Pytania na zaliczenie wykladow z Konstrukcji budowlanych

Pytania na zaliczenie wykładów z Konstrukcji budowlanych

  1. Porównanie materiałów konstrukcyjnych (tabela z I wykładu)

  2. Podstawowe elementy konstrukcyjne (np. belki, słupy, cięgna, łuki, powłoki, bryły) – ważne rysunki z krótkim opisem

  3. Drewno klejone – definicja, ogólna charakterystyka

  4. Przykłady konstrukcji z drewna klejonego – rysunki, szkic z krótkim opisem

  5. Drewno lite – ogólna charakterystyka, wyroby z drewna litego

  6. Stropy drewniane – wyróżnienie, rysunki z krótkim opisem, rozstaw i rozpiętość belek

  7. Ściany drewniane – systemy ścian drewnianych

  8. Więźby drewniane – rysunki z podaniem rozpiętości i nazw elementów

  9. Obciążenia budowli – podział, podstawa obliczania

  10. Projektowanie obiektów budowlanych – tok postępowania

Z tych 10 pytań będą 3.

I termin – 03.07. godz. 10 - 12


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania na zaliczenie wykładu-2, Projektowanie inwestycyjne, Kolokwium
Pytania na zaliczenie wykładów z przedmiotu Agroekologiczne podstawy produkcji roślinnej, Ochrona Śr
pytania na zaliczenie wykładu, Projektowanie inwestycyjne, Kolokwium
Pytania na zaliczenie wykładów z przedmiotu inżynieria ruchu, STUDIA WRZESIEŃ
PYTANIA NA ZALICZENIE WYKŁADÓW Z MATEMATYKI v7
Hydrologia opracowane pytania na zaliczenie wykładów
pytania na zaliczenie wykładów
PYTANIA NA ZALICZNIE Z WYKŁADÓW Z GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ
Pytania teoretyczne na zaliczenie wykładu
Jakie były otwarte pytania na monitoringu na zaliczeniu wykładu
pytania na zaliczenie, ZiIP Politechnika Poznańska, Zastosowanie Materiałów Konstrukcyjnych - BULA
[14.10.2014] Pytania z Geotechniki z wykładów, KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE, [INŻ] SEMESTR
Pytania z zaliczenia wykładu z fizyki budowli
pytania na egzamin, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
Pytania na zaliczenie
Pytania na zaliczenie z geografii
Pytania na zaliczenie
Budownictwo opracowane pytania na egz z wykładów (2012)
Pytania na zaliczenie pp- ratownictwo, podstawy pielęgniarstwa

więcej podobnych podstron