Pracownia z Chemii Organicznej dla II roku Ochrony Srodowiska, Chemia, chemia organiczna


Pracownia z Chemii Organicznej dla II roku Ochrony Środowiska

Kierownik dr Katarzyna Ostrowska

Informacje ogólne:

 1. Pracownia trwa 60 godzin w semestrze.

 2. Studenci pracują 3 godziny w tygodniu (4 jednostki obliczeniowe), w grupach 10 osobowych, na 2 salach (336 i 337, Zakład Chemii Organicznej, III piętro).

 3. Pracownia obejmuje 4 seminaria, 4 ćwiczenia wstępne (obejmujące metody oczyszczania związków organicznych: krystalizacja, destylacja, destylacja z parą wodną, chromatografia), 3 syntezy, identyfikacje amin i aminokwasów oraz cukrów.

 4. Pracownia zaczyna się w pierwszym tygodniu semestru zajęciami seminaryjnymi.

 5. Na początku drugich zajęć laboratoryjnych studenci zdają kolokwium ze znajomości przepisów BHP zawartych w skrypcie „Wprowadzenie do Ćwiczeń Laboratoryjnych z Chemii Organicznej”; A. Czarny, B. Kawałek, A. Kolasa, P. Milart, B. Rys, J. Wilamowski. Zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium chemicznym znajdują się również na stronie http://www.chemia.uj.edu.pl/dydaktyka.html; Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej dla studentów biofizyki, inżynierii materiałowej, biologii z geografią oraz biologii (kurs podstawowy).

 6. Materiały do ćwiczeń są dostępne w punkcie ksero lub będą załączone na stronie II roku Ochrony Środowiska.

 7. Każdy student pracuje niezależnie. Syntezy preparatów studenci mogą wykonywać parami.

 8. Przed rozpoczęciem każdego ćwiczenia studenci zdają kolokwium ustne dotyczące przeprowadzenia danego ćwiczenia.

 9. Po wykonaniu ćwiczenia studenci piszą sprawozdanie z wykonania ćwiczenia.

 10. Przed zajęciami seminaryjnymi studenci piszą 3 kolokwia obejmujące materiał z poprzedniego seminarium.

 11. Na ostatnich zajęciach studenci piszą kolokwium poprawkowe z całości materiału.

 12. Nieobecność na pracowni można usprawiedliwić wyłącznie zwolnieniem lekarskim, wtedy istnieje możliwość odrobienia pracowni na ostatnich zajęciach uzupełniających.

 13. Studenci są zobowiązani do odkupienia zbitego szkła laboratoryjnego.

Zaliczenie pracowni

Pracownia zaliczana jest na ocenę, która jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie całego semestru z:

Studenci, którzy nie zaliczą kolokwiów na poziomie 60% piszą na ostatnich zajęciach kolokwium poprawkowe z całości materiału obejmującego zajęcia seminaryjne.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
egz, e (5), EGZAMIN Z CHEMII ANALITYCZNEJ DLA II ROKU CHEMII 2003/2004
egz, e (7), EGZAMIN Z CHEMII ANALITYCZNEJ DLA II ROKU CHEMII 2003/2004
Pytania dla Biologów, UW Ochrona Środowiska Biologia Biotechnologia, chemia organiczna
sieci dla II roku
czad, studia I i II stopnia, ochrona środowiska
mmgg, Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Chemia, fizyczna, laborki, wszy, chemia fizyczna cz II sprawka
oznaczanie ChZT w ściekach i ich oczyszczanie, Studia, Studia II-stopień, Ochrona środowiska, Labora
Moje 50 , Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Chemia, fizyczna, laborki, wszy, chemia fizyczna cz II spr
monia 11, Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Chemia, fizyczna, laborki, wszy, chemia fizyczna cz II spr
TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Nauczanie przedkliniczne zachowawcza)
Usuwanie Cr(III) ze ścieków metodą biosorpcji, Studia, Studia II-stopień, Ochrona środowiska, Labora
Przydział 14 stycznia II rok OCHRONA ŚRODOWISKA TPPEZO
PRZYKŁADOWE PYTANIA DLA STUDENTÓW, Technologie Ochrony Środowiska, Analiza Instrumentalna
2011 info dla studentow sesja letnia OŚ, Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Chemia, ogólna i nieorganicz
KOND41vmac, Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Chemia, fizyczna, laborki, wszy, chemia fizyczna cz II s
rad, Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Chemia, fizyczna, laborki, wszy, chemia fizyczna cz II sprawka
LISTANR5, Praca kontrolna zaliczeniowa dla II roku psychologii stacjonarnej
Tematyka seminarium dyplomowego dla II roku BP

więcej podobnych podstron