jakies nowe pytania


 

 

 

Optymalnym wiekiem ciążowym do wykonania laparotomii u ciężarnej z litym guzem jajnika średnicy 8cm. jest:

a.       6-8 tygodzień ciąży

b.       8-10 tydzień ciąży

c.        10-12 tydzień ciąży

d.       12-14 tydzień ciąży

e.       14-16 tydzień ciąży

 

Prawidłowa odpowiedz: d

 

 

 

Najwartościowszym sposobem oceny przyczyn krwawienia z narządów płciowych w okresie około menopauzalnym jest wykonanie:

a.       ultrasonografii dopochwowej

b.       sonohysterografii

c.       hysteroscopii z biopsją endometrium

d.       frakcjonowanego wyłyżeczkowania ścian jamy macicy

e.       laparoscopii lub laparotomii zwiadowczej

 

Prawidłowa odpowiedz: c

 

 

W wyborze optymalnej techniki operacyjnej u 30-letniej chorej z podśluzówkowym mięśniakiem macicy najbardziej pomocną metodą diagnostyczną jest:

a.       ultrasonografia

b.       ultrasonografia dopochwowa z kolorowym Dopplerem

c.       sonohysterografia

d.       HSG

e.       Microlaparoscopia

 

 

Prawidłowa odpowiedz: c

 

 

Jednoczasowe zastosowanie laparoscopii z hysteroscopią znajduje zastosowanie w leczeniu następujących patologii z wyjątkiem:

a.       przegród wewnątrzmacicznych

b.       mięśniaków macicy

c.        macicy dwurożnej

d.       macicy podwójnej

e.       Zespołu Mayer-Rokytansky-Kustner

 

Prawidłowa odpowiedz: e

 

 

U 71-letniej chorej z całkowitym wypadaniem narządów płciowych i niewydolnością krążenia wg NYHA  IV o najkorzystniejszym postępowaniem operacyjnym jest wykonanie:

a.       operacji TVT

b.       plastyki przedniej pochwy i krocza

c.        operacji Manchesterskiej

d.       pośrodkowego zeszycia pochwy (kolpokleisis mediana)

e.       usunięcia macicy drogą pochwową

 

 

Prawidłowa odpowiedz: d

 

 

U 40-letniej pacjentki z wysiłkowym nietrzymaniem moczu , wypadaniem przedniej ściany pochwy i wydłużeniem szyjki macicy postępowaniem z wyboru jest wykonanie:

a.       plastyki przedniej pochwy i krocza

b.       operacji TVT

c.       operacji Manchesterskiej

d.       wycięcia maciy drogą pochwową z plastykami przednią i tylną krocza

e.       wycięcia macicy drogą brzuszną z podwieszeniem kikuta pochwy

 

 

Prawidłowa odpowiedz: c

Wykonanie radykalnego wycięcia sromu obejmuje następujące etapy postępowania operacyjnego z wyjątkiem:

a.       wycięcia warg sromowych większych i mniejszych

b.       usunięcia łechtaczki

c.        usunięcia węzłów chłonnych pachwinowych

d.       usunięcia węzłów chłonnych wzdłuż naczyń okalających biodr powierzchniowych

e.       usunięcia 1/3 dolnej pochwy

 

 

Prawidłowa odpowiedz: e

 

 

Ważnymi punktami topograficznymi w czasie preparowania przestrzeni poza otrzewnowych w trakcie operacji radykalnego wycięcia macicy są:

a.       więzadła obłe macicy

b.       więzadła lejkowo-miednicowe

c.        tętnice maciczne

d.       więzadła pępkowe boczne

e.       więzadła krzyżowo-maciczne

 

 

Prawidłowa odpowiedz: d

 

 

Zespół T.U.R (trans-urethral resection syndrom) spowodowany zaburzeniami koloido-osmotycznymi surowicy krwi może wystąpić również w przebiegu operacji ginekologicznych:

a.       operacji TVT

b.       laparoscopii

c.       hysteroscopii operacyjnej

d.       usunięcia maciy drogą pochwową

e.       operacji „second-look” raka jajnika

 

Prawidłowa odpowiedz: c

 

 

 

Wykonanie ubezpłodnienia podczas ciecia cesarskiego:

a.       Jest niezgodne z Kodeksem Etyki Lekarskiej

b.       Wpływa na nieznaczne zmniejszenie się ilości powikłań pooperacyjnych

c.        Nie wpływa na liczbę powikłań pooperacyjnych

d.       W niewielkim stopniu powoduje wzrost występowania powikłań

e.       Takie postępowanie nie znajduje uzasadnienia

 

 

Prawidłowa odpowiedz: d

 

 

Po operacji radykalnej z powodu raka sromu okres pięcioletnich przeżyć sięga:

a.        20%

b.        40%

c.        60%

d.        80%

e.        100%

 

Prawidłowa odpowiedz: c

 

 

W histeroskopii operacyjnej najodpowiedniejszym medium rozszerzającym jamę macicy jest:

a.       5% mannitol

b.       CO2

c.        10% glukoza

d.       0,9% NaCl

e.       Powietrze

 

 

Prawidłowa odpowiedz: a

 

 

Podczas wykonywania histeroskopii przedostanie się komórek endometrium do jamy brzusznej

a.       Jest niemożliwe

b.       Występuje tylko w histeroskopii gazowej

c.       Bez względu na sposób rozszerzenia ścian jamy macicy pojawia się w 25% przypadków

d.       Ma miejsce we wszystkich przypadkach lecz nie stanowi powikłania operacyjnego

e.       Jest możliwe lecz nie prowadzono badań nad częstością jego występowania

 

 

Prawidłowa odpowiedz: c

 

 

U kobiet cierpiących na nieswoiste choroby zapalne jelit, ciąże:

a.       Są przeciwwskazane gdyż pogarszają rokowanie choroby podstawowej

b.       Sukcesem kończą się tylko u kobiet po skutecznym leczeniu operacyjnym z wytworzeniem stomii

c.        Przebieg ciąży jest powikłany wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania płodu

d.       W ponad 80% przypadków kończą się porodem zdrowych noworodków o czasie

e.       Kończą się w 90% przypadków cięciem cesarskim

 

 

Prawidłowa odpowiedz: d

 

 

Zespół resztkowego jajnika jest związany z:

a.        niedostateczną funkcją tkanki jajnikowej w dyzgenezji gonad

b.        niezamierzonym pozostawieniem tkanki jajnikowej w obrębie miednicy mniejszej po operacjach ginekologicznych

c.        powstaniem guza w miednicy mniejszej po operacji wycięcia macicy bez przydatków

d.        patologicznymi zmianami dotyczącymi gonady żeńskiej po radioterapii

e.        niedostateczną substytucją hormonalną

 

Prawidłowa odpowiedz: b

 

Celem wykonania tylnej plastyki ściany pochwy i krocza nie jest:

a.       Wzmocnienie przepony miednicy

b.       Rekonstrukcja krocza

c.        Skorygowanie rectocele

d.       Zapobiegnięcie wystąpienia nawrotu obniżenia pęcherza moczowego

e.       Zlikwidowanie przepukliny zagłębienia odbytniczo-macicznego

 

Prawidłowa odpowiedz: d

 Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
kolokowium 2 nowe pytania 2009, Anatomia człowieka, Kolokwium 2
Maj 09 nowe pytania
INTERNA nowe pytania
nowe pytania egzaminacyjne
nowe pytania posortowane
braz nowe pytania id 92924 Nieznany (2)
nowe pytania egzaminacyjne
Wprowadzenie do technologii informacyjnych- nowe pytania, INFORMATYKA
Nowe pytania na uprawnienia1, geodezja
Nowe pytania ogolneDEUTSCH id 3 Nieznany
fizyka budowli jakies tam pytania
egzamin z MR dodatkowe nowe pytania BGT 11 (1)
nowe pytania, 2 ROK, 3ci SEMESTR, Teoria Sygnałów
Testy kategoria B nowe pytania, Testy na prawojazdy
ODPOWIEDZI NA NOWE PYTANIA id 3 Nieznany
nowe pytania(27), 2 ROK, 3ci SEMESTR, Teoria Sygnałów
Nowe pytania na uprawnienia, Uprawnienia budowlane, Pytania

więcej podobnych podstron