Podaj wzr na maksymalny wskanik porowatoci, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Mechanika Gruntów, grunty egz


 1. Podaj wzór na maksymalny wskaźnik porowatości

 2. Grunty powstałe w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych to grunty….

 3. Definicja wskaźnika skonsolidowania (albo konsolidacji?- nie pamiętam dokładnie )

 4. Definicja wskaźnika prekonsolidacji

 5. W jakim stanie naprężeń ściskana jest próbka w edometrze

 6. Co to jest krzywa ściśliwości

 7. Równanie Coulomba-Mohra

 8. Jak przesuwa się ściana oporowa w parciu czynnym?

 9. Wzór na prędkość filtracji

 10. Podać wzór na współczynnik parcia biernego

 11. Strefa, która występuje pod zwierciadłem wody gruntowej to strefa…

 12. Definicja współczynnika wodoprzepuszczalności k

 13. Wzór na spadek hydrauliczny

 14. Warunek stateczności zbocza z gruntu niespoistego suchego

 15. Jaka jest jednostkowa energia zagęszczania w badaniu Prochora dla gruntu zagęszczanego walcem o masie 25 ton.

 16. Jaka jest zależność między wopt1 i wopt1 oraz ρds2 ρds1 jeśli E2>E1

 17. Wzór na jednostkową energię zagęszczania w badaniu aparatem Proctora

 18. Ile części organicznych zawiera torf?

 19. Wzór na naprężenia efektywne

 20. W jakim przedziale liczbowym Sr znajduje się grunt wilgotny?

 21. W jakim przedziale liczbowym znajduje się frakcja piaskowa (tzn jakie ma wymiary ziaren)

 22. Konsolidacja przebiega w gruntach sypkich......................... niż w spoistych.

 23. od czego zależą jakieś współczynniki w jakimś równaniu (chyba z naprężeń w podłożu-przedostatni wykład)

 24. linia łącząca punkty od różnych obciążeń w układzie p-q dla próbki to...................................

 25. przedział wskaźnika U dla gruntów różnoziarnistych

 26. podział gruntów spoistych ze względu na uziarnienie przedstawia........................(trójkąt fereta)

 27. Graniczna wartość kąta nachylenia skarpy dla próbki nawodnionej (nie pamiętam czy spoistej czy nie)

 28. Zależność kąta nachylenia prostej w układzie p-q od kąta tarcia wewnętrznego

 29. Na podstawie wskaźnika plastyczności grunty dzielimy ze względu na................(chodzi o stan)

 30. Promień koła Mohra dla naprężeń efektywnych jest (mniejszy, większy, taki sam)................... niż dla naprężeń zwykłych

 31. Podać nazwisko gościa, który wymyślił wzór na prędkość opadania cząstki w analizie sedymentacyjnej

 32. Konsystencję zwartą od półzwartej oddziela… (chodzi o granicę skurczalności)

Zadania

 1. Określić nazwę gruntu na podstawie krzywej uziarnienia i określić jego przydatność do nasypua

 2. Dana jest wilgotność optymalna równa 12,6 %. Na budowie okazuje się że wilgotność gruntu wynosi 9,8%. Określ ile m3 wody trzeba dodać i wymieszać z gruntem aby otrzymać wilgotność optymalną. Masa gruntu wynosi 1130 t (czy jakoś tak). Dana jest gęstość wody.

 3. Dany jest fundament i w punkcie A trzeba obliczyć naprężenie na głębokości 4 m od obciążenia ciągłego.

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
grunty - pytania, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Mechanika Gruntów, grunty eg
sc, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Mechanika Gruntów, grunty egz
odpowiedzi na lab z betonu, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, ŻELBE
Martyna - WYTRZYMAŁOŚĆ MAT. - SPRAWKOcw 2, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, S
Zestaw III dobry, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, ŻELBET, wykłady
sprawko made by Rogal, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Mechanika Gruntów, Labo
inne pytania, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, Budownictwo ogólne
dodatek do stali, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Konstukcje metalowe, Projekt
Kolokwium - laborki z betonu, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, ŻEL
projekt z budownictwa martyna, Prywatne, Budownictwo, Materiały, III semestr, od Beaty, Semestr 3, b
Sprawozdanie WUFI i COLO1 by Martyna i Beata, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty
Kol-1R, Prywatne, Budownictwo, Materiały, III semestr, Mechanika II, mechanika II
mini min bryÄŹĹĽËťa, Prywatne, Budownictwo, Materiały, III semestr, Mechanika II, mechanika II
METODA GLASERA, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, Fizyka budowli 2,
tablice-x-male, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Konstrukcje betonowe
Kinematyka wykład, Prywatne, Budownictwo, Materiały, III semestr, od Beaty, Semestr 3, Mechanika 2,

więcej podobnych podstron