Pierwsza Pomoc 2

background image

Pierwsza Pomoc
Poniżej podano podstawowe zabiegi resuscytacyjne "BLS" (ratujące życie), wykonywane bezprzyrządowo przez

przypadkowych
ludzi, świadków zdarzenia - na podstawie standardów wytyczonych przez Europejską Radę ds. Resuscytacji

Krążeniowo -
Oddechowej "ERC".
1. Ocenić bezpieczeństwo miejsca zdarzenia.

2. Ocenić stan świadomości.
3. a/ Jeśli ofiara odpowiada - wezwać pomoc - regularnie powtarzać ocenę

b/ Jeśli nie odpowiada - wezwać pomoc nie opuszczając poszkodowanego, obrócić na plecy i udrożnić drogi
oddechowe,
usunąć zanieczyszczenia z jamy ustnej, nie usuwać dobrze dopasowanych protez zębowych.

Nie odchylać głowy przy podejrzeniu urazu kręgosłupa szyjnego.
4. Utrzymując drożność dróg oddechowych oceniać oddech wzrokiem, słuchem i czuciem przez 10s.

5. Jeśli ofiara oddycha - ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, powtórnie sprawdzić oddech i wysłać kogoś, lub
samemu udać się
po pomoc.

6. Jeśli ofiara nie oddycha, lub wykonuje tylko pojedyncze westchnienia - wysłać kogoś, lub samemu udać się po
pomoc; po
powrocie rozpocząć wentylację zastępczą - 2 wolne (ok. 2s) wdechy. Jeżeli występują trudności w wykonaniu
wdechu:
sprawdzić powtórnie drogi oddechowe, wykonać 5 prób wykonania 2 skutecznych wdechów. Nawet jeśli brak
efektu,
przejść do oceny krążenia.
7. Ocenić obecność krążenia - tylko jeśli jest się przeszkolonym w badaniu na tętnicy szyjnej. Nie powinno to zająć
więcej niż
10s. Jeśli nie, obserwować tylko oddychanie - wzrokiem, słuchem i czuciem, kaszel i poruszenia ofiary.
8. Jeśli na pewno nie stwierdzono obecności tętna - kontynuować wentylację zastępczą. Co ok. 1 min., lub co 10
oddechów
sprawdzić tętno. Jeśli ofiara zaczyna oddychać, lecz pozostaje nieprzytomna, ułożyć w pozycji bocznej ustalonej.
9. Jeśli nie stwierdzono obecności tętna, lud brak pewności co do jego obecności - rozpocząć masaż pośredni
serca. 2 palce
powyżej dolnego końca mostka. Ugięcie mostka na 4-5 cm. Częstość ok. 100/min. Po 15 uciskach - 2 wdechy.
Kontrola
czynności życiowych tylko jeśli ofiara zacznie sama oddychać, lub poruszać się. W innym wypadku nie przerywać
resuscytacji dla sprawdzenia czynności życiowych.
10. Kontynuować resuscytację do czasu przybycia kwalifikowanej pomocy, powrócenia czynności życiowych, lub
do
wyczerpania sił ratownika.
Kiedy wzywać pomoc.
1. Przy więcej niż jednym ratującym, pomoc wezwać natychmiast po stwierdzeniu braku oddychania.
2. Jeśli ofiarą jest dorosły, pojedynczy ratujący powinien wezwać pomoc po stwierdzeniu braku oddychania.
Jeśli przyczyną może być uraz, utonięcie, zatrucie, ofiarą jest dziecko - należy prowadzić CPR przez około 1 min
przed
udaniem się po pomoc.
W przeprowadzonych badaniach okazało się, że efekty stosowania tylko pośredniego masażu serca są znacznie
lepsze, niż zaniechanie akcji ratunkowej. Jeśli ratujący nie umie prowadzić wentylacji zastępczej, powinien
zastosować udrożnienie dróg oddechowych i pośredni masaż serca.
Ocena ofiary wg:
A - airway - drożność dróg oddechowych,
B - bright - oddech - czy samodzielnie oddycha po udrożnieniu dróg oddechowych,
C - circulation - krążenie - obecność tętna na dużych tętnicach; szyjnych, udowych, u dzieci także na ramiennych.
"CPR" - resuscytacja krążeniowo - naczyniowa

1

www.pttwarszawa.pl

www.kondratowa.com.pl

www.pttwarszawa,pl

www.kondratowa,com.pl


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PIERWSZA POMOC J L
Zatrucia pierwsza pomoc(1)
PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
PIERWSZA POMOC
Pierwsza pomoc przed medyczna w skręceniach, zwichnięciach
Pierwsza pomoc przedlekarska
Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc przedmedyczna 2
Pierwsza pomoc
Kwalifikowana pierwsza pomoc (wykład 05 11 2008r )
Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc 2
Pierwsza pomoc II ppt
18 02 Pierwsza pomoc przedlekarskaid 17862

więcej podobnych podstron