stukt. przestrzenna - instrukcja, Semestr II, Ekologia, Ćwiczenia audytoryjne


Kolor kołek:………………

Rozmieszczenie przestrzenne osobników w populacji

Nr

próby

Liczba osobników

w próbie

Kwadrat liczby osobników

w próbie

Suma wartości

Σx =

xśr = Σx/n =

Suma kwadratów

wartości

Σx2 =

Imię i nazwisko ..................................................... data ........................................

Rozmieszczenie przestrzenne organizmów

1. Typy rozmieszczenia organizmów

a) równomierne

b) skupiskowe (kumulacyjne, wyspowe)

c) losowe

2. Metody oceny typu rozmieszczenia osobników

a) analiza prób losowych

(Σx)2

Σ x2 _ n

s2 = n - 1

s2 - wariancja (miara dyspersji, czyli zmienności

liczby zwierząt w próbach)

Σx2 - suma kwadratów wartości

Σx - suma wartości

n - liczba prób

indeks Lexisa

s2

L = xśr

x śr = średnia liczba zwierząt w próbie

L = 1 (rozmieszczenie losowe)

L > 1 (rozmieszczenie skupiskowe)

L < 1 (rozmieszczenie równomierne)

Wpływ wielkości próby na wartość indeksu Lexisa:

- wartość L dla wszystkich prób:

- wartość L dla 12 losowo wybranych prób:

- wartość L dla 6 losowo wybranych prób:

Wniosek: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..………….………………………………………………………………

b) metoda „najbliższego sąsiada”

R = ½ D

R - średnia oczekiwana (przy założeniu, że osobniki są

rozmieszczone losowo)

D - zagęszczenie (liczba osobników przypadająca na

jednostkę powierzchni

xśr = Σx/n

r - średnia odległość między osobnikami, mierzona

między losowo wybranymi osobnikami (N)

r/R = od 0 do 1 - osobniki rozmieszczone

skupiskowo

r/R = od 1 do 2,1496 - osobniki rozmieszczone

równomiernie

Tabela wynikówWyszukiwarka

Podobne podstrony:
ZASADY ZALICZANIA ĆWICZEŃ AUD. z ekologii 2012-13, Semestr II, Ekologia, Ćwiczenia audytoryjne
harmonogram gr 1, Semestr II, Ekologia, Ćwiczenia audytoryjne
INFORMACJE -zaj.ter. OŚ, Semestr II, Ekologia, Ćwiczenia terenowe
regulamin zajęcia terenowe OŚ, Semestr II, Ekologia, Ćwiczenia terenowe
tabliczka, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny
sciaga egz cw2, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Ekologia
USTAWY-22.10.09, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny
4. Gospodarka odpadami., POLITECHNIKA WROCŁAWSKA (2009), Semestr II, Ekologia i Zarządzanie Środowis
wstęp i podstawowe informacje, Automatyka i Robotyka, Semestr II, Ekologia i zarządzanie środowiskie
rozpZakresProjStudium, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny
ezis projekt 123, STUDIA, SEMESTR II, Ekologia, Projekt Ekologia
sciaga pugp, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II
QUIZ 2 statystyka, WSFiZ Białystok - zarządzanie, Semestr II, Statystyka - ćwiczenia
sciaga karkt 3, Automatyka i Robotyka, Semestr II, Ekologia i zarządzanie środowiskiem
Aktualne poziomy emisji i zużycia rtęci, Automatyka i Robotyka, Semestr II, Ekologia i zarządzanie ś
Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Kartografia
ściąga vzś - kartografia karto - original, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Kartografia

więcej podobnych podstron