pytania na zaliczenie wykładów

 1. Skale mapy zasadniczej

1 :500, 1: 1000, 1 :2000 i 1 :5000

 1. Masz 1hektar w terenie to ile to będzie na mapie w skali 1:5000(wynik podać w cm^2)

P = 1 ha = 1000m2 =10 000 000 cm2

P = pM2

p = $\frac{P}{M^{2}} = \ \frac{10\ 000\ 000}{25\ 000\ 000} = 0,4\ \text{cm}^{2}$

 1. Co to kąt poziomy i dlaczego mierzy się go w dwóch różnych położeniach lunety?

Kąt poziomy to kąt dwuścienny

 1. Co trzeba zmierzyć do metody zdejmowania szczegółów biegunowej(rysunek)

 2. jak sprawdzić prawidłowość pomiarów kątów w poligonie(otwarty)

 3. Wymienić jakie są błędy i które można usunąć a które nie

 1. Nakładki na mapę zasadniczą i ich opis

O- osnowa geodezyjna

S- sytuacja powierzchniowa

W-rzeźba terenu

U-sieć uzbrojenia terenu

E-ewidencja gruntów i budynków

R- realizacyjna (projekty, które mają powstać)

 1. Obliczyć azymut ze współrzędnych

 2. Przykład błędu systematycznego i jak go wyeliminować 

Błąd taśmy stalowej (różnica między długością rzeczywistą a nominalną)

Błędy systematyczne dają się określić rachunkowo i tą drogą można je wyeliminować z wyniku końcowego.

 1. Rysunek i wzory na niwelację w przód

 1. wypisać w kolejności dokładności rodzaje pomiaru pola

 2. Obliczyć pole które na mapie 1:5000 ma 1cm2

P = pM2

P = 25 000 000cm2= 2500m2

 1. 100cm2 na mapie w skali 1:500, ile to będzie w terenie

P = pM2

P = 2 500 000 000cm2 = 25 000m2

 1. azymyty AB BA

 2. warunki geometryczne teodolitu

 1. niwelacja geometryczna, podać wzór na przyrost(różnicę?) wysokości, zrobić do tego rysunek odpowiadający wzorom

 1. coś coś

 2. poligon obustronnie dowiązany, jak sprawdzisz

 1. Dokładność pomiaru

 2. Węgielnica

 3. błąd związany z taśmą miernicza jak go eliminować

 4. Jakiś rysunek reszty już nie pamiętam

 1. 1cm^2 na mapie odpowiada 4 arom powierzchni w rzeczywistości, jaką skalę ma mapa?

 2. Do czego służy węgielnica, podać jej dokładność i maksymalny zasięg.

 3. Podany jest odczyt lewy i prawy, obliczyć kąt poziomy.

 4. Niwelacje geometryczna- opisać, podać wzory i przedstawić rysunek

 5. Jak sprawdzić poprawność wykonanych pomiarów ciągu niwelacyjnego z dwoma reperami.

 6. Dane Xa=100,00 Ya=100,00 Xb=200,00 Yb=200,00, i kąt(alfa=60stopni) pomiędzy odcinkiem AB BC, obliczyć azymut BC 

 7. Jaki jest maksymalny odstęp między geoidą a fizyczna powierzchnią Ziemi.

 1. Jakie sa skale mapy zasadniczej. 

 2. Ile w cm na mapie ma 1 ha powierzchni w skali 1:5000. 

 3. Co to jest kat poziomy i czemu mierzymy go w 2 położeniach lunety. 

 4. Jakie elementy mierzymy w metodzie biegunowej(rys) 

 5. Jak sprawdzasz poprawność kątów w poligonie otwartym.

 6. Bledy wpływające na poprawność pomiarów.

1) Jaka jest zasada niwelacji w przod (rysunki i wzory);
2) Jaka jest zasada niwelacji ze srodka (rysunki i wzory);
3) Na czy polega niwelacja trygonometryczna;
4) Metody obliczania pol powierzchni;
5) Jakie znasz rodzaje bledow;
6) Blad systematyczny (przyklad i podac sposob usuniecia);
7) Blad przypadkowy (przyklad i podac sposob usuniecia);
8) Jak sprawdzasz prawidlowosc pomiaru ciagu niwelacyjnego
a) opartego na 1 reperze;
b) opartego na 2 reperach;
9) Jak sprawdzasz prawidlowosc pomiarow katow
a) w ciagu poligonowym otwartym;
b) w ciagu poligonowym zamknietym;
10) Jak sprawdzasz prawidlowosc pomiarow bokow
a i b (chyba jak w 9);
11) Obliczanie azymutow (boku nastepnego, poprzedniego, kat prawy);
[przyklad: Oblicz azymut boku nastepnego jesli masz azymut boku poprzedniego plus kat prawy miedzy tymi dwoma bokami];
12) Mapa zasadnicza (nakladki, skale);
13) Metody znajdowania szczegolow sytuacyjnych;


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania na zaliczenie wykładu-2, Projektowanie inwestycyjne, Kolokwium
Pytania na zaliczenie wykładów z przedmiotu Agroekologiczne podstawy produkcji roślinnej, Ochrona Śr
Pytania na zaliczenie wykladow z Konstrukcji budowlanych
pytania na zaliczenie wykładu, Projektowanie inwestycyjne, Kolokwium
Pytania na zaliczenie wykładów z przedmiotu inżynieria ruchu, STUDIA WRZESIEŃ
PYTANIA NA ZALICZENIE WYKŁADÓW Z MATEMATYKI v7
Hydrologia opracowane pytania na zaliczenie wykładów
PYTANIA NA ZALICZNIE Z WYKŁADÓW Z GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ
Pytania teoretyczne na zaliczenie wykładu
Jakie były otwarte pytania na monitoringu na zaliczeniu wykładu
Pytania na zaliczenie
Pytania na zaliczenie z geografii
Pytania na zaliczenie
Budownictwo opracowane pytania na egz z wykładów (2012)
Pytania na zaliczenie pp- ratownictwo, podstawy pielęgniarstwa
patofizjologia pytania do zaliczenia, Wykłady
Systemy dialogowe pytania na zaliczenie2010 OPRACOWANE
Pytania na zaliczenie
Pytania na zaliczenie

więcej podobnych podstron