Pytania z nr folii + odpowiedzi, Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), Lokalne Sieci Komputerowe, Zaliczenie


f - z pliku lsk-wprowadzenie

fa - LSK Standard Ethernet

fb - LSK standard Token Ring

fc - LSK łączenie lan

fd - LSK standard FDDI

Zestaw A

1. Sklasyfikować i krótko opisać metody komutacji w sieciach telekomunikacyjnych (f 4)

2. Porównać komutację łączy (folia 8) i komutację pakietów w sieciach komputerowych (f 12).

3. Porównać transmisję asynchroniczną i synchroniczną w sieciach komputerowych ( 18).

4. Sklasyfikować i krótko opisać topologie lokalnych sieci komputerowych (f29, f30)

5. Scharakteryzować media transmisyjne wykorzystywane w sieciach LAN (f 41,42).

6. Scharakteryzować standard Ethernet (fa 41, fa 47).

7. Opisać syntetycznie działanie protokołu ARP w sieciach LAN (fa 37).

8. Sklasyfikować i krótko scharakteryzować rodzaje stacji w sieci FDDI (fd 11, 12, 15).

9. Na czym polega przewaga kodowania 4b5b nad Manchester (fd 22, fd 21).

10. Opisać metodę dostępu wykorzystywaną w Ethernet (dyktowane do zeszytu).

11. Funkcje warstwy fizycznej w sieciach LAN (fa 26,).

12. Scharakteryzować urządzenia bridga (fc 11, fc 12) i switcha (fc 22, fc 23).

13. Jaki wpływ na podział przepustowości mają huby (fc 10) i bridże (fc 13)

14. Metody tworzenia sieci Virtual LAN (fc 7).

Zestaw B

1. Sklasyfikować i krótko opisać sieci telekomunikacyjne (f 6)

2. Porównać komutację pakietów (f12) i komutację datagramów w sieciach komputerowych (f10)

3. Scharakteryzować protokół HDLC (folia 20).

4. Scharakteryzować techniki transmisji basebandową i broadbandową w sieciach LAN (f34).

5. Porównać model odniesienia dla systemów otwartych z modelem dla sieci lokalnych (f57).

6. Scharakteryzować standard Token Ring (fb 3).

7. Różnice i podobieństwa protokołu TR i FDDI (fd 8).

8. Przedstawić mechanizmy zwiększające przeżywalność sieci FDDI (fd 10, fd 18).

9. Opisać metodę dostępu do medium w sieci TR (fb 2, fb3).

10. Funkcje warstwy łącza danych w sieciach LAN (fa 26).

11. Przedstawić zasady adresacji w sieciach LAN (fa 32, 33).

12. Krótko scharakteryzować urządzenia huba (fc 10 ) i routera (fc 29 i fc 30).

13. Sklasyfikować i opisać rodzaje switchy warstwy łącza danych (fc 25).

14. Sklasyfikować i opisać mechanizmy tworzenia sieci wirtualnych LAN (fc 13, fc 7).

Zestaw B


13.
Rodzaje switchy:

- CutThrough komutuje po 1wszym MAC adresie,

- store'n'forward składuje całość, sprawdza sumę kontrolną i przesyła

- Intelligent 64 Oktety i przesyła

12.

HUB - działa w warstwie sieciowej, dzieli przepustowość między stacjami po równo

ROUTER - działa w warstwie łącza danych

11.Zasada adresacji w sieci LAN:

- MAC address składa się z części 3 pierwszych bajtów - producent, 3 kolejne - numer producenta
każda karta ma różny MAC,

- jeśli ustawiony 1 bit to rozgłoszeni owy - multicast, jeśli drugi to broadband

10. nie będzie. Warstwa łącza danych:

Ma za zadanie poprawić transfer danych, do wiadomości dołączana jest suma kontrolna

9. Token Ring

- 3 oktetowy token ring, gdy token może być przechwycony przez stację, dokładana jest dalsza część ramki. - Ramka przechodząc przez stację monitora, w początkowej części ustawiany jest bit monitora, że ramka już przeszła przez monitor.

- jest kopiowana przez komputer docelowy i ustawiane są ostatnie bity mówiące o tym, że ramka została już rozpoznana i skopiowana.

-Ramka jest usuwana przez komputer źródłowy.

8.

- 2 interfejsy, 2 łącza Fiber Distributed Data Interface

- Bypass - jeżeli komputer ma uszkodzony nadajnik, bypass zapewnia odłączenie tej stacji

- koncentrator DAC - dual attachment koncentrator - na zewnątrz jest dual, wewnątrz (budynku) jest single

7. TR i FDDI
podobne:

- pierścieniowy mechanizm dostępu

Różne:

FDDI

TR

Podwójny pierścień

Pojedynczy pierścień

Medium to światłowód

Skrętka

100Mb i wyżej

16Mbit / 100Mb

Zasięg

6. TR:

- rozwiązanie 10/16/100

- kodowanie odwrócony Manchester

- metoda dostępu - token passing

- monitor

- protokół 802.4 - Token pass, 802.5 - Token ring

5.

Sieć

LLC

Łącze danych

MAC - Ethernet albo token passing

PHY

PHY - warstwa fizyczna

4.

Baseband - pojedynczy kanał(cyfrowy) - Ethernet

Broadband - wiele kanałów (analogowy) - po stronie sieci LAN

3. nie będzie

2. komutacja datagramów jest w sieciach IP, nie ma fazy nawiązania i rozłączenia połączenia

Komutacja pakietów występuje w kanałach wirtualnych, zestawienie połączenia przed wymianą danych, wymiana danych bez posługiwania się adresami, rozłączenie połączenia.

1. nie będzie

Zestaw A.

14. explicit i implicit

Tag ma 3 oktety, w części końcowej mamy 12 bitów na identyfikator kanału wirtualnego, protokół 802.1Q, dostawiane są 3 bajty do ramki pomiędzy adres source, a typ ramki.

  1. - Metoda komutacji pakietów w sieciach wirtualnych

- komutacja datagramów w IP

- Komutacja łączy: 1. Zestawienie połączenia , 2. Wymiana danych 3. Rozłączenie

- komutacja stała

2.

Łączy

Pakietów w VPN?

Zestawienie połączenia

Wszystkie zasoby pomiędzy 2 użytkownikami

  1. Multipleksowane wiele połączeń pakietów

Rozłączenie połączenia

3, synchroniczna - początek i koniec ramki, flagi, suma kontrolna

asynchroniczna - bit startu, dane, bit stopu, parzystość

4. raczej nie będzie. magistrala dla Ethernetu,

5. Ethernet skrętka - 10/100/1000Mb

Światłowód - jedno wielomodowy, szklany/ plastikowy

6. techniczne właściwości ethernet

- 10/100Mb

- skrętka

- złącze RJ45

- zasięg 2,5km

- ilość stacji 180 stacji w 1 segmencie

- kodowanie Manchester, dla 100Mb to 4B5B

7. ARP (address resolution protocol) - przesyłanie ramki z sieci Internet do wewnętrznej sieci LAN i odnajdowanie adresu MAC

8.

- Single attachment stadion SAS - karta w komputerze

- single attachment concentrator SAC - obsługuje wiele SASów na jednym światłowodzie

- dual attachment koncentrator DAC - stacja przyłączeniowa, z jednego kierunku wchodzi światłowód i idzie w pierścień i w drugim kierunku idzie światłowód w sieć zewnętrzną szkieletową.

9. nie będzie

10. ?

11.

- kodowanie liniowe

- eliminacja składowej stałej

- 2 sygnały w Manchesterze na 1 bit

- poziomy sygnałów

- złącze RJ45

12

bridge rozdziela 2 domeny

switch - każdy komputer jest oddzielną jednostką, nie ma kolizji. Składuje w pamięci i wysyła gdy odbierze całą ramkę, usuwa niepoprawne ramki

13. HUBy dzielą przepustowość po równo

Bridge oddziela domeny, kolizje nie są przenoszone, jest bardziej efektywnie dzielona przepustowość

14. 802.1Q

Oddzielenie galwaniczne komputerów

Porty

IP

Protokoły.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Kolokwium - Pytania z nr folii, Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), Lokalne Sieci Komputerowe, Zalic
LSK - opracowanie, Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), Lokalne Sieci Komputerowe, Zaliczenie
Sylabus Lokalne Sieci Komputerowe Ist SN, Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), Lokalne Sieci Komputer
Pytania Kontrolne, Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), Konstrukcja Urządzeń Elektronicznych, Zalicze
Na Wejściówki, Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), Anteny i Propagacja Fal, Zaliczenie
Zarządzanie Strategiczne - Pytania i Odpowiedzi, Wojskowa Akademia Techniczna - Zarządzanie i Market
5. Wykład MP, Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), Obwody i Sygnały, Materiały 2013
8. Wykład, Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), Obwody i Sygnały, Materiały 2013
6. Wyklad MP, Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), Obwody i Sygnały, Materiały 2013
Zasady Zaliczania OiS1 WEL 2012, Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), Obwody i Sygnały
Sprawozdanie Eop, Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), Ergonomia i Ochrona Pracy, Labolatorium, Inne
OiS Sylabus Dzienne Cywilne Nabór 2012, Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), Obwody i Sygnały, Materi
Aerodynamika, Wojskowa Akademia Technizna - WAT, WAT
labChem04, Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), CHEMIA
1B Przetworniki Sig, Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), Analiza Sygnałów, Wykłady, Piotrowski Zbign
sprawko z RLC, Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), Obwody i Sygnały, OiS2 - Labolatorium, Wzory
1. Wykład 1MP, Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), Obwody i Sygnały, Materiały 2013

więcej podobnych podstron