Pytania teoretyczne na zaliczenie wykładu


Pytania teoretyczne na zaliczenie wykładu z ekonometrii, studia zaoczne SSW Chojnice

 1. Podaj założenia regresji liniowej modelem z wieloma zmiennymi objaśniającymi.

 2. Dlaczego wyznacza się skorygowany współczynnik determinacji? Czym różni się od zwykłego współczynnika determinacji?

 3. Wymień i opisz składniki szeregu czasowego brane pod uwagę przy dekompozycji szeregu.

 4. Podaj postać ogólną analityczną liniowego modelu trendu z sezonowością.

 5. Podaj postać ogólną analityczną modelu potęgowo-wykładniczego i przedstaw sposób jego przekształcenia do postaci liniowej.

 6. Podaj ogólną postać hipotez przy testowaniu istotności indywidualnej zmiennych objaśniających.

 7. Jakie są warunki prawidłowego wykonania testu Durbina-Watsona?

 8. Podaj i opisz własności estymatora KMNK.

 9. Co to są zmienne zerojedynkowe i w jakich przypadkach ich używamy?

 10. Podaj postać ogólną analityczną wykładniczego modelu trendu z sezonowością.

 11. W jakim celu testujemy normalność rozkładu składnika losowego? Jakie są konsekwencje braku normalności składnika losowego dla modeli szacowanych KMNK?

 12. Na czym polega zjawisko autokorelacji?

 13. Jakie sa konsekwencje wystepowania autokorelacji składnika losowego?

 14. Jakie są przyczyny występowania autokorelacji składnika losowego?

 15. Dlaczego w modelach ekonometrycznych z użyciem zmiennych sezonowych zero-jedynkowych stosujemy modele z wykluczeniem zmiennej dla jednego wybranego okresu jednoimiennego? Jakie byłyby konsekwencje nie wykluczenia tej zmiennej?

 16. O czym informuje nas elastyczność zmiennej objaśnianej względem objaśniającej?

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania teoretyczne na zaliczeniu z elektrotechniki u prof Opydo(1)
Jakie były otwarte pytania na monitoringu na zaliczeniu wykładu
pytania na zaliczenie wykładu-2, Projektowanie inwestycyjne, Kolokwium
Pytania na zaliczenie wykładów z przedmiotu Agroekologiczne podstawy produkcji roślinnej, Ochrona Śr
Pytania na zaliczenie wykladow z Konstrukcji budowlanych
pytania na zaliczenie wykładu, Projektowanie inwestycyjne, Kolokwium
Pytania na zaliczenie wykładów z przedmiotu inżynieria ruchu, STUDIA WRZESIEŃ
PYTANIA NA ZALICZENIE WYKŁADÓW Z MATEMATYKI v7
Hydrologia opracowane pytania na zaliczenie wykładów
pytania na zaliczenie wykładów
PYTANIA NA ZALICZNIE Z WYKŁADÓW Z GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ
Pytania z interny na zaliczenie 2007, III rok, Interna, Egzamin, Giełdy
Mechanika płynów pytań na zaliczenie wykładów
Pytania teoretyczne na kolokwium
Zestaw na zaliczenie wykładu z PTA
Wiedza o panstwie i prawie - zakres tematyki na zaliczenie wykladow, logistyka, szkoła, studia mat,
Zagadnienia do przygotowania na zaliczenie wykładu Projektowanie Serwisów WWW, Informatyka WEEIA 201
psychologia na zaliczenie z wykładów-sciaga, elektronika i telekomunikacja
Zagadnienia na zaliczenie wykladu Bud. II sem 2012, Budownictwo, fizyka

więcej podobnych podstron