PYTANIA NA ZALICZNIE Z WYKŁADÓW Z GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ

PYTANIA NA ZALICZNIE Z WYKŁADÓW Z GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ:

 1. Scharakteryzuj europejską metodę rzutowania (układ odniesienia, układ rzutów, rzuty podstawowe)

 2. Omów podstawowe zasady rzutowania

 3. Omów na przykładach rysunkowych zasady przedstawiania powierzchni płaskich oraz powtarzających się elementów

 4. Omów i przedstaw na przykładach rysunkowych zasady przedstawiania widoków pomocniczych

 5. Omów i przedstaw na przykładach rysunkowych zasady przedstawiania szczegółu budowy w powiększeniu

 6. Omów i przedstaw na przykładach rysunkowych zasady przedstawiania przekrojów prostych

 7. Omów i przedstaw na przykładach rysunkowych zasady przedstawiania przekrojów stopniowych

 8. Omów i przedstaw na przykładach rysunkowych zasady przedstawiania przekrojów łamanych

 9. Omów i przedstaw na przykładach rysunkowych zasady przedstawiania przekrojów połówkowych

 10. Omów i przedstaw na przykładach rysunkowych zasady przedstawiania przekrojów cząstkowych (wyrwanie)

 11. Omów i przedstaw na przykładach rysunkowych zasady przedstawiania kładów

 12. Omów i przedstaw na przykładach rysunkowych klasyfikacje przekrojów w zależności od liczby płaszczyzn przekroju

 13. Omów i przedstaw na przykładach rysunkowych zasady rysowania przekrojów ścian, żeber, ramion kół itd.

 14. Omów i przedstaw na przykładach rysunkowych sposoby przedstawiania linii przenikania (np. przenikanie walców, prostopadłościanu z walcem, teoretyczne linie przenikania, części odlewane) – uproszczenia

 15. Omów na przykładach rysunkowych zasady wymiarowania od baz obróbkowych według narzędzia

 16. Omów na przykładach rysunkowych zasady wymiarowania od baz obróbkowych

 17. Omów na przykładach rysunkowych zasady wymiarowania od baz konstrukcyjnych

 18. Omów na przykładach rysunkowych zasady niezamykania łańcucha wymiarowego

 19. Omów na przykładach rysunkowych zasady niepowtarzania wymiaru

 20. Omów na przykładach rysunkowych zasady pomijania wymiarów oczywistych

 21. Omów na przykładach rysunkowych zasady wymiarowania zarysów krzywoliniowych

 22. Omów na przykładach rysunkowych zasady wymiarowania jednakowych powtarzających się elementów

 23. Omów na przykładach rysunkowych zasady wymiarowania stożka, (?)

 24. Omów na przykładach rysunkowych zasady wymiarowania wielokątów foremnych o parzystej liczbie boków oraz przedmiotów przedstawianych w jednym rzucie

 25. Omów na przykładach rysunkowych zasady wymiarowania łuków okręgów oraz długości przedmiotu giętego

 26. Omów na przykładach rysunkowych znaki wymiarowe

 27. Omów na przykładach rysunkowych zasady rozmieszczenia wymiarów względem zarysu rzutni


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania na zaliczenie wykładów z przedmiotu inżynieria ruchu, STUDIA WRZESIEŃ
pytania na zaliczenie wykładu-2, Projektowanie inwestycyjne, Kolokwium
Pytania na zaliczenie wykładów z przedmiotu Agroekologiczne podstawy produkcji roślinnej, Ochrona Śr
Pytania na zaliczenie wykladow z Konstrukcji budowlanych
pytania na zaliczenie wykładu, Projektowanie inwestycyjne, Kolokwium
PYTANIA NA ZALICZENIE WYKŁADÓW Z MATEMATYKI v7
Hydrologia opracowane pytania na zaliczenie wykładów
pytania na zaliczenie wykładów
Pytania teoretyczne na zaliczenie wykładu
Jakie były otwarte pytania na monitoringu na zaliczeniu wykładu
Przykładowe pytania na zaliczenie ar, Studia, Materiały z inzynierii, Semestr III, Analiza ryzyka
Pytania na kolokwium- wykład, Inżynieria biomedyczna UTP, Automatyka
Wykład I Grafika inżynierska cz2
Pytania na zaliczenie
Pytania na zaliczenie z geografii
Pytania na zaliczenie
Budownictwo opracowane pytania na egz z wykładów (2012)
Pytania na zaliczenie pp- ratownictwo, podstawy pielęgniarstwa
patofizjologia pytania do zaliczenia, Wykłady

więcej podobnych podstron