EMZ Plan i pytania 15

Pobierz cały dokument
EMZ Plan i pytania 15.docx
Rozmiar 16,8 KB

Plan wykładu i pytania 2015

Wykład I.GLOBALIZACJA A NOWY PARADYGMT ROZWOJU

1. PROCES GLOBALIZACJI EKONOMICZNEJ.NOWE UWARUNKOWANIA I TENDENCJE ROZOWJU

2. SZANSE I ZAGROZENIA ZWIAZANE Z GLOBALIZACJA EKONOMICZNĄ

3. NOWY UKLAD GEOPOLITYCZNY I GOSPODARCZY ?

4. LIBERALIZACJA I REWOLUCJA ICT A WOLNOSC GOSPODARCZA, PRZEDSIEBIORCZOSC, KONKURENCJA I INNOWACJE WE WSPOLPRACY MIEDZYNARODOWEJ

5. LIBERALIZACJA I ZMIANY W ZAGRANICZNEJ POLITYCE EKONOMICZNEJ PANSTW.LIBERALIZM I NEOMERKANTYLIZM

6. SYSTEMY INSTYTUCJONALNE I DYNAMICZNA EFEKTYWNOSC RYNKU A KONKURENCYJNOSC MIEDZYNARODOWA

Wykład II.TEORIA .RYNEK,INSTYTUCJE I KONKURENCJA MIEDZYNARODOWA

1. KLASYCZNA TEORIA KOSZTOW KOMPARATYWNYCH I WARTOSCI OPARTEJ NA PRACY A WSPOLCZESNY MIEDZYNARODOWY PODZIAL PRACY I WYMIANY I LANCUCH WARTOSCI

2. TEORIA KLASYCZNA A WSPOLCZESNA MIEDZYNARODOWA ROWNOWAGA PLATNICZA I POLITYKA MAKROEKONOMICZNA

3. UMIEDZYNARODOWIENIE PRODUKCJI,HANDLU I WSPOLPRACY ORAZ FINANSOW.WORLD-NETS.NOWE FORMY WSPOLPRACY

4. LIBERALIZACJA I UMIEDZYNARODOWIENIE KAPITALU,PRODUKCJI,WYMIANY I WZROST ZNACZENIA TNC ORAZ WORLD-NETS

5. WZROST ZNACZENIA CZYNNIKOW NIEMATERIALNYCH (SOFT) ZWIAZANYCH Z KAPITALEM LUDZKIM, INSTYTUCJAMI PRZEDSIEBIORCZOSCIA ,KONKURENCJA , INNOWACJAMI

6. WZROST ZNACZENIA UWARUNKOWAN FINANSOWYCH: WARTOSCI PIENIADZA W CZASIE,PLYNNOSCI FINANSOWEJ,RYZYKA,FINANSOWEGO,ROZNIC W KOSZTACH FINANSOWYCH, STOSOWANYCH KURSACH WALUTOWYCH.ZMNIEJSZENIE ZNACZENIA PRZESTRZENI

7. TEORIA KONKURENCJI I WSPOLPRACY MIEDZYNARODOWEJ

WYKLAD III. GLOBALIZACJA A K0NKURENCJA I WSPOLPRACA MIEDZYNARODOWA

1. ZNACZENIE LIBERALIZACJI I REWOLUCJI ICT DLA POBUDZENIA I ZMIAN CHARAKTERU KONKURENCJI I WSPOLPRACY MIEDZYNARODOWEJ

2. JAK GLOBALIZACJA INFORMACJI,KONTAKTOW I KONKURENCJI SPRZYJA ROZWOJOWI WSPOLPRACY MIEDZYNARODOWEJ ,CZY TEZ JA OGRANICZA ?

3. LIBERALIZACJA I REWOLUCJA ICT A KOSZTY TRANSAKCYJNEJ I RYZYKO WE WSPOLPRACY MIEDZYNARODOWEJ

4. GLOBALIZACJA A NOWE SPOSOBY WALKI KONKURENCYJNEJ.

5. KORZYSCI INNOWACJI RYNKOWYCH, KONKURENCJI I WSPOLPRACY MIEDZYNARODOWEJ DLA KONSUMENTOW (POZYTYWNE EFEKTY ZEWNETRZNE)

IV.ZRODLA WARTOSCI I PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

1. ZRODLA WARTOSCI : PARADYGMAT KLASYCZNY VERSUS PARADYGMAT WSPOLCZESNY

2. KLASYCZNA TEORIA KOSZTOW,SPECJALIZACJI I SKALI A TEORIE PRZEDSIEBIORCZOSCI, KONKURENCJI I INNOWACJI

3. POZYCJA KONKURENCYJNA,KONKURENCYJNOSC I ZDOLNOSC KONKURENCYJNA.UJECIE ROWNOWAGOWE MAKRO I DYNAMICZNE MIKRO.

4. WPLYW POZIOMU ROZWOJU,AKUMULACJI BOGACTWA,POZIOMU KAPITALU LUDZKIEGO I INFRASTRUKTURY ORAZ JAKOSCI INSTYTUCJI NA POZYCJE KONKURENCYJNA I ATRAKCYJNOSC INWESTYCYJNA KRAJU

5. WARTOSC MIEDZYNARODOWA A RYNEK PRZEDSIEBIORCZOSC,KONKURENCJA,INNOWACJE?

6. INNOWACJE I USLUGI PROFESONLANA A PRZEWAGA KONKURENCYJNA I ZMIANA ZRODEL KORZYSCI ZE WSPOLPRACY MIEZYNARODOWEJ

7. ATRAKCYJNOSC INWESTYCYJNA KRAJU.CZYNNIKI JA OKRESLAJACE

8. POZIOM ROZWOJU ,STRUKTURA EKONOMICZNA A ZROZNICOWANIE ZRODEL PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ KRAJU.AKAMATSU,VERNON I GCR

9. MIEDZYNARODOWY LANCUCH WARTOSCI RYNKOWEJ . ZNACZENIE CZYNNIKOW POZAPRODUKCYJNYCH ?

WYKLAD V. KAPITAL LUDZKI, INNOWACJE RYNKOWE ,MIEDZYNARODOWY TRANSFER I PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ

1. GLOBALIZACJA A PROBLEM IPP. TRIPS. REWOLUCJA ICT A NIEPOWODZENIE RUNDY DOHA I AMERYKANSKIEJ PROPOZYCJI ACTA

2. WPLYW WZROSTU OCHRONY PRAWNEJ WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ NA ROZWOJ WSPOLPRACY I KONKURENCJE MIEDZYNARODOWA

3. KAPITAL LUDZKI ,STOSUNKI PRACY,SYSTEM UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH A KONKURENCYJNOSC MIEDZYNARODOWA GOSPODAREK

4. UWARUNKOWANIA INNOWACYJNOSCI I KOMERCJALIZACJI INNOWACJI

5. TRIPS A NIEPOWODZENIA RUNDY DOHA .MOZLIWE OPCJE

6. INNOWACJE RYNKOWE A WZROST I ZMIANY STRUKTURY POPYTU RYNKOWEGO I MIEDZYNARODOWE OBROTY HANDLOWE

WYKLAD VI.PROBLEMY FINANSOWE KRAJU A PROGRAMY DOSTOSOWAWCZE

1. ROWNOWAGA PLATNICZA POZORNA I RZECZYWISTA .UJECIE STATYCZNE I DYNAMICZNE

2. WASHINGTON CONSENSUS.EWOLUCJA POLITYKI IMF I BANKU SWIATOWEGO.KIERUNKI ZMIAN

3. MODEL ROWNOWAGI ZEWNETRZNEJ I WEWNETRZNEJ MUNDELLA FLEMINGA A REFORMY INSTYTUCJONALNE

4. PROCES DOSTOSOWACZY A KURS NOMINALNY I REER

5. ROZWOJ MIEDZYNARODOWYCH RYNKOW FINANSOWYCH I WZROST ZADLUZENIA MIEDZYNARODOWEGO PANSTW.

6. REFORMY INSTYTUCJONALNE A KONKURENCYJNOSC I ATRAKCYJNOSC INWESTYCYJNA KRAJU

7. DOING BUSINESS.INSTYTUCJONALNE I MOKROEKONOMICZNE UWARUNKOWANIA DYNAMIKI I ROWNOWAGI EKONOMICZNEJ

8. UNIA EUROPEJSKA.REFORMY INSTYTUCJONALNE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE A INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE I MODERNIZACYJNE I POPRAWA KONKURENCYJNOSCI KRAJOW NA NIZSZYM POZIOMIE ROZWOJU EKONOMICZNEGO

WYKLAD VII. MIEDZYNARODOWY RATING FINANSOWY KRAJU: UWARUNKOWANIA PLATNICZE,INWESTYCYJNE I INSTYTUCJONALNE

1. RATING FINANSOWY I JEGO ZNACZENIE DLA MIEDZYNARODOWEJ WSPOLPRACY I OBROTU EKONOMICZNEGO

2. RYZYKO , PLYNNOSC FINANSOWA A MIEDZYNARODOWA ZDOLNOSC KREDYTOWA KRAJU

3. SYSTEM INSTYTUCJONALNY I POLITYKA SPOLECZNO-EKONOMICZNA A ZDOLNOSC KONKURENCYJNA I ATRAKCYJNOSC INWESTYCYJNA KRAJU

4. MIEDZYNARODOWE AGENCJE RATINGOWE I STOSOWANE METODY OCENY

5. ATRAKCYJNOSC INWESTYCYJNA KRAJU.CZYNNIKI ZWIEKSZAJACE I ZMNIEJSZAJACE

6. MIEDZYNARODOWA POZYCJA INWESTYCYJNA NETTO,BILANS ZOBOWIAZAN I WIERZYTELNOSCI ,REZERWY A RATING FINANSOWY KRAJU

WYKLAD VIII. DOLAR,EURO I INNE WALUTY W MIEDZYNARODOWYCH ROZLICZENIACH FINANSOWYCH

1. WALUTY KLUCZOWE I REZERWOWE.KORZYSCI I KOSZTY

2. MIEDZYNARODOWE REZERWY WALUTOWE.

3. KURS WALUTOWY A ZMIANY KONKURENCYJNOSCI EKSPORTU ,IMPORTU,INWESTYCJI KAPITALOWYCH I OBROTU FINANSOWEGO

4. STREFA EURO.ZROZNICOWANIE SYTUACJI EKONOMICZNEJ KRAJOW CZLONKOWSKICH A PROBLEMY ROWNOWAGI ZEWNETRZNEJ I WEWNETRZNEJ (UTRATY ZAUFANIA MIEDZYNARODOWYCH RYNKOW FINANSOWYCH I KAPITALOWYCH). POJECIE DEWALUACJI WEWNETRZNEJ.KOSZTY

5. DLUG PUBLICZNY STANOW ZJEDNOCZONYCH A REZERWY WALUTOWE CHIN,KOREI PLD,KRAJOW ZATOKI PERSKIEJ

6. POJECIE DEWALUACJI WEWNETRZNEJ W KRAJU STREFY WALUTOWEJ

7. POLITYKA KURSOWA CHIN.CZY CHINY ZBUDUJA STREFE WALUTOWA WE WSPOLPRACY Z JAPONIA,KOREA POLUDNIOWA

8. POLSKA A EUW I UNIA BANKOWA. AKCEPTACJA ZASAD I ELASTYCZNOSC.

9. KURSY NOMINALNE A PPP W STANACH ZJEDNOCZONYCH,CHINACH,STREFIE EURO

WYKLAD IX.STANY ZJEDNOCZONE W GOSPODARCE SWIATOWEJ

1. AMERYKANSKA DOMINACJA W OBROCIE I KORZYSCIACH PRAWAMI WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ

2. AMERYKANSKI MODEL NADZORU KOPORACYJNEGO

3. JAK WYJASNIC WYSOKA KONKURENCYJNOSC GOSPODARKI AMERYKANSKIEJ MIMO OGROMNEGO DEFICYTU BILANSU HANDLOWEGO (PONAD 500 MLD ROCZNIE) I WYSOKIEGO UDZIALU DLUGU PUBLICZNEGO DO PKB ?

4. SCHARAKTERYZUJ UMIEDZYNARODOWIENIE GOSPODARKI STANOW ZJEDNOCZONYCH

5. WPLYW UZYSKANIA NIEZALEZNOSCI ENERGETYCZNEJ STANOW ZJEDNOCZONYCH W WYDOBYCIU GAZU I ROPY NAFTOWEJ NA KONKURENCYJNOSC I POZYCJE KONKURENCYJNA USA

6. WPLYW STANOW ZJEDNOCZONYCH NA MIEDZYNARODOWY LAD EKONOMICZNY (LIBERALIZACJA HANDLU,USLUG,OBROTU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ WZROST OHRONY IPR I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH)

WYKLAD X. EKSPANSJA EKONOMICZNA CHIN,INDII,BRAZYLII. KRAJE NAFTOWE ZATOKI PERSKIEJ I MEKSYKANSKIEJ

1. BRICS W GOSPODARCE SWIATOWEJ. REFORMY PRORYNKOWE ,LIBERALIZACJA OBROTOW HANDLOWYCH,KAPITALOWYCH I FINANSOWYCH. UDZIAL W PRZYROSCI SWIATOWYCH OBROTOW HANDLOWYCH I USLUGOWYCH

2. TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W CHINACH I EUROPIE SRODKOWO-WSCHODNIEJ. PODOBIENSTWA I ROZNICE.SKUTKI DLA WSPOLPRACY MIEDZYNARODOWEJ

3. REFORMY TENG SIAO PINGA A WSPOLPRACA GOSPODARCZA CHIN Z ZAGRANICA

4. CHINY.ZRODLA DYNAMIKI ROZOWJOWEJ I EKSPANSJI EKSPORTU

5. ZAGRANICZNE INWESTYCJE W CHINACH A EKSPANSJA EKPORTOWA

6. MIEDZYNARODOWA KONKURENCYJNOSC HANDLOWA CHIN.TENDENCJE ZMIAN W ZRODLACH PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

7. MFW A NOWY MFW KRAJOW BRICS

WYKLAD XI. FDI I TNC A DYNAMIKA, INWESTYCJE, INNOWACJE, KONKURENCJA W GOSPODARCE SWIATOWEJ

1. WZROST UMIEDZYNARODOWIENIA TNC ORAZ UDZIALU FDI W INWESTYCJACH W SKALI GLOBALNEJ.ROZMIARY I POTENCJALNE SKUTKI ?

2. TNC A RYNEK SWIATOWY,KONKURENCJA I WSPOLPRACA

3. TNC A KONKURENCJA A OCHRONA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ,TRANSFER WIEDZY,TECHNOLOGII I KNOW-HOW

4. FDI A WYKORZYSTANIE PRZEWAGI INNOWACYJNEJ.ZNACZENIE WORLD-NETS

5. WLASNOSC INTELEKTUALNA TNC A KONKURENCJA I WSPOLPRACA MIEDZYNARODOWA

6. ZMIANY NA MIEDZYNARODOWYM RYNKU KAPITALOWYM.EKSPANSJA INWESTYCYJNA KRAJOW NAFTOWYCH.ZMIANY W POZYCJI INWESTYCYJNEJ CHIN,KOREI PLD,TAIWANU,SINGAPURU

7. WYJASNIJ PRZYCZYNY WZROSTU ZAGRANICZNYCH INWESTYCJI BEZPOSREDNICH W STANACH ZJEDNOCZONYCH (PO 2005 ROKU)

WYKLAD XII.GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY I REFORMY

1. PRZYCZYNY WYBUCHU KRYZYSU FINANSOWEGO W STANACH ZJEDNOCZONYCH I JEGO DOTKLIWE SKUTKI DLA KRAJOW EUROPY ZACHODNIEJ

2. WZROST ZADLUZENIA MIEDZYNARODOWEGO I UTRATA ZAUFANIA MIEDZYNARODOWYCH RYNKOW FINANSOWYCH I KAPITALOWYCH

3. KRYZYS FINANSOWY NA SWIECIE A WSPOLPRACA MIEDZYNARODOWA.WPLYW ZMIAN RYZYKA FINANSOWEGO KRAJU NA JEGO MIEDZYNARODOWA POZYCJE KONKURENCYJNA

4. AMERYKANSKA I EBC POLITYKA MONETARNA W WALCE Z KRYZYSEM,DEFLACJA,UTRATA ZAUFANIA RYNKOW DLA POLITYKI MACROEKONOMICZNEJ

5. REFORMY W FINANSACH.BAZYLEA,MIFID ,DYREKTYWA KE CRDIII I CRD IV,EUROPEJSKA AGENCJA RATINGOWA,UNIA BANKOWA

WYKLAD XIII. TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP, TRANSPACIFIC ECONOMIC PARTNERSHIP

1. TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP.POTENCJALNE KORZYSCI I KONSEKWENCJE DLA STRON POROZUMIENIA I RESZTY SWIATA

2. PODSTAWOWE PROBLEMY NEGOCJACYJNE W TTIP.ROZNICE W SYTUACJI I POLITYCE ENERGETYCZNEJ,KLIMATYCZNEJ,GMO,DOSTEPIE DO PRZETARGOW PUBLICZNYCH,ROZNICE W SYSTEMIE PODATKOWYM,ODMIENNOSCI SYSTEMOW SPOLECZNO-EKONOMICZNYCH,

3. POTENCJALNE KORZYSCI I ZAGROZENIA EKONOMICZNE DLA POLSKI

4. KWESTIA UJEDNOLICENIA STANDARDOW I REDUKCJI BARIER POZATARYFOWYCH

5. POTENCJALNE KORZYSCI PODPISANIA EPA UE Z JAPONIA. STANOWISKO POLSKI

6. NEGOCJACJE TRANPACIFIC.POTENCJALNE ZNACZENIA DLA REGIONU I GOSPODARKI SWIATOWEJ.

WYKLAD XIV. DEFLACJA I INFLACJA W WARUNKACH GLOBALIZACJI

1. CZY DEFLACJA I INFLACJA TO ZJAWISKA WYLACZNIE MONETARNE ? JAKI WPLYW NA DEFLACJE I INFLACJE MA ROZWOJ MIEDZYNARODOWEJ WSPOLPRACY ,KONKURENCJA,INNOWACJE I WYSTEPOWANIE DLA KUPUJACYCH ZJAWISKA POZYTYWNYCH EFEKTOW ZEWNETRZNYCH.

2. CZY WZROST SYSTEMOWEGO RYZYKA FINANSOWEGO ISTOTNIE MOŻE ZMNIEJSZYC MIEKKA POLITYKA MONETARNA EBC, BRF .PODAJ ARGUMENTY ZA I PRZECIW

3. SKUTKI DEFLACJI W EUROPIE DLA GOSPODARKI SWIATOWEJ I POZYCJI KONKURENCYJNEJ UE

4. CZY QE (LUZOWANIE ILOSCIOWE) POLITYKI MONETARNEJ WZBUDZI POPYT INWESTYCYJNY,KONSUMPCYJNY,EKSPORTOWY,CZY PONOWNIE ZACHECI DO SPEKULACJI FINANSOWYCH

5. CZY REFORMY INSTYTUCJONALNE REDUKUJACE RYZYKO SYSTEMOWE,FINANSOWE I POBUDZAJACE PRZEDSIEBIORCZOSC,KONKURENCJE I INNOWACJE ORAZ ROZWOJ WSPOLPRACY MIEDZYNARODOWEJ SA EFEKTYWNIEJSZYM SPOSOBEM NIŻ STYMULACJA MONETARNA ,JAK I BUDZETOWA ?

6. WYKORZYSTAJ SCHEMAT ROWNOWAGI MUNDELLA FLEMINGA POSZERZONY O WPLYW : 1. REFROM INSTYTUCJONALNYCH ZWIEKSZAJACYCH EFEKTYWNOSC I DYNAMICZNA SPRAWNOSC RYNKU,

2.POSZERZAJACYCH UDZIAL KONKURENCJI I WSPOLPRACY MIEDZYNARODOWEJ ORAZ 3.ZWIEKSZAJACYCH NAKLADY NA INNOWACJE RYNKOWE I ICH DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW KONKURENCJI MIEDZYNARODOWEJ

DO DYNAMICZNEJ ANALIZY EFEKTYWNOSCI RYNKU W WARUNKACH GLOBALIZACJI

Pobierz cały dokument
EMZ Plan i pytania 15.docx
Rozmiar 16,8 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania 15
Pytania 15 kolej (nowe)
Pytania 15, 1
Linux, Pytania-15
Międzynarodowe finanse rzedsiębiorstw duliniec pytania 15
Pytania 1-3 (15.03.2008)
Fianse Publiczne, pytanie 15
WPZiB - plan 30+15 g, Dyplomaca Europejska
plan grupa 4 (15 dni) IV rok lek
Mrozowska, opracowanie pytań, Zestaw I pytania 1-15, Zestaw I Strategie państwa na arenie międzynar
PP EGZAMIN PYTANIA 15
pytania 15
Pytanie 15
pytanie 15, Pedagogika
Fizjologia pytania 15

więcej podobnych podstron