PLAN PREZENTACJI NA EGZAMIN MATURALNY USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

Krzysztof Krochmal

Kl. IV TIa

PLAN PREZENTACJI NA EGZAMIN MATURALNY USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

Temat: Człowiek – wieczny pielgrzym. Przedstaw motyw wędrówki, analizując wybrane teksty literackie z różnych epok.

 1. Literatura podmiotu:

 1. Coelho Paulo, Alchemik, Drzewo Babel, Warszawa 1995r.

 2. Dante Alighieri, Boska Komedia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986r. ISBN: 83-04-01726-1.

 3. Herbert Zbigniew, Modlitwa Pana Cogito – podróżnika, [w:] Wiersze wybrane, PIW, Warszawa 1998r.

 4. Homer, Odyseja, INTER-ART., Warszawa 2003r., ISBN: 83-7331-159-9.

 5. Mickiewicz Adam, Sonety Krymskie, Książka i Wiedza Warszawa 1951r.

 6. Mickiewicz Adam, Stepy Akermańskie, s.58, Książka i Wiedza Warszawa 1951r.

 7. Mickiewicz Adam, Burza, s.58, Książka i Wiedza Warszawa 1951r.

 8. Mickiewicz Adam, Pielgrzym, s.60, Książka i Wiedza Warszawa 1951r.

 9. Słowacki Juliusz, Kordian, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1967r.

 1. Literatura przedmiotu:

 1. Morawski Kalikst, Wstęp, [do:] Dante Alighieri, Boska Komedia, Ossolineum, Wrocław 1986r.

 2. Opacka Walasek Danuta, Motyw podroży w poezji Zbigniewa Herberta II Język polski w szkole średniej 1999/2000, nr2, s.79-81.

 3. Parandowski Jan, Wstęp [do:] Homer, Odyseja, Warszawa 2000r.

 4. Widniakiewicz Stanisław, Sonety Krymskie, Studium, Przegląd Polski, Kraków 1895r., t.4, s.609-631.

 1. Ramowy plan wypowiedzi:

 1. Określenie problemu:

 1. Wyjaśnienie pojęć wędrówka, pielgrzym,

 2. Motyw wędrówki występuje w różnych epokach literackich,

 1. Rozwinięcie:

 1. Odyseusz jako archetyp tułacza, wędrowca, który nie zważając na przeciwności losu konsekwentnie dąży do celu swej podróży.

 2. Symboliczna wyprawa w zaświaty (Boska Komedia).

 3. Wędrówka konfrontacją wyobrażeń bohatera o świecie z rzeczywistością (Kordian).

 4. Odnajdowanie własnych śladów własnego kraju w obcych stronach.

 5. Podróże Pana Cogito – Pielgrzymki do świata kultury.

 6. Idea poszukiwania prawdy o życiu i o samym sobie (Alchemik).

 1. Wnioski:

 1. Wędrówka jako źródło wiedzy o człowieku i otaczającym go świecie.

 2. Pielgrzymowanie skłania ludzi do odpowiedzi na pytania najistotniejsze, dokonując w nich przemian.

 3. Człowiek jest obywatelem świata (przenikanie kultur).

 4. Zdobycie określonego celu nie jest tak ważne jak dążenie do niego.

 5. Człowiek powinien marzyć, podążać za własnym powołaniem, podejmować ryzyko i stawiać czoło wszystkim przeszkodom.

 1. Materiały pomocnicze:

 1. Cytaty:

 1. „Kordian” Juliusz Słowacki

 2. „Boska Komedia” Dante

 3. „Alchemik” Coelho Paulo


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PLAN PREZENTACJI NA EGZAMIN MATURALNY USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO pop
Przykładowe pytania na egzamin maturalny z języka polskiego
Prezentacja maturalna 2012, LISTA LEKTUR NA EGZAMIN MATURALNY
Egzamin ustny z języka polskiego
Egzamin ustny z języka polskiego 13
Dydaktyka [opracowane zagadnienia na egzamin], Metodyka nauczania, język polski, teksty i notatki, e
Prezentacja na egzamin na nauczyciela mianowanego, AWANS ZAWODOWY(1)
METODYKA - egzamin, metodyka nauczania języka polskiego, Egzamin z metodyki III rok
MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO
Matura ustna z jezyka polskiego 2006 - spis tematów, Matura
PREZENTACJA NA EGZAMIN skrócona wersja
WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z GRAMATYKI OPISOWEJ JĘZYKA POLSKIEGO
Sachsen Plan prezentacji na szybko
probny egzamin gimnazjalny 2013 z jezyka polskiego
Prezentacja na egzamin na nauczyciela mianowanego cz

więcej podobnych podstron