wniosek o zasiedzenie wlasnosci nieruchomosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism


Sąd Rejonowy w Krakowie

I Wydział Cywilny

Wnioskodawca : /wpisać imię i nazwisko/ dokładny adres/

Uczestnicy : /wpisać imiona i nazwiska dokładne adresy/

Wniosek o zasiedzenie

Wnoszę o stwierdzenie, że (wpisać imię i nazwisko osoby lub osób, które nabyty przez zasiedzenie własność nieruchomości), nabył z dniem X (podać datę nabycia własności przez zasiedzenie) przez zasiedzenie własność nieruchomości położonej w X, oznaczonej numerem ewidencyjnym X o powierzchni X (wpisać miejsce położenia nieruchomości, numer ewidencyjny i jej powierzchnię).

Uzasadnienie

(Podać krótkie uzasadnienie wniosku np. czy nieruchomość została nabyta w drodze nieformalnej umowy kupna, działu, od kiedy została objęta w posiadanie itp.).

- dowód : (tu należy wskazać dowody potwierdzające wniosek np. świadków z podaniem ich dokładnych adresów, umowy nieformalne jeżeli zostały sporządzone, dowody potwierdzające Jaki opłacania podatku od przedmiotowej nieruchomości itp.)

Podpis (własnoręczny)

Załączniki:

-aktualny wypis z rejestru gruntów wraz z mapą;

- wypis z księgi wieczystej ( jeżeli księga jest urządzona);

-odpisy wniosku.

Objaśnienie :

Wniosek o zasiedzenie składamy w sądzie Rejonowym właściwym wg miejsca położenia nieruchomości. Jako uczestników należy wskazać dane personalne i dokładne adresy osób zainteresowanych w sprawie np. poprzedniego właściciela bądź jego spadkobierców, jeżeli granice nieruchomości były sporne również sąsiadów nieruchomości.

Do wniosku dołącza się oryginały wypisu z rejestru gruntów wraz z mapą nieruchomości; Do wniosku należy dołączyć taką liczbę odpisów wniosku ilu jest uczestników postępowania (mogą być to kserokopie wniosku). Wniosek podlega opłacie stałej 2000 zł. Osoba, która ze względów finansowych nie może uiścić opłaty w całości bądź w części, może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych ( również w całości lub w części - należy sprecyzować w jakiej).

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wniosek o udzielenie urlopu okolicznosciowego, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o wydanie odpisu postanowienia, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
testament wlasnoreczny holograficzny, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o uznanie za zmarlego, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
testament wlasnoreczny z wydziedziczeniem, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosekouzasadnienie(2), Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o zniesienie wspolwlasnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o odpis wyroku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o zwolnienie na opieke nad dzieckiem, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o dni wolne dla stazysty, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o uchylenie postanowienia o uznaniu osoby za zmarla, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o dzial spadku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o ustanowienie pelnomocnika z urzedu w sprawie cywilnej, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o ustanowienie sluzebnosci drogi koniecznej, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa agencyjna wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa o dzielo, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiazanie umowy, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism

więcej podobnych podstron