Zestaw pytań i zagadnień do egzaminu z Gazownictwa, Wiertnictwo - AGH

Pobierz dokument
zestaw.pytan.i.zagadnien.do.egzaminu.z.doc
Rozmiar 32 KB

Zestaw pytań i zagadnień do egzaminu z przedmiotu

„Gazownictwo

 1. Co to jest gaz ziemny? Podział paliw gazowych. Od czego ten podział zależy?

 2. Zdefiniować i scharakteryzować LNG i Biogaz.

 3. Właściwości toksyczne składników paliw gazowych.

 4. Krzywa nasycenia gazów, punkty charakterystyczne krzywej, rys. w ukł. P-T.

 5. Definicje : gęstości i gęstości względnej gazu, ciepła spalania i wartości opałowej, liczby Wobbego, lepkości.

 6. Przemiany charakterystyczne gazu ziemnego. Krótka charakterystyka.

 7. Efekt Joulea - Thomsona.

 8. Współczynnik ściśliwości Z gazów rzeczywistych.

 9. Równanie wirialne stanu gazów rzeczywistych.

 10. Omówić / opisać i przedstawić graficznie przebieg zmian gęstości, lepkości, prędkości przepływu i ciśnienia gazu w prostym odcinku gazociągu wysokiego ciśnienia.

 11. Krzywa spadku ciśnienia w gazociągu wysokiego ciśnienia.

 12. Powstawanie hydratów i wytrącanie się kondensatów w transporcie gazu.

 13. Charakterystyka rodzajów przepływu gazu w rurociągach.

 14. Na czym polega absorpcyjna, adsorpcyjna i ekspansyjna metoda osuszania i oczyszczania gazu.

 15. Rodzaje spalania gazu.

 16. Spalanie stechiometryczne gazu i zapotrzebowanie powietrza do spalania.

 17. Zapłon mieszanek gazowych.

 18. Wybuch gazu i jego parametry.

 19. Co to są granice wybuchowości gazu i jak można je zmieniać?

 20. Tłocznie gazu. Rodzaje sprężarek i ich napędów stosowane w tłoczniach gazu.

 21. Co to jest stopień sprężania? Zależność stopnia sprężania od przepustowości gazociągu i od wkładu mocy w sprężanie.

 22. Kryteria zamienności gazów.

 23. Co to jest sieć gazowa i jakie są układy sieci gazowej.

 24. Metoda pierścieniowa i węzłowa obliczania sieci gazowej.

 25. Czynniki wpływające na efektywność obliczania sieci gazowych.

 26. Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła (kogeneracja).

 27. Urządzenia wykorzystujące energię potencjalną zawartą w gazie ziemnym do produkcji energii elektrycznej.


Pobierz dokument
zestaw.pytan.i.zagadnien.do.egzaminu.z.doc
Rozmiar 32 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zagadnienia do egzaminu-prof. Pęcherski, AGH, IMIR, II rok, Wytrzymałość materiałów, Wytrzymałość Ma
Zestaw zagadnień do egzaminu z metodologii?dań nad językiem
Zestaw zagadnień do egzaminu z UTK, technik informatyk, soisk utk
Zagadnienia do egzaminu z Tribologii- s.letni 2015, AGH - IMIR - KWP, IV ROK mgr, Tribologia
Zestaw zagadnień do egzaminu z filozofii, notatki, testy, Filozofia
zagadnienia do egzaminu IS 2013 letnia, AGH, fizyka
Zagadnienia do egzaminu z fizyki dla studentów Wydziału Wiertnictwa, FIZYKA egzamin
Zestaw zagadnień do egzaminu PMP
Trb- zestawy na egzamin, Zagadnienia do egzaminu 2012 S, Zagadnienia egzaminacyjne
Zestaw zagadnień do egzaminu kursowego z historii literatury po 1864 roku, Polonistyka, HLP po 1864
Geochemia zagadnienia do egzaminu Manecki, AGH Wggioś górnictwo i geologia - materiały, Geochemia
Zestaw zagadnień do egzaminu z przedmiotu Technologie produkcji roślinnej, Technologia Produkcji Roś
Zagadnienia do egzaminu KiK zaoczne 2013 2014, II Rok WIMiC inżynieria materiałowa AGH, Krystalograf
Pytania z kryminologii - Cielecki, Zestaw zagadnień do egzaminu z przedmiotu Kryminologia
Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu, Skrypty, UR - materiały ze studiów, V semestr, Konstrukcje i b
egz.42, II rok, zimowy, Chemia Fizyczna, zagadnienia do egzaminu

więcej podobnych podstron