Bohater na przestrzeni epok

Konspekt lekcji języka polskiego – klasa III gimnazjum

Temat: Wybory bohaterów na przestrzeni epok.

Cel główny: Utrwalenie wiadomości dotyczących autorów i ich dzieł na przestrzeni epok.

Cele lekcji:

Wykorzystane elementy metody: analizy dokumentacyjnej-praca pod kierunkiem, analizy wykonawczej, przekładu intersemiotycznego

Środki dydaktyczne: oś czasu, lista autorów i ich dzieł

Przebieg zajęć:

 1. Czynności organizacyjno porządkowe.

 2. Prowadząca rozdaje uczniom kartki z osią czasu przedstawiającą wszystkie epoki literackie ułożone w porządku chronologicznym (antyk, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, młoda polska, XX-lecie międzywojenne, literatura wojny i okupacji, literatura współczesna).

 3. Uczniowie pod kierunkiem prowadzącej uzupełniają oś czasu o graniczne daty poszczególnych epok.

 4. Prowadząca rozdaje uczniom listę autorów i ich dzieł ułożoną w porządku alfabetycznym. Następnie wspólnie z prowadzącą uczniowie starają się dopasować nazwiska i tytuły do odpowiedniej epoki i umieszczają dane na osi czasu.

 1. Białoszewski M. „Pamiętnik
  z powstania Warszawskiego”

 2. Biblia „Przypowieść o synu marnotrawnym”

 3. Christie A. i Chmielewska J.

 4. de Saint-Exupéry A. „Mały Książę”

 5. Fredro A. „Zemsta”

 6. Hemingway E. „Stary człowiek i morze”

 7. Herbert Z. – cykl „Pan Cogito”

 8. Kafka F. „Proces”

 9. Kamiński A. „Kamienie na szaniec”

 10. Kochanowski J. „Treny”

 11. Konopnicka M. „Mendel Gdański”

 12. Krasicki I. „Bajki”

 13. Legenda o Świętym Aleksym

 14. Mickiewicz A. „Pan Tadeusz” i „Dziady”

 15. Mitologia „Mit o Syzyfie”

 16. Molier „Świętoszek” i „Skąpiec”

 17. Morsztyn J.A. – sonet „Do trupa”

 18. Naborowski D. – wiersz „Marność”

 19. Niemcewicz J.U. „Powrót posła”

 20. Pieść o Rolandzie

 21. Prus B. „Kamizelka”

 22. Przerwa-Tetmajer K. „Poezje”

 23. Reymont W. „Chłopi”

 24. Sienkiewicz H. „Krzyżacy”

 25. Słowacki J. „Balladyna

 26. Sofokles „Antygona”

 27. Szekspir W.„Romeo i Julia”

 28. Szymborska W. – wiersz „Nic dwa razy..”

 29. Żeromski S. „Syzyfowe prace”

 1. Uczniowie wspólnie analizują uzupełnioną oś. Zadaniem każdego z uczniów jest wybranie dwóch pozycji i przygotowanie krótkiej notatki zawierającej najważniejsze informacje dotyczące utworu.

 2. Uczniowie na forum klasy przedstawiają wyniki swojej pracy tworząc galerię bohaterów na przestrzeni epok.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
6580 analizując postawy i zachowania bohaterów literackich na przestrzeni epok oceń czy najczęściej
1 syntetyczny rozwój mediów na przestrzeni epok
3.Teatr na przestrzeni epok, Z
Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok, prezentacje
Niepodległość na przestrzeni wieków
Zbrodnia jako motyw literacki różny stosunek do niej bohaterów literackich wybranych epok
Na przestrzeni wieków ludzie starali się odpowiedzieć na pytania dotyczące egzystencji człowieka
Oświetlenie a?zpieczeństwo przewietrzania kopalń na przestrzeni dziejówZ
KAŻDA EPOKA TWORZY BOHATERÓW NA MIARĘ SWOICH CZASÓW, KAŻDA EPOKA TWORZY BOHATERÓW NA MIARĘ SWOICH CZ
Ogrody na przestrzeni wieków
ewolucja mysli feministycznej na przestrzeni wieków
Gimnastyka na przestrzeni wieków zmieniała swoje zadania, AWF, I rok, Gimnastyka
Oświetlenie a bezpieczeństwo przewietrzania kopalń na przestrzeni dziejów 5
Soplicowo krainą Idylii opowieść o życiu szlachty na przełomie epok
Pomiar czasu na przestrzeni dziejów
Projekt oddziaływania na przestępców seksualnych

więcej podobnych podstron