Pytania na zaliczenie podstaw biotechnologii

Pytania na zaliczenie podstaw biotechnologii:

1.Znaczenie gospodarcze i społeczne biotechnologii we współczesnym świecie:

2.Rodzaje modyfikacji genetycznych roślin i zwierząt.

3.Metody otrzymywania organizmów modyfikowanych genetycznie.

4.Zastosowanie fermentacji w utrwalaniu i przetwórstwie żywności pochodzenia roślinnego.

5. Zastosowanie fermentacji w utrwalaniu i przetwórstwie żywności pochodzenia zwierzęcego.

6.Zastosowanie fermentacji alkoholowej (omówić na przykładzie)

7.Metody hodowli drobnoustrojów

8.Etapy procesu biotechnologicznego na przykładzie fermentacji tlenowej.

9.Omów różnice między otwartymi i zamkniętymi systemami realizacji procesów biotechnologicznych.

10.Omów budowę podstawowego bioreaktora

11.Wymień typy bioreaktorów stosując różne kryteria podziałów (np. rodzaj i skala procesu, sposób dystrybucji gazu)

12.Metody napowietrzania podłoży w hodowli drobnoustrojów.

13.Metody wydzielania biomasy oraz bioproduktów z płynów pohodowłanych.

14.Metody oczyszczania bioproduktów.

15.Metody utrwalania bioproduktów.

16. Metody immobilizacji komórek i enzymów.

17.Metody biosyntezy białek.

18.Metody biosyntezy i zastosowanie w technologii żywności polisacharydów

19.Cechy bakterii pro biotycznych

20.Metody produkcji witamin.

21.Produkcja i zastosowanie enzymów amylolitycznych

22. Produkcja i zastosowanie enzymów pektolitycznych

23. Produkcja i zastosowanie enzymów proteolitycznych

24. Produkcja i zastosowanie enzymów cytolitycznych

25. Produkcja i zastosowanie enzymów lipolotycznych

26.Enzymatyczne modyfikacje hydrolizatów białkowych.

27.Enzymatyczne modyfikacje składu i właściwości sacharydów

28.Biotechnologiczne metody modyfikacji składu i właściwości lipidów


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania na zaliczenie z podstaw biotechnologii2008, WNOŻCiK wieczorowe, semestr V, biotechnologia
opracowane pytania na zaliczenie z podstaw biotechnologii200, WNOŻCiK wieczorowe, semestr V, biotech
Pytania na zaliczenie Podstaw Technik Wytwarzania , Pytania na zaliczenie Podstaw Technik Wytwarzani
PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA, opracowane pytania na zaliczenie Podstawy Prawoznawstwa
Opracowane pytania na zaliczenie z Podstaw Elektroenergetyki
Pytania na zaliczenie z Podstaw Obrobki Plastycznej
Pytania na zaliczenie pp- ratownictwo, podstawy pielęgniarstwa
Podstawy ekonomii I - pytania na zaliczenie poprawkowe, WIT, Semestr I, Ekonomia 1
Pytania na zaliczenie wykładów z przedmiotu Agroekologiczne podstawy produkcji roślinnej, Ochrona Śr
Pytania na zaliczenie rgzaminu, Zarządzanie UWM, Podstawy zarządzanie
teoretyczne podstawy wychowania- zagadnienia, Pedagogika Opikuńcza UWM Olsztyn, I Rok, Teoretyczne P
Pytania na zaliczenie pp- ratownictwo, podstawy pielęgniarstwa
Pytania na zaliczenie
Pytania na zaliczenie z geografii
Pytania na zaliczenie
Systemy dialogowe pytania na zaliczenie2010 OPRACOWANE
Pytania na zaliczenie
Pytania na zaliczenie

więcej podobnych podstron