał

ę

,

Przed tron Boga przyjd

ź

i gło

ś

Jego chwał

ę

i moc,

Gło

ś

chwał

ę

i moc / x2


2. Je

ś

li miło

ść

...


3. Je

ś

li pokój...Jezu, Ty

ś

wszystkim


Jezu, Ty

ś

wszystkim dla mnie jest, |DA|GA|

Jak

ż

y

ć

bez miło

ś

ci Twej? |DA|GA|

Jezu, otwórz me oczy, |DA|GA|
Bym ujrze

ć

mógł Twej miło

ś

ci cud. |DA|GD|

Przyjd

ź

i napełnij nas moc

ą

swoj

ą

co dnia. |GA| D |GA| D

Ty

ś

Pokoju Ksi

ę

ciem, lekarzem dusz, |G fis| h

Jeste

ś

Ś

wiatłem, co w ciemno

ś

ciach nie ga

ś

nie! G AJezus Chrystus moim Panem jest

Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja! /x2 e G |Dh| e
On kocha mnie, On kocha mnie, alleluja! /x2 a e |Dh| e


Jezus Chrystus to panów Pan


Jezus Chrystus to panów Pan, całej ziemi Król. /2x E |AE| H E
Jedyny Pan, Władca Narodów, jedyny Pan i Bóg. E A H E E A H
W innym Imieniu nie ma zbawienia, bo Jezus to Panów Pan, E A H E E AH
Jezus to Panów Pan! /x2 G D A E G D A H
Alleluja, Alleluja, Alleluja. /x2 E |AE| H E


Jezus daje nam zbawienie

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 17 -

1.Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam. dCad dCad
Jemu składam dzi

ę

kczynienie, chwał

ę

z serca mego dam.


Ref. Jezus sił

ą

m

ą

, Jezus pie

ś

ni

ą

mego

ż

ycia, F C a d

Królem wiecznym On, niepoj

ę

ty w mocy swej.

W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj,
Sam mi podał dło

ń

, bym zwyci

ęż

ał w ka

ż

dy dzie

ń

.


2. W Jego ranach uzdrowienie, w Jego

ś

mierci

ż

ycia dar.

Jego Krew to oczyszczenie, Jego

ż

ycie chwał

ą

nam.Jezus, najwy

ż

sze Imi

ę


Jezus, najwy

ż

sze Imi

ę

, nasz Zbawiciel, Ksi

ążę

Pokoju, C a d G

Emmanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo

ż

ywota. C a |dG|CC7|

Ś

wi

ę

ty Bóg, Mesjasz prawdziwy, F e

Jedyny Ojca Syn umiłowany. d |CC7|
Zgładził grzech Baranek na wieki, F e
Królów Król i panów Pan. |dG| C


Jezus o poranku

1. Jezus, Jezus, Jezus o poranku, Jezus i w południe D D7 G D
Jezus, Jezus, Jezus, gdy zapada zmrok. D h |eA| D

2. Kochaj Go...

3. Szukaj Go...

4. W

ę

druj z Nim...


5. Ufaj Mu...

6. Wielbij Go...


Jezus swoj

ą

Matk

ę

pozostawił


1. Jezus swoj

ą

Matk

ę

pozostawił, C e a

By

ś

w swym

ż

yciu miał do kogo i

ść

. F G7 C

Ona sw

ą

opiek

ą

Ci

ę

otoczy, C e a

Je

ś

li nie zwlekaj

ą

c pójdziesz dzi

ś

. F G7 C


Ref. Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl si

ę

d G7 C C7

I pozostaw swoje troski Jej. F G7 C C7
Ona z sercem Swym matczynym nieustannie czeka, F G7 C a
Aby

ś

wyznał to, co gn

ę

bi ci

ę

. F G7 C


2. Nikt tak serca Twego nie zrozumie, nikt tak kocha

ć

nie potrafi te

ż

.

Nikt w miło

ś

ci wytrwa

ć

tak nie umie, jak Madonna, zreszt

ą

o tym wiesz.


Ref. Wybierz si

ę

, wybierz si

ę

razem z nami,

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 18 -

Na wspaniały pielgrzymkowy szlak.
Je

ś

li b

ę

dziesz szedł wytrwale, to na Jasnej Górze

W Jej obliczu ujrzysz Boga znak.

2. Wielu ludzi tutaj przybywało, by odszuka

ć

biegu

ż

ycia tre

ść

,

A Maryja zawsze to sprawiała,

ż

e Krzy

ż

Pana łatwiej było nie

ść

.Jezus,

Ś

wi

ę

ty Namaszczony Pan


E gis A E H A E H A fis7 E H E
Jezus, Jezus,

Ś

wi

ę

ty Namaszczony Pan, Jezus!

Jezus, Jezus,

ż

yje wywy

ż

szony Pan, Jezus!

Twe Imi

ę

jak miód na ustach mych, A E

Twój Duch jest jak woda duszy mej, A E
Twe Słowo jak lampa u mych stóp, A cis7
Jezu, ja kocham Ci

ę

, ja kocham. A HJezus zwyci

ęż


1. Jezus zwyci

ęż

ył, to wykonało si

ę

. a d

Szatan pokonany, Jezus złamał

ś

mierci moc. G C E7

Jezus jest Panem, o alleluja. a d
Po wieczne czasy Królem królów jest. E7 a

Ref. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, a d
Jezus jest Panem, Jezus jest Panem. G C E7
Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem. a d
On jest Panem ziemi tej. E7 a

2. Jezus zwyci

ęż

ył, niech ka

ż

dy o tym wie.

ś

e szatan pokonany, Jezus złamał

ś

mierci moc.

Jezus jest Panem, o alleluja.
Po wieczne czasy Królem królów jest.


Ka

ż

dy Twój wyrok

DGDA


Ka

ż

dy Twój wyrok przyjm

ę

twardy, przed moc

ą

Twoj

ą

si

ę

ukorz

ę

,

ale chro

ń

mnie Panie od pogardy,przed nienawi

ś

ci

ą

strze

ż

mnie Bo

ż

e.


Wszak Ty jeste

ś

niezmierzone dobro, którego nie wyra

żą

słowa.

Wi

ę

c mnie od nienawi

ś

ci obro

ń

i od pogardy mnie zachowaj.


Co postanowisz, niech si

ę

zi

ś

ci, niechaj si

ę

wola Twoja stanie,

ale zbaw mnie od nienawi

ś

ci, ocal mnie od pogardy PanieKa

ż

dy wschód sło

ń

ca


Ref. Ka

ż

dy wschód sło

ń

ca Ciebie zapowiada, D A e h

Nie pozwól nam przespa

ć

poranka.

G D G A (h)

/x2


1. My, którzy wszystko liczymy, Ciebie mamy za darmo. D A h h G D (GA)

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 19 -

Dajesz nam siebie w cało

ś

ci, jeste

ś

taki rozrzutny. D A h G D A


2. Mało,

ż

e do nas przyszedłe

ś

- co dzie

ń

dajesz nam siebie.

Zostałe

ś

z nami w tym Chlebie, który bierzemy do r

ę

ki.


3. Dałe

ś

nam siebie za darmo, Twoja hojno

ść

zdumiewa.

Naucz nas liczy

ć

dni nasze, niech człowiek ju

ż

nie umiera.


4. Ty jeste

ś

pełni

ą

ż

ycia, daj nam swojego chleba.

Daj nam oddycha

ć

wieczno

ś

ci

ą

, Twój oddech o

ż

ywia i wspiera.


5. Przyjd

ź

Panie, przyjd

ź

nareszcie, jak przyszedłe

ś

ju

ż

kiedy

ś

.

A co dzie

ń

nowy wschód sło

ń

ca, niech Ciebie nam zapowiada.Kiedy ranne wstaj

ą

zorze


1. Kiedy ranne wstaj

ą

zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, C d G7 C

Tobie

ś

piewa

ż

ywioł wszelki: B

ą

d

ź

pochwalon, Bo

ż

e wielki! A7 d C G7 C


2. A człowiek, który bez miary obsypany Twymi dary,
Co

ś

go stworzył i ocalił, a czemu

ż

by Ci

ę

nie chwalił?


3. Ledwie oczy przetrze

ć

zdołam, wnet do mego Pana wołam,

Do mego Boga na niebie i szukam Go wkoło siebie.

4. Wielu snem

ś

mierci upadli, co si

ę

wczoraj spa

ć

pokładli,

My si

ę

jeszcze obudzimy, by

ś

my Ci

ę

, Bo

ż

e chwalili.Kiedy wreszcie wyruszysz w drog

ę


1. Kiedy wreszcie wyruszysz w drog

ę

, G C9 G C9

Kiedy wreszcie poczujesz wiatr, G C9 G
W sercu swoim poniesiesz ogromny

ś

wiat. D C G C

Niebo kłania

ć

si

ę

b

ę

dzie Tobie, G C9 G C9

Kwiaty zaczn

ą

si

ę

znowu

ś

mia

ć

,

Wszystkie kolory t

ę

czy, b

ę

dziesz mógł bra

ć

. G D C G


Ref. Bo jeszcze mo

ż

na

ż

y

ć

, C G D

Mo

ż

na dobrem wypełni

ć

czas,

Zechciej tylko i

ść

,

Zechciej przyj

ąć

cho

ć

jedn

ą

z łask. C G D e


2. Jedni powiedz

ą

ci "Bóg z tob

ą

", inni rzuc

ą

obelg

ę

w twarz,

Nigdy nie wierz złym słowom, poznawaj ich smak.
Nieraz r

ę

k

ę

wyci

ą

gniesz prosz

ą

c, nieraz przyjdzie na deszczu spa

ć

,

Troch

ę

bólu w tej drodze, te

ż

trzeba zna

ć

.


3. Stare drzewa pozdrowi

ą

sło

ń

ce, a obłokach zawi

ś

nie blask,

Gdy powitasz u

ś

miechem poranny blask.

Spotkasz wreszcie w ogromnej ciszy, Jego pełn

ą

pokoju twarz,

Przecie

ż

idziesz w to miejsce, przez cały czas.


background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 20 -

Kocham Ci

ę

, Jezu


Kocham Ci

ę

, Jezu, całym sercem swym! /x2 D h G D

Kocham Ciebie całym sercem swym! /x2


Kochany bracie

1. Kochany bracie, kochana siostro, G h
Nie wiem, kim jeste

ś

, nie wiem, gdzie

ż

yjesz, e a

Lech chc

ę

dla ciebie po

ś

wi

ę

ci

ć

wszystko, chc

ę

da

ć

Ci siebie. D7 aCG D7


Ref. Takie jest prawo miło

ś

ci, które dał Pan, G a

Takie jest prawo miło

ś

ci, jest kluczem do nieba bram. D7 G D7

Takie jest prawo miło

ś

ci i jego strze

ż

my G a

I miło

ść

wszystkim dokoła ze sob

ą

nie

ś

my. D7 aCG


2. Gdziekolwiek jeste

ś

, sk

ą

dkolwiek przyjdziesz,

Na jakiejkolwiek spotkam ci

ę

drodze,

Zawsze otwarte moje ramiona przygarn

ą

ciebie.Krok za krokiem

Krok, krok, za krokiem krok, sił brak, bo długi szlak, D h
A tam u kresu dróg czeka nas Matka, czeka nas Bóg. G A
Ty mi sw

ą

podaj dło

ń

, krok w krok pójdziemy do

ń

,

Raz, dwa i jeszcze raz, ci

ą

gle wytrwale i

ść

coraz dalej.Lud Twój, Panie

Ref. Lud Twój, Panie lud pielgrzymi, prosi by

ś

był

ś

wiatłem, DAhh GEAA7

By

ś

na drodze do Królestwa wzmacniał serca swoim ciałem. DAhh GEDA

Zosta

ń

, zosta

ń

w

ś

ród nas, o Panie. fisH7eg DADD


1. Chlebie

ż

ycia Ty

ś

sam jest nasz

ą

sił

ą

dgdA7

I czynisz trudn

ą

drog

ę

tak bezpieczn

ą

, dCdA7

Je

ś

li siły na tym szlaku w nas osłabn

ą

, dAdd

R

ę

ka Twoja niech obdarza wci

ąż

nadziej

ą

. gEAA


2. Twoja krew niechaj jest napojem mocy i kieruje zapał kroków w Twoje

ś

lady,

Je

ś

li rado

ść

ga

ś

nie w sercu od słabo

ś

ci,

Twój głos sprawi,

ż

e obudzi si

ę

w nas

ś

wie

ż

o

ść

.


3. Twoje ciało, o Jezu rodzi Ko

ś

ciół, bo uczysz

ż

e

ś

my bra

ć

mi w pyle drogi,

Je

ś

li krzywdy niszcz

ą

ś

wiatło Twej miło

ś

ci,

Z Twego serca płynie nowe przebaczenie.


Magdalena

1. Panie, popatrz, codziennie mijam drugich, a E a A7
Trzymam w r

ę

ku mój kamie

ń

, by nim rzuci

ć

d E E7

I nie rzucam, bo grzech mój przypomniałe

ś

i uciekam, cho

ć

lepiej było wróci

ć

.

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 21 -

Ref. Podaruj, podaruj mi Panie słowa, które darowałe

ś

Magdalenie. aA7dGCE7

Podaruj, podaruj mi Panie tylko jedno, tylko Twoje przebaczenie. aA7dEa

2. Ona jedna wzgardzona Magdalena
W swojej prawdzie przed Tob

ą

Panie stała

Ona jedna przez wszystkich pot

ę

piona

Dar najwi

ę

kszy od Ciebie otrzymała


3. Panie popatrz, dzi

ś

zginam me kolana

i przed Tob

ą

chc

ę

w prawdzie stan

ąć

cały

I wyci

ą

gam ku Tobie moje dłonie,

Panie nie daj, by puste pozostały.


Maryjo, moje

ż

ycie G e C D


Maryjo, moje

ż

ycie upływa w

ś

ród ciemno

ś

ci,

Kiedy

ś

wiatło

ść

Twoja w

ś

ród niej zago

ś

ci

I rozproszy zw

ą

tpienia, natchnie serca nadziej

ą

,

Kiedy b

ę

d

ę

mógł by

ć

zawsze z Tob

ą

, tylko z Tob

ą

?

Czy

ż

nie wiesz, nie widzisz? Maryja jest z tob

ą

.

Tak, słysz

ę

Jej kroki gdzie

ś

obok.

Ty wiesz, ty wiesz, ty widzisz Jej miło

ść

ogromn

ą

,

Przecie

ż

Ona tak bardzo kocha ci

ę

, tak kocha ci

ę

.Maryjo

ś

liczna Pani


1. Maryjo,

ś

liczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi, G h |CD| G

Ty

ś

ś

wiata Królow

ą

, Ty

ś

Gwiazd

ą

na niebie, |aD|GE|

Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron. |CA7|DD7|

Ref. Maryja, Ave Maryja, u Boga nam wybłagaj zdroje łask, |GC| G |GH7| E
By

ś

wiat lepszy był, by w miło

ś

ci

ż

ył, |aD|GE|

O Maryjo, miej w opiece dzieci swe. |CD|GD7|

2. Maryjo,

ś

liczna Pani,

ś

wiat dzi

ś

czuje na swych ustach gorzkie łzy,

W sercu ból, smutek,

ż

al, a w oczach wci

ąż

strach,

Usłysz, Pani, błaganie, pomó

ż

nam.Matka

1. Je

ś

li masz chwile smutne w swym

ż

yciu, powiedz to Matce, eDH7e |CH7|

Kiedy rozpacz rozdziera twe serce, ofiaruj si

ę

Jej. e D H7 e |CH7|


Ref. Matce, która pod krzy

ż

em stała, Matce, która si

ę

z Synem

ż

egnała, e C

Która uczy

ć

ci

ę

b

ę

dzie pokory, cierpienie znie

ść

ci pomo

ż

e. D G H7


2. Kiedy ruszasz w dalek

ą

w

ę

drówk

ę

, powierz si

ę

Matce.

Gdy na szlaku zaskoczy ci

ę

burza, ofiaruj si

ę

Jej.


3. Je

ś

li zgubisz sw

ą

drog

ę

do Boga, powierz si

ę

Matce.

Gdy w twym sercu znów go

ś

ci trwoga, ofiaruj si

ę

Jej.

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 22 -


Matko Chrystusa

1. Matko Chrystusa, my Ci

ę

prosimy, o łaski pełna, ufamy Ci. CedG7

Ze

ś

lij nam Syna w Komunii

ś

wi

ę

tej, bo bez Chrystusa tak ci

ęż

ko mi.


Ref. O Maryjo, Maryjo, Matko ludzi, Ce
O Maryjo, Królowo ziemi tej. F d G7
Niech modlitwa

ż

arliwo

ść

w nas pobudzi, C e

Dzi

ś

jeste

ś

my ju

ż

pełni łaski Twej. d G7 (C)


2. Przyjmij, Maryjo, me serce młode, przyjmij i łaski do niego wlej.
Ze

ź

ródła prawdy pi

ć

chcemy wod

ę

, czekaj

ą

c ufni modlitwy Twej.


3. Tak jak broniła

ś

Ty Jasnej Góry,

Tak przed szatanem dzi

ś

obro

ń

mnie.

I miłosierdzie oka

ż

swe, Matko, bo wszyscy ludzie kochaj

ą

Ci

ęMaryjo, Matko mojego wezwania

D fis h G


Maryjo, Matko mojego wezwania,
Chc

ę

i pragn

ę

, id

ą

c za Twym słowem,

Czyni

ć

wszystko, co powie mi Jezus,

Miłowa

ć

Jego wol

ę

,

A wszystko inne ze wzgl

ę

du na Niego samego.


Ref. Bo tak jest z tymi, którzy z Ducha narodzili si

ę

.

Nikt nie wie, dok

ą

d pójd

ą

za wol

ą

Tw

ą

.

/x2

Słucha

ć

Słowa całym sercem

I w Duchu

ś

wi

ę

tym je wypełni

ć

.

Amen. Amen. Amen.


Matko, która nas znasz


Ref. Matko, która nas znasz, z dzie

ć

mi Twymi b

ą

d

ź

. e C |Dh| e

Na drogach nam nadziej

ą

ś

wie

ć

, |eC| G D

Z Synem Twym, z nami id

ź

! |CH7| e D e


1. Z wszystkich niewiast wybrana - przyjd

ź

i drog

ę

wska

ż

. G e |aD| e

Córko Ludu Bo

ż

ego - do Syna Twego nas prowad

ź

. G e a H7

Słu

ż

ebnico pokorna - pokój

ś

wiatu daj. e C |aH7|e D|


2. Królowo ognisk rodzinnych...
Dziewico, Wzorze prostoty...
Oblubienico cie

ś

li...


3. Królowo narodu naszego...
Uci

ś

nionych Nadziejo...

Ś

wiatło łakn

ą

cych prawdy...


4. Pociecho ludu biednego...
Pani wszelkiej rado

ś

ci...

Matko tkliwego serca...

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 23 -


5. Dziewico, Matko Chrystusa...
Dziewico, Matko Ko

ś

cioła...

Dziewico, Matko ludzi...

6. Matko przez Syna nam dana...
Matko, która nas słuchasz...
Ty nas zawsze rozumiesz...

7. Dziewico z nami id

ą

ca...

Historii

ś

wiata promieniu...

Po

ś

redniczko najlepsza...


8. Matko ludzi bezdomnych...
Matko prze

ś

ladowanych...

Matko dzieci wzgardzonych...

9. Matko ludzi cierpi

ą

cych...

Matko z sercem przeszytym...
U stóp krzy

ż

a stoj

ą

ca...


10.Matko płacz

ą

ca nad nami...

Matko przed kar

ą

chroni

ą

ca...

Matko nas przyjmuj

ą

ca...Miło

ść

Twa


Miło

ść

Twa od najwy

ż

szych gór wy

ż

sza jest, C d G e a

Wielka jest wierno

ść

Twa, do nieba si

ę

ga wzwy

ż

. d G C C7

Miło

ść

Twa gł

ę

bsza ni

ż

ocean bez dna, d G e a

Wielka jest wierno

ść

Twa, gdy do mnie zni

ż

asz si

ę

. d G CMiło

ść

prawdziwa


Ref: Miło

ść

prawdziwa, miło

ść

jest cierpliwa C d G d / 2


1.

Ch

ę

tna do usług, nie zna zawi

ś

ci C a

Nie chce poklasku, nie chce korzy

ś

ci d G

Pych

ą

i gniewem si

ę

nie unosi E a

Wszystkiemu wierzy, miło

ść

prawdziwa. F G G7


2. Z krzywdy si

ę

smuci, cieszy z dobrego, miło

ść

nie umie pami

ę

ta

ć

złego

Zawsze jest ufna, wszystko przetrzyma, miło

ść

prawdziwa, miło

ść

jedynaMiło

ść


1.Wiara, cho

ć

pierwsza w

ś

ród cnót daje pocz

ą

tek nadziei. EAEA E cis7 H

Ta za

ś

odnawia sw

ą

moc w zdrojach miło

ś

ci, wi

ę

kszej ni

ż

ś

mier

ć

.EAEAcisH

Bo wiara przeminie, nadzieja przeminie, A E A E
Jedynie trwa miło

ść

, trwa miło

ść

. A H

I tylko miło

ść

stworzyła ten

ś

wiat, ona nadaje mu sens. E A E A cis7 H

"Kochaj" to "twórz", "kochaj" to "słu

ż

"./x2 D9 A E D9 A E

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 24 -


2.Miło

ść

objawił nam Bóg, On pierwszy nas umiłował.

Powiedz, kto kocha

ć

tak mógł po

ś

ród ciemno

ś

ci, co kryj

ą

grzech.

Ani eros, ni amor, lecz tylko agape. Czy wiesz co to znaczy, co znaczy?
Bo kiedy miło

ść

zapatrzy si

ę

w Krzy

ż

staje si

ę

skarbcem bez dna.

Odkryj go dzi

ś

./4x

Miło

ść

, Miło

ść

, Miło

ść

, Miło

ść

./2x H cis gis A H cis H EModlitwa

ż

eglarza


1. Nie pami

ę

tam ju

ż

, jak to stało si

ę

,

ż

e rzuciłem ukochany dom. CeFGC

Lecz pami

ę

tam my

ś

l, co z

ż

erała mnie, by odszuka

ć

wysp

ę

szcz

ęś

cia sw

ą

.


Ref. O usłysz Pani modlitw

ę

ż

eglarza, Którego

ż

ywot jest marny i zły. aeae

Maryjo prowad

ź

, łód

ź

moj

ą

osłaniaj i daj dopłyn

ąć

do pi

ę

knej Maui. FCa GFC


2. W mej pami

ę

ci l

ś

ni

ą

niczym sło

ń

ca blask główki portów i znajomy brzeg.

Chocia

ż

słysz

ę

głos, jeszcze wraca

ć

czas, dobrze wiem,

ż

e ju

ż

nie wróc

ę

si

ę

.Mo

ż

e daleko

D fis G A


Mo

ż

e daleko jeste

ś

od Niego, mo

ż

e zgubiłe

ś

ś

cie

ż

ki Jego

ś

lad,

Mo

ż

e w samotn

ą

ruszyłe

ś

drog

ę

i nie wiesz,

ż

e Bóg ciebie zna.

Nie bój si

ę

, Bóg ciebie kocha, On zawsze z tob

ą

jest.

Podnie

ś

swój zm

ę

czony wzrok i popatrz przed siebie.

Zacznij od nowa, zacznij jeszcze raz...

/x2Mój Jezus D G A

Ref. Mój Jezus Królem królów jest, mój Jezus włada

ć

b

ę

dzie wci

ąż

,

Królestwo Jego wiecznie trwa. On zbawił dusze m

ą

i teraz we mnie mieszka ju

ż

.


1. On dał mi całkiem nowe

ż

ycie, uczynił mnie dzieckiem

ś

wiatło

ś

ci,

Dziedzictwem swym obdarzył mnie, bo umiłował mnie mój Ojciec Bóg.

2.On wzi

ą

ł na siebie moje winy, On wyrwał mnie z królestwa ciemno

ś

ci,

Choroby wszystkie wzi

ą

ł na siebie i ju

ż

nie musz

ę

si

ę

niczego ba

ć

.Mój Zbawiciel D A e h

Mój zbawiciel, On bardzo kocha mnie, ja nie wiem, czemu miło

ś

ci

ą

darzy mnie.

On mi nowe

ż

ycie dzisiaj ofiarowa

ć

chce,

B

ę

d

ę

, b

ę

d

ę

mieszkał razem z Panem mym. /x2Nasze plany i nadzieje

1.Nasze plany i nadzieje co

ś

niweczy raz po raz

Tylko Bo

ż

e miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas


Ref. Jezu ufam Tobie od dzieci

ę

cych lat,

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 25 -

Jezu ufam Tobie cho

ć

by w

ą

tpił

ś

wiat.

Strze

ż

mnie dobry Jezu jak własno

ś

ci swej

i w opiece czulej dusze moj

ą

miej.


2.Ufno

ść

w miłosierdzie Bo

ż

e zapewnienie daje nam

ż

e w godzin

ę

naszej

ś

mierci przyjdzie po nas Jezus sam.


3. Pragn

ę

odda

ć

si

ę

dzi

ś

Tobie, całym

ż

yciem słu

ż

y

ć

Ci,

Pragn

ę

Bo

ż

e miłosierdzie głosi

ć

ludziom w smutne dni.Nie boj

ę

si

ę

, gdy ciemno jest


Ref. Nie boj

ę

si

ę

, gdy ciemno jest, Ojciec za r

ę

k

ę

prowadzi mnie. CGCFG


1. Dzi

ę

kuj

ę

ci Tato za wszystko, co robisz, a C

ś

e bawisz si

ę

ze mn

ą

na r

ę

kach mnie nosisz. F C G

aC FG

Dzi

ę

kuj

ę

ci Tato i wiem to na pewno, Przez cały dzie

ń

czuwasz nade mn

ą

.


2. Czasem si

ę

martwi

ę

, czego

ś

nie umiem,Ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz.

Ś

miej

ę

si

ę

gło

ś

no, kiedy

ż

artujesz, bardzo ci

ę

kocham i potrzebuj

ę

.


3. Sanki s

ą

w zim

ę

, rower jest w lato, mama to nie jest to samo, co tato.Nie mam nic

1. Nie mam nic, co bym mógł Tobie da

ć

, D e

Nie mam sił, by przed Tob

ą

, Panie, sta

ć

. G D

Puste r

ę

ce przynosz

ę

przed Twój w niebie tron, D G g

Mann

ą

z nieba nakarm dusz

ę

m

ą

. /2x D A D


2. Połó

ż

dło

ń

na mych oczach, przejrze

ć

daj,

Spraw, by j

ę

zyk mój te

ż

przemówi

ć

chciał.

Puste r

ę

ce...Nie płacz

Ref: Nie płacz, to tylko krzy

ż

, przecie

ż

tak trzeba. a F G C E

Nie dr

ż

yj, to tylko miło

ść

, jak rana w przylepce chleba. a F G C E


1. I Ty jak Judasz wci

ąż

zdradzasz Pana. a F G C

I tylko ten głos: "Przyjacielu, po co

ś

przyszedł?" a F G C (E7)


2. Widzisz ten policzek, na nim Twoja r

ę

ka.

I tylko spojrzenie: "Czemu mnie bijesz?"

3. Spójrz to Golgota, nie odwracaj wzroku.
Na szczycie wci

ąż

trzy krzy

ż

e, a w

ś

rodku Chrystus Pan.Nie umiem dzi

ę

kowa

ć

Ci, Panie

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 26 -

Nie umiem dzi

ę

kowa

ć

Ci, Panie, bo małe s

ą

moje słowa. CGCC eaGG

Zechciej przyj

ąć

moje milczenie i naucz mnie

ż

yciem dzi

ę

kowa

ć

. /x2

FGCa dGCC7 FGCa dGCG


Nie zdejm

ę

krzy

ż

a


Nie zdejm

ę

krzy

ż

a z mojej

ś

ciany za

ż

adne skarby

ś

wiata, C Ea F CG

Bo na nim Jezus ukochany grzeszników z niebem brata. C Ea F CC7
Nie zdejm

ę

Krzy

ż

a z mego serca, cho

ć

by mi umrze

ć

trzeba, FGCC7

Cho

ć

by mi groził kat, morderca, bo krzy

ż

to klucz do nieba. FGCa


Nie zdejm

ę

krzy

ż

a z mojej duszy, nie wyrw

ę

go z sumienia,

Bo krzy

ż

szatana wniwecz kruszy, bo krzy

ż

to znak zbawienia.

A gdy zobacz

ę

w poniewierce Jezusa, krzy

ż

i ran

ę

,

Która otwiera Jego Serce, w obronie krzy

ż

a stan

ę

.Niech b

ę

dzie chwała i cze

ść

i uwielbienie


Niech b

ę

dzie chwała i cze

ść

i uwielbienie, chwała i cze

ść

Jezusowi. EA EH7

Chwała, niech b

ę

dzie chwała. Tak, Jemu chwała i cze

ść

. E Aa EH7 AENiechaj zst

ą

pi Duch Twój


Niechaj zst

ą

pi Duch Twój i odnowi ziemi

ę

, d

ś

yciodajny spłynie deszcz na spragnione serce, B

x2

Obmyj mnie i u

ś

wi

ęć

mnie, uwielbienia niech popłynie pie

śń

. g a d

Chwała Jezusowi, który za mnie

ż

ycie dał, B F

Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie. B F
Jezus, tylko Jezus Panem jest. B A d


Oczyszczenie

1. Patrzysz na mnie takim wzrokiem, A E

ś

e z tego wszystkiego a

ż

płaka

ć

mi si

ę

chce. fis D

Patrzysz na mnie takim wzrokiem, A E

ś

e bezczelnie prosz

ę

o jeszcze. fis D


Ref. W Twoim spojrzeniu sło

ń

ca, E fis E D

W Twoim tchnieniu wiatru, w Twojej t

ę

sknocie deszczu

Czuj

ę

miło

ść

Twoj

ą

Panie.

W moim smutku i rado

ś

ci, w moim zw

ą

tpieniu i pewno

ś

ci czuj

ę

,

Czuj

ę

miło

ść

Twoj

ą

Jahwe.


2. Patrzysz na mnie z tak

ą

wiar

ą

,

Z jak

ą

nigdy nikt nie odwa

ż

ył spojrze

ć

si

ę

.

Patrzysz na mnie, cho

ć

nie mog

ę

Odwzajemni

ć

spojrzenia Twego, bo boj

ę

si

ę

, chocia

ż

wiem,

ż

e


3. Panie, co oznacza to, czym mnie do

ś

wiadczasz?

Twoje spojrzenie jest dla mnie oczyszczeniem.

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 27 -

Zapraszam Ci

ę

Panie do swojego

ż

ycia

Złap mnie Panie za r

ę

k

ę

i porwij w otchła

ń

Twojej miło

ś

ci.O Panie, Ty nam dajesz

1. O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew. /x2 a F |de| a
Do Ciebie wi

ę

c idziemy wci

ąż

radosn

ą

nuc

ą

c pie

śń

. F d G C a d E

Ref. Ty jeste

ś

Bogiem wiernym na wieczny czas. /x2 a G C a d G a


2. Przez dar Twojego Chleba Dobry Bo

ż

e nasz. /x2

Rodzin

ę

bratni

ą

czynisz z nas, miłowa

ć

uczysz nas.


3. To Twoje miłowanie dało wolno

ść

nam. /x2

Chwalimy

ś

wi

ę

te Imi

ę

Boga, jak uczyłe

ś

nas.


4. Ty

ś

nam wyznaczył drog

ę

wiod

ą

c

ą

na Twój szlak. /x2

Idziemy wi

ę

c, by rado

ść

nie

ść

, tam gdzie jej

ś

wiatu brak.Ofiaruj

ę

Tobie


1.Ofiaruj

ę

Tobie, Panie mój, całe

ż

ycie me, C G a e F

Cały jestem Twój a

ż

na wieki. d G G7

Oto moje serce, przecie

ż

wiesz, C G a

Ty

ś

miło

ś

ci

ą

m

ą

jedyn

ą

jest. e F G C (G)


2.Przed Twój

Ś

wi

ę

ty Ołtarz Panie Mój, nios

ę

wino, chleb,

Ty przemieniasz je w Krew i Ciało.
Chlebem

ś

ycia karmisz cały

ś

wiat, za ten

ż

ycia dar dzi

ę

kuj

ę

Ci.


3.Ty w ofierze swojej Panie Mój, cały dajesz si

ę

,

Cały jeste

ś

mój, a

ż

na wieki.

Oto moje serce przecie

ż

wiesz, miło

ść

Twoja niech umocni mnie.


4.By odkupi

ć

serca nasze z win, Bóg na ziemi

ę

zszedł,

Ciało dał i Krew w swej miło

ś

ci.

Panie Jezu, Królem naszym b

ą

d

ź

, do nowego

ż

ycia prowad

ź

nas.Ogrody


Ju

ż

teraz we mnie kwitn

ą

Twe ogrody, C F G

Ju

ż

teraz we mnie Twe królestwo jest. F G (CG)

Twe ogrody, Twe Królestwo ju

ż

teraz we mnie jest. /x2 (C7) FGCa FGC (G)Oto jest dzie

ń


Oto jest dzie

ń

, który dał nam Pan, weselmy si

ę

i radujmy si

ę

nim. CG GC

Oto jest dzie

ń

, który dał nam Pan, weselmy si

ę

i radujmy si

ę

nim. FCFC

Oto jest dzie

ń

, oto jest dzie

ń

, który dał nam Pan. CGCOtwórz me oczy

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 28 -


Otwórz me oczy o Panie, otwórz me oczy i serce,

D fis

Chc

ę

widzie

ć

Ciebie, chc

ę

widzie

ć

Ciebie!

G D

/x2

Wywy

ż

szonego widzie

ć

chc

ę

,

A h

Ujrze

ć

Ciebie w blasku Twej chwały.

G A

Wylej sw

ą

sił

ę

i moc,

A h

/x2

Gdy

ś

piewam:

ś

wi

ę

ty,

ś

wi

ę

ty,

ś

wi

ę

ty! GAOto jestem po

ś

lij mnie!


Ref: Je

ż

eli to Twój głos mój Bo

ż

e (G)aCG

Je

ś

li to do mnie wołasz dono

ś

nie bym szedł aCD

Je

ś

li to na mnie czekaj

ą

łany zbo

ż

a

aCG

Oto jestem, po

ś

lij mnie

aCG


1. Do ludzi oboj

ę

tnych na prac

ę

bez nagrody

ea ea

Oto jestem po

ś

lij mnie! CDG

Przywraca

ć

zdrowie chorym, da

ć

niewidomym

ś

wiatło

Oto jestem po

ś

lij mnie!


2. Jak owce mi

ę

dzy wilki, na wart

ę

z Panem

ś

wiata

Oto jestem po

ś

lij mnie!

Na

ż

niwo Twojej łaski, by plony zebra

ć

w por

ę

,

Oto jestem po

ś

lij mnie!


3. Nie

ść

Ciebie wszystkim ludziom, czy w por

ę

czy nie w por

ę

Oto jestem po

ś

lij mnie!

Głosi

ć

po całej ziemi, Dobrej Nowiny Słowo

ś

e

ś

zmartwychwstał, po

ś

lij mnie!Pan jest Pasterzem moim

Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie. h fis h G A D D7
Na niwach zielonych pasie mnie, G A hAh
Nad wody spokojne prowadzi mnie. e hfish


Pan mnie strze

ż

e


Pan mnie strze

ż

e, Pan mnie strze

ż

e, D G

Czuwa nade mn

ą

Bóg, On jest moim cieniem. h A7 /x2

Czuwa nade mn

ą

Bóg /x3 mój Bóg. D h G A7 /x2Panie Bo

ż

e, dla Ciebie

ś

piewam

CaFG


Panie Bo

ż

e, dla Ciebie

ś

piewam i klaszcz

ę

w moje tłuste łapki.

Panie Bo

ż

e, posłuchaj jak

ś

piewam i zobacz, jaki jestem gładki.

Chc

ę

Ci dzi

ę

kowa

ć

, Bo

ż

e drogi, za obie moje krzywe nogi

I za piegi i za buzie pyzata i za to,

ż

e jeste

ś

dla mnie Tat

ą

!


background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 29 -

Panie do kogó

ż

pójdziemy


1. Panie, do kogó

ż

pójdziemy dzi

ś

? U Ciebie jest uzdrowienie. e a h e

Panie, do kogó

ż

pójdziemy dzi

ś

? U Ciebie jest uleczenie.

Panie, do kogó

ż

pójdziemy dzi

ś

? U Ciebie jest zagojenie.

Panie, do kogó

ż

pójdziemy dzi

ś

? Przyjmij od nas uwielbienie.


Ref. Sam powiedziałe

ś

nam pro

ś

cie o co chcecie, a dam. /2x a h e a h e


2. Panie, do kogó

ż

pójdziemy dzi

ś

?

U Ciebie jest – objawienie, o

ś

wiecenie, zrozumienie.


3. Panie, do kogó

ż

pójdziemy dzi

ś

?

U Ciebie jest – wyzwolenie, zmartwychwstanie, zbawienie.


Panie dobry jak chleb

Ref. Panie dobry jak chleb, b

ą

d

ź

uwielbiony od Swego Ko

ś

cioła Cd GaFG

Bo Ty

ś

do ko

ń

ca nas umiłował, do ko

ń

ca nas umiłował a e F C7 F G C


1.Ty

ś

na pustkowiu chleb rozmno

ż

ył Panie a d G

By

ś

my do nieba w drodze nie ustali d D7 G G7

Ty

ś

stał si

ę

mann

ą

w

ę

drowców przez ziemi

ę

a e C

Dla tych, co dot

ą

d przy Tobie wytrwali d C G G7


2.Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
Bo łan dojrzewa, pachnie

ś

wie

ż

ym chlebem.

Niech ziemia nasza stanie si

ę

ołtarzem,

A chleb Komuni

ą

dla spragnionych Ciebie.


3.Ty nas nazwałe

ś

swymi przyjaciółmi,

Je

ś

li spełnimy, co nam przykazałe

ś

.

ż

my bez Ciebie, Panie uczynimy?

Ty

ś

naszym

ż

yciem i oczekiwaniem.


4.Ty

ś

za nas

ż

ycie swe oddał na krzy

ż

u,

A w znaku chleba w

ś

wi

ą

tyniach zostałe

ś

,

I dla nas zawsze masz otwarte serce,
Bo Ty do ko

ń

ca nas umiłowałe

ś

.Panie,

ś

wiatło miło

ś

ci Twej


1. Panie,

ś

wiatło miło

ś

ci Twej

ś

wieci. G C G D

Po

ś

ród wszelkiej ciemno

ś

ci

ś

wieci. G C G D

O

ś

wie

ć

nas Jezu,

Ś

wiatło

ś

ci

ś

wiata, C D fis7 e7

Wyzwól prawd

ę

, któr

ą

przynosisz. C D fis7 e7

O

ś

wie

ć

mnie, o

ś

wie

ć

mnie. C D C D7


Ref.

Ś

wie

ć

Jezu,

ś

wie

ć

, chwał

ą

Ojca napełnij ziemi

ę

! G D e a D

Pło

ń

Duchu, pło

ń

, w sercach ogie

ń

złó

ż

! G D e a D

Pły

ń

rzeko, pły

ń

, zalej łask

ą

narody całe! G D e a D

Ś

lij słowo Twe,

ś

wiatło

ść

niech stanie si

ę

. G D e a D G

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 30 -

2. Panie wchodz

ę

w Tw

ą

obecno

ść

,

Cie

ń

ust

ą

pił przed Twoim blaskiem.

Dzi

ę

ki krwi Twojej

ż

yj

ę

w

ś

wiatło

ś

ci.

Badaj mnie, wypal, pochło

ń

ciemno

ś

ci.

O

ś

wie

ć

mnie, o

ś

wie

ć

mnie.


3. Widz

ę

Twoj

ą

królewsk

ą

jasno

ść

, która twarze nam rozja

ś

nia.

Potem prowadzi od chwały do chwały,

ż

yciem naszym o Tobie opowie.

O

ś

wie

ć

mnie, o

ś

wie

ć

mnie.Panie wielbi

ę

Ci

ę

E cis A H E


Panie wielbi

ę

Ci

ę

i chc

ę

z dnia na dzie

ń

Bli

ż

ej Ciebie by

ć

, z Tob

ą

zawsze

ż

y

ć

,

Panie wielbi

ę

Ci

ę

!Pewnego dnia Noe do lasu wszedł

1. Pewnego dnia Noe do lasu wszedł, D h e A
By zebra

ć

wokół siebie wszystkie zwierz

ę

ta, e A e A

Bo rozgniewany Pan Bóg chciał zesła

ć

na

ś

wiat potop, D D7 G e

Lecz nie z winy zwierz

ą

t, wi

ę

c ocalił je. A A7 D


Ref. Tu stoj

ą

krokodyle i orangutany, D h e A

Dwa malutkie w

ęż

yki i królewski orzeł e A e A

I kot i mysz i bardzo du

ż

y sło

ń

. D D7 G E7

Dlaczego jeszcze nie ma dwóch jednoro

ż

ców? A A7 D

La la la... D fis G A

2. Zwierz

ę

ta szybko do arki szły,

Bo wielka, czarna chmura była ju

ż

na niebie

I kropla po kropli zacz

ę

ło pada

ć

,

Lecz nie z winy zwierz

ą

t, wi

ę

c ocalił je.


3. Z ulewy tej na ziemi potop był,
Lecz w arce było dobrze ludziom i zwierz

ę

tom

I Noe ju

ż

nie my

ś

lał o jednoro

ż

cach,

To nie jego wina,

ż

e spó

ź

niły si

ę

.


4. Z historii tej nauk

ę

sobie we

ź

:

Nie spó

ź

niaj si

ę

, gdy Pan Bóg łaski swoje daje,

Bo spotka ci

ę

los dwóch jednoro

ż

ców –

- Arka Bo

ż

ej łaski wnet odpłynie w dal.Powietrzem dla mnie jest

Powietrzem dla mnie jest /x2

C F C F

Obecno

ść

Twoja

ś

wi

ę

ta w sercu mym.

C G a F G

Powszednim chlebem mym /x2

C F C F

Twe

ż

ywe Słowo dane mi dzi

ś

.

C G A F G

Bez Ciebie nie mog

ę

ju

ż

ż

y

ć

, Panie Jezu, C G a F G

Dla Ciebie me serce chce bi

ć

!

C G a F G

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 31 -

(ADAD ADAD AEfisDE /x2

AEfisDE AEfisDE)Pozwól mi przyj

ść

do Ciebie


Pozwól mi przyj

ść

do Ciebie takim zwyczajnym, jakim jestem. C G a e

Pozwól mi przyj

ść

do Ciebie jednym łaskawym Twoim gestem. F C d G7


Ty jeste

ś

, Mario, taka czysta jak łza grzesznika, gdy

ż

ałuje.

Ty jeste

ś

, Mario, taka dobra, to moje ludzkie serce czuje.

Wi

ę

c si

ę

o

ś

mielam przyj

ść

do Ciebie tak jak przed matk

ą

dziecko staje.

Wi

ę

c si

ę

o

ś

mielam pa

ść

przed Tob

ą

i cał

ą

n

ę

dz

ę

Ci wyznaj

ę

.


Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem, uczysz miłowa

ć

, uczysz wiary.

Patrzysz łaskawym na mnie sercem, uczysz wdzi

ę

czno

ś

ci i ofiary.

Zanim odejd

ę

od stóp Twoich pozwól,

ż

e sko

ń

cz

ę

na pytaniu,

Które dotyczy mego

ż

ycia: Co znaczy trwa

ć

w ofiarowaniu?Pójd

ę

do nieba piechot

ą


1. Jak jest po tamtej stronie snu, czy duchy widz

ą

Wielki Wóz, D e

Czy duchy widz

ą

Ziemi kształt, jak znosz

ą

szybko

ść

ś

wietlnych lat. eGA7 DA7


Ref. Pójd

ę

do nieba piechot

ą

, D e

Przez wod

ę

, przez błoto, nie pytaj mnie po co? GDA7

Pójd

ę

ze Stró

ż

em Aniołem, D e

Tak pójd

ę

jak stoj

ę

, nie zabior

ę

z sob

ą

nic. GA7D7A7


2. Czy rozró

ż

ni

ą

biel i czer

ń

, dobro od zła, od nocy dzie

ń

,

czy mi

ę

dzy sob

ą

ż

r

ą

si

ę

jak psy, czy tocz

ą

wojny tak jak my.


3. Na powitanie wielki bal, duchy ta

ń

cz

ą

ce w tysi

ą

c par.

Anioł wodzirej daje znak, Bóg ze wszystkimi za pan brat.
4. Wnet Anioł Stró

ż

przedstawił mnie, duchom, aniołom, Bogu te

ż

.

Znasz mo

ż

e Polsk

ę

, biedny kraj, oto jej syn, r

ę

k

ę

mu daj.Przyjacielu

1. Przyjacielu, chc

ę

zosta

ć

z Tob

ą

, przy Tobie chc

ę

by

ć

G D |CD|

I nie trzeba, by

ś

mówił co

ś

, wystarczy by

ś

był. G D |CD|


Ref. Bo nie ma wi

ę

kszej miło

ś

ci ni

ż

ta, G a C

Gdy kto

ś

ż

ycie oddaje, bym ja mógł

ż

y

ć

. D G


2. Chc

ę

by

ć

z Tob

ą

, gdy jest mi dobrze i kiedy mi

ź

le,

Przyjacielu, przed Tob

ą

otwieram serce me.Przyjd

ź

z pokłonem


Przyjd

ź

z pokłonem Ludu Bo

ż

y, przyjd

ź

ze

ś

piewem Ludu

Ś

wi

ę

ty, D e A D

Sław Jezusa swego Zbawc

ę

, wspaniałego Króla chwały. h e A D

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 32 -


Psalm 148

Ref. Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja! /x2 e D C |H7e|

1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, e C D e
Na wysoko

ś

ciach cze

ść

Mu oddajcie, h C D7 e

Wielbijcie Pana duchy niebieskie, e D C e
Wielbicie Pana niebios zast

ę

py. e D h e e


2. Sło

ń

ce, ksi

ęż

ycu, wielbijcie Pana, gwiazdy

ś

wiec

ą

ce, wielbijcie Pana,

Niebiosa niebios, wielbijcie Pana, wody podniebne wielbijcie Pana.

3. Niech wszyscy wielbi

ą

Imi

ę

Pana,

Bo Jego Słowo stwarza wci

ąż

wszystko,

Bo tylko Jego Imi

ę

jest wzniosłe,

Niechaj na wieki brzmi Jego chwała.

4. On daje sił

ę

swemu ludowi, z grobu podnosi swoich przyjaciół,

Jest Bogiem bliskim dla Izraela, swoich wybranych On sam umacnia.

5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,
Jego Synowi, który jest Panem,
Duchowi, który w nas zamieszkuje,
przez wszystkie wieki wieków. Amen!


Rado

ść

tchnij


1. Rado

ść

tchnij w serce me, bym Ci

ę

chwalił, C F

Rado

ść

tchnij, prosz

ę

, w serce me. C G

Rado

ść

tchnij w serce me, bym Ci

ę

chwalił, C F

Bym Ci

ę

zawsze chwalił, Panie mój. C G C


Ref.

Ś

piewaj hosanna,

ś

piewaj hosanna, C F

Ś

piewaj Panu, który Królem jest. G C

Ś

piewaj hosanna,

ś

piewaj hosanna,

ś

piewaj Panu cały dzie

ń

. CF G7C


2. Pokój tchnij w serce me, bym odpocz

ą

ł, pokój tchnij, prosz

ę

, w serce me.

Pokój tchnij w serce me, bym odpocz

ą

ł, bym w spoczynku nawet chwalił Ci

ę

.


3. Miło

ść

tchnij w serce me, abym słu

ż

ył,

Miło

ść

tchnij, prosz

ę

, w serce me.

Miło

ść

tchnij w serce me, abym słu

ż

ył,

Bym sw

ą

słu

ż

b

ą

tak

ż

e chwalił Ci

ę

.


4. Wiar

ę

tchnij w serce me, bym si

ę

modlił, wiar

ę

tchnij, prosz

ę

, w serce me.

Wiar

ę

tchnij w serce me, bym si

ę

modlił, bym modlitw

ą

tak

ż

e chwalił Ci

ę

.Rozpi

ę

ty


Ref. Rozpi

ę

ty na ramionach jak sokół na niebie, a C G a F E

Chrystusie, Synu Boga, spójrz, prosz

ę

, na ziemi

ę

! a C G a F E

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 33 -

1. Na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi, a d G C
Gdy dzie

ń

si

ę

ju

ż

ko

ń

czy a ranek si

ę

budzi. B d E E7

U

ś

miechnij si

ę

przyja

ź

nie z wysokiego krzy

ż

a a d G C

Do ci

ęż

ko pracuj

ą

cych, których głód poni

ż

a. B g E E7


2. Pociesz dzi

ś

zrozpaczonych, chleba daj głoduj

ą

cym

Modl

ą

cych si

ę

wysłuchaj i wybacz umieraj

ą

cym.

O spójrz, cierpienia Sokole, na wszech

ś

wiat i na ziemi

ę

Na cichy ciemny ko

ś

ciół, dziecko wzywaj

ą

ce Ciebie.


3. A gdy b

ę

dziesz nas s

ą

dził, Boskie Miłosierdzie,

Prosimy, Twoje dzieci, nie s

ą

d

ź

na miar

ę

Siebie.Ruszaj

1.Wyruszył kiedy

ś

tam Abram ze swego Ur Chaldejskiego, e |aC7|

Bo wierzył, bo wierzył, bo wierzył,

ż

e Pan powiedział tak. e |aH7| e

Ref. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, e
Gdzie Ziemi

ę

Obiecan

ą

daje ci Pan. a C H7

Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie Ziemia Obiecana jest e a H7 e

2.Ju

ż

czekasz tyle lat, by raz chocia

ż

prze

ż

y

ć

wraz z Bogiem chwil

ę

.

Czy wierzysz, czy wierzysz, czy wierzysz,

ż

e

B

ę

dzie taki czas. (i usłyszysz)


3. I w

ą

tpisz w

ż

ycia sens,

Masz do

ść

ś

wiata, ludzi, samego siebie.

Czy wierzysz, czy wierzysz, czy wierzysz,

ż

e

B

ę

dzie taki czas. (i usłyszysz)Sandały

1. Gdy uczniów swych posyłał Pan, by nie

ś

li wie

ść

radosn

ą

. e D C e

ś

egnaj

ą

c ich dał swoj

ą

moc i mówił tak z miło

ś

ci

ą

: e D C e


Ref. O, o, o C D G
Nie warto na drog

ę

t

ę

sandałów i płaszcza zabiera

ć

. G C D G

Nie, nie, nie C D G
Nie trzeba nam srebra bra

ć

, o dach nad głow

ą

zabiega

ć

. C D e


2. Nowin

ę

t

ę

głosili wi

ę

c po czterech stronach

ś

wiata.

Bogaci ni

ą

, nie maj

ą

c nic, bo miło

ść

jest tak bogata.


3. Gdy uko

ń

czyli

ż

niwo swe, w ostatni

ą

podró

ż

ruszali.

Patrzyli w niebo na Ojca dom i tak z ufno

ś

ci

ą

ś

piewali.Serce wielkie nam daj


Ref. Serce wielkie nam daj, zdolne obj

ąć

ś

wiat. d A d B C F A

Panie, serce nam daj, m

ęż

ne w walce ze złem. d A d A d

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 34 -

1.Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi, d B C F
Zniszczmy wszystko, co budzi Bo

ż

y gniew. d B C F

Wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu, d B C d
Nowy człowiek powstanie w ka

ż

dym z nas. B g A


2.Nowi ludzie w histori

ę

wpisz

ą

miło

ść

, wska

żą

drogi odnowy ludzkich serc.

Nowi ludzie prze

ż

yj

ą

własne

ż

ycie, tworz

ą

c wspólnym wysiłkiem nowy

ś

wiat.


3.Nowi ludzie przynios

ą

ziemi pokój, w znaku wiary jednocz

ą

c cały

ś

wiat.

Nowi ludzie przynios

ą

ziemi wolno

ść

, prawda ludzi wyzwoli niszcz

ą

c zło.Słuchaj Izraelu (Szema Izrael)

Słuchaj Izraelu (słuchaj Izraelu), /x2, a G
Pan jest twoim Bogiem (Pan jest twoim Bogiem), Bogiem jedynym. F |Ea|
Aaa Izrael, szema Izrael. /x 2 a |Ga| a

Słuchaj Izraelu

Słuchaj Izraelu, tylko Jahwe jest Bogiem twym.

D e fis e

Kochaj Pana Boga swego całym swym sercem,
... cał

ą

sw

ą

dusz

ą

, ... całym umysłem, ... całym swym

ż

yciem.Spotkał mnie dzi

ś

Pan


Spotkał mnie dzi

ś

Pan i rado

ść

ogromn

ą

w sercu mam. DGD GDAD

Z tej rado

ś

ci chc

ę

ś

piewa

ć

i klaska

ć

w dłonie swe.

Wi

ę

c wszyscy razem chwalmy Go za to,

ż

e trzyma nas r

ę

k

ą

sw

ą

.


Spotkamy Jezusa

E A E H7 E A |EH7|EH7|


1. Spotkamy Jezusa pewnego dnia, spotkamy Jezusa twarz

ą

w twarz. /x2


2. Spotkamy Maryj

ę

...


3. Spotkamy si

ę

w niebie...Sutanna

e a H |eH|


1. Nie słyszałe

ś

Jego Słów i nie pukał w twoje drzwi, a jednak przyszedłe

ś

do Niego

On ci krzy

ż

swój da

ć

mógł w

ś

ród

ż

yciowych dróg

Zapukałe

ś

i stan

ą

łe

ś

u drzwi Jego


Ref. Wystarczyła ci sutanna uboga i ubogi wystarczył ci

ś

lub,

Bo wiedziałe

ś

, kim jeste

ś

dla Boga i wiedziałe

ś

, co tobie dał Bóg.


2. Przechodziłe

ś

wiele chwil, wiele ci

ęż

kich chwil i

ż

egnałe

ś

si

ę

z domem rodzinnym

I wiedziałe

ś

,

ż

e nie wrócisz ju

ż

nigdy tu i

ż

e

ż

ycie to b

ę

dzie ju

ż

inne.


3. Có

ż

ci Jezus mógł da

ć

oprócz trudnej drogi, có

ż

ci mógł powiedzie

ć

w powitaniu?

Dobrze wie, jak trudne s

ą

Jego drogi i najciszej mówi o powołaniu.

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 35 -

Ref. Wystarczyła ci...
Ukochałe

ś

prosty habit i Boga, ukochałe

ś

Jego jarzmo i Słowa

Zrozumiałe

ś

, co znaczy miłowa

ć

i usiadłe

ś

jak Maria u stóp Boga.Szedłem kiedy

ś

inn

ą

drog

ą

C d G C


1. Szedłem kiedy

ś

inn

ą

drog

ą

, czas powoli mijał mi,

Lecz spotkałem na niej Kogo

ś

, kto zachwycił sob

ą

mnie.


Ref. Pan powiedział: ty pójd

ź

za Mn

ą

przez zwyczajne, szare dni.

Nie bój si

ę

, Ja b

ę

d

ę

z tob

ą

, by nie było smutno ci.


2. Powołałe

ś

mnie jak Piotra od zwyczajnych, ludzkich spraw.

Trudna b

ę

dzie moja droga, lecz nie b

ę

d

ę

na niej sam.


3. Chc

ę

wi

ę

c wszystko pozostawi

ć

, Twoim wiernym uczniem by

ć

,

Wszystkich darzy

ć

sw

ą

miło

ś

ci

ą

, Panie, prosz

ę

, dodaj sił.

Szedłem kiedy

ś

ś

cie

ż

yn

ą

F G C a


Szedłem kiedy

ś

ś

cie

ż

yn

ą

przez las, obok mnie kroczył Jezus i nikt nie widział nas.

W czasie tej w

ę

drówki On powiedział mi,

ż

e bardzo, bardzo mocno kocha mnie.


Ś

wiat byłby taki ubogi

Ś

wiat byłby taki ubogi gdyby

ś

my si

ę

nie spotkali, DGAD

Bo nasz miło

ść

ubogaca

ś

wiat ty kochasz mnie a ciebie ja.


Ś

wi

ę

te imi

ę

Jezus

Ś

wi

ę

te imi

ę

Jezus /x2 G C D

Jest na ustach mych i w sercu mym, w mocy Ducha uwielbiam Ci

ę

. eC aD

Nie ma w innym Zbawienia, gdy

ż

nie dano nam ludziom e h C D

Innego imienia, w Nim zbawienie jest. a D (G)

/x2


Ś

wi

ę

ty Pan

Ś

wi

ę

ty,

ś

wi

ę

ty,

ś

wi

ę

ty,

ś

wi

ę

ty,

ś

wi

ę

ty Pan.

Ś

wi

ę

ty,

ś

wi

ę

ty,

ś

wi

ę

ty,

ś

wi

ę

ty Bóg i Król.

/x2

Otwieram serce me, podnosz

ę

r

ę

ce swe,

Królu wejd

ź

i rozgo

ść

si

ę

.

/x2Taki du

ż

y, taki mały


Ref. Taki du

ż

y, taki mały - mo

ż

e

ś

wi

ę

tym by

ć

C d G

taki gruby, taki chudy - mo

ż

e

ś

wi

ę

tym by

ć

taki ja i taki ty - mo

ż

e

ś

wi

ę

tym by

ć

. /x2

a|Ga|F E

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 36 -

1.

Ś

wi

ę

ty kocha Boga,

ż

ycia mu nie szkoda, kocha bli

ź

niego jak siebie samego.


2.Kto si

ę

nawróci, ten si

ę

nie smuci, ka

ż

dy

ś

wi

ę

ty chodzi u

ś

miechni

ę

ty.

Tylko nawrócona jest zadowolona, ka

ż

da

ś

wi

ę

ta chodzi u

ś

miechni

ę

ta.


3.Nic nie potrzebuj

ę

, zawsze si

ę

raduj

ę

, bo

ś

wi

ę

ta załoga kocha tylko Boga.


4.Gdzie mo

ż

na dzisiaj

ś

wi

ę

tych zobaczy

ć

? S

ą

mi

ę

dzy nami, w szkole i w pracy.To szcz

ęś

liwy dzie

ń


To szcz

ęś

liwy dzie

ń

, dzi

ę

kuj

ę

Bogu za pogod

ę

. C e F G

To szcz

ęś

liwy dzie

ń

i dla Pana prze

ż

ywam go.

To szcz

ęś

liwy dzie

ń

i wszystko b

ę

dzie dobrze,

ś

yj

ą

c w ka

ż

dym dniu Słowem, które daje Pan. F G CTobie chór aniołów

Tobie chór aniołów

ś

piewa now

ą

pie

śń

: Chwała Barankowi! D h G A /x2

Alleluja! Alleluja! Alleluja! Chwała i cze

ść

! G h G |eA| /x2Twa Krew

D G A D


Twa Krew z grzechu obmywa nas, Twa krew czyni nas bielszym od

ś

niegu,

Twa krew z grzechu obmywa nas, to jest Baranka

Ś

wi

ę

ta Krew.


Ten Chleb to Ciało Pana jest, ten Chleb, co z ziaren

ż

ycia pochodzi,

Ten Chleb, co w Wieczerniku Twym, to jest

Ś

wi

ę

te Ciało Twe.Twoja Miło

ść


Jeste

ś

blisko mnie, a t

ę

skni

ę

za Duchem Twym. h fis A E

Kocham kroki Twe i wiem jak pukasz do drzwi. h fis A E
Przychodzisz jak ciepły wiatr otwieram si

ę

i czuj

ę

znów,

ż

e G7A7E G7A7EFis7

Twoja Miło

ść

jak ciepły deszcz, Twoja Miło

ść

jak morze gwiazd za dnia,

Twoja Miło

ść

sprawia,

ż

e niesko

ń

czenie dobry

Ś

wi

ę

ty Duch ogarnia mnie.

h|eFis| h|GA| D |he| fish| Fis| h


Tylko Jezus

1. O Jezu z miło

ś

ci ku Tobie bije wie

ń

cy tysi

ą

ce i wiem,

CeGD

ś

e rozkwitn

ą

wszystkie i wiem,

ż

e rozkwitn

ą

wszystkie

Ce

Kiedy je o

ś

wieci Boskie sło

ń

ce. GD


Ref. Tylko Jezus. GDCe

/x4


2. O wielki Boski Sakramencie, który kryjesz mego Boga
Jezu b

ą

d

ź

ze mn

ą

w ka

ż

dym momencie

A serca mego nie obejmie trwoga.

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 37 -Ty tylko mnie poprowad

ź


1. Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgł

ą

zasnuje, G C D G

Miej w sobie t

ę

ufno

ść

- nie l

ę

kaj si

ę

. C D G D

A kiedy gniew

ś

wiat ci przesłoni i zazdro

ść

jak chwast zakiełkuje, G C D G

Miej w sobie t

ę

ufno

ść

nie l

ę

kaj si

ę

! C D G


Ref. Ty tylko mnie poprowad

ź

, Tobie powierzam m

ą

drog

ę

! CD |GD|e

Ty tylko mnie poprowad

ź

, Panie mój! CDGG7

/2x


2. Poprowad

ź

, jak Jego poprowadzisz,

przez drogi najprostsze z mo

ż

liwych

I poka

ż

mi jedn

ą

, t

ę

jedn

ą

z nich.

A kiedy ju

ż

głos Twój usłysz

ę

i karmi

ć

si

ę

b

ę

d

ę

nim co dzie

ń

,

miej w sobie t

ę

ufno

ść

- nie l

ę

kaj si

ę

!Ty wskazałe

ś

drog

ę


1.Ty wskazałe

ś

drog

ę

do miło

ś

ci, Ty Panie. D e G D

Ty zmieniłe

ś

ś

wiat swym zmartwychwstaniem, Ty Panie. D e G D


Ref. Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje si

ę

, e A D

Tylko Ty, Panie, tylko Ty. e A D

(D7)

/x2


2.Ty oddałe

ś

ż

ycie za nas wszystkich, Ty Panie.

I dlatego jeste

ś

tak mi bliski, Ty Panie.


Ref. U Twych stóp cały

ś

wiat, Ty wiesz, co czeka nas, Tylko Ty, Panie, tylko Ty.


3.W moim sercu jeste

ś

w dzie

ń

i w nocy, Ty Panie.

Cho

ć

mym oczom jeste

ś

niewidoczny, Ty Panie.Ty

ś

jak skała D G D D A D


Ty

ś

jak skała, Ty

ś

jak wzgórze, Panie nasz, Bo

ż

e nasz.

Ty

ś

jak wiatr w swej naturze, Ty

ś

jest Stwórc

ą

wszystkich nas.

Ś

wiatłem swym roz

ś

wietlasz drog

ę

, która prosto wiedzie nas.

Tam gdzie

ź

ródło Twej miło

ś

ci, gdzie rado

ś

nie płynie czas.Uwielbiajcie Pana

Uwielbiajcie Pana, ludzkich serc bij

ą

ce dzwony. d A d A d A d d

Padnij na kolana przed Nim, ludu utrudzony. d A d A d A d d
On osuszy Twoje łzy, On ratunkiem b

ę

dzie Ci. F G A A7

Tu u Jego stóp padnie wróg, bo On Bóg niezwyci

ęż

ony. d A d A d A d d

Niepoj

ę

ty w swej m

ą

dro

ś

ci,

Ś

wi

ę

ty,

Ś

wi

ę

ty Bóg miło

ś

ci. F G A A7

Ś

piewaj Panu, ziemio, chwalcie wszystkie

ś

wiata strony. d A d A d A d d


background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 38 -

Uwielbiam Imi

ę

Twoje Panie


Uwielbiam Imi

ę

Twoje Panie, wywy

ż

szam Ci

ę

i daj

ę

Ci hołd. GCD GCD

W przedsionku chwały Twej staj

ę

, z rado

ś

ci

ą

ś

piewam i czci

ą

. e C a D

O Panie Jezu chc

ę

wyzna

ć

,

ż

e GCD

Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie. GCD
Chc

ę

Ci dzi

ę

kowa

ć

dzi

ś

ze wszystkich sił, GCD

Dajesz mi Siebie, bym na wieki

ż

ył. ACDW drog

ę

z nami wyrusz Panie


1. W drog

ę

z nami wyrusz, Panie, nam nie wolno w miejscu sta

ć

, C a F G

Gdy zbł

ą

dzimy, podaj r

ę

k

ę

, gdy upadniemy, pomó

ż

wsta

ć

. C a F G


Ref. I do Serca swego prowad

ź

, prowad

ź

nas. C a F G C G


2. Zabierz smutek, przywró

ć

rado

ść

, osłabionym dodaj sił,

By

ś

my innym nie

ść

pomogli ci

ęż

ar krzy

ż

a przez ten

ś

wiat.


3. Poprzez piachy, ostów kolce, z nami id

ź

do niebios bram,

Po pustyniach wody swojej zabł

ą

kanym, zechciej da

ć

.


4. Gdy do Pana odejdziemy, niech nie płacze po nas nikt,
Bo my przecie

ż

z Nim by

ć

chcemy, w Jego chwale wiecznie

ż

y

ć

.Wierz

ę

,

ż

e droga


Wierz

ę

,

ż

e droga, któr

ą

id

ę

jest, Panie, jedn

ą

z Twoich dróg E A cis H

Zamykam oczy,

ż

eby widzie

ć

, otwieram serce na Twój cud gis A fis H

Do Ciebie wołam w trudn

ą

chwil

ę

, ufam Ci kiedy ziemia dr

ż

y. E A cis H

Za to,

ż

e zawsze jeste

ś

przy mnie chc

ę

podzi

ę

kowa

ć

Panie Ci. gis cis AH


W ka

ż

dym strapieniu


1.W ka

ż

dym strapieniu i o ka

ż

dej porze, czuwa nad nami miłosierdzie Bo

ż

e.

Kto miłosierdziu Bo

ż

emu zaufa, wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha.


2.Gdy krew i woda z serca si

ę

polały, Bóg miłosierdziem okrył

ś

wiat ten cały.

Wi

ę

c uwielbiajmy miłosierdzie Bo

ż

e w ka

ż

dym strapieniu i o ka

ż

dej porze.


3.Gdy serce Bo

ż

e włóczni

ą

wskro

ś

przeszyto, Krew z wod

ą

trysły fal

ą

przeobfit

ą

.

Krew zmywaj

ą

ca tego

ś

wiata grzechy, woda koj

ą

ca balsamem pociechyW kruszynie chleba

1. W kruszynie chleba, Panie, jeste

ś

ukryty, wielki Ty Pan. CGa FGCa

Przychodzisz do nas ju

ż

przez wieki, by ofiarowa

ć

siebie nam. FGCa FG


2. W tych kroplach wina Twoja krew, przelana za nas Panie mój,
Tak wiele jej na krzy

ż

u było, aby odkupi

ć

nas od zła.

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 39 -

3. Ty Panie miło

ś

ci

ą

jeste

ś

, Ty Panie kochasz nas.

I prosz

ę

Ciebie by tak było wci

ąż

przez wiele lat.W lekkim powiewie

W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie. /x2 a D a D
Nie przez wicher ogromny i nie przez płomie

ń

, F G

Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie, F G
Ale w lekkim powiewie nawiedzasz dusz

ę

m

ą

. a |FE| a DWejd

ź

my do Jego bram a G a


Wejd

ź

my do Jego bram z uwielbieniem, u Jego tronu oddajmy cze

ść

.

Wejd

ź

my do Jego bram z dzi

ę

kczynieniem, radosn

ą

Bogu

ś

piewajmy pie

śń

.

Rozraduj si

ę

w Nim, twym Stworzycielu, rozraduj si

ę

w Nim,

Ś

wiatło

ś

ci twej,

Rozraduj si

ę

w Nim, twym Zbawicielu, rozraduj si

ę

w Nim i wywy

ż

sza

ć

Go chciej.Wiatr rozta

ń

czył


1. Wiatr rozta

ń

czył ju

ż

na niebie gwiazdy, F C

Drzew szelestem u

ś

pił marzenia, d A

A w oczach mych obraz jednej nocy l

ś

ni. d B G7 C7

Pi

ę

kna Pani Dzieci

ę

przytula, miło

ść

czysta w sercu Jej. F C d A

Dłoni

ą

sw

ą

pokój

ś

le, ludziom zbawienie dzi

ś

niesie. d B d A


Ref. Matko dzi

ę

kuj

ę

ż

e zechciała

ś

Bogu otworzy

ć

serce swoje F C d A

By dzieciom swym

ś

wiatło da

ć

. B F C C7

Pragn

ę

i

ść

z Tob

ą

ż

y

ć

na nowo, braciom rozdawa

ć

Bo

ż

e słowo F C d A

Błogosław nam Ty Maryjo. B F C7 F

2.Patrz

ę

Matko w jasne Twe oblicze,

ż

aden grzech nie splamił Ci

ę

. Jeste

ś

jak zorzy blask, bł

ę

kit

nieba w oczach masz.
Mario tyle dobra jest w Tobie, nie pomie

ś

cił by go

ś

wiat.

Tyle łask w sobie masz, dajesz je wci

ąż

człowiekowiWielbi

ć

imi

ę

Pana dzi

ś

chc

ę


Wielbi

ć

imi

ę

Pana dzi

ś

chc

ę

. /x3 To mój Bóg! C FG Ca DG /x2

Imi

ę

Pana jest twierdz

ą

, warown

ą

twierdz

ą

, CFC

Skał

ą

zbawienia i schronieniem mym. d G C (G)

/x2Wiele jest serc

Ref. Wiele jest serc, które czekaj

ą

na Ewangeli

ę

, a d G C E

Wiele jest serc, które czekaj

ą

wci

ąż

. /2x a d E a


1. Napełnij serce twoje tym kosztownym nasieniem, a d G C E
A zobaczysz,

ż

e Bóg poprowadzi ci

ę

do ludzi. /2x a d E a

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 40 -

2. Sam zobaczysz,

ż

e Bóg poprowadzi ci

ę

do ludzi,

Których b

ę

dziesz mógł zaprowadzi

ć

do Chrystusa. /2xWierz

ę

w Ciebie, Bo

ż

e G D C D


Wierz

ę

w Ciebie Bo

ż

e, wierz

ę

w Twoj

ą

moc,

ś

e Ty mnie wspomo

ż

esz nawet w ciemn

ą

noc.

Bo

ś

Ty Bogiem wiernym, nie opu

ś

cisz mnie,

Je

ś

li b

ę

d

ę

z Tob

ą

, nie straszna mi

ś

mier

ć

.Wojownicy Pana

CeCe

Wojownicy Pana nie zabijaj

ą

,

Oni walcz

ą

miło

ś

ci

ą

, duchow

ą

amunicj

ą

.

We

ź

udział w trudach i przeciwno

ś

ciach,

Jako dobry

ż

ołnierz Chrystusa Jezusa.

On Ci

ę

wspomaga i wspiera w trudnych chwilach

Gdziekolwiek by

ś

był, cokolwiek by

ś

robił.


Twoja wola Panie jest dla mnie rozkazem.
A Twoje

Ś

wi

ę

te Słowa s

ą

słodsze od miodu.

Bo tylko Jezus – On jest moim Panem,
Bo tylko Maria – Ona moj

ą

Matk

ą

.Wspaniały Dawco

Wspaniały Dawco miło

ś

ci, składamy na Twoim stole CF C Cd G

Wszystko, co mamy, wszystko, co mamy F G C a
Cho

ć

i tak to od wieków jest Twoje. F G

/x2Wszystkie moje troski i kłopoty

1. Wszystkie moje troski i kłopoty C e a
W Twoje r

ę

ce składam, Panie mój. F d D7 G7

Bardzo ciesz

ę

si

ę

,

ż

e wła

ś

nie nas wybrałe

ś

, C E a

By

ś

my id

ą

c, nie

ś

li imi

ę

Twe. F G7 C (G)

/x2


2. Zawsze chciałem zosta

ć

apostołem,

Było to pragnienie w sercu mym.
Gdy odejdziesz, to napiszemy Ewangeli

ę

,

Aby imi

ę

Twe znał cały

ś

wiat.

/2x


3. Karmisz mnie codziennie swoim Ciałem,
Poisz mnie przedziwnie swoj

ą

Krwi

ą

.

Uczysz mnie codziennie m

ą

dro

ś

ci swoim Słowem,

Abym wreszcie poznał miło

ść

Tw

ą

.

/x2Wszystkie narody D h |GA| D (A)

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,
Bo Pan najwy

ż

szym jest Królem na całej ziemi.

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 41 -

Ś

piewajcie wszystkie narody,

ś

piewajcie radosnym głosem,

ś

piewajcie Królowi!Wszystko Ciebie Panie e C G H7

Wszystko Ciebie Panie chwali, ptaki, kwiaty, wicher, woda.
Bo Ty wszystko masz w opiece, wszystko Tobie si

ę

podoba

ć

chce.

Panie jestem Twoim dzieckiem, ukochałe

ś

mnie nad

ż

ycie.

Mocn

ą

r

ę

k

ą

mnie prowadzisz, błogosławisz mnie obficie sam.Wy jeste

ś

cie na ziemi


D e A D G |Dh|eA|DD7| G |Dh|eA|DD7|
Wy jeste

ś

cie na ziemi

ś

wiatłem mym, wy jeste

ś

cie na ziemi

ś

wiatłem mym.

Aby ludzie widzieli dobre czyny w was i chwalili Ojca, który w niebie jest. /x2


Wznosz

ę

r

ę

ce me D e A D


Wznosz

ę

r

ę

ce me wzwy

ż

, z moich ust chwała brzmi

Z sercem pełnym wdzi

ę

czno

ś

ci błogosławi

ć

Ci

ę

chc

ę

.

Błogosławi

ć

Ci

ę

chce, błogosławi

ć

Ci

ę

chc

ę

,

Z sercem pełnym wdzi

ę

czno

ś

ci błogosławi

ć

Ci

ę

chc

ę

.Z grz

ą

skiego błota C C|dG| |CC7| F |CG7| C


Z grz

ą

skiego błota wyrwał nogi me Pan, na twardej skale postawił je,

A krew z Jego z krzy

ż

a obmyła mnie. On mój Zbawca, Przyjaciel i Pan.Zapada zmrok

1. Zapada zmrok, ju

ż

ś

wiat ukołysany, G a

Znów jeden dzie

ń

odfrun

ą

ł nam jak ptak. C G

Panience swej piosenk

ę

na dobranoc C G

Za

ś

piewa

ć

chc

ę

w ostatni

ą

chwil

ę

dnia. D G

/x2


2. I chocia

ż

wnet ostatnie

ś

wiatła zgasn

ą

, opieka Twa rozproszy nocy mrok.

U

ś

pionym wsiom, ukołysanym miastom, Panienko, daj szcz

ęś

liw

ą

, dobr

ą

noc.


3. I ludzkim snom błogosław dłoni

ą

jasn

ą

i oddal od nich cie

ń

codziennych trosk.

I tym, co znów nie b

ę

d

ą

mogli zasn

ąć

, Panienko, daj szcz

ęś

liw

ą

, dobr

ą

noc.


4. A komu noc czuwaniem jest niełatwym, na czas bezsenny sił

ę

daj i moc.

I tym, co dzisiaj zasn

ą

raz ostatni, Panienko, daj szcz

ęś

liw

ą

, dobr

ą

noc.


5. Zasypia

ś

wiat piosenk

ą

kołysany, odpłyn

ą

ł dzie

ń

, by jutro wróci

ć

znów.

U

ś

miecham si

ę

do Ciebie na dobranoc, Piastunko moich najpi

ę

kniejszych snów.Zaufaj Panu ju

ż

dzi

ś

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 42 -

1. Jak si

ę

nie ba

ć

, powiedz, jak, kiedy w strachu

ż

yje

ś

wiat? EH cisA

Zaufaj Panu ju

ż

dzi

ś

! EHEH

Jak uwierzy

ć

, powiedz mi, kiedy ju

ż

nie wierz

ę

w nic? Zaufaj Panu ju

ż

dzi

ś

!

Jak mam kocha

ć

, powiedz, jak, kiedy rani mnie mój brat? Zaufaj Panu ju

ż

dzi

ś

!

Jak by

ć

dobrym, powiedz mi, kiedy

ś

wiat jest taki zły? Zaufaj Panu ju

ż

dzi

ś

!


Ref. Zaufaj Panu ju

ż

dzi

ś

! Zaufaj Panu ju

ż

dzi

ś

! EAEA EHEH


2. Jak mam walczy

ć

, powiedz, jak, kiedy silnej woli brak? Zaufaj Panu ju

ż

dzi

ś

!

Jak pokona

ć

własny grzech, kiedy pokus tyle jest? Zaufaj Panu ju

ż

dzi

ś

!

Jak si

ę

cieszy

ć

, powiedz mi, kiedy płyn

ą

gorzkie łzy? Zaufaj Panu ju

ż

dzi

ś

!

Jak do ładu z sob

ą

doj

ść

, kiedy siebie mam ju

ż

do

ść

? Zaufaj Panu ju

ż

dzi

ś

!


3. Jak nie zbł

ą

dzi

ć

, powiedz mi, kiedy nie wiem, dok

ą

d i

ść

? Zaufaj Panu ju

ż

dzi

ś

!

Jak nadziej

ę

w sercu mie

ć

, kiedy wszystko wali si

ę

? Zaufaj Panu ju

ż

dzi

ś

!Zaufałem Bogu i ju

ż


Zaufałem Bogu i ju

ż

, ju

ż

niczego nie musze si

ę

l

ę

ka

ć

. e D e D

Zaufałem Bogi i ju

ż

, ju

ż

niczego nie musze si

ę

trwo

ż

y

ć

. e D e D

Wierz

ę

Mu, bo On ma moc przezwyci

ęż

y

ć

w moim sercu zło. a D G C

Wierz

ę

Mu, bo On ma wła

ś

nie taka moc. a D e

/x2Zbawienie przyszło przez krzy

ż


1. Zbawienie przyszło przez krzy

ż

, ogromna to tajemnica. a d a

Ka

ż

de cierpienie ma sens, prowadzi do pełni

ż

ycia. |dG| C H7 E E7


Ref. Je

ż

eli chcesz mnie na

ś

ladowa

ć

to we

ź

swój krzy

ż

na ka

ż

dy dzie

ń

Ea dE

I chod

ź

ze mn

ą

zbawia

ć

ś

wiat w dwudziesty pierwszy ju

ż

wiek. a d E a


2. Codzienno

ść

wiedzie przez krzy

ż

wi

ę

kszy im kochasz gor

ę

cej.

Nie musisz gin

ąć

ju

ż

dzi

ś

, lecz ukrzy

ż

owa

ć

swe serce.


3. Ka

ż

de spojrzenie na krzy

ż

niech niepokojem zago

ś

ci.

Bo wszystko w

ż

yciu to nic wobec tak wielkiej miło

ś

ci.Ziemia, któr

ą

mi dajesz


1. Ziemia, któr

ą

mi dajesz nie jest fikcj

ą

ani bajk

ą

, E |AH7|

Wolno

ść

, któr

ą

mam w Tobie jest prawdziwa.

Wszystkie góry na drodze musz

ą

, musz

ą

ust

ą

pi

ć

,

Bo wiara góry przenosi, a ja wierz

ę

Tobie.


Ref. B

ę

d

ę

ta

ń

czył przed Twoim tronem E

I oddam Tobie chwał

ę

i nikt H7 |cisA|

Ju

ż

nie zamknie mi ust |EH7|

ś

aden mur i

ż

adna

ś

ciana, najwi

ę

ksza nawet tama ju

ż

nie

Nie zatrzyma mnie ju

ż

!


2 Wi

ę

kszy, wi

ę

kszy jest we mnie Ten, który mnie umacnia.

ś

aden Goliat nie mo

ż

e z Nim równa

ć

si

ę

.

background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 43 -Zjednoczeni w Duchu

1. Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim. /x2 H7 / e a e
Módlmy si

ę

, aby jedno

ść

była odnowiona w nas, a e

Aby

ś

wiat cały poznał uczniów Chrystusa w nas, C e a

Aby

ś

wiat cały ujrzał miło

ść

w nas. e a e


2.Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoj

ą

dło

ń

. /x2

Wszystkim głosi

ć

b

ę

dziemy t

ę

radosn

ą

dla nas wie

ść

,

ś

e nasz Pan kroczy z nami,

ż

e nasz Pan z nami jest,

ś

e nasz Pan zawsze z nami wsz

ę

dzie jest.


3.Chcemy razem pracowa

ć

, chcemy zł

ą

czy

ć

swój trud. /x2

By nie straci

ć

godno

ś

ci, któr

ą

Pan obdarzył nas,

Aby strzec ludzk

ą

dusz

ę

, aby strzec dum

ę

sw

ą

,

ś

eby człowiek zachował godno

ść

sw

ą

.Zmartwychwstały Pan

Ref. Zmartwychwstały Pan Królestwo obj

ą

ł dzi

ś

, E H A

Wszechmog

ą

cy Wódz okazał swoj

ą

moc. E H A

Zakwitł krzy

ż

i karmi chroni mnie, Jezus Pan rozdaje

ż

ycie swe. fis H fis H


1. Milcz

ą

cy Baranek, Baranek zabity, cis H cis H

Wybawił dzi

ś

nas z niewoli tego

ś

wiata. A H A H

Ha

ń

b

ą

okrył

ś

mier

ć

, nasza Pascha, cis H cis H

On wywiódł nas dzi

ś

ze

ś

mierci do

ż

ycia. A H A H


2. W Ablu zabity, w Izaaku zwi

ą

zany,

Wzgardzony w Jakubie, w Józefie sprzedany.
Zrodzony z Maryi, pi

ę

knej owieczki,

Zło

ż

ony w ofierze, powstaje dzi

ś

z martwych.


3. Zst

ę

puje z nieba do naszego cierpienia,

By wyprowadzi

ć

nas z ciemno

ś

ci do

ś

wiatła.

Wzi

ę

ty ze stada, zawieszony na drzewie

Naznacza nas duchem i własn

ą

Krwi

ą

.Zobaczcie, jak wielk

ą

miło

ś

ci

ą


1. Zobaczcie, jak wielk

ą

miło

ś

ci

ą

obdarzył nas Ojciec. |DA| D |Gh| A7

Ś

piewajmy dobremu Bogu: Alleluja. DG |DA| D


2. On nazwał nas swymi dzie

ć

mi i rzeczywi

ś

cie nimi jeste

ś

my.

Ś

piewajmy...


3. Wiemy,

ż

e gdy si

ę

objawi, b

ę

dziemy do Niego podobni.

Ś

piewajmy...


4. Ka

ż

dy, kto ma w Nim nadziej

ę

, podobnie, jak On, jest

ś

wi

ę

ty.

Ś

piewajmy...


background image

Ś

PIEWNIK PIE

Ś

NI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY T

Ę

CZOWEJ II

- 44 -

Zobaczcie, jak wielk

ą

miło

ść

D G D A D G |DA| D


Zobaczcie, jak wielk

ą

miło

ść

Ojciec ofiarował nam. /x2

By

ś

my dzie

ć

mi Boga mogli by

ć

! /x2Zrzu

ć

ci

ęż

ary

C F G C


Zrzu

ć

ci

ęż

ary na Jezusa - On kocha ci

ę

. /x2

Wy

ż

ej /x7 Jezus coraz wy

ż

ej! Ni

ż

ej /x7 szatan coraz ni

ż

ej!Zwiastunom z gór

Zwiastunom z gór, stopom ich cze

ść

, bo nios

ą

nam G C D G

Radosn

ą

wie

ść

, t

ę

wie

ść

: a G

Pokoju dar w

ś

ród

ż

ycia dróg, przychodzi ju

ż

C D G

Włada

ć

Bóg – Królem Bóg. |aD| G Królem Bóg. /x4 C / G / C D / GZwykły chleb

1. Zwykły chleb przemieniasz Panie w ciało swe. /2x DGD / DGDA7
Zwykły chleb przemieniasz Panie, by nasyci

ć

nim bez granic, D GA7

By nasyci

ć

nim bez granic dzisiaj mnie. D |GA7| D


2. Zwykłe wino w swoj

ą

krew przemienia Bóg. /2x

Zwykłe wino w krew przemienia, by ugasi

ć

serc pragnienia,

By ugasi

ć

serc pragnienia ludzi mógł.


3. Otaczamy kołem

ś

wi

ę

ty ołtarz Twój. /2x

Otaczamy ołtarz kołem, by z nas ka

ż

dy w niebie społem,

By z nas ka

ż

dy w niebie społem stan

ąć

mógł.


4. Bóg jest pełen swej miło

ś

ci wzgl

ę

dem nas. /2x

Bóg jest pełen swej miło

ś

ci, w naszych sercach brak wdzi

ę

czno

ś

ci,

W naszych sercach brak wdzi

ę

czno

ś

ci za ten cud.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Śpiewnik pieśni i piosenek pielgrzymkowych
Śpiewnik pieśni i piosenek pielgrzymkowych
Pieśni i piosenki wielkopostne
Grupa Krakowska II
Walk of life(pl), Śpiewniki i teksty piosenek
spiewnikzuchowy, Teksty piosenek
Macpherson - Piesni Osjana, Filologia polska I rok II st, ELiFK romantyzm
linki do pieśni i piosenek patriotycznych itd, 1 ARCHIWALIA - różne, KATASTROFA SMOLEŃSKA i inne NI
Śpiewnik Pieśni Legionowe i żołnierskie
Śpiewnik Pieśni Adwentowych, Śpiewniki religijne i nie tylko
Śpiewnik 1 (Ziel0na), piosenki 137-202, 137
Śpiewnik pieśni patryjotycznych, Tekst pieśni
ŚPIEWNICZEK GIMNAZJALISTY, PIOSENKI DLA GIMNAZJUM
Spiewnik Legiony piosenki 2011
Śpiewnik pieśni religijnej dla wokalistów, ŚPIEWNIKI
Teksty pieśni i piosenek religijnych
Śpiewnik pieśni religijnych i biesiadnych

więcej podobnych podstron