ZESTAW2A, agh wimir, fizyka, fiza


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:>ZESTAW 2a

  1. Ciało o masie m porusza się pod wpływem stałej siły F, równoległej do osi y układu odniesienia. Proszę znaleźć zależność y(t) jeżeli w chwili t=0 ciało znajdowało się w położeniu y(0)=y0 i nie poruszało się.

  1. Z powierzchni Ziemi wyrzucono pionowo do góry piłkę z prędkością v0. Jednocześnie z wysokości na jaką wzniesie się piłka zaczyna spadać kamień. Po jakim czasie ciała się spotkają?

  1. Pocisk wystrzelono pod kątem 600 do poziomu z prędkością początkową v0 = 100 m/s. Proszę obliczyć maksymalną wysokość pocisku. Dla jakiego kąta nachylenia lufy względem poziomu zasięg będzie maksymalny?

  1. Ciało o stałej masie m poruszało się przed rozpoczęciem hamowania ruchem jednostajnym. W chwili zatrzymania na ciało to działała siła 40 N. Jaka była wartość tejże siły hamującej po czasie 3 sekund od rozpoczęcia hamowania jeżeli droga ciała może być opisana wyrażeniem s = dt2-bt3, gdzie d = 196 m/s oraz b = 1 m/s3.

  1. Człowiek ciągnie skrzynię o masie M po podłożu za stałą siłą F skierowaną pod kątem α do poziomu. Współczynnik tarcia dynamicznego jest równy k. Znajdź przyspieszenie z jakim porusza się skrzynia oraz oblicz pod jakim kątem do poziomu należy ciągnąć skrzynię aby przyspieszenie było największe?

  1. W wagonie poruszającym się poziomo ze stałym przyspieszeniem a = 2 m/s2 na nici zawieszono ciężarek o masie m = 200 g. Znaleźć siłę napięcia nici.

  1. Kamień wrzucono pionowo do studni z prędkością początkową v0. Poziom wody znajduje się o d poniżej krawędzi studni. Znaleźć przyspieszenie i prędkość ciała jeżeli w powietrzu spadało swobodnie a w wodzie działała na nie siła oporu proporcjonalna do prędkości Fop = αv.

Wskazówka: Podzielić ruch na dwie fazy w powietrzu i w wodzie. Musimy znać prędkość z jaką ciało wpada do wody, aby policzyć dalszy ruch w wodzie. Całkę jaką trzeba policzyć można znaleźć bez problemu w tablicach, lub obliczyć symbolicznie w dowolnym programie matematycznym.

Łukasz GondekWyszukiwarka

Podobne podstrony:
labolatorium2, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
10 moj konspekt, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
konspekt(1), agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
samoindukcja cewki, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
Kospekt teoria, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
labolatorium4, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
tabele9, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
22wstep, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
Opracowanie 10, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
fizyka 2, agh wimir, fizyka, Fizyka
22opr, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
7 konspekt, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
konspekt Cw5, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
lab22wyniki, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
Mikrofale do druku, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)
konspekt08, agh wimir, fizyka, Fizyka(1)

więcej podobnych podstron