Scenariusz zajęć matematycznych dla klasy I szkoły podstawowej

Scenariusz zajęć matematycznych dla klasy I szkoły podstawowej

Czas: 30 minut

Prowadząca: Magdalena Kędzierska

Blok tematyczny: Jesień w sadzie

Temat do dziennika: Zapoznanie dzieci z liczbą 8 na podstawie wiersza pt. „Jeżyk Felek”.

Cel ogólny: zapoznanie dzieci z liczbą 8 i jej aspektami: kardynalnym i porządkowym oraz nauka pisania cyfry 8.

Cele operacyjne: uczeń:

Metody pracy: słowna, oglądowa, aktywizująca.

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: wiersz pt. „Jeżyk Felek” i ilustracja do niego, sylwety owoców, plansza z liczbą 8, włóczka, tacki z kaszą manną, karta pracy.

Przebieg zajęć:

  1. Czynności organizacyjno – porządkowe: sprawdzenie obecności i pracy domowej.

  2. Wprowadzenie do tematu na podstawie wiersza pt. „Jeżyk Felek”, stworzenie na tablicy ilustracji do wiersza, rozmowa na temat wiersza. Wskazywanie kolejności owoców.

Nauczyciel czyta dzieciom wiersz:

„Spieszy się jeżyk Felek,

bo pracy ma dzisiaj wiele.

Chce zebrać jabłuszka rumiane.

To wietrzyk mu zebrał nad ranem

jabłuszka z tej krzywej jabłonki,

co rośnie w pobliżu łąki.

Jabłuszek rumianych jest 8

i Felek na kolcach je nosi,

układa równiutko w piwnicy

i ciągle od nowa je liczy:

- na półce mam 8 jabłuszek,

nie zazna głodu mój brzuszek,

więc mogę spokojnie iść spać,

nie muszę zimy się bać”.

Następnie tworzy na tablicy ilustrację do wiersza i zadaje dzieciom pytania:

(kilkoro dzieci podchodzi do tablicy i przelicza)

Nauczyciel przywiesza na tablicy w rzędzie 8 owoców i zadaje pytania typu: który z kolei jest dany owoc? Dzieci odpowiadają, podchodzą do tablicy i wskazują.

  1. Pokaz wzoru liczby 8 na planszy, pokaz sposobu pisania na tablicy.

Nauczyciel wiesza na tablicy planszę z liczbą 8. Pyta dzieci z czym kojarzy im się ta liczba. Pokazuje schemat pisania cyfr 8 najpierw po wzorze na planszy a następnie na tablicy.

  1. Układanie liczby 8 z włóczki, pisanie cyfry 8 przez dzieci: w powietrzu, na ławce, na tackach z kaszą manną, po śladzie.

Nauczyciel rozdaje dzieciom włóczkę i prosi o ułożenie z niej na ławce liczby 8 – ćwiczenie wykonywane jest kilka razy. Następnie dzieci piszą 8 palcem na ławce i w powietrzu – w tym czasie nauczyciel rozdaje dzieciom tacki z kaszą manną i kolejnym zadaniem dzieci jest kilkakrotne napisanie 8 palcem w kaszy mannie. Dzieci odkładają tacko na bok i wodzą palcem po wzorze 8, który rozdał nauczyciel.

  1. Zabawa ruchowa „Wykonaj działanie matematyczne i ćwiczenie gimnastyczne”.

Nauczyciel zaprasza dzieci na dywan i proponuje zabawę ruchową: zadaje działanie matematyczne, chętne dziecko zgłasza się i podaje wynik, który wskazuje ile przysiadów, podskoków, skłonów, pajacyków mają wykonać dzieci.

Np.: 4+4=8 dzieci wykonują 8 przysiadów,

2+5=7 dzieci wykonują 7 podskoków,

3+1=4 dzieci wykonują 4 skłony,

1+5=6 dzieci wykonują 6 pajacyków.

  1. Zadania w karcie pracy: pisanie cyfry 8, dorysowywanie i przeliczanie elementów w zbiorach, rozwiązywanie działań matematycznych.

Nauczyciel rozdaje dzieciom karty pracy i wyjaśnia, jak zrobić dane zadanie. Dzieci wykonują polecenia i rozwiązują zadania.

  1. Ozdabianie przez dzieci cyfry 8.

Nauczyciel rozdaje dzieciom kartki z wydrukowanymi 8 a zadaniem dzieci jest ozdobienie liczby 8 w zależności od tego czy zajęcia się im podobały, czy nie.

  1. Podziękowanie uczniom za współpracę. Zakończenie zajęć.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Scenariusz zajęć przyrodniczych dla klasy I szkoły podstawowej
Konspekt zajęć matematycznych dla klasy I szkoły podstawowej
Scenariusz zajęć przyrodniczych dla klasy I szkoły podstawowej
kart zap i odczyt wielocyf 4, sprawdziany z matematyki dla klasy 4 szkoły podstawowej
Scenariusz lekcji informatyki dla klasy V szkoły podstawowej 2
KLASÓWKA NR 1 4 grupa I, sprawdziany z m
Sprawdzian wiadomości w kl, sprawdziany z matematyki dla klasy 4 szkoły podstawowej
spr całoroczny po 5kl, sprawdziany z matematyki dla klasy 5 szkoły podstawowej
test Isem 5, sprawdziany z matematyki dla klasy 5 szkoły podstawowej
Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy pierwszej z wykorzystaniem programu edukacyjnego, klasa 1 s
test l.nat fig geom 4, sprawdziany z matematyki dla klasy 4 szkoły podstawowej
Konspekt zajęć przyrodniczych dla klasy I szkoły podstawowej
Matematyka dla klasy 1 szkoly podstawowej Agnieszka Bator oprawa Miekka

więcej podobnych podstron