Pytania na egzam z biochy, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Biochemia

Pobierz dokument
pytania.na.egzam.z.biochy.studia.utp.ochrona.doc
Rozmiar 24 KB

Pytania na egzam z biochy:

1. Pochodne cholesterolu (2x), białka strukturalne- funkcje (2x).

2. Oligopeptydy- wymienić, funkcje (2x).

3. Cholesterol.

4. Hemo- i mioglobina (struktura).

5. Przemiany aminokwasów aromatycznych.

6. Translacja, transkrypcja i obróbka potranskrypcyjna .

7. Glikoliza w war. tlenowych (2x), glukoneogeneza (x4)

8. Cykl mocznikowy (powtórzyło się 4x).

9. Cykl pentozofosforanowy (3x).

10. Synteza cholesterolu (2x).

11. Związki wysokoenergetyczne o budowie nukleotydowej (2x).

12. Acetylo-CoA + funkcje.

13. Pochodne kw. arachidonowego (2x), Cykl Krebsa.

14. Ketogeneza (3x).

15. Przemiany aminokwasów.

16. Replikacja.

17. Przemiany tryptofanu (2x).

18. Immunoglobuliny.

19. Przemiany aminokwasów siarkowych (2x).

20. Glikoliza w war. Beztlenowych.

21. UTP ;p

22. Steroidy vs. Lipidy.

23. Glikoliza fosforanowa.

24. Transwersja.

25. Łańcuch oddechowy.

26. Białka hemowe.

27. Izoenzymy.

28. Synteza kwasów tłuszczowych.

Bon apetit!;p


Pobierz dokument
pytania.na.egzam.z.biochy.studia.utp.ochrona.doc
Rozmiar 24 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Polisacharydy zwierzecee, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Biochemia
Glikogen, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Biochemia
Na terenie Polski występują następujące procesy glebotwórcze, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok,
Czynniki wpływające na zmiany ruchliwości metali ciężkich w glebach, Studia, UTP Ochrona środowiska,
Postacie wody w glebie, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Budowa wnętrza Ziemi, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
sciaga egz cw2, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Ekologia
Procesy aluwialne, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
inf2, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Informatyka
Frakcja granulometryczna to zbiór ziaren o średnicach, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semest
geologia2kolo, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
sciaga egz cw1, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Ekologia
botanika 2, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Botanika
Podział analityki, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
lesnictwo sciaga, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Leśnictwo
teoria TechnologieInformatyczne2010L, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Informatyka
Ăwiczenie 5pojemnoÂc(2), Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Poziomy główne, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Skład granulometryczny, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia

więcej podobnych podstron