2012 01 10 Antifa zrobiła zn iego faszystę

background image

"Kupiøem koszulk ...". Antifa zrobiøa z niego
faszyst

Anon Ymus 2012-01-10, ostatnia aktualizacja 2012-01-10 17:14:16.0

- Nigdy nie rejestrowaøem si na adnych forach, nie nale aøem do adnej organizacji o skrajnych pogl dach,
nie miaøem nic z tym wspólnego - pisze do "Gazety" osoba, która znalazøa si na "li cie polskich faszystów". S
na niej nazwiska, które - wedøug Antifa Polska - s powi zane z organizacjami neonazistowskimi.

Tak si skøada, e znalazøem si na tej li cie. Na pocz tku, gdy znajomy daø mi zna o tym fakcie, nie chciaøem wierzy ,
jako e nie mam z rodowiskiem "brunatnym" nic wspólnego, generalnie jestem osob o pogl dach politycznych bardzo
centrowych (tzw. u miechni ty wyborca PO), nigdy nie anga owaøem si w adne skrajne ruchy, czy to po prawej, czy
po lewej stronie sceny politycznej. Nigdy nie byøem na adnym marszu, czy to patriotycznym, czy te równo ci. Krótko
mówi c - nigdy nie anga owaøem si politycznie w aden sposób w skrajne, czy te wyj te spod prawa ruchy.

Wi c czemu si znalazøem na tej li cie? Otó po wczytaniu si w opis "listy faszystów" poskøadaøem pewne fakty i
sprawa okazaøa si banalna. Jakie 5 czy 6 lat temu byøem za granic w wakacje, tam te zakupiøem sobie tshirt, w
normalnym sklepie, w aden sposób sklep si ten nie ró niø od innych. Oferowaø ubrania sportowe znanych marek
(Adidas, Nike, Everlast), a oprócz tego ubrania firm których nie znaøem, aczkolwiek niektóre wydaøy mi si ciekawe.
Postanowiøem zakupi sobie jeden podkoszulek, który wydaø mi si po prostu fajny, a w aden sposób nie miaø nic
wspólnego z ideologi nazistowsk czy faszystowsk , nie byø opatrzony adn symbolik . Z reszt prosz oceni
samemu - http://www.thorsteinar.de/images/product_images/thumbnail_images/3398_0.png

Powtórz raz jeszcze - sklep w aden sposób nie kojarzyø si z zakazanymi ideologiami, znajdowaø si w pasa u
handlowym, nieopodal McDonalds'a oraz innych sklepów, na jakie mo na trafi w takich pasa ach.

Nast pnie wszedøem na stron firmy, która tshirt wyprodukowaøa i w zwi zku tym, e mi si podobaø, chciaøem dosta od
nich katalog, w którym znajd wi cej produktów i by mo e dokonam wi kszych zakupów. W zwi zku z tym podaøem
swoje podstawowe dane osobowe (wymóg strony) i katalog taki w formie PDF otrzymaøem. Jednak ceny w nim okazaøy
si na tyle wysokie, e straciøem zainteresowanie tematem, nigdy nic u nich nie zamówiøem.

Wczoraj dowiedziaøem si , e w zwi zku z tym jestem faszyst , stoj cym na równi z tymi dziaøaj cymi w Blood&Honour i
tymi z partii neonazistowskich. Tylko dlatego, e zamówiøem katalog firmy produkuj cej koszulki. Oczywi cie nie
wiedziaøem o adnych konotacjach tej firmy z ruchami neonazistowskimi, bo jak pisaøem wcze niej - nigdy mnie ten
temat nie obchodziø i nie interesowaø. Nigdy nie rejestrowaøem si na adnych forach, nie nale aøem do adnej
organizacji o skrajnych pogl dach, nie miaøem nic z tym wspólnego.

Mam nadziej , e ten mail rozja ni troch obraz tego, na jakich zasadach dziaøaj anonimowi wrogowie faszyzmu z
Antify. Czyli zasadach podobnych raczej do policmajstra Macierewicza - nie wa ne, czy mam racj , je li zechc obrzuc
ludzi fekaliami i opluj . Udowodni nic nie musz .

W sytuacji w której si znajduj nie mam nawet najmniejszych szans na jak kolwiek reakcj i prób obrony - lista jest
zamieszczona na zagranicznych stronach, które nie podlegaj polskiemu prawu, polska Antifa publikuje je z
jednoznacznym komentarzem ("polscy faszy ci"), dziaøaj anonimowo. Oczywi cie na maila, którego wczoraj im
wysøaøem, nie dostaøem adnej odpowiedzi i podejrzewam e raczej nie dostan .

Tekst pochodzi z portalu Gazeta.pl -

www.gazeta.pl

© Agora SA

Strona 1 z 1

'Kupiøem koszulk ...'. Antifa zrobiøa z niego faszyst

2012-01-11

http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/2029020,34962,10941604.html?sms_code=


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wykład 2012-01-10, psychologia drugi rok, psychologia ról
2012 01 10 Feministki nie znoszą Millera
2012 01 10 Gdy życie się wali
2012 01 10 Nigdy nie będę Magdaleną Środą
01 10 2012
01 Podstawy prawne w przedsiębiorstwie 10 2012 i 10 2012
01 10 2012
2012 Skrypt cwiczenia 01 10 201 Nieznany
dzień chłopca 01.10.2012r, BACHAMAS, Kronika 2012 2013
01.10.2012, Aleksander Hulek - słynny pedagog specjalny
przewodnik po programie 2012 polski 01 10 12
10 sposobów manipulacji społeczeństwem na przykładzie aktualnej sytuacji w naszym kraju 2012 01 03
2012 01 19 Niepełnosprawni 10 miesięcy walczyli o zgodę
Technologia informacyjna 01 10 2012
ekonomia plany 01 10 2012
abfc12d7930dd4d27f6248bd71353836, Przegrane 2012, Rok 2012, mail 10.07 Mława tablice
kolokwium 14 01 10, polibuda, 3 semestr, fizyka i inżynieria materiałowa (kolokwia, sprawozdania, w

więcej podobnych podstron