tryb rozkazujący


Wideo przedstawia zasady użycia trybu rozkazującego.

I                         we
you                     you
he                       they
she
it

me                      us 
you                     you
him                     them
her
it

my                     our         
your                   your
his                     their 
her
its

Prośby i nakazy w trybie rozkazującym

Trybu rozkazującego używamy zwykle w nieformalnych sytuacjach, gdy dobrze znamy naszego rozmówcę. Wobec obcych osób używamy zwykle konstrukcji "can you", "could you", "would you mind", "I want you to", itp. W trybie rozkazującym podmiot jest domyślny, co oznacza, że nie używamy "you", natomiast czasownik występuje w formie bezokolicznika bez "to", np.:

Wait for me! = Zaczekaj na mnie!

Open your books at page 20. Otwórzcie książki na stronie 20.

0x01 graphic
W amerykańskim angielskim powiedzielibyśmy "to page 20".

Zakazy w trybie rozkazującym

Zakazy w trybie rozkazującym tworzymy, wstawiając formę do not lub skrótową don't przed czasownikiem. Forma do not jest bardziej formalna i niezbyt często używana w języku potocznym.

Zakazy tworzymy poprzez dodanie don't przed czasownikiem, na przykład:

Don't go there! = Nie idź tam!

Udzielanie instrukcji w trybie rozkazującym

Tryb rozkazujący jest bardzo często używany do udzielania instrukcji, rad oraz życzeń i ofert.

Turn left at the korner

Udzielanie rad w trybie rozkazującym

Do it now or your mother will get angry.

Zrób to teraz albo twoja matka się rozzłości.

Oferty i życzenia w trybie rozkazującym

Have another glass of wine.

Wypij jeszcze jeden kieliszek wina.

Have a good time! And don't forget to send me a postcard.

Baw się dobrze! I nie zapomnij wysłać mi pocztówki.

Help yourself, the cake is delicious.

Poczęstuj się, ciasto jest przepyszne.

Konstrukcje "can you", "could you", "would you mind"

Konstrukcje "can you", "could you" i "would you mind" są bardzo często używane w języku potocznym. Konstrukcja "can you" jest najmniej formalna, używa się jej zwłaszcza wobec osób dobrze znanych, bliskich. Konstrukcja "could you" jest bardziej formalna, używa się jej, gdy chcemy grzecznie o coś zapytać osobę bliską lub gdy pytamy osobę obcą. Często słyszy się to np. w sklepie, na lotnisku, w hotelu, itp. Konstrukcja "would you mind" jest najbardziej formalna, używa się jej zwłaszcza w stosunku do osób obcych lub gdy chcemy, by nasza wypowiedź była szczególnie grzeczna.

Konstrukcje "I want you to", "I told you to"

Konstrukcji "I want you to" oraz "I told you to" używamy, gdy chcemy komuś wyrazić nasze odczucia lub powiedzieć komuś, co ma zrobić.

I told her to read the letter.

Powiedziałem jej, żeby przeczytała ten list.

I wanted him to help me.

Chciałem, żeby on mi pomógł.

Formę przeczącą dla konstrukcji "I want you to" tworzymy, wstawiając do not lub don't pomiędzy podmiot a czasownik główny. Konstrukcja przecząca wygląda więc następująco: podmiot + don't + forma "want you" + czasownik w formie bezokolicznika poprzedzony słówkiem to + reszta zdania.

I don't want to go right now.

Nie chcę iść już teraz.

Formę przeczącą dla konstrukcji "I told you" tworzymy, wstawiając słówko przeczące not po podmiocie. Konstrukcja przecząca wygląda więc następująco: podmiot + forma "told you" + not + czasownik w formie bezokolicznika poprzedzony słówkiem to + reszta zdania.

I told you not to do it.

Powiedziałem ci, żebyś tego nie robił.

Can you/ Could you/ Would you mind

Trybu rozkazującego (imperative) możemy użyć w nieformalnych sytuacjach, w stosunku do osób, które znamy. Jednak nie użyjemy go, gdy rozmawiamy z nieznajomym lub jesteśmy w formalnej sytuacji. W takich przypadkach używa się konstrukcji could you i would you mind.

Gdy chcemy poprosić osobę znajomą lub bliską o zrobienie czegoś możemy użyć również konstrukcji can you. Jest ona mniej formalna niż could you i would you mind.

I want you to/ I told you to

Jeśli chcemy uniknąć rozkazującego tonu, możemy użyć konstrukcji I want you to do sth oraz I told you to do sth. W ten sposób możemy wyrazić nasze odczucia lub powiedzieć komuś, co ma zrobić.

Formę przeczącą dla konstrukcji I want you to tworzymy w następujący sposób:
podmiot + do not/don't + want to do sth

lub

podmiot + do not/don't + want sb to do sth

Formę przeczącą dla konstrukcji I told you tworzymy nastepująco:
podmiot + told sb + not to do sthWyszukiwarka

Podobne podstrony:
II rok tryb rozkazujacy
90 Tryb rozkazujacy 2 id 48490 Nieznany (2)
modalne 2c+tryb+rozkazuj b9cy 2c+itd VF763PKWHWTXZXBVPYWSUIS5QAILIHVPM2OTAAI
TRYB ROZKAZUJĄCY
TRYB ROZKAZUJACY, Włoski
tryb rozkazujący
Gramatyka, Tryb rozkazujący. Forma przecząca, Tryb rozkazujący
Gramatyka, Tryb rozkazujący, Tryb rozkazujący
TRYB ROZKAZUJACY, Języki, Język włoski
II rok tryb rozkazujacy
90 Tryb rozkazujacy 2 id 48490 Nieznany (2)
TRYB ROZKAZUJĄCY CZASOWNIKI
TRYB ROZKAZUJĄCY
Tryb rozkazujący w języku niemieckim
E tryb rozkazujący ANG
TRYB ROZKAZUJACY
Impératif tryb rozkazujacy 2

więcej podobnych podstron