SS046a Plan rozwoju Elementy osłonowe w warunkach pożaru

background image

Plan rozwoju: Elementy osłonowe w warunkach pożaru

SS046a-PL-EU

Strona 1

Plan rozwoju: Elementy osłonowe w warunkach po

ż

aru

Ten dokument zawiera informację o typowych zastosowaniach i różnych typach rozwiązań
dla elementów osłonowych.

Zawarto

ść

1.

Postanowienia ogólne

2

2.

Bibliografia

4

Plan rozwoju: Elementy oslonowe w warunkach pozaru

Created on Tuesday, November 16, 2010

This material is copyright - all rights reserved. Use of this document is subject to the terms and conditions of the Access Steel Licence Agreement

background image

Plan rozwoju: Elementy osłonowe w warunkach pożaru

SS046a-PL-EU

Strona 2

1.

Postanowienia ogólne

1.1

Typowe zastosowania

Gdy element stalowy jest osłonięty, całkowicie albo częściowo, wzrasta jego ognioodporność.
Zwiększona ognioodporność jest wynikiem zmniejszonego przekroju stali , która jest
bezpośrednio wystawiana na działanie ognia. Ten szczegółowy rozdział porusza pewną liczbę
zwykle występujących szczegółów konstrukcyjnych, w których bierze się pod uwagę korzyści
wynikające z osłonięcia elementu. Użycie tych technik może spełniać wysokie wymagania
ognioodporności przy bardzo niskim koszcie.

1.2

Słupy pomi

ę

dzy

ś

cianami

Powszechnym szczegółem konstrukcyjnym jest zlokalizowanie słupa w pustce wentylacyjnej
muru albo lekkiej ścianki działowej. Zależnie od typu ściany/podziału konstrukcji, słup może
nie wymagać dodatkowej ochrony.

1.3

Sufity ognioochronne

Często używane są sufity podwieszane albo podsufitka. Podwieszone od wieszaków, tworzą
one ukrytą strefę poniżej belek dla rozprowadzenia instalacji. Pewne typy lekkich paneli
sufitowych mogą zapewniać konieczną ognioodporność dla belek stalowych, przez ochronę
ich przed bezpośrednim działaniem ognia.

Rysunek 1.1

Słupy pomiędzy ścianami.

Plan rozwoju: Elementy oslonowe w warunkach pozaru

Created on Tuesday, November 16, 2010

This material is copyright - all rights reserved. Use of this document is subject to the terms and conditions of the Access Steel Licence Agreement

background image

Plan rozwoju: Elementy osłonowe w warunkach pożaru

SS046a-PL-EU

Strona 3

1.4

Słupy zewn

ę

trzne

Słupy mogą być usytuowane na zewnątrz linii głównej elewacji budynku. Jeżeli słupy są
ustawione daleko od drzwi i okien, są one skutecznie osłaniane od skutków pożaru
wewnętrznego. Alternatywnie, słupy ustawione około 2 metrów od otworów normalnie będą
nie narażone na działanie ognia.

1.5

Słupy wewn

ą

trz filarów

Słupy umieszczone wewnątrz filarów ścian z cegły lub pustaków są osłonięte od ognia i
rzadko wymagają dodatkowej ochrony przeciwpożarowej. Podobnie, słupy umieszczone
wewnątrz filarków okiennych, są często osłonięte jako część konstrukcji filarka i też nie
wymagają dodatkowej ochrony przeciwpożarowej.

Rysunek 1.2

Stopy ognioochronne

Rysunek 1.3

Słupy zewnętrzne.

Plan rozwoju: Elementy oslonowe w warunkach pozaru

Created on Tuesday, November 16, 2010

This material is copyright - all rights reserved. Use of this document is subject to the terms and conditions of the Access Steel Licence Agreement

background image

Plan rozwoju: Elementy osłonowe w warunkach pożaru

SS046a-PL-EU

Strona 4

1.6

Słupy zabetonowane

Wypełnienie obszaru między pasami dwuteownika bloczkami betonowymi, by ochronić
ś

rodnik, zwykle zapewnia się 30 minutową ognioodporność słupa. W niektórych krajach,

używając niezbrojonego betonu jako wypełnienia jest dopuszczalna 60 minutowa
ognioodporność.

2.

Bibliografia

1

ECCS, Fire design information sheets, Publication No 82, Brussels 1997

Rysunek 1.4

Słupy wewnątrz filarów.

Rysunek 1.5

Słupy zabetonowane.

Plan rozwoju: Elementy oslonowe w warunkach pozaru

Created on Tuesday, November 16, 2010

This material is copyright - all rights reserved. Use of this document is subject to the terms and conditions of the Access Steel Licence Agreement

background image

Plan rozwoju: Elementy osłonowe w warunkach pożaru

SS046a-PL-EU

Strona 5

Protokół jako

ś

ci

TYTUŁ ZASOBU

Plan rozwoju: Elementy osłonowe w warunkach po

ż

aru

Odniesienie(a)

ORYGINAŁ DOKUMENTU

Nazwisko

Instytucja

Data

Stworzony przez

Björn Uppfeldt

SBI

Zawarto

ść

techniczna sprawdzona

przez

Emma Unosson

SBI

Zawarto

ść

redakcyjna sprawdzona

przez

Techniczna zawarto

ść

zaaprobowana

przez nast

ę

puj

ą

cych partnerów

STALE:

1. Wielka Brytania

G W Owens

SCI

25/4/06

2. Francja

A Bureau

CTICM

25/4/06

3. Szwecja

B Uppfeldt

SBI

25/4/06

4. Niemcy

C Müller

RWTH

25/4/06

5. Hiszpania

J Chica

Labein

25/4/06

6. Luksemburg

M Haller

PARE

25/4/06

Zasób zatwierdzony przez
Technicznego Koordynatora

G W Owens

SCI

14/7/06

DOKUMENT TŁUMACZONY

To Tłumaczenie wykonane i sprawdzone przez:

Zdzisław Pisarek

Przetłumaczony zasób zatwierdzony
przez:

B. Stankiewicz

PRz

Plan rozwoju: Elementy oslonowe w warunkach pozaru

Created on Tuesday, November 16, 2010

This material is copyright - all rights reserved. Use of this document is subject to the terms and conditions of the Access Steel Licence Agreement

background image

Plan rozwoju: Elementy osłonowe w warunkach pożaru

SS046a-PL-EU

Strona 6

Informacje ramowe

Tytuł*

Plan rozwoju: Elementy osłonowe w warunkach po

ż

aru

Seria

Opis*

Ten dokument zawiera informacj

ę

o typowych zastosowaniach i ró

ż

nych typach rozwi

ą

za

ń

dla elementów osłonowych.

Poziom
Dost

ę

pu*

Ekspertyza

Praktyka

Identyfikatory

Nazwa pliku

D:\ACCESS_STEEL_PL\SS\SS046a-PL-EU.doc

Format

Microsoft Office Word; 6 Stron; 213kb;

Typ zasobu

Plan rozwoju

Kategoria*

Punkt widzenia

Architekt, in

ż

ynier

Przedmiot*

Obszar zastosowa

ń

(a) Projektowanie bezpiecze

ń

stwa po

ż

arowego,

Data utworzenia

09/04/2006

Data ostatniej
modyfikacji

Data sprawdzenia

Wa

ż

ny Od

Daty

Wa

ż

ny Do

J

ę

zyk(i)*

English

Autor

Björn Uppfeldt, SBI

Sprawdzony przez

Emma Unosson, SBI

Zatwierdzony przez

Redaktor

Kontakty

Ostatnio modyfikowany
przez

Słowa
kluczowe*

Projektowanie koncepcyjne, in

ż

ynieria bezpiecze

ń

stwa po

ż

arowego, projektowanie

pasywnej ochrony przeciwpo

ż

arowej, no

ś

no

ść

po

ż

arowa

Zobacz Te

ż

Odniesienie do
Eurokodu

Przykład(y)
obliczeniowe

Komentarz

Dyskusja

Inny

Omówienie

Narodowa Przydatno

ść

EU

Szczególne
Instrukcje

Plan rozwoju: Elementy oslonowe w warunkach pozaru

Created on Tuesday, November 16, 2010

This material is copyright - all rights reserved. Use of this document is subject to the terms and conditions of the Access Steel Licence Agreement


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
SS057a Plan rozwoju Elementy rurowe wypełnione betonem narażone na oddziaływanie pożaru
SS055a Plan rozwoju System Slim Floor w warunkach poŜarowych
SS056a Plan rozwoju Zespolone belki i słupy narażone na oddziaływanie pożaru
SS029a Plan rozwoju Hybrydowa stalowa konstrukcja z elementów zimnogietych i ksztaltowników goraco w
SS054a Plan rozwoju Stropy zespolone narażone na oddziaływanie pożaru
Plan rozwoju
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
plan rozwoju na dyplomowanie 2
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO MF, Dokumenty(1)
Plan Rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego 1, Awans zawodowy
plan rozwoju zawod. renia do wydruku, Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
Plan rozwoju zawodowego 2011-14r, biblioteczka
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO(2), PRZEDSZKOLNE, 01.awans zawodowy
PLAN ADAPTACJI DZIECKA DO WARUNKOW ZYCIA W PRZEDSZKOLU, Adaptacja dziecka w przedszkolu, adaptacja
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mĂłj
Moj plan rozwoju publikacja

więcej podobnych podstron