egzamin - zagadnienia, Studia ZiIP GiG AGH, Magisterskie, Zarządzanie strategiczne

Pobierz dokument
egzamin.zagadnienia.studia.ziip.gig.agh.doc
Rozmiar 24 KB

Zakres egzaminu z przedmiotu Zarządzanie Strategiczne

dla studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji rok akad. 2013/2014

Obejmuje całość wykładów i ćwiczeń, które odbyły się w roku akademickim 2013/2014 dla studentów I roku kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studiów stacjonarnych II stopnia.

Poniżej jest przyporządkowana literatura do poszczególnych omawianych zagadnień. Literatura może być pomocna dla osób, które nie uczestniczyły w wykładach. To przyporządkowanie nie stanowi zakresu egzaminu. Jakieś elementy omawiane na wykładach mogły w nim zostać pominięte, co nie oznacza, że nie obowiązują. Podana pozycja nie zawsze wyczerpuje zakres zagadnienia omówiony na wykładzie.

 1. Strategie formułowane na poszczególnych poziomach przedsiębiorstwa. [Stoner]

 2. Strategie przedsiębiorcze korporacji. [Stoner]

 3. Różnice między planowaniem strategicznym i planowaniem operacyjnym. [Stoner]

 4. Organizacja procesu planowania strategicznego w przedsiębiorstwie. [Krupski]

 5. Praktyczny proces tworzenia strategii (strategia zamierzona, wyłaniająca się i realizowana). [Janasz][Rokita]

 6. Typy i sposoby wdrażania strategii oraz bariery w tym procesie. [Janasz]

 7. Działania podejmowane na poszczególnych etapach procesu kontroli. [Janasz]

 8. Funkcje spełniane przez kontrolę w przedsiębiorstwie. [Janasz]

 9. Cechy jakimi powinien charakteryzować się system kontroli. [Janasz]

 10. Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa. [Stankiewicz]

 11. Zasoby niematerialne przedsiębiorstwa. [Stankiewicz]

 12. Klasyfikacje zasobów przedsiębiorstwa. [Stankiewicz]

 13. Wpływ technologii na sytuację strategiczną przedsiębiorstw. [Strategor]

 14. Rodzaje technologii i ich charakterystyka. [Strategor]

 15. Warianty pozyskania technologii. [Hejduk]

 16. Wyróżniki kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. [Koźmiński] [Strategor]

 17. Uwarunkowania kształtowanie się kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. [Koźmiński]

[Stoner] Stoner J. i in.: Kierowanie. PWE. Warszawa 2001

[Krupski] Krupski R.: Zarządzanie strategiczne. Wyd. AE we Wrocławiu. Wrocław

[Janasz] Janasz i in.: Zarządzanie strategiczne. Difin. Warszawa 2008

[Rokita] Rokita J.: Zarządzanie strategiczne. PWE. Warszawa 2005

[Penc] Penc-Pietrzak I.: Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą: C.H. Beck. Warszawa 2003

[Hejduk] Hejduk I. Grudzewski W.: Zarządzanie technologią. Difin. Warszawa 2008

[Koźmiński] Koźmiński A. Piotrowski W.: Zarządzanie/ PWN. Warszawa

[Stankiewicz] Stankiewicz M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. TNOiK. Toruń 2002

[Strategor] Strategor: Zarządzanie firmą. PWE. Warszawa 1997


Pobierz dokument
egzamin.zagadnienia.studia.ziip.gig.agh.doc
Rozmiar 24 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
egzamin - opracowanie pytań, Studia ZiIP GiG AGH, Magisterskie, Zarządzanie strategiczne
zarzadzanie strategiczne!!!, Studia ZiIP GiG AGH, Magisterskie, Zarządzanie strategiczne
model ekonometryczny, Studia ZiIP GiG AGH, Magisterskie, Ekonometria
Model ekonometryczny - budowa, Studia ZiIP GiG AGH, Magisterskie, Ekonometria
Prawo Gospodarcze - pojecia, Studia ZiIP GiG AGH, Inżynierskie, Prawo
TEST Z BHP 2, Studia ZiIP GiG AGH, Inżynierskie, BHP i ergonomia
Analiza wyklady, Studia ZiIP GiG AGH, Inżynierskie, Analiza finansowa
ekonimika-1wyklad, Studia ZiIP GiG AGH, Inżynierskie, Makroekonomia, ekonomika
Skutki wdrożenia pakietu 3x20 - praca pisemna, Studia ZiIP GiG AGH, Inżynierskie, Ekologia
KOSZTY PRODUKCJI GORNICZEJ I PROG RENTOWNOSCI, Studia ZiIP GiG AGH, Inżynierskie, Makroekonomia, eko
stezenia zadania, Studia ZiIP GiG AGH, Inżynierskie, Chemia
Prawo Gospodarcze - pojecia, Studia ZiIP GiG AGH, Inżynierskie, Prawo
pytania z 25.06.2011, studia AGH, ZiIP, Magister, Zarządzanie strategiczne
Projekt-zarządzanie-jakością, ZiIP - GIG AGH, Semestr 6
kolokwium 1 2012, ZiIP - GIG AGH, Semestr 3, Statystyka

więcej podobnych podstron