Rozruch silnika pierścieniowego

Rozruch silnika pierścieniowego przy zastosowaniu włączanej w obwód rezystancji dodatkowej.

Sposób ten można wyłącznie stosować do rozruchu silników pierścieniowych. Jest to metoda prosta w realizacji, ale wiążąca się z dużymi stratami energii oraz z małą elastycznością charakterystyki mechanicznej silnika pierścieniowego. Polega ona na włączeniu w obwód uzwojenia wirnika nastawianej (płynnie lub skokowo) rezystancji dodatkowej (rezystor rozruchowy), nazywanej rozrusznikiem. Silnik przyłącza się do sieci zasilającej z włączonym w obwód wirnika rozrusznikiem nastawio­nym na największą rezystancje (położenie 4 na rys. b). Po osiągnięciu odpo­wiedniej prędkości obrotowej należy przełączyć rozrusznik na następny stopień (położenie 3) i kolejno aż do zwarcia rozrusznika. Przełączenia powinny następować w takiej chwili, aby nie pojawił się prąd większy niż początkowy prąd rozruchowy. Przy przedwczesnym przełączeniu z jednego stopnia na drugi nastąpiłoby niepożądane, nadmierne "uderzenie prądu" i nagłe zwiększenie momentu obrotowego. Byłoby to przyczyną gwałtownych przyspieszeń i niespokojnej pracy maszyny. Zbyt późne przełączenie z jednego stopnia na drugi powoduje wydłużenie czasu rozruchu.

Im większa jest liczba stopni rozrusznika, tym płynniejszy i krótszy jest rozruch. Sterowanie urządze­niami rozruchowymi może być ręczne lub automatyczne.

Stosowanie tej metody wpływa na zmniejszenie prądu rozruchu, oraz na zwiększenie początkowego momentu. Zmiana rezystancji w obwodzie wirnika nie zmniejsza wartości momentu, co jest rzeczą ważna przy ciężkim rozruchu silnika.

Rozruch silnika pierścieniowego za pomocą rozrusznika czterostopniowego: a) układ-połączeń (B - bezpieczniki, Q - wyłącznik, R - rozrusznik), b) schemat układu połączeń, c) przebiegi momentu M i prądu I


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
dudziński,układy napędowe,Rozruch silników indukcyjnych pierścieniowych
Rozruch silnika trójfazowego pierścieniowego, Semestr VII, Semestr VII od Grzesia, Eksploatacja ukła
Silnik pierscieniowy
Pomiary parametrów silnika pierścieniowego
KIA Sportage trudny rozruch silnika zima
Sprawozdanie Silnik pierscieniowy Grzechu
Silnik pierścieniowy , Silnik indukcyjny pier˙cieniowy
karolewski, maszyny energetyczne L, Układy rozruchowe silników indukcyjnych klatkowych
Silnik pierścieniowy, Silnik 1f, POLITECHNIKA WARSZAWSKA
rozruch silnika trójfazowego
opel frontera trudny rozruch silnika
Badanie indukcyjnego silnika pierscieniowego v4, LABORATORIUM MASZYN ELEKTRYCNYCH
Wyznaczanie cha-ki silnika pierścieniowego, NAPED-~7, Politechnika Lubelska
opel corsa agila trudny rozruch silnika
Wykres dla rozruchu silnika synchronicznego
ćw17 silnik pierścieniowy z modulatorem rezystancji
Rozruch silnika asynchronicznego, UTP-ATR, Elektrotechnika i elektronika dr. Piotr Kolber, sprawozda
Rozruch silnika, silniki semestr VII

więcej podobnych podstron