Plan prezentacji maturalnej

Plan prezentacji maturalnej

Krzysztof Kuczaj

KL. IV D

Temat: Motyw wędrówki w utworach literackich różnych epok. Rozważ problem odwołując się do wybranych przykładów

I. Literatura podmiotu

1.Alighieri D., Boska komedia , Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1986.

2. Żeromski S., Przedwiośnie , Wydawnictwo Greg , Kraków 2011

3.Krasiński Z., Nie-Boska komedia , Wydawnictwo Greg, Kraków 2010

4.Słowacki J. Kordian, Wydawnictwo Greg, Kraków 2010

II. Literatura przedmiotu

1. Drabarek B., Falkowski J., Rowińska I., Szkolny słownik motywów literackich ,Warszawa, Wydawnictwo KRAM, 2002, s.296-309, (hasło: -podróż/wędrówka).

2.Siwicka D., Romantyzm 1822-1863, ,[w:] Przeobrażenia romantycznego ja , Pejzaże duchowe , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s.155-156

3.Witkowska A., Przybylski R., Krasiński Zygmunt., [w:] Romantyzm, PWN, Warszawa 2003, s. 385-391

III. Ramowy plan wypowiedzi

1.Określenie problemu

Wędrówka, jako motyw często wykorzystywany w literaturze, powody podróżowania.

2.Kolejność prezentowania argumentów

a) Boska komedia-przedstawienie motywu wędrówki Dantego i jego przeżyć, wędrówka w zaświaty, wędrówka traktowana jako przechodzenie etapów życia, poznanie piekła czyśćca i nieba, wędrówka podsumowaniem dotychczasowego życia i okazją do wypowiedzenia poglądów filozoficznych i etycznych.

b) Nie-Boska komedia- przedstawienie motywu wędrówki bohatera na dwóch płaszczyznach: rodzinnej i politycznej.

c) Kordian- wędrówka, jako sposób na uleczenie duszy i serca – wielkim rozczarowaniem bohatera (Kordian) ,przedstawienie etapów podróży Kordiana.

d) Przedwiośnie-wędrówka jako dojrzewanie ,nabieranie doświadczeń, duchowa i cielesna wędrówka, dojrzewanie Cezarego, pod wpływem wydarzeń historycznych

3. Wnioski

Wędrówka literackim leitmotivem -pojawiająca się w rozmaitych tekstach literackich we wszystkich epokach , przywołanie motywu podróży –pretekstem do refleksji nad ludzkim losem oraz ciągłym dążeniem człowieka do celu


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ramowy plan wypowiedzi i plan prezentacji-matura ustna, szkola
plan prezentacji, matura
PLAN PREZENTACJI(2), matura
Plan prezentacji matura
plan prezentacji3, Matura ustna z polskiego
plan prezentacji(1), matura
plan, prezentacja maturalna
plan prezentacji, Matura
Plan prezentacji maturalnej
Plan prezentacji matura
Plan prezentacji maturalnej
plan prezentacji maturalnej Duchy, zjawy, upiory w literaturze Rozważ, jaką funkcję pełnią w wybrany
Plan prezentacji maturalnej Omów funkcjonowanie motywu cierpiącej Matki w literaturze, malarstwie, r
prezentacja maturalna-plan, szkoła, matura
literackie powroty do arkadii dziecinstwa mlodosci. plan ramowy, prezentacja maturalna rozne tematy
topos arkadii. Plan ramowy, prezentacja maturalna rozne tematy
ramowy plan wypowiedzi, Prezentacja maturalna
Plan ramowy prezentacja maturalna (1)
PLAN PREZENTACJI NA EGZAMIN MATURALNY USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

więcej podobnych podstron