Badanie ferrorezonansu prądów i napięć, Elektrotechnika- Ferrorezonans, II rok INFORMATYKA_


temat:

Ferrorezonans

Wprowadzenie

Dokadna analiza obwodw zawierajcych szeregowe lub rwnolege poczenie dawika o rdzeniu ferromagnetyczny oraz kondensatora, jest utrudniona bo nieznamy ani przebiegu prdu w dawiku, ani napicia na jego zaciskach. Gwn rol odgrywaj w tych przypadkach harmoniczne podstawowe prdw i napi, upraszczamy wic w znaczny stopniu badanie tych obwodw traktujc dawik ferromagnetyczny jako element nieliniowy tylko w odniesieniu do wartoci skutecznych.

Zjawisko skokowych zmian fazy i amplitudy podstawowej harmonicznej prdu przy pynnej zmianie napicia w szeregowym poczeniu kondensatora z dawikiem rdzeniowym nazywamy ferrorezonasem napi,

natomiast zjawisko skokowych zmian napicia na rwnolegle poczonych elementach (dawik rdzeniowy ,kondensator) przy pynnej zmianie prdu nazywamy ferrorezonasem prdw.

Ukady pomiarowe

0x01 graphic
0x01 graphic

a) ferrorezonans napi b) ferrorezonans prdw

Tabela pomiarowa

Ferrorezonans napi

Ferrorezonans prdw

lp.

I

U

Ul

Uc

U

I

Il

Ic

A

V

V

V

V

mA

mA

mA

1

0,05

10

11,2

1,6

5

0

22

37

2

0,05

15

16,7

2,1

10

40

45

88

3

0,06

20

22,5

2,8

15

70

73

136

4

0,07

25

128,2

3,5

20

90

113

184

5

0,09

30

34,3

4,3

22

90

134

203

6

0,12

35

41

6,2

24

90

162

221

7

0,15

40

49

9,3

26

90

197

241

8

1,64

43

102,8

144,3

28

100

234

259

9

1,68

45

103,2

146,7

29

10

267

270

10

1,76

50

104,3

152,9

30

120

293

277

11

1,72

47

103,7

149,5

33

180

393

304

12

1,68

45

103,2

147,1

36

280

532

333

13

1,64

43

102,9

144,6

39

440

728

362

14

1,6

40

102,3

140,9

42

690

1000

394

15

1,44

35

101

134,5

45

1050

1400

424

16

1,44

30

100,1

128,1

50

1940

2300

473

17

1,36

25

99

122,2

18

1,34

20

97,5

115,1

19

1,2

15

96

107,3

20

1,2

10

93

93,2

21

0,05

10

11,9

1,7

Wykaz uytych urzdze pomiarowych

Woltomierze :

- elektromagnetyczny - klasy 0,5 nr. 28 nr. 27

- miernik cyfrowy Mefex - nr. 367 nr. 407 nr. 408

Amperomierze :

- elektromagnetyczny - klasy 0,5 - nr. 32

- miernik cyfrowy Metex - nr. 367 nr. 407 nr. 408

Charakterystyki

0x01 graphic

0x01 graphic

Wnioski

Jak wiadomo zjawisko ferrorezonansu w obwodzie zawierajcym szeregowo poczony kondensator i cewk nawinit na rdzeniu (dawik), powinno spowodowa spadek napicia w obwodzie do zera. Jednak, z otrzymanej charakterystyki wynika, e tak nie jest, tzn. pozostaje pewne napicie szcztkowe, pomimo zajcia zjawiska - dowodem jest przecicie si charakterystyk UL(I) i UC(I). Przyczyn istnienia tego napicia jest rezystancja uzwojenia cewki i straty wiroprdowe i histerezowe w jej rdzeniu, ktre naley uwzgldni w obwodzie rzeczywistym. Na utrudnienie i niedokadno opisu zjawiska miao wpyw korzystanie z wymuszenia napiciowego. Pomiary musiay zosta wykonane raz przy zwikszaniu napicia wymuszajcego, do momentu gwatownego wzrostu prdu w obwodzie, a drugi raz przy zmniejszaniu napicia wymuszajcego, do momentu gwatownego spadku prdu w obwodzie (rezonans). Sposb ten nie daje jednak informacji o pewnej czci powstaej charakterystyki tzn. tej pomidzy gwatownymi zmianami prdu w obwodzie. Ponadto, naga zmiana prdu w obwodzie przy zmniejszaniu napicia wymuszajcego, powinna nastpi dla napicia, przy ktrym nastpuje przecicie si charakterystyk UL(I) i UC(I). Z uzyskanych wynikw wida, e punkty te s nieco przesunite wzgldem siebie. Wpyw na to mogy mie bdy wynikajce z niedokadnoci odczytu wartoci wskazywanych przez mierniki, zmiany czstotliwoci obwodu zasilajcego.

Wymuszenie napiciowe, podczas badania ferrorezonansu prdw, dao informacj o caej wypadkowej zalenoci U(I). Zajcie tego zjawiska teoretycznie miao si objawi spadkiem prdu w obwodzie do zera. Jednak osignite przez ten prd minimum, w momencie zajcia zjawiska, jest wiksze od zera. Tutaj take wpyw na to miaa rezystancja cewki i straty na jej rdzeniu.

Zjawisko ferrorezonasu miedzy innymi wykorzystuje si w bezstykowym przeczniku i w stabilizatorze napicia. Bardzo czsto jednak ferrorezonas jest zjawiskiem szkodliwym, szczeglnie w ukadach elektroenergetycznych.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
FERROREZ 4, II rok INFORMATYKA
Badanie ferrorezonansu prądów i napięć, Elektrotechnika- Ferrorezonans prądów i napi¬ć, II rok INFO
Badanie przebiegow pradow i napiec sinusoidalnych w elementach RLC, UTP-ATR, Elektrotechnika i elekt
Zaburzenia gospodarki wodno elektrolitowej, studia, II rok, badanie fizykalne
Napiecie powierzchniowe, Farmacja, II rok farmacji, I semstr, fizyczna, Fizyczna, Sprawozdania z fiz
PSYCHOLOGIA protokól badania dziecka, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok
SPOSOBY BADANIA ZESPOŁU KLASOWEGO, Studia-PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA II ROK (resocjalizacyjna), pedagogi
laborki z elektry, PROSTOW, II rok
Ćw nr 6 Badanie przetworników prądowych stosowanych e elektroenergetycznej automatyce zabezpieczenio
Laboratorium TWN - Cw03 - Badanie przekładników prądowych i napięciowych - Skrypt , Studia dzienne -
Badanie rezonansu prądów i napięć 2
7Wyznaczanie stałej dodawania dalmierza elektrooptycznego, AGH, II ROK, ETP
GOSPODARKA WODNO-ELEKTROLITOWA, STOMATOLOGIA, II ROK, Fizjologia, NOTATKI DO EGZAMINU
Przewodnictwo elektrolitów, Farmacja, II rok farmacji, I semstr, fizyczna, Fizyczna, Sprawozdania z
Badanie klatki piersiowej, Lekarski UMED Łódź, II rok, lnmk, lnmk
10. Badanie charakterystyk prądowo-napięciowych, Inżynieria materiałowa, sprawozdania
Napiecie powierzchniowe, Farmacja, II rok farmacji, I semstr, fizyczna, Fizyczna, Sprawozdania z fiz
PSYCHOLOGIA protokól badania dziecka, PWSZ Tarnów Filologia polska II rok

więcej podobnych podstron